The Asean Way : สิงคโปร์ (ณัฐพจน์ ยืนยง)

The Asean Way : สิงคโปร์ (ณัฐพจน์ ยืนยง)

0 รีวิว  0 รีวิว    
รหัสสินค้า: 9786160419098
ของหมด (ต้องการสินค้า)
ราคา: 135.00 บาท

เนื้อหาบางส่วน

ประชาคมอาเซียนคือ
การรวมกันให้เป็นหนึ่ง ผนึกกำลัง
จับมือกันก้าวสู่การแข่งขันบนเวทีโลก
ทุกคนจึงต้องรู้จักและเข้าใจอาเซียน
เพื่อก้าวเดินไปกับประชาคมอาเซียนได้อย่างรู้เท่าทัน
 
• เนื้อหาถูกต้อง เที่ยงตรง ใช้อ้างอิงได้
• รู้จักวิถีสิงคโปร์ มองชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรม
• ท่องเที่ยวไปตามเมืองและสถานที่สำคัญ
• ลงมือทำอาหารสิงคโปร์
• ลองการละเล่นแบบเด็ก ๆ สิงคโปร์
• นิทานพื้นบ้านสนุกคู่คุณธรรม
• ประวัติศาสตร์น่ารู้ บุคคลสำคัญที่ต้องรู้จัก
• คำถามทบทวนเพิ่มพูนความรู้
• สนทนาเบื้องต้น 3 ภาษา ไทย - จีนกลาง - อังกฤษ
 
เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา เรียนรู้เพิ่มจากตำราเรียน
ช่วยครูผู้สอนเติมเต็มความรู้อย่างรอบด้าน
และทุกคนที่อยากรู้จักประเทศสมาชิกอาเซียนให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน

รายละเอียด

ประชาคมอาเซียนคือ
การรวมกันให้เป็นหนึ่ง ผนึกกำลัง
จับมือกันก้าวสู่การแข่งขันบนเวทีโลก
ทุกคนจึงต้องรู้จักและเข้าใจอาเซียน
เพื่อก้าวเดินไปกับประชาคมอาเซียนได้อย่างรู้เท่าทัน
 
• เนื้อหาถูกต้อง เที่ยงตรง ใช้อ้างอิงได้
• รู้จักวิถีสิงคโปร์ มองชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรม
• ท่องเที่ยวไปตามเมืองและสถานที่สำคัญ
• ลงมือทำอาหารสิงคโปร์
• ลองการละเล่นแบบเด็ก ๆ สิงคโปร์
• นิทานพื้นบ้านสนุกคู่คุณธรรม
• ประวัติศาสตร์น่ารู้ บุคคลสำคัญที่ต้องรู้จัก
• คำถามทบทวนเพิ่มพูนความรู้
• สนทนาเบื้องต้น 3 ภาษา ไทย - จีนกลาง - อังกฤษ
 
เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา เรียนรู้เพิ่มจากตำราเรียน
ช่วยครูผู้สอนเติมเต็มความรู้อย่างรอบด้าน
และทุกคนที่อยากรู้จักประเทศสมาชิกอาเซียนให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน

รีวิว (0)


สินค้าที่ใกล้เคียง (91 รายการ)

www.batorastore.com © 2020