ระบบ E-BOOK CREDIT

E-BOOK CREDIT คืออะไร?

- คือเครดิตสำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อ e-book เท่านั้น โดย 1 e-book credit มีค่าเท่ากับ 1 บาท

E-BOOK CREDIT ได้มาอย่างไร?

- จะได้เมื่อซื้อหนังสือเล่มโดย ทุกๆยอดสั่งซื้อหนังสือเล่ม 100 บาท จะได้ 30 เครดิต

ตัวอย่าง: ซื้อหนังสือเล่ม 370 บาท จะได้ 90 เครดิต (ไม่นำค่าส่งหรือแต้มส่วนลดมาคำนวน)

- จะได้เมื่อซื้อ e-book โดย ทุกๆยอดสั่งซื้อ e-book 100 บาท จะได้ 50 เครดิต

ตัวอย่าง: ซื้อ e-book 370 บาท จะได้ 150 เครดิต (ไม่นำค่าส่งหรือแต้มส่วนลดมาคำนวน)

- ซื้อได้จากบนเว็บ batorastore (LINK) (มีส่วนลดพิเศษ)

(อัตราส่วนการได้มาซึ่ง e-book credit อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

E-BOOK CREDIT ใช้อย่างไร?

- สามารถกดใช้ในขั้นตอนการส่งคำสั่งซื้อ ในขั้นตอนเลือกธนาคาร โดยช่องใส่เครดิตจะอยู่ด้านล่างตัวเลือกธนาคาร

*** E-book ที่ซื้อบน batorastore.com ต้องใช้ e-reader ของ batora อ่านเท่านั้น ***

สามารถสั่งซื้อได้ที่ batora e-reader

 

E-BOOK CREDIT มีวันหมดอายุไหม?

- CREDIT จะถูก reset เป็น 0 ทุกวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี


www.batorastore.com © 2017