แจ้งผลการโอนเงิน

ข้อมูลการโอนเงิน

  • * บาท    สตางค์ (*ถ้าไม่มีเศษสตางค์ ให้เว้นช่องว่างไว้)
  • *
  • *
  • *
  • หมายเหตุ: การโอนเงินผ่านระบบ True Wallet ท่านต้องแจ้งวันที่โอนเงินเข้ามาเป็น วันที่เงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ จริง เช่น ทำรายการวันที่ 6 มีนาคม 2560 เงินเข้าจริงวันที่ 7 มีนาคม 2560 ** กรุณาแจ้งวันที่โอนเข้ามาเป็นวันที่ 7 มีนาคม 2560 ** *วันที่ (วันนี้วันที่ 23)      เดือน (เดือน 5)     ปี พ.ศ. (ปี พ.ศ. 2567)
  •    นาฬิกา นาที ( ตัวอย่าง : 14 นาฬิกา 32 นาที)
  •    ท่านสามารถเข้าไปดูรหัสคำสั่งซื้อได้ที่ ข้อมูลส่วนตัว => ประวัติการสั่งซื้อ / หรือหากท่านไม่ทราบรหัสคำสั่งซื้อ อาจจะหมายความว่ายังไม่ได้ส่งคำสั่งซื้อเข้ามา ท่านสามารถดูวิธีการสั่งซื้อได้ ที่นี่ »


www.batorastore.com © 2024