วิทย์ในอาเซียน (ฤทัย จงสฤษดิ์)

วิทย์ในอาเซียน (ฤทัย จงสฤษดิ์)

0 รีวิว  0 รีวิว    
รหัสสินค้า: 9786160419371
ของหมด (ต้องการสินค้า)
ราคา: 245.00 บาท

เนื้อหาบางส่วน

มาร่วมกันค้นหาเอกลักษณ์และความมหัศจรรย์ของประเทศอาเซียน
ผ่านการทดลองวิทยาศาสตร์สุดท้าทายที่เด็ก ๆ อาจไม่เคยรู้มาก่อน เช่น
 
● ถ้ำเซินด่องขนาดเท่าสนามฟุตบอลของเวียดนามเกิดขึ้นได้อย่างไร
● ทำไมเมอร์ไลออนสัญลักษณ์ของสิงคโปร์จึงพ่นน้ำได้
● ดอกพู่ระหงของมาเลเซียวัดความเป็นกรดด่างได้ไหม
● ภูเขาช็อกโกแลตในฟิลิปปินส์เกิดขึ้นได้อย่างไร
● ประเพณีลอยกระทงของไทยเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อย่างไร
● ทำไมเมียนมาร์จึงมีหิมะตก
● นครวัดของกัมพูชาสร้างขึ้นมาได้อย่างไร
● ทำไมหมู่บ้านในบรูไนจึงลอยน้ำได้
● ดอกจำปาลาวใช้ทำน้ำหอมได้อย่างไร
● ทำไมสีผ้าบาติกของอินโดนีเซียจึงไม่ผสมกัน
และอีกหลากหลายเรื่องราว
เหมาะสำหรับนักเรียน ครู และบุคคลที่สนใจศึกษาอาเซียนในมุมมองวิทยาศาสตร์

รายละเอียด

มาร่วมกันค้นหาเอกลักษณ์และความมหัศจรรย์ของประเทศอาเซียน
ผ่านการทดลองวิทยาศาสตร์สุดท้าทายที่เด็ก ๆ อาจไม่เคยรู้มาก่อน เช่น
 
● ถ้ำเซินด่องขนาดเท่าสนามฟุตบอลของเวียดนามเกิดขึ้นได้อย่างไร
● ทำไมเมอร์ไลออนสัญลักษณ์ของสิงคโปร์จึงพ่นน้ำได้
● ดอกพู่ระหงของมาเลเซียวัดความเป็นกรดด่างได้ไหม
● ภูเขาช็อกโกแลตในฟิลิปปินส์เกิดขึ้นได้อย่างไร
● ประเพณีลอยกระทงของไทยเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อย่างไร
● ทำไมเมียนมาร์จึงมีหิมะตก
● นครวัดของกัมพูชาสร้างขึ้นมาได้อย่างไร
● ทำไมหมู่บ้านในบรูไนจึงลอยน้ำได้
● ดอกจำปาลาวใช้ทำน้ำหอมได้อย่างไร
● ทำไมสีผ้าบาติกของอินโดนีเซียจึงไม่ผสมกัน
และอีกหลากหลายเรื่องราว
เหมาะสำหรับนักเรียน ครู และบุคคลที่สนใจศึกษาอาเซียนในมุมมองวิทยาศาสตร์

รีวิว (0)


สินค้าที่ใกล้เคียง (87 รายการ)

www.batorastore.com © 2020