มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 +CD 2 แผ่น (ฉ.อักษรญี่ปุ่น)

มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 +CD 2 แผ่น (ฉ.อักษรญี่ปุ่น)

1 รีวิว  1 รีวิว    
รหัสสินค้า: 9789744432018
ของหมดถาวร (ต้องการสินค้า)
ราคา: 250.00 บาท 225.00 บาท
ประหยัด: 25.00 บาท ( 10.00% )

รีวิว (1)

เขียนรีวิว

aook | 1 รีวิว
30/08/2014

หนังสือ มินนะ โนะ นิฮงโกะ ของสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม ถือว่าเป็นแบบเรียนพื้นฐานในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นของโรงเรียนทั่วไปและมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 เล่ม 50 บทเรียน โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมและเข้าใจง่าย การแบ่งลำดับของไวยากรณ์จากระดับง่ายไปจนถึงไวยากรณ์ขั้นสูง นอกจากนี้ยังมีซีดีประกอบ 2 แผ่นไว้สำหรับฝึกออกเสียงบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นและฝึกฟังเพื่อทำแบบฝึกหัดท้ายบท สำหรับในหนังสือ มินนะ โนะ นิฮงโกะ เล่ม 2 นี้ ประกอบไปด้วยบทที่ 14-25 รวม 12 บท 35 รูปประโยค คำศัพท์ใหม่ประมาณ 370 คำ โดยในแต่ละบทจะประกอบไปด้วย รูปประโยค (โครงสร้างของประโยค) ตัวอย่างประโยคจากไวยากรณ์ของแต่ละบท, บทสนทนา, คำศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในบทนั้นๆ , คำแปลของรูปประโยคตัวอย่างและบทสนทนา, หลักไวยากรณ์, แบบฝึกหัดท้ายบท ในส่วนของแบบฝึกหัดนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ฝึกแต่งประโยคจากไวยากรณ์ ฝึกสนทนาจากประโยค ฝึกตอบคำถามจากการฟัง และฝึกอ่านเรื่องสั้นเพื่อตอบคำถาม และแบบฝึกหัดทบทวนทุกๆ 6 บทเรียน ที่จะพบในกลางเล่มและท้ายเล่ม โดยหนังสือ มินนะ โนะ นิฮงโกะ เล่ม 2 จะเน้นเรื่องการผันรูปกริยาต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะมีกริยารูป te, กริยารูป nai, กริยารูปพจนานุกรม และ กริยารูป ta โดยกริยาทั้ง 4 รูปนี้จะเป็นตัวพื้นฐานที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับไวยากรณ์ตัวอื่นๆ หากผันกริยาผิดรูปความหมายของสำนวนนั้นจะเปลี่ยนไปโดยทันที ฉะนั้นในเล่ม 2 นี้เราจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการผันกริยาแต่ละรูปให้คล่องและให้แม่น นอกจากนี้ยังเจอกับไวยากรณ์อย่างสำนวนแบบสุภาพ และสำนวนแบบธรรมดา (กันเอง) ให้เราต้องนั่งท่องนั่งจำกันเป็นว่าเล่น แต่พอท่องจนเราคล่องแล้วจะมองว่าไวยากรณ์ในเล่ม 2 นี้ดูง่ายไปเลย อีกทั้งในหนังสือ มินนะ โนะ นิฮงโกะ นี้ ยังมีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น เปรียบเสมือนเป็นยันต์ที่จะทำให้เรามีทักษะและสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว และแม่นยำ โดยเริ่มจากขยันท่องคำศัพท์ อาจจะทำเป็น Short note สั้นๆ เริ่มจากวันละ 20-30 คำ เพิ่มเรื่อยๆ จนเป็นวันละ 50 หรือ 100 คำ การฝึกออกเสียงจะเป็นอีกสิ่งที่ช่วยให้เราจำคำศัพท์ได้เร็วขึ้น ต่อมาคือฝึกการใช้รูปประโยคและไวยากรณ์ ในส่วนนี้จะทำให้เราสามารถสนทนาหรือใช้รูปประโยคได้คล่องและแม่นยำมากขึ้น หลังจากนั้นจึงฝึกการฟังภาษาญี่ปุ่น เราอาจจะเริ่มจากการ์ตูนญี่ปุ่นที่ใช้คำศัพท์ง่ายๆ หรือจากนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่น จะทำให้เราสามารถรู้สำเนียงต้นฉบับและสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง ต่อมาเราควรทบทวนบทเรียนและเตรียมบทเรียนล่วงหน้า เพราะการเตรียมบทเรียนก่อนล่วงหน้าจะช่วยให้เราเข้าใจในไวยากรณ์ก่อนที่จะเริ่มเรียน สิ่งนี้จะทำให้การเรียนของเรานั้นได้ผลมากจริงๆ และสุดท้ายคือลองฝึกกับสถานการณ์จริงๆ เพียงเท่านี้ก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จกับการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นในที่สุด นอกจากนี้แล้ว ฉันคิดว่าสิ่งแรกที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้การเรียนรู้ได้นั้น คือ เราจะต้องมีใจที่รัก เพราะมันจะเป็นแรงบันดาลใจที่ช่วยผลักดันให้เราไม่รู้สึกย่อท้อ แล้วก้าวผ่านไปได้อย่างสำเร็จ

สินค้าที่ใกล้เคียง (95 รายการ)

www.batorastore.com © 2021