กลยุทธ์ Logistic รุก-รับ FTA

1 รีวิว  1 รีวิว    
รหัสสินค้า: 9746191624
ของหมด (ต้องการสินค้า)
ราคา: 280.00 บาท

รีวิว (1)

เขียนรีวิว

ปุณิกา | 1 รีวิว
14/08/2014

ในระยะหลังเมื่อไม่กี่ปีมานี้ ในเรื่องเศรษฐกิจของประเทศไทยเรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับโลจิสติกส์อยู่บ่อยๆ ในระดับนโยบายเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็จะหยิบยกเอาเรื่องโลจิสติกส์นี้มาเป็นประเด็นในการหาเสียงและโยงไปถึงการลงทุนด้านนี้ด้วยงบประมาณจำนวนมหาศาล ทำให้หลายคนที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลจิสติกส์มาก่อนพาลคิดไปว่านี่คือนโยบายหนึ่งที่รัฐบาลที่ชนะการเลือกตั้งจะนำมาใช้ในการเป็นช่องทางกอบโกยผลประโยชน์ด้วยงบประมาณการลงทุนมหาศาลนั่นเอง แต่ถ้าเราพอมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกส์อยู่บ้าง เราก็จะเห็นว่าโลจิสติกส์ของประเทศไทยยังคงล้าหลังกว่าประเทศคู่แข่งอีกหลายประเทศ ประเทศไทยขาดการพัฒนาด้านนี้มานาน ทำให้ระบบโลจิสติกส์ของเรายังย่ำอยู่กับที่และถูกเพื่อนบ้านหลายๆประเทศแซงไป ยิ่งปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศกำลังมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยต่อเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้รัฐบาลทุกรัฐบาลจำเป็นต้องหยิบยกเรื่องเหล่านี้มาเป็นนโยบายสำคัญ คุณสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในนักธุรกิจผู้คร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศมานานหลายสิบปี เค้าเคยทำงานให้กับองค์กรธุรกิจการค้าทั้งในและต่างประเทศ และทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เค้าได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นโดยอาศัยประสบการณ์ภาคปฏิบัติที่ได้รับมาตลอดระยะเวลาการทำงานถ่ายทอดออกมาเป็นความรู้ด้านโลจิสติกส์และความตกลงการค้าระหว่างประเทศ หรือ FTA เรียกว่าเป็นหนังสือความรู้ภาคปฏิบัติก็ได้ คือไม่ได้เป็นตำราวิชาการที่เต็มไปด้วยทฤษฎีอย่างเดียว เนื้อหาภายในเล่มจะถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนสำคัญคือ ส่วนแรกว่าด้วยเรื่องโลจิสติกส์ จะเป็นการอธิบายภาพรวมของโลจิสติกส์ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ โดยเป็นการหยิบยกเอาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของบริษัทต่างๆมาอธิบาย เป็นการยกเอาตัวอย่างจริงมาเขียนเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพว่าเมื่อนำความรู้ทางทฤษฎีมาปรับใช้แล้วจะให้ผลดีผลเสีย หรือมีข้อติดขัดอะไรบ้างที่ต้องแก้ไข คุณจะเห็นว่าการจัดการโลจิสติกส์นั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในเวทีการค้าทั้งภายในประเทศและระดับต่างประเทศ ส่วนที่สองว่าด้วย FTA จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาที่ว่าด้วยความตกลงการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เปรู และกลุ่มประเทศในเอเชียที่ไทยได้ทำความตกลงกันไว้ ความตกลงที่ว่านั้นมีรายละเอียดอย่างไร ข้อดีข้อเสียของความตกลง ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ส่วนสุดท้ายว่าด้วย จะเป็นเนื้อหาที่สัมพันธ์กันระหว่างสองส่วนแรก จะว่าด้วยเรื่องกลยุทธ์ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ดีที่ประเทศไทยต้องใช้เพื่อให้สอดคล้องกับความตกลงการค้าระหว่างประเทศในแต่ละความตกลง โดยรวมเป็นหนังสือที่อ่านง่ายดี และสามารถฉายภาพจริงของความสำคัญของระบบโลจิสติกส์ออกมาได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย เป็นการเรียนจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน

สินค้าที่ใกล้เคียง (95 รายการ)

www.batorastore.com © 2020