รวมศัพท์ มินนะโนะ นิฮงโกะ ฉ.ปรับปรุงใหม่

รวมศัพท์ มินนะโนะ นิฮงโกะ ฉ.ปรับปรุงใหม่

1 รีวิว  1 รีวิว    
รหัสสินค้า: 9789744432223
ของหมดถาวร (ต้องการสินค้า)
ราคา: 120.00 บาท 108.00 บาท
ประหยัด: 12.00 บาท ( 10.00% )

รีวิว (1)

เขียนรีวิว

aook | 1 รีวิว
30/08/2014

รวมศัพท์ มินนะ โนะ นิฮงโกะ เป็นคู่มือรวมคำศัพท์จากหนังสือมินนะ โนะ นิฮงโกะ 1-4 เล่ม มาไว้ในเล่มเล็กเพื่อสะดวกต่อการค้นหา เพราะในคู่มือรวมศัพท์นั้นจะเรียงคำศัพท์ตามลำดับตัวอักษร ซึ่งต่างจากในแบบเรียน หนังสือ มินนะ โนะ นิฮงโกะ ที่เรียงคำศัพท์ตามบท ในหนังสือรวมศัพท์ มินนะ โนะ นิฮงโกะนี้ ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของคำศัพท์ญี่ปุ่น-ไทย โดยคำศัพท์แต่ละคำจะประกอบด้วยคำศัพท์ตัวอักษรฮิรางะนะ คันจิของคำศัพท์ เสียงอ่านแบบโรมัน คำแปล และตัวเลขของบทที่มีคำศัพท์นั้นๆ ปรากฏอยู่กำกับไว้ท้ายคำแปล ซึ่งสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการหาทั้งคำแปลและตัวคันจิไปพร้อมๆ กัน ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่รวบรวมภาคผนวกคำศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในแต่ละบทในแบบเรียน หนังสือ มินนะ โนะ นิฮงโกะ ของแต่ละเล่ม ซึ่งแยกเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ ตารางชื่อประเทศ คน ภาษา, อาหาร และ ของกิน, แผนผังครอบครัว, สี, รสชาติ ดนตรี กีฬา ภาพยนตร์, อาชีพ, อวัยวะในร่างกาย, โรคภัยไข้เจ็บ, กิริยาท่าทาง, วัฒนธรรมประเพณี, เสื้อผ้า, เครื่องหมายจราจร, ตำแหน่งที่ตั้ง, วิชาเฉพาะทาง, พยากรณ์อากาศ, เครื่องหมายแสดง, คำศัพท์อุบัติเหตุ, ความรู้สึก, รูปทรง ลวดลาย, เครื่องมือสำนักงาน, บุคลิกลักษณะนิสัย, ตัวเลข, กาลวิเศษณ์, การอ่านเวลา, วันที่ และ ลักษณนาม เป็นต้น ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่รวมเกร็ดความรู้ต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่นไว้ โดยรวบรวมจาก 50 บทในแบบเรียนหนังสือ มินนะ โนะ นิฮงโกะ เอาไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่น และยังได้เรียบรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นไปในตัวด้วย โดยเกร็ดความรู้นั้นแบ่งได้เป็น ตัวอย่างการทักทาย, วิธีการใช้เครื่องโทรศัพท์สาธารณะในญี่ปุ่น, หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน, วิธีการจ่าหน้าซองจดหมาย, วันหยุดราชการในญี่ปุ่น, ฤดูกาลในญี่ปุ่น, การใช้ห้องอาบน้ำแบบญี่ปุ่น (โอฟุโระ), งานเทศกาลและสถานที่ที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่น, วิธีการถอนเงินในญี่ปุ่น, การเรียกผู้อื่น, ธรรมเนียมการให้ของขวัญหรือสิ่งของในโอกาสต่างๆ, วิธีการทิ้งขยะในประเทศญี่ปุ่น, สุภาษิตญี่ปุ่น, งานประจำปีในญี่ปุ่น, กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในญี่ปุ่น และ วิธีพูดโทรศัพท์ นอกจากนี้ในท้ายของส่วนที่ 3 ยังแทรกตารางผันคำกริยาทั้ง 3 ช่อง ให้ผู้เรียนเบื้องต้นได้ฝึกผันคำกริยาๆ นั้นให้คล่องกันอีกด้วย โดยจะมีรูปให้ฝึกผันถึง 4 รูป ได้แก่ รูป masu, รูป te, รูปพจนานุกรม, รูป nai และรูปอดีตกาล อย่าง ta และส่วนที่ 4 ในส่วนสุดท้ายนี้จะเป็นดรรชนีคำศัพท์อักษรโรมัน ซึ่งจะเป็นส่วนที่ไว้ช่วยเหลือผู้ที่เริ่มต้นศึกษาภาษาญี่ปุ่น ที่ยังไม่แม่นในตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นอย่างอักษรฮิรางะนะ หรือผู้ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวอักษรโรมัน ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ในการค้นหาคำศัพท์ที่ต้องการได้เช่นกัน ถือว่าเป็นหนังสือที่มีประโยชน์อีกเล่ม บางคนอาจจะคิดว่ามีตัวแบบเรียนหนังสือ มินนะ โนะ นิฮงโกะ ทั้ง 4 เล่มอยู่แล้ว ทำไมยังต้องซื้อให้เปลืองเงินอีก แต่ถ้ามาคิดในอีกแง่ หนังสือเล่มนี้ช่วยย่อหนังสือ 4 เล่มที่ทั้งใหญ่และหนัก ให้เหลือเพียงเล่มเล็กๆ บางๆ ที่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกสบาย...

สินค้าที่ใกล้เคียง (95 รายการ)

www.batorastore.com © 2020