บันทึกจากรอยกาล (ศศิภา)

บันทึกจากรอยกาล (ศศิภา)

0 รีวิว  0 รีวิว    
รหัสสินค้า: บันทึกจากรอยกาล
ของหมด (ต้องการสินค้า)
ราคา: 120.00 บาท 78.00 บาท
ประหยัด: 42.00 บาท ( 35.00% )

เนื้อหาบางส่วน

บันทึกจากรอยกาลจัดทําขึ นเป็ นตอนพิเศษสําหรับนิยาย ชุดลิขิตเหนือกาล ซึ งนิยายในชุดนี ประกอบด้วย 1.) ฤๅพรหมอธิษฐาน ตีพิมพ์ ๒๕๕๗ 2.) เพรงพรหมนฤมิต กาหนดตีพิมพ์ปลายปี ๒๕๕๗ ํ 3.) พรหมรัก...เหนื อกาลลิขิต กําหนดตีพิมพ์ต้นปี ๒๕๕๗ 4.) บันทึกจากรอยกาล เป็ นเล่มพิเศษ จัดพิมพ์เพียงครั ง เดียวเท่านั น ใครที หยิบเรื องนี ขึ นมาโดยที ยังไม่ได้อ่านฤๅพรหม อธิษฐานให้อ่านฤๅพรหมอธิษฐานให้จบก่อนนะคะ ผู้เขียนหวังว่า เล่มนี จะทําให้ผู้อ่านได้รับความสุ ขไม่มากก็น้อยค่ะ หากมี ข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที นี ด้วยค่ะ

รายละเอียด

บันทึกจากรอยกาลจัดทําขึ นเป็ นตอนพิเศษสําหรับนิยาย ชุดลิขิตเหนือกาล ซึ งนิยายในชุดนี ประกอบด้วย 1.) ฤๅพรหมอธิษฐาน ตีพิมพ์ ๒๕๕๗ 2.) เพรงพรหมนฤมิต กาหนดตีพิมพ์ปลายปี ๒๕๕๗ ํ 3.) พรหมรัก...เหนื อกาลลิขิต กําหนดตีพิมพ์ต้นปี ๒๕๕๗ 4.) บันทึกจากรอยกาล เป็ นเล่มพิเศษ จัดพิมพ์เพียงครั ง เดียวเท่านั น ใครที หยิบเรื องนี ขึ นมาโดยที ยังไม่ได้อ่านฤๅพรหม อธิษฐานให้อ่านฤๅพรหมอธิษฐานให้จบก่อนนะคะ ผู้เขียนหวังว่า เล่มนี จะทําให้ผู้อ่านได้รับความสุ ขไม่มากก็น้อยค่ะ หากมี ข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที นี ด้วยค่ะ


รีวิว (0)


สินค้าที่ใกล้เคียง (88 รายการ)

www.batorastore.com © 2020