ผู้ขายสินค้ามือสอง : วรเดช

สินค้าที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหา

แสดง:
Easter Egg ไขปริศนาโปรแกรมดัง

สภาพสินค้า : สมบูรณ์
ผู้ฝากขาย : วรเดช
จำนวนสินค้าคงเหลือ : 1 รายการ

จากราคามือหนึ่ง: 125.00 บาท
ถูกกว่า 88%
15.00 บาท
+ ค่าจัดส่ง 35 บาท

สภาพสินค้า : ค่อนข้างดี
ผู้ฝากขาย : วรเดช
จำนวนสินค้าคงเหลือ : 1 รายการ

จากราคามือหนึ่ง: 159.00 บาท
ถูกกว่า 87%
20.00 บาท
+ ค่าจัดส่ง 35 บาท

สภาพสินค้า : สมบูรณ์
ผู้ฝากขาย : วรเดช
จำนวนสินค้าคงเหลือ : 2 รายการ

จากราคามือหนึ่ง: 145.00 บาท
ถูกกว่า 86%
20.00 บาท
+ ค่าจัดส่ง 35 บาท
คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java

สภาพสินค้า : พอใช้
ผู้ฝากขาย : วรเดช
จำนวนสินค้าคงเหลือ : 1 รายการ

จากราคามือหนึ่ง: 149.00 บาท
ถูกกว่า 76%
35.00 บาท
+ ค่าจัดส่ง 35 บาท

สภาพสินค้า : สมบูรณ์
ผู้ฝากขาย : วรเดช
จำนวนสินค้าคงเหลือ : 1 รายการ

จากราคามือหนึ่ง: 225.00 บาท
ถูกกว่า 78%
49.00 บาท
+ ค่าจัดส่ง 35 บาท

สภาพสินค้า : ค่อนข้างดี
ผู้ฝากขาย : วรเดช
จำนวนสินค้าคงเหลือ : 1 รายการ

จากราคามือหนึ่ง: 170.00 บาท
ถูกกว่า 70%
50.00 บาท
+ ค่าจัดส่ง 35 บาท
มือใหม่เล่นหุ้น

สภาพสินค้า : สมบูรณ์
ผู้ฝากขาย : วรเดช
จำนวนสินค้าคงเหลือ : 1 รายการ

จากราคามือหนึ่ง: 190.00 บาท
ถูกกว่า 73%
50.00 บาท
+ ค่าจัดส่ง 35 บาท
ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย 2 มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สภาพสินค้า : สมบูรณ์
ผู้ฝากขาย : วรเดช
จำนวนสินค้าคงเหลือ : 1 รายการ

จากราคามือหนึ่ง: 135.00 บาท
ถูกกว่า 56%
59.00 บาท
+ ค่าจัดส่ง 35 บาท
กีต้าร์ไฟฟ้าเบี้องต้น อาจารย์ แดง กีต้าร์

สภาพสินค้า : สมบูรณ์
ผู้ฝากขาย : วรเดช
จำนวนสินค้าคงเหลือ : 1 รายการ

จากราคามือหนึ่ง: 240.00 บาท
ถูกกว่า 75%
59.00 บาท
+ ค่าจัดส่ง 35 บาท

สภาพสินค้า : สมบูรณ์
ผู้ฝากขาย : วรเดช
จำนวนสินค้าคงเหลือ : 1 รายการ

จากราคามือหนึ่ง: 165.00 บาท
ถูกกว่า 48%
85.00 บาท
+ ค่าจัดส่ง 35 บาท

สภาพสินค้า : พอใช้
ผู้ฝากขาย : วรเดช
จำนวนสินค้าคงเหลือ : 1 รายการ

จากราคามือหนึ่ง: 245.00 บาท
ถูกกว่า 65%
85.00 บาท
+ ค่าจัดส่ง 35 บาท

สภาพสินค้า : สมบูรณ์
ผู้ฝากขาย : วรเดช
จำนวนสินค้าคงเหลือ : 1 รายการ

จากราคามือหนึ่ง: 150.00 บาท
ถูกกว่า 43%
85.00 บาท
+ ค่าจัดส่ง 35 บาท

สภาพสินค้า : สมบูรณ์
ผู้ฝากขาย : วรเดช
จำนวนสินค้าคงเหลือ : 1 รายการ

จากราคามือหนึ่ง: 155.00 บาท
ถูกกว่า 45%
85.00 บาท
+ ค่าจัดส่ง 35 บาท

สภาพสินค้า : ค่อนข้างดี
ผู้ฝากขาย : วรเดช
จำนวนสินค้าคงเหลือ : 1 รายการ

จากราคามือหนึ่ง: 95.00 บาท
ถูกกว่า -4%
99.00 บาท
+ ค่าจัดส่ง 35 บาท

สภาพสินค้า : สมบูรณ์
ผู้ฝากขาย : วรเดช
จำนวนสินค้าคงเหลือ : 1 รายการ

จากราคามือหนึ่ง: 198.00 บาท
ถูกกว่า 50%
99.00 บาท
+ ค่าจัดส่ง 35 บาท
www.batorastore.com © 2021