1000 หนึ่งพันอักษรจีน

1000 หนึ่งพันอักษรจีน

1 รีวิว  1 รีวิว    
รหัสสินค้า: 9789747802382
ของหมด (ต้องการสินค้า)
ราคา: 200.00 บาท 180.00 บาท
ประหยัด: 20.00 บาท ( 10.00% )

รีวิว (1)

เขียนรีวิว

ภัสธร | 1 รีวิว
25/12/2014

สิ่งที่ยากที่สุดในการเรียนภาษาจีน คือการจดจำตัวอักษร เนื่องจากภาษาจีนไม่มีการผสมพยัญชนะ สระ ตัวสะกด แต่หนึ่งตัวอักษร หมายถึง หนึ่งคำ ดังนั้นผู้เรียนจึงต้องจดจำตัวอักษรจำนวนมากนับพันตัวอักษร จึงจะสามารถอ่านและสื่อสารภาษาจีนได้อย่างดี หนังสือ “1000 หนึ่งพันอักษรจีน” เป็นคู่มือเรียนลัดที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้เป็นอย่างดี โดยผู้เขียนได้รวบรวมอักษรจีนที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันจำนวนประมาณ 1,000 ตัวอักษร มาแต่งประโยค จำนวนทั้งสิ้น 50 ประโยค แบ่งออกเป็นบท บทละ 1 ประโยค เพื่อในแต่ละบทจะอธิบายเสียงอ่านและความหมายของแต่ละคำในประโยคนั้นๆ พร้อมตัวอย่างการนำคำไปผสมกับคำอื่น ทำให้ได้เรียนรู้ศัพท์ที่มีความหมายแตกต่างออกไปอีก เป้าหมายของการเรียนภาษาจีนจากหนังสือเล่มนี้คือ หากเรียนวันละ 1 บท เมื่อครบ 50 วันก็จะจบเล่ม เท่ากับผู้เรียนจะรู้คำศัพท์หนึ่งพันกว่าคำ ซึ่งจะสามารถอ่านหนังสือพิมพ์จีนได้ทันที 80-90% ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อเขียนหรืออ่านภาษาจีนมากกว่าการเรียนเพื่อฟังหรือพูด เพราะเน้นให้จดจำตัวอักษร แต่ไม่ได้แนะนำประโยคที่ใช้สนทนาในชีวิตประจำวัน ผู้ที่เหมาะกับหนังสือเล่มนี้ ควรเป็นผู้ที่เคยเรียนภาษาจีนมาบ้าง อย่างน้อยควรอ่านพินอิน (pinyin) ได้ และควรรู้วิธีการเขียนลำดับขีดตัวอักษรจีน เพราะถึงแม้หนังสือเล่มนี้จะบอกวิธีอ่านทั้งแบบ pinyin และถอดเสียงเป็นคำอ่านภาษาไทย แต่หากอ่าน pinyin ได้ ก็จะสามารถออกเสียงได้ถูกต้องกว่า นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนการเขียนลำดับขีดของแต่ละตัวอักษร ดังนั้นถ้าฝึกเขียนด้วยตัวเองโดยไม่รู้วิธีการเขียนลำดับขีดมาก่อน ก็อาจจะสับสน จำวิธีเขียนไม่ได้ ถึงแม้หนังสือเล่มนี้จะบอกว่าเป็นคู่มือเรียนลัด แต่ผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้อย่างได้ผล ควรเป็นผู้ที่มีความตั้งใจเรียนภาษาจีนจริงๆ เพราะการจดจำตัวอักษรจำนวนมากไม่ใช่เรื่องง่าย แม้หนังสือจะรวบรวมคำศัพท์และแต่งประโยคไว้ให้ท่องจำไว้อย่างดีแค่ไหน แต่ผู้เรียนก็ต้องมีวินัยและขยันอ่านทบทวน ไม่อย่างนั้นจะเกิดความท้อแท้และยิ่งรู้สึกว่าการเรียนภาษาจีนเป็นเรื่องยากมากขึ้นไปอีก

สินค้าที่ใกล้เคียง (95 รายการ)

www.batorastore.com © 2020