เริ่มต้น Visual C# 2008 ฉบับสมบูรณ์ (สัจจะ  จรัสรุ่งรวีวร)

เริ่มต้น Visual C# 2008 ฉบับสมบูรณ์ (สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร)

0 รีวิว  0 รีวิว    
รหัสสินค้า: 9786162001857
ของหมด (ต้องการสินค้า)
ราคา: 295.00 บาท

เนื้อหาบางส่วน

เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมและใช้งาน Visual C# 2008 อย่างละเอียดเป็นขั้นตอน
-  ครบสมบูรณ์ตั้งแต่พื้นฐานของภาษา C#, การใช้งาน .NET Namespace,การพัฒนา
-  แอพพลิเคชั่นฐานข้อมูล,การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย ASP.NET 3.5,การสร้างชุดติดตั้ง
-  หลากหลายการประยุกต์ใช้ ทั้งการพัฒนา Mobile Application (.NET Compact Framwork)
-  การพัฒนาแอพพลิเคชั่นร่วมกับ Microsoft Office (VSTO)
-  เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย Visual C# 2008

รายละเอียด

 เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมและใช้งาน Visual C# 2008 อย่างละเอียดเป็นขั้นตอน
-  ครบสมบูรณ์ตั้งแต่พื้นฐานของภาษา C#, การใช้งาน .NET Namespace,การพัฒนา
-  แอพพลิเคชั่นฐานข้อมูล,การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย ASP.NET 3.5,การสร้างชุดติดตั้ง
-  หลากหลายการประยุกต์ใช้ ทั้งการพัฒนา Mobile Application (.NET Compact Framwork)
-  การพัฒนาแอพพลิเคชั่นร่วมกับ Microsoft Office (VSTO)
-  เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย Visual C# 2008

รีวิว (0)


สินค้าที่ใกล้เคียง (96 รายการ)

www.batorastore.com © 2020