INABA

แสดง:
เรียงลำดับโดย:
INABA ชนิดเปียก ทูน่าเนื้อขาว+แดง+สันในไก่ในเยลลี่ 60 กรัม
หมดอายุ 25/1/2018 อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปชนิดเปียกสำหรับแมวอายุ 1 ปีขึ้นไป วิธีและขนาดการใช้ -แมวโตน้ำหนัก 2-3 กิโลกรัม ให้กินวันละ 60 กรัม -แมวโตน้ำหนัก 3-5 กิโลกรัม ให้กินวันละ 120 กรัม -และให้อาหารสำเร็จรูปอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้แมวได้รับสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ส่วนผสม ปลาทูน่าเนื้อขาวและแดง,อกไก่,สารปรุงแต่งรส,เจลลี่,สารขึ้นรูป,สาหร่ายผง,วิตามินอี,ผงชาเขียว ...
23.00 บาท 20.70 บาท

สถานะ:
INABA ชนิดเปียก ทูน่าเนื้อขาว+แดงชนิดชิ้นย่อยในเยลลี่ 60 กรัม
หมดอายุ 13/1/2018 อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปชนิดเปียกสำหรับแมวอายุ 1 ปีขึ้นไป วิธีและขนาดการใช้ -แมวโตน้ำหนัก 2-3 กิโลกรัม ให้กินวันละ 60 กรัม -แมวโตน้ำหนัก 3-5 กิโลกรัม ให้กินวันละ 120 กรัม -และให้อาหารสำเร็จรูปอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้แมวได้รับสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ...
23.00 บาท 20.70 บาท

สถานะ:
INABA ชนิดเปียก คินโนะดะชิ เนื้อสันในไก่รสหอยเชลล์ในน้ำเกรวี่ขนาด 70 กรัม
ส่วนผสม : สันในไก่, แป้งมันสำปะหลังดัดแปร, ซอสหอยเชลล์, น้ำซุปเข้มข้นกึ่งสำเร็จรูป, กัวร์กัม, น้ำปลาเข็มข้น, วิตามินอี, คาราจีแนน, ทอรีน, ผงชาเขียว คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 9% , ไขมัน ไม่น้อยกว่า 0.4% , กาก ไม่มากกว่า 0.1% , ความชื้น ไม่มากกว่า 89% วิธีและขนาดการใช้ · แมวโตน้ำหนัก 2.5-4.0 กิโลกรัม ให้กินวันละ 70 กรัม · แมวโตน้ำหนักมากกว่า 4 กิโลกรัม ให้กินวันละ 140 กรัม และให้อาหารสำเร็จรูปอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้แมวได้รับสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย · Chicken fillet enhance cat's palatability. วิธีและขนาดการใช้ · แมวโตน้ำหนัก 2.5-4.0 กิโลกรัม ให้กินวันละ 70 กรัม · แมวโตน้ำหนักมากกว่า 4 กิโลกรัม ให...
29.00 บาท 26.10 บาท

สถานะ:
INABA ชนิดเปียก ทูน่าเนื้อขาว+แดง+ปลาข้าวสารในเยลลี่ 60 กรัม
หมดอายุ 6/1/2018 อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปชนิดเปียกสำหรับแมวอายุ 1 ปีขึ้นไป วิธีและขนาดการใช้ -แมวโตน้ำหนัก 2-3 กิโลกรัม ให้กินวันละ 60 กรัม -แมวโตน้ำหนัก 3-5 กิโลกรัม ให้กินวันละ 120 กรัม -และให้อาหารสำเร็จรูปอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้แมวได้รับสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ...
23.00 บาท 20.70 บาท

สถานะ:
INABA ชนิดเปียก รสเนื้อสันในไก่ในน้ำเกรวี่หน้าปลาโอแห้ง 70 กรัม
อาหารผสมสำเร็จรูปชนิดเปียกสำหรับแมวอายุ 1 ปีขึ้นไป  ส่วนผสม: สันในไก่, ปลาโอแห้ง, แป้งมันสำปะหลังดัดแปร, น้ำซุปเข้มข้น, กัวร์กัม, น้ำปลาเข้มข้น, วิตามิน อี, คาราจีแนน, ทอรีน, ,ผงชาเขียว  คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 9% ,  ไขมัน ไม่น้อยกว่า 0.4% ,  กาก ไม่มากกว่า 0.1% ,  ความชื้น ไม่มากกว่า 89%     วิธีและขนาดการใช้ ·  แมวโตน้ำหนัก 2.5-4.0 กิโลกรัม ให้กินวันละ 70 กรัม ·  แมวโตน้ำหนักมากกว่า 4 กิโลกรัม ให้กินวันละ 140 กรัม และให้อาหารสำเร็จรูปอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้แมวได้รับสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ...
29.00 บาท 26.10 บาท

สถานะ:
INABA ชนิดเปียก สูตรปลาทูน่าเนื้อขาวและปลาโอแห้ง ในน้ำเกรวี่ 80 กรัม
ส่วนผสม : ปลาทูน่าเนื้อขาว,ปลาโอแห้ง,สารปรุงรส,ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์,วิตามินอี,ผงชาเขียว คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 10% , ไขมัน ไม่น้อยกว่า 0.5% , กาก ไม่มากกว่า 0.2% , ความชื้น ไม่มากกว่า 88% วิธีและขนาดการใช้ แมวโตน้ำหนัก 2-3 กิโลกรัม ให้กินวันละ 80 กรัม แมวโตน้ำหนัก 3-5 กิโลกรัม ให้กินวันละ 160 กรัม และให้อาหารสำเร็จรูปอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้แมวได้รับสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ...
29.00 บาท 26.10 บาท

สถานะ:
INABA ชนิดเปียก ทูน่าเนื้อขาว+แดง+ปลาข้าวสารชนิดชิ้นย่อยในเยลลี่ 60 กรัม
อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปชนิดเปียกสำหรับแมวอายุ 1 ปีขึ้นไป วิธีและขนาดการใช้ -แมวโตน้ำหนัก 2-3 กิโลกรัม ให้กินวันละ 60 กรัม -แมวโตน้ำหนัก 3-5 กิโลกรัม ให้กินวันละ 120 กรัม -และให้อาหารสำเร็จรูปอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้แมวได้รับสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ...
23.00 บาท 20.70 บาท

สถานะ:
INABA ชนิดเปียก ปลาทูน่าเนื้อขาวและแดงผสมเนื้อสันในไก่และปลาโอแห้งในน้ำเกรวี่ 125 กรัม
...
39.00 บาท 35.10 บาท

สถานะ:
INABA ชนิดเปียก สูตรปลาทูน่าเนื้อขาวและปลาโอแห้งในน้ำเกรวี่ 80 กรัม
ส่วนผสม : ปลาทูน่าเนื้อขาว,ปลาโอแห้ง,สารปรุงรส,วิตามินอี,ผงชาเขียว คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 10% , ไขมัน ไม่น้อยกว่า 0.5% , กาก ไม่มากกว่า 0.2% , ความชื้น ไม่มากกว่า 88% วิธีและขนาดการใช้ แมวโตน้ำหนัก 2-3 กิโลกรัม ให้กินวันละ 80 กรัม แมวโตน้ำหนัก 3-5 กิโลกรัม ให้กินวันละ 160 กรัม และให้อาหารสำเร็จรูปอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้แมวได้รับสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ...
29.00 บาท 26.10 บาท

สถานะ:
INABA ชนิดเปียก ทูน่าเนื้อขาว+แดง+ปลาตาเดียวในเยลลี่ 60 กรัม
อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปชนิดเปียกสำหรับแมวอายุ 1 ปีขึ้นไป วิธีและขนาดการใช้ -แมวโตน้ำหนัก 2-3 กิโลกรัม ให้กินวันละ 60 กรัม -แมวโตน้ำหนัก 3-5 กิโลกรัม ให้กินวันละ 120 กรัม -และให้อาหารสำเร็จรูปอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้แมวได้รับสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ...
23.00 บาท 20.70 บาท

สถานะ:
INABA ชนิดเปียก ปลาทูน่าเนื้อขาวและแดงผสมเนื้อสันในไก่และปลาข้าวสารในน้ำเกรวี่ 125 กรัม
...
39.00 บาท 35.10 บาท

สถานะ:
INABA ชนิดเปียก เนื้อสันในไก่ในน้ำเกรวี่หน้าปลาข้าวสารขนาด 70 กรัม
ส่วนผสม : สันในไก่, ปลาข้าวสาร, แป้งมันสำปะหลังดัดแปร, น้ำซุปเข้มข้นกึ่งสำเร็จรูป, กัวร์กัม, น้ำปลาเข็มข้น, วิตามินอี, คาราจีแนน, ทอรีน, ผงชาเขียว คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 9% , ไขมัน ไม่น้อยกว่า 0.4% , กาก ไม่มากกว่า 0.1% , ความชื้น ไม่มากกว่า 89% วิธีและขนาดการใช้ · แมวโตน้ำหนัก 2.5-4.0 กิโลกรัม ให้กินวันละ 70 กรัม · แมวโตน้ำหนักมากกว่า 4 กิโลกรัม ให้กินวันละ 140 กรัม และให้อาหารสำเร็จรูปอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้แมวได้รับสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ...
29.00 บาท 26.10 บาท

สถานะ:
INABA ชนิดเปียก ทูน่าเนื้อขาว+แดง+ปลาแซลมอนในเยลลี่ 60 กรัม
หมดอายุ 6/2/2018 อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปชนิดเปียกสำหรับแมวอายุ 1 ปีขึ้นไป วิธีและขนาดการใช้ -แมวโตน้ำหนัก 2-3 กิโลกรัม ให้กินวันละ 60 กรัม -แมวโตน้ำหนัก 3-5 กิโลกรัม ให้กินวันละ 120 กรัม -และให้อาหารสำเร็จรูปอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้แมวได้รับสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ส่วนผสม ปลาทูน่าเนื้อขาวและแดง,ปลาแซลมอน,สารปรุงแต่งรส,เจลลี่,สารขึ้นรูป,สาหร่ายผง,วิตามินอี,ผงชาเขียว ...
23.00 บาท 20.70 บาท

สถานะ:
INABA ชนิดเปียก ปลาทูน่าเนื้อขาวผสมสันในไก่ในน้ำเกรวี่ 125 กรัม
...
39.00 บาท 35.10 บาท

สถานะ:
INABA ชนิดเปียก สูตรปลาทูน่าเนื้อขาว ปลาทูน่าเนื้อแดง ปลาข้าวสาร ปลาโอในน้ำเกรวี่ 80 กรัม
ส่วนผสม ปลาทูน่าเนื้อขาว , ปลาข้าวสาร , ปลาโอแห้ง , สารปรุงแต่งรส , สารขึ้นรูป , วิตามินอี , ผงชาเขียว คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี โปรตีนไม่น้อยกว่า 10% ไขมันไม่น้อยกว่า 0.5% กากไม่มากกว่า 0.2% ความชื้นไม่มากกว่า 88% ...
29.00 บาท 26.10 บาท

สถานะ:
INABA ชนิดเปียก ทูน่าเนื้อขาว+แดงในเยลลี่ 60 กรัม
อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปชนิดเปียกสำหรับแมวอายุ 1 ปีขึ้นไป วิธีและขนาดการใช้ -แมวโตน้ำหนัก 2-3 กิโลกรัม ให้กินวันละ 60 กรัม -แมวโตน้ำหนัก 3-5 กิโลกรัม ให้กินวันละ 120 กรัม -และให้อาหารสำเร็จรูปอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้แมวได้รับสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ส่วนผสม ปลาทูน่าเนื้อขาวและแดง,สารปรุงแต่งรส,เจลลี่,สารขึ้นรูป,สาหร่ายผง,วิตามินอี,ผงชาเขียว ...
23.00 บาท 20.70 บาท

สถานะ:
INABA ชนิดเปียก ปลาทูน่าเนื้อขาวและแดงผสมเนื้อสันในไก่ในน้ำเกรวี่หน้าปูอัด  80 กรัม
INBA ปลาทูน่าเนื้อขาวและแดงผสมเนื้อสันในไก่ในน้ำเกรวี่หน้าปูอัด (กระป๋อง) อาหารสำเร็จรูปชนิดเปียกสำหรับแมวอายุ 1 ปี รสปลาทูน่าเนื้อขาวและแดงผสมเนื้อสันในไก่ในน้ำเกรวี่หน้าปูอัด วัตถุดิบ: ปลาทูน่าเนื้อขาว สันในไก่ แป้งดัดแปร ปูอัด กัวร์กัม น้ำซุปเข้มข้นกึ่งสำเร็จรูป สารปรุงแต่งกลิ่นรส วิตามิน อี คาราจีแนน ผงชาเขียว       ...
30.00 บาท 27.00 บาท

สถานะ:
INABA ชนิดเปียก สูตรปลาทูน่าเนื้อขาวผสมปูอัดและปลาโอแห้งในน้ำเกรวี่ 80 g
ส่วนผสม : ปลาทูน่าเนื้อขาว,ปูอัด,ปลาโอแห้ง,สารปรุงรส,วิตามินอี,ผงชาเขียว คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี : โปรตีน ไม่น้อยกว่า 10% , ไขมัน ไม่น้อยกว่า 0.5% , กาก ไม่มากกว่า 0.2% , ความชื้น ไม่มากกว่า 88% วิธีและขนาดการใช้ แมวโตน้ำหนัก 2-3 กิโลกรัม ให้กินวันละ 80 กรัม แมวโตน้ำหนัก 3-5 กิโลกรัม ให้กินวันละ 160 กรัม และให้อาหารสำเร็จรูปอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้แมวได้รับสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ...
29.00 บาท 26.10 บาท

สถานะ:
www.batorastore.com © 2024