แผนที่


ค้นหา

แสดง:
เรียงลำดับโดย:
หนังสือที่จะพาคุณผู้อ่านไปพบกับ "แผนที่ภูมิศาสตร์โลก" ที่แสดงลักษณะทางกายภาพของโลกในด้านภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ระบบนิเวศ และประชากรของแต่ละทวีปได้อย่างสมบูรณ์ สีสันสวยงาม พร้อมแผนที่อาณาเขตและเขตการปกครองของประเทศในทวีปต่างๆ อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังนำเสนอแผนที่เศรษฐกิจของทวีปต่างๆ โดยแสดงเขตเกษตรกรรม การใช้ประโยชน์จากที่ดิน แหล่งแร่ธาตุและพลังงาน     มีความพิเศษกว่าใครด้วยแผนที่เฉพาะเรื่อง รวมทั้งกราฟและแผนภูมิ เพื่อเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าและประกอบรายงาน ทั้งแผนที่ภัยอันตรายด้านภูมิอากาศ แผนที่คุณภาพชีวิต แผนที่พัฒนาเศรษฐกิจ แผนที่การค้าและการขนส่ง แผนที่การท่องเที่ยว และสิ่งสำคัญอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีดัชนีท้ายเล่มรวมรายชื่อประเทศและภูมิประเทศในโลกไว้มากกว่า 7,000 ชื่อ จ...

349.00 บาท 296.65 บาท

สถานะ:
แผนที่ "Tour Thai Hi-Way" ฉบับนี้ จะพาคุณผู้อ่านเดินทางไปได้ทั่วราชอาณาจักรไทยทั้ง 77 จังหวัด กับความละเอียด (Scale) ถึง 1 : 1,000,000 ) นี่คือแผนที่ ที่จะทำให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับรายเอียดต่างๆ ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากขึ้น ด้วยข้อมูลที่อัพเดททันสมัย มีสีสันสวยงาม ขนาดพอดี เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไป สามารถพกพาไปได้ทุกที่ทั่วไทยได้อย่างที่ใจคุณต้องการ ...

119.00 บาท 101.15 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
แผนที่จังหวัดภูเก็ตฉบับนี้ มีความละเอียดมากถึง 1 : 80,000 โดยสอดแทรกเนื้อหาที่จะทำให้คุณผู้อ่านเข้าใจ "ภูเก็ต" มากขึ้นด้วยรายละเอียดต่างๆ ทั้งบอกเส้นทางเดินรถ และอธิบายถึงสถานที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวผ่านไปแล้ว..ไม่ควรพลาด พร้อมกับภาพประกอบแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆ  พิเศษ!! ผลิตด้วยกระดาษกันน้ำ มีสีสันสวยงาม ขนาดพอดี เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไป สามารถพกพาไปได้ทุกที่ใน "จ.ภูเก็ต" ได้อย่างคุณต้องการ จำนวนหน้า : แผ่นพับ ...

189.00 บาท 160.65 บาท

สถานะ:
แผนที่ของประเทศไทย มีความละเอียดมากถึง 1 : 750,000 รวบรวมและเรียบเรียงโดย "Berndtson & Berndtson Publications" ที่มีรายละเอียดเส้นทางเดิน "ถนน" ที่ครอบคลุมทั่วอาณาเขตของประเทศไทย รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวควรจะต้องรู้ เนื้อหาภายใน แสดงภาพประกอบแหล่งท่องเที่ยวของไทยที่น่าสนใจไว้อย่างครบถ้วน อยู่ในรูปเล่มของ "กระดาษกันน้"ำ สีสันสวยงาม ขนาดพอดี พกพาไปได้ทุกที่ที่คุณผู้อ่านต้องการ ใน "THAILAND ROAD MAP 1:1,750,000" ฉบับนี้   จำนวนหน้า : แผ่นพับ ...

189.00 บาท 160.65 บาท

สถานะ:
แผนที่ประเทศไทย โดยแบ่งอาณาเขตออกเป็นตอนบน และตอนล่างของประเทศ มีความละเอียดมากถึง 1 : 1,500,000 ทำให้คุณผู้อ่านเข้าใจมากขึ้นด้วยรายละเอียดของประเทศไทย และการขยายพื้นที่สำคัญ เช่น กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และบอกถึงสถานที่สำคัญใดบ้างที่นักท่องเที่ยวผ่านไปแล้ว..ไม่ควรพลาด พร้อมกับภาพประกอบแหล่งท่องเที่ยวของไทยที่น่าสนใจต่างๆ  พิเศษ!! ผลิตด้วยกระดาษกันน้ำ มีสีสันสวยงาม ขนาดพอดี เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไป สามารถพกพาไปได้ทุกที่ในเมืองไทยได้อย่างคุณต้องการ ...

180.00 บาท 153.00 บาท

สถานะ:
แผนที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ฉบับนี้ มีความละเอียดมากถึง 1 : 20,000 โดยสอดแทรกเนื้อหาที่จะทำให้คุณผู้อ่านเข้าใจ "กรุงเทพฯ" มากขึ้นด้วยการบอกถึงสถานที่สำคัญๆ เช่น วัดพระแก้วฯ วัดโพธิ์ วัดแจ้ง และสถานที่อื่นๆ ที่เมื่อนักท่องเที่ยวผ่านไปแล้ว..ไม่ควรพลาด! พร้อมกับภาพประกอบแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆ  พิเศษ!! ผลิตด้วยกระดาษกันน้ำ มีสีสันสวยงาม ขนาดพอดี เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไป สามารถพกพาไปได้ทุกที่ใน "กทม." ได้อย่างคุณต้องการ จำนวนหน้า : แผ่นพับ ...

180.00 บาท 153.00 บาท

สถานะ:
แผนที่ภาคเหนือของประเทศไทย  มีความละเอียดมากถึง 1 : 750,000 ที่ครอบคลุมภาคเหนือของประเทศไทยทั้งหมด และได้ขยายจังหวัดที่สำคัญต่างๆ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เป็นต้น รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ด้วยภาพประกอบแหล่งท่องเที่ยวของไทยที่น่าสนใจ พิเศษ!! ผลิตด้วยกระดาษกันน้ำ มีสีสันสวยงาม ขนาดเหมาะสมพอดีมือ คุณผู้อ่านสามารถพกพาไปได้ทุกที่ที่ต้องการ    จำนวนหน้า : แผ่นพับ ...

180.00 บาท 153.00 บาท

สถานะ:
www.batorastore.com © 2024