วิศวกรรม


ค้นหา

แสดง:
เรียงลำดับโดย:
หนังสือเรื่องนี้ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับแรงสถิตต่างๆ ที่กระทำต่อชิ้นส่วนโครงสร้าง โดยศึกษาเกี่ยวกับหลักการของแรง การรวมและแยกแรง โมเมนต์ ความสมดุล จุดศูนย์ถ่วงและจุดเซนทอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อยและรัศมีการหมุน ความเค้นและความเครียด การยืดหดตัวเนื่องจากอุณหภูมิ แปรเปลี่ยน เพื่อให้สามารถคำนวณเกี่ยวกับโครงสร้างเบื้องต้น สามารถแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับหลักการกลศาสตร์ของแรงในงานโครงสร้าง สามารถนำหลักการของความเค้นและความเครียดมาแก้ปัญหาความแข็งแรงของโครงสร้าง และเข้าใจระบบหน่วยตามมาตรฐานสากลด้าน "กลศาสตร์โครงสร้าง" ได้อย่างดี   144 หน้า     สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ปริมาณเวกเตอร์ บทที่ 3 ระบบแรง บทที่ 4 โมเมนต์ บทที่ 5 การสมดุลของแรง บทที่...

130.00 บาท 122.20 บาท

สถานะ:
ของหมดถาวร
(ต้องการสินค้า)
หนังสือเรื่องนี้ คือผลแห่งความพยายามของผู้เขียน "ยงยุทธ เสริมสุธีอนุวัฒน์" ที่นำเอาหลักพื้นฐานที่สำคัญของวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ เกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนของขนาดและตำแหน่ง (Tolerances for Size and Position) และการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของงานประกอบ (Tolerance Analysis for Assembly) มาประยุกต์ใช้กับการออกแบบอุปกรณ์ยึดชิ้นงานสำหรับงานเจาะรู (Drill jigs), งานกัดโลหะ (Milling Fixtures), งานกลึง (Turning Fixtures), และเกจตรวจสอบชิ้นงาน (limit and Position Gages) ถึงแม้อุปกรณ์และเกจเหล่านี้จะเป็นการประกอบแบบตายตัว (Fixed assembly) และอาศัยความชำนาญในการสร้างของช่างทำเครื่องมือก็ตาม แต่ด้วยหลักการของการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของมิติของชิ้นส่วนประกอบ จะทำให้ผู้ออกแบบสามารถกำหนดขนาดความคลาดเคลื่อน...

500.00 บาท 400.00 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
เรียบเรียงโดย "อรรณพ เรืองวิเศษ" 176 หน้า ...

180.00 บาท 153.00 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้ รวบรวมและนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ "ฮีตปั๊ม" เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง โดยความพิเศษของฮีตปั๊มอยุ่ที่สามารถสร้างความร้อนได้มากกว่าพลังงานที่ใช้ไปถึง 5 เท่า ฮีตปั๊มจึงถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีประหยัดพลังงานแห่งอนาคต เพราะสามารถนำพลังงานความร้อนจากอากาศหรือแหล่งอื่นๆ รอบตัวมาใช้สร้างความร้อนหรือความเย็นได้อย่างคุ้มค่าที่สุด โดยภายในเล่มนี้ยังเรียบเรียงใช้ภาษาที่ทำให้คุณเข้าใจได้ง่าย และพูดถึงหลักการพื้นฐานตลอดจนถึงการประยุกต์ต่างๆ ทั้งการใช้งานในเครื่องปรับอากาศไปจนถึงผลิตภัณฑ์ใหม่อื่นๆ ทั้งนี้หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่กำลังมองหาเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งยังไม่เปลืองค่าใช้จ่ายและยังเป็นมิตรกับธรรมชาติอีกด้วย ทำให้ฮีตปั๊ม เป็นหนึ่งในทางเลือกของคุณ ด้วย...

200.00 บาท 170.00 บาท

สถานะ:
...

185.00 บาท 173.90 บาท

สถานะ:
สั่งจองสินค้า
(ต้องการสินค้า)
...

110.00 บาท 88.00 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
หนังสือ "ช่างปูนก่อสร้าง" ฉบับปรับปรุงเล่มนี้ อธิบายความหมาย และลักษณะของงานช่างปูนอาชีพโดยเฉพาะ ที่ควรเรียนรู้วิชาการทางทฤษฎีไปพร้อมๆ กับงานภาคปฏิบัติ เพื่อให้งานก่อสร้างมีความแข็งแรง ทนทาน และมีผิวเรียบสวยงาม ตามหลักสถาปัตยกรรม ด้วยความนิยมและเลือกใช้หนังสือต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2508 และได้มีการทบทวนปรับปรุงให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นับว่าเป็นการประยุกต์หลักวิชาเก่ามาใข้ร่วมกันการก่อสร้างสมัยใหม่อย่างมีหลักเกณฑ์ จึงมีความเหมาะสมสำหรับนักศึกษาช่างก่อสร้าง จะใช้เป็นคู่มือในการเรียน เพื่อให้มีความรู้ เพื่อเตรียมตัวสอบเข้างาน เหมาะสำหรับอาจารย์จะใช้เป็นคู่มือการเสนอและใช้แบบฝึกหัดในการฝึกนักศึกษาเพื่อให้สามารถเข้าใจได้รวดเร็ว สถาปนิกและวิศวกร ใช้ประกอบการเขียนรายการก่อสร้าง และตรวจค...

150.00 บาท 127.50 บาท

สถานะ:
หนังสือที่รวบเรื่อง และนำเสนอเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับ “เทคนิคการออกแบบระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า” เริ่มต้นจากพื้นฐทนระบบแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในวงจรควบคุมทางไฟฟ้า   การต่อขดลวดไฟฟ้ามอเตอร์เหนี่ยวนำ 1 เฟส   และ 3 เฟส   หลักการทำงานของอุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ป้องกันการทำงานผิดพลาดของวงจรทางไฟฟ้า อุปกรณ์ผลัดเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องหมายแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ รวมถึงหลักการออกแบบวงจรกำลังไฟฟ้า อุปกรณ์ตรวจจับระยะใกล้ การทำงานของระบบ PLC เพื่อนำไปใช้งาน การออกแบบวงจรขั้นบันได ตลอดจนวงจรการทดลอง ทั้งวงจรควบคุมและวงจรกำลังไฟฟ้าทั้งหมด 14 วงจรการทดลองด้วยกัน เหมาะสำหรับนิสิต   นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และผู้สนใจดโดยทั่วไป   384 หน้า   &...

290.00 บาท 246.50 บาท

สถานะ:
...

350.00 บาท 280.00 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
หนังสือเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 เรียบเรียงโดย "ดอนสัน ปงผาบ" เนื้อหาภายในเล่มอธิบายตั้งแต่ทำความรู้จักกับความรู้พื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างและสถาปัตยกรรม การเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี การใช้งานโปรแกรม Keil การเขียนโปรแกรมควบคุม การตรวจสอบ การพัฒนาด้านต่างๆ พร้อมอินเทอร์รัปต์ วงจรนับ วงจรจับเวลาและการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 6 ขา ผู้เรียบเรียงได้อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด แบ่งเป็นลำดับขั้นตอนให้เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่าง บทสรุป และแบบทดสอบประเมินความรู้ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ เม็กคาทรอนิกส์ โทรคมนาคม และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ ...

250.00 บาท 200.00 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
...

220.00 บาท 176.00 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
...

180.00 บาท 153.00 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
...

180.00 บาท 144.00 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
...

230.00 บาท 184.00 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
เนื่องจากแนวโน้มการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กในอุตสาหกรรมก่อสร้างปัจจุบัน มีเพิ่มมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสามารถประหยัดระยะเวลาก่อสร้าง และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง แต่วิศวกรและนายช่างเทคนิคที่จะทำงานโครงสร้างเหล็ก จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอ หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้พื้นฐานในการออกแบบ ก่อสร้างเบื้องต้น และได้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานเหล็กเพิ่มเติมคณะผู้แปลหวังว่าผู้อ่านจะได้รับข้อมูล และความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้างโครงเหล็กพอที่จะนำไปใช้งานและศึกษาเพิ่มเติมต่อไป   120 หน้า     สารบัญ   บทที่ 1 ผลิตภัณฑ์เหล็ก - ผลิตภัณฑ์เหล็กที่นำมาใช้เป็นองค์อาคารของโครงสร้าง คุณสมบัติเชิงกลของเหล็ก คุณสมบัติทางด้านโล...

420.00 บาท 357.00 บาท

สถานะ:
www.batorastore.com © 2024