กฎหมาย


ค้นหา

แสดง:
เรียงลำดับโดย:
สรุปหลักกฎหมายล้มละลาย พร้อมคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญ ...

100.00 บาท 94.00 บาท

สถานะ:
หนังสือที่คัดสรร "กฎหมาย" ในสถานการณ์ใกล้ตัว ที่คุณจำเป็นต้องรู้ โดย "ทนายเกิด" ในเล่มเปิดเผยวิธีรับมือหลากหลายสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายใกล้ตัว เพื่อให้คุณสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และอื่นๆ อีกมากมาย ที่คัดสรรมาอย่างดีแล้วว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ศึกษาไว้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อที่คุณจะได้รู้เท่าทันไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และไม่ตกเป็นเหยื่อของใครเพราะความไม่รู้กฎหมายอีกต่อไป เพื่อให้คุณรู้กฎหมายไว้ เพื่อการันตีอุ่นใจเสมอไปกับหนังสือเล่มนี้ "กฎหมาย 'ใกล้ตัว' ไม่รู้...ไม่ได้"    272 หน้า   สารบัญ - ผู้เป็นพ่อตายในระหว่างที่ลูกยังไม่คลอด ลูกจะมีสิทธิได้มรดกหรือไม่ ?  - เด็กอายุยังไม่ถึง 20 ปี เซ็น...

199.00 บาท 169.15 บาท

สถานะ:
หนังสือที่นำเสนอตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความเพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยเนื้อหาในเล่ม ผู้เขียน "ยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว" ได้เรียบเรียงอย่างกระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย รูปเล่มกะทัดรัด เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทุกคนสามารถนำไปใช้ในการอ้างถึงตัวบทนั้นๆ ได้อย่างสะดวก   230 หน้า   สารบัญ ตัวบทย่อมาตราสำคัญประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง - ภาค 1 บททั่วไป - ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น - ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา - ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาและคำสั่ง   ตัวบทย่อมาตราสำคัญประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา - ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น - ภาค 2 สอบ...

109.00 บาท

สถานะ:
เนื้อหาในส่วนของประมวลกฎหมายอาญา ในหนังสือเรื่องนี้ผู้เขียนได้รวบรวมกฎหมายที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2551 และได้นำพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2546 มา "เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล" และ "สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์" ได้เรียบเรียงเนื้อหาทางกฎหมายอย่างเป็นขั้นตอน สามารถอ่านเองและเข้าใจได้ง่าย เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน   740 หน้า     สารบัญ   พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ประมวลกฎหมายอาญา ภาค...
2 (2)


190.00 บาท 178.60 บาท
2 (2)

สถานะ:
...

มีสินค้ามือสองอยู่จำนวน : 2 รายการ
ตั้งแต่ราคา 50.00 บาท ถึง 50.00 บาท
ดูสินค้ามือสองรายการนี้Quick ViewQuick View
150.00 บาท 127.50 บาท

สถานะ:
การที่นิสิต/นักศึกษาทางกฎหมายจะศึกษาวิชากฎหมายให้ได้ผลสำเร็จดีที่สุดนั้น จำเป็นจะต้องมีการวางแผนการศึกษาล่วงหน้าไว้เสมอ  และได้ลงมือปฏิบัติตามแผนนั้นอย่างแท้จริง ก็จะส่งผลประสบผลสำเร็จสูงสุดตามที่ต้องการได้ไม่ยากนัก หนังสือเล่มนี้ผู้เขียน "ศาสตราจารย์พิเศษ ธานินทร์ กรัยวิเชียร" และ "อภิชน จันทรเสน" ได้เรียบเรียงและกลั่นกรองขึ้นจากประสบการณ์เพื่อเป็นข้อแนะนำ เทคนิค และวิธีการที่จะศึกษาวิชากฎหมายให้ได้ผลสำเร็จไว้อย่างครบถ้วนเป็นขั้นเป็นตอน โดยเนื้อหาในหนังสือ "คำแนะนำนักศึกษากฏหมาย" เล่มนี้ จึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับนิสิต/นักศึกษากฎหมายทุกคน และทุกสถาบัน 398 หน้า   สารบัญ บทนำ การวางแผนการศึกษาวิชากฎหมาย   ภาคที่ 1 การศึกษากฎหมายในหลักสูต...
1 (1)


200.00 บาท 180.00 บาท
1 (1)

สถานะ:
หนังสือรวบรวมกฎหมายพิเศษ พร้อมชื่อระบุชื่อมาตราต่างๆ ไว้ในตัวบทกฎหมายอย่างเป็นระเบียบ ที่จะช่วยทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจและจดจำเนื้อหา ตัวบทกฎหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทุกท่านทำความเข้าใจได้อย่างง่าย ไม่ยุ่งยากสำหรับการทำความเข้าใจด้วยตนเอง   392 หน้า     สารบัญ - พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556) - พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม 2542) - พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543) - พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 - พระรา...

199.00 บาท 187.06 บาท

สถานะ:
ของหมดถาวร
(ต้องการสินค้า)
หนังสือ "กลโกงภาษี" เรื่องนี้ นำเสนอเนื้อหาที่เปิดโปงการฉ้อฉล "ภาษี" ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นอุทาหรณ์และบทเรียนให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อร่วมกันหาช่องทางหรือปรับปรุงกฎหมายอุดรูรั้วต่างๆ โดยจุดประสงค์เพื่อให้รัฐสามารถเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย และเป็นขวัญกำลังใจแด่ภาคเอกชนที่ดำรงตนเป็นผู้เสียภาษีที่ดีและมีจริยธรรม !! ขอเชิญคุณผู้อ่านมาศึกษาร่วมกันในหนังสือ "กลโกงภาษี" เล่มนี้   เรียบเรียงโดย "อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์"     240 หน้า     สารบัญ Section 1 กลโกงภาษี : An Overview - ใครว่า... ผมโกงภาษี? ผมแค่กำลัง "วางแผนภาษี"!   Section 2 กลโกงภาษี : ในประเทศไทย - เปิดยุทธการ...ปล้นคลังหลวง - แต่งบัญชี....

220.00 บาท 198.00 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญที่ใช้ในการสอบเนติบัณฑิตไทย ผู้ช่วยผู้พิพากษา และอัยการ ทั้งเรื่องของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ถึงภาค 4 โดยทีมผู้เขียนได้เรียบเรียงและถ่ายทอดเนื้อหาด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย สามารถจดจำได้แม่น เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับใช้เตรียมความพร้อมในการสอบ และผู้ที่ต้องการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย (แพ่ง) ทุกท่าน    376 หน้า     สารบัญ 1. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 - คำฟ้อง - คำคู่ความ   2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 - การบรรยายฟ้อง - ฟ้องซ้อน   3. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 - การอุทธรณ์ - การอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายต่อศา...

160.00 บาท 136.00 บาท

สถานะ:
...

มีสินค้ามือสองอยู่จำนวน : 1 รายการ
ราคา 29.00 บาท
ดูสินค้ามือสองรายการนี้Quick ViewQuick View
125.00 บาท

สถานะ:
"นิธิ เอียวศรีวงศ์" กระตุ้นเตือนให้เจ้าของอำนาจอธิปไตย ร่วมกันพิพากษ์วิจารณ์การใช้อำนาจของ "ศาล" อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงข้อกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมเเละกระบวนการยุติธรรมทั้งหลายเพื่อให้การเมืองไทยดำเนินไปภายใต้เจตจำนงของประชาชน อย่างน้อยก็เพื่อลดความขัดเเย้งเเละรักษามาตรฐานในการผดุงความยุติธรรมเอาไว้ได้ ...

180.00 บาท

สถานะ:
อย่ามัวแต่เสียเวลาถามว่า “ประกันสังคม” หรือ “บัตรทอง” อันไหนดีกว่ากัน ประเด็นอยู่ที่ว่า... เราจะใช้ประโยชน์จากมักอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้ให้เท่าทัน ปกป้องสิทธิ์ที่เราพึงมี จะได้ไม่ต้องเสียรู้หรือเสียค่าโง่ให้ใคร! ...

140.00 บาท 119.00 บาท

สถานะ:
...

130.00 บาท 110.50 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
หนังสือเรื่องนี้ นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับกำหนดกฎหมายหลักกฎหมายทั่วไป การใช้และการตีความหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล ทรัพย์ นิติกรรม สัญญา หนี้ เอกเทศสัญญาต่างๆ ประกันภัย ประนีประนอมยอมความ ตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท ครอบครัว มรดก ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า พ.ร.บ.ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และเนื้อหาสำคัญที่ควรรู้อีกมากมาย รวมถึงความรู้ทั่วไปของกฎหมายอาญา วิธีพิจารณาความอาญา และวิธีพิจารณาความแพ่งในจุดที่สำคัญต่างๆ โดยผู้เขียน "ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์" (แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ได้จัดทำขึ้นอย่างละเอียด เป็นระบบ เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงกันของตัวบทกฎหมาย เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษากฎหมายในเวลาอันจำกัด และผู้ศึกษาที่มีความสนใจก...

390.00 บาท 351.00 บาท

สถานะ:
สำหรับ : เจ้าหน้าที่และผู้ที่สนใจ รวม 16 พระราชบัญญัติ ...

80.00 บาท 68.00 บาท

สถานะ:
หนังสือกฎหมายอ่านง่ายเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสไตล์ชาวบ้านไ้้ว้อย่างครอบคลุม นำเสนอในสไตล์ขบขัน เขียนโดย "บุญร่วม เทียมจันทร์" อดีตอธิบดีอัยการ และ "ศรัญญา วิชชาธรรม" ทนายความชั้น 1 เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทุกเรื่องที่จำเป็นสำหรับ "ชาวบ้าน" อย่างทั่วถึง สำหรับใช้ประโยชน์แก่ตัวเองและเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในทางกฎหมาย ถ้าหากไม่อยากตกเป็นเหยื่อของใคร ติดตามได้ในหนังสือชุด 2 เล่ม "รู้กฎหมาย สไตล์ชาวล้าน เล่ม 2" นี้   256 หน้า   สารบัญ - คดีกาแฟแก้วเดียว - ยิ้มยุติธรรม 1 ภาษาใบ้ - หนูไม่ยอม - ลักหลับ - ยิ้มยุติธรรม 2 พยานใบ้ - บันดาลโทสะ - ยิ้มยุติธรรม 3 หุบปาก - สัญญากู้ลืมปิดอากรแสตมป์ - ข้อควรระว...

180.00 บาท 153.00 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้ "สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์" ผู้แต่ง ได้นำเนื้อหาบางส่วนจากคำพิพากษาฎีกาล่าสุดที่เผยแพร่หลังจากหนังสือ "ถาม-ตอบ วิ แพ่ง" ที่ได้พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2555 มารวมไว้ โดยได้นำคำพิพากษาฎีกาเนติฯ พ.ศ. 2554 ถึงเล่ม 9 พ.ศ. 2555 ถึงเล่ม 4 และคำคำพิพากษาฎีกาสำนักงานศาลฯ พ.ศ. 2554 ถึงเล่ม 7 เหมาะสำหรับผู้ที่เตรียมสอบเนติบัณฑิตไทย รวมถึงการสอบคัดเลือกฯ ผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วย และผู้สนใจทุกท่านให้มีความพร้อมที่สุด   160 หน้า   สารบัญ - เขตอำนาจ - คู่ความ - ข้อความและผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่ง - อุทธรณ์และฎีกา - การบังคับคดี   ...

100.00 บาท 85.00 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้นำเสนอเนื้อหาและให้ข้อคิดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ "ภาษี" ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม การเลือกและการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ การทำสัญญา และการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยผู้เขียน "ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์" ได้เรียบเรียงเนื้อหาต่างๆ อย่างเป็นลำดับขั้นตอน สามารถอ่านเองได้เข้าใจง่าย พร้อมกรณีศึกษาต่างๆ ที่ชัดเจน ถูกรวบรวมไว้ในหนังสือ "10 ข้อคิด รู้ภาษี ลดภาษี" เล่มนี้   214 หน้า   สารบัญ บทที่ 1 วางแผนภาษี หลบหลีกภาษี หนีภาษี ความเหมือนที่แตกต่าง บทที่ 2 หลบภาษีกับ CSR บทที่ 3 10 ข้อคิด การวางแผนภาษี บทที่ 4 10 ข้อคิด เมื่ออยากเป็นนักวางแผนภาษี บทที่ 5 ข้อคิดวางแผนภาษีบุคคลธ...

250.00 บาท 212.50 บาท

สถานะ:
...

มีสินค้ามือสองอยู่จำนวน : 1 รายการ
ราคา 100.00 บาท
ดูสินค้ามือสองรายการนี้Quick ViewQuick View
220.00 บาท

สถานะ:
ถ้าหากตอนนี้คุณผู้อ่าน คือ ผู้ขับขี่มือใหม่ที่กำลังเตรียมตัวเพื่อสอบใบขับขี่ และต้องการตัวช่วยเพื่อให้การสอบนั้นง่ายขึ้น ขอแนะนำหนังสือ "สอบใบขับขี่...ง่ายจริง ๆ" เล่มนี้ ซึ่งมีทั้งแบบทดสอบที่เป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครบถ้วนทุกเนื้อหา ทำให้ง่ายต่อการสอบเมื่อลงสอบในสนามจริง และที่สำคัญคือผู้ขับขี่มือใหม่ทุกท่านสามารถทบทวน คุณสามารถติวเข้มด้วยตนเองได้ตลอดเวลา เมื่อคุณมีหนังสือเล่มนี้ติดตัวไว้ การขับขี่รถบนท้องถนนจำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ตามกฎหมายกำหนด เพื่อบ่งบอกว่าผู้ขับขี่นั้นสามารถใช้รถใช้ถนนและปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยต่อตนเองและผู้ร่วมทางท่านอื่นๆ ฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ที่ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิวัฒน์ อภิสิทธิ์ภิญโญ" ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ทุกคนที่ต้องการสอบใบขับขี่ไม...

58.00 บาท 49.30 บาท

สถานะ:
...

มีสินค้ามือสองอยู่จำนวน : 1 รายการ
ราคา 104.00 บาท
ดูสินค้ามือสองรายการนี้Quick ViewQuick View
150.00 บาท 127.50 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับประมวลรัษฎากรต่างๆ และส่วนที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร และคำสั่งกรมสรรพากร พร้อมทั้งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 โดย "สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์" และ "เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล" ได้รวบรวมและเรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย   448 หน้า     สารบัญ - พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481 - ประมวลรัษฎากร - กฎหมายลำดับรองตามประมวลรัษฎากร - พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พุทธศ...

180.00 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้ เขียนและเรียบเรียง โดย "ทนาย วิรัช หวังปิติพาณิชย์" นักกฎหมายผู้มีประสบการณ์ในการร่วมทำคดีน้อย-ใหญ่มามากมาย นับไม่ถ้วน ดำเนินการรวบรวมกฎหมายที่ซับซ้อนเข้าใจยากออกเป็นบทความขำขัน ปนความเฮฮา ผสมความกลมกล่อมด้วยสาระข้อกฎหมายที่มีประโยชน์ต่อชีวิตและทรัพย์สินที่ประชาชนควรรู้ เนื้อหาในเล่มจะเเบ่งเป็นตอน หยิบยกมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หนังสือ "กฎหมายหลาย เล่ม 2" นี้นำเสนอด้วยภาษาที่ไม่สลับซับซ้อน อ่านแล้วเข้าใจง่าย เเละสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของทุกคนได้จริง 312 หน้า   สารบัญ - ข่มขืนด้วยมือของตนเอง! - ของผม "ไม่สั้น ไม่ยาว" - คนตาบอด...หลอกคนตาดี - กลิ่นนี้ ทำให้ตกงาน - กว่าจะจดทะเบียนหย่า - กอดจูบกันในวัด - การตลาด...นอกตำร...

149.00 บาท

สถานะ:
www.batorastore.com © 2024