การเปลี่ยนสินค้าหรือคืนสินค้า

ขอให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง เราขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าทุกชนิด ยกเว้น กรณีที่สินค้าดังกล่าว มีความผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการผลิตและการขนส่งเท่านั้น การตัดสินใจว่าจะให้ลูกค้าเปลี่ยนสินค้าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทาง batorastore.com โดยสามารถเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้า ประเภทเดียวกัน ได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า หรือ สามารถแจ้งความประสงค์ขอคืนเป็นเงิน หรือ แต้ม batorastore special point เข้าบัญชี แทนการเปลี่ยนสินค้าได้ โดยลูกค้าสามารถทำการส่งสินค้าที่มีปัญหา พร้อมเขียนสาเหตุที่ต้องการคืนสินค้าใส่ในกล่องพัสดุ และส่งมายังที่อยู่ดังกล่าว *** การคืนเงินจะดำเนินการภายใน 14 วันนับจากวันที่สินค้ากลับมาถึงร้านในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ ***

ทาง batorastore.com จะไม่รับคืนสินค้าที่เสียหายอันเกิดจาก การทำตกในทุกรูปแบบ หรือ การกระทำอื่นๆที่ทำให้สินค้าเสียหายอันเกิดจากการกระทำของผู้ใช้งาน

เงื่อนไขการเคลมสินค้าประเภทโมเดลประกอบ

         เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว รบกวนลูกค้าทำการตรวจเช็คสินค้าก่อนแกะซองพลาสติกออกจากแผงโมเดลค่ะ สินค้าจะสามารถทำการเคลมได้ภายใน 14 วัน หลังจากส่งสินค้าและแผงโมเดลที่ต้องการเคลมจะต้องไม่ถูกแกะซองพลาสติกนะคะ

กรณีการนำสินค้าของ batorastore.com ไปโพสขายและให้ทางเราส่งสินค้าให้ ทางเราจะไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้าของลูกค้าของท่านในทุกกรณี

LONGTERM HOLDING COMPANY LIMITED

610/7-9 ซอยเสนานิคม 1 ซอย 12 (พหลโยธิน 32) ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม 
เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

การส่งคืนสินค้าในกรณีที่สินค้ามีปัญหา batorastore โดยกรุณาส่งผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทย แบบ "พัสดุธรรมดา" เท่านั้น โดย batorastore จะออกเฉพาะค่าส่งสินค้าคืนให้กับลูกค้าในรูปแบบแต้ม batorastore special point เข้าบัญชีให้กับลูกค้าเท่ากับค่าส่งที่จ่ายจริงเท่านั้น โดยจะต้องมีการถ่ายสลิปใบเสร็จค่าส่งเป็นหลักฐาน

กรณีที่ลูกค้ามีการคืนสินค้ามากผิดปรกติหรือการคืนสินค้าที่ไม่สมเหตุสมผล batorastore ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีการใช้งานของลูกค้าอย่างถาวร

 

www.batorastore.com © 2021