batorastore เปิดให้ นักเขียน และ สำนักพิมพ์ ลงขาย e-book แล้ว!

Platform จัดจำหน่าย e-book ของ batorastore เปิดให้บริการแล้ว!

นักเขียน และ สำนักพิมพ์ สามารถเข้าถึงนักอ่านที่มี อุปกรณ์อ่านอีบุ๊ค (e-reader) โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นกลุ่มนักอ่านที่มีกำลังซื้อสูงที่สุด เป็นนักอ่านตัวยงที่ซื้อหนังสือปีละเกินร้อยเล่ม และ ยังได้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มที่ซื้อหนังสือเล่มอีกด้วย!

(พิเศษ! นักเขียน/สนพ. ยังได้รับการ boost ยอดขาย e-book จากระบบ credit ของ batorastore อีกด้วย)

รายละเอียดทั่วไป

- นักเขียน/สนพ. สามารถตั้งราคาขาย e-book ได้ด้วยตัวเอง (ควรตั้งต่ำกว่าหนังสือเล่มอย่างน้อย 20%)

- แบ่งรายได้ 30:70 (batorastore ได้รับ 30 นักเขียน/สนพ. ได้รับ 70)

นักเขียน/สนพ. สามารถดูรายงานยอดขายได้จากระบบ publisher ที่ batorastore ได้จัดเตรียมไว้ให้

- ตัดยอดวันสุดท้ายของเดือน และ โอนเงินให้ นักเขียน/สนพ. ในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป

(เช่นยอดขายตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2560 โอนเงินวันที่ 25 เมษายน หรือ 24 ถ้าวันที่ 25 เป็นวันเสาร์)

ติดต่อสอบถาม หรือ ส่งต้นฉบับได้ที่ pasa_aris@hotmail.com

** กรณี นักเขียน หรือ สนพ. ส่งต้นฉบับและได้มีการลงขายแล้วแต่ไม่ได้กำหนดราคาขายให้ batorastore จะตั้งราคา default ที่ 99 บาท ทุกเล่ม หากไม่ต้องการให้ตั้งที่ราคาดังกล่าว กรุณาแจ้งราคาที่ต้องการลงขายทุกครั้ง **


www.batorastore.com © 2018