Liese

แสดง:
เรียงลำดับโดย:
Liese Creamy Bubble Hair Color #Marshmallow Brown
Liese Creamy Bubble Hair Color #Marshmallow Brown ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม ชนิดโฟม สูตรใหม่ เนื้อโฟมหนาขึ้น เกาะติดเส้นผมดียิ่งขึ้น 4 เท่า ทำให้การเปลี่ยนสีผมด้วยตัวเอง เป็นเรื่องง่ายและสนุก เพียงชโลมโฟมเนื้อนุ่มให้ชุ่มทั่วศรีษะ ยิ่งนวด เนื้อโฟมจะเปลี่ยนเป็นโฟมครีม ครอบคลุมทั่วเส้นผมแต่ละเส้น ด้วยส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้ที่ให้ความชุ่มชื่นแก่เส้นผม ผมลื่นหวีง่าย แม้ใช้นิ้วสาง ชุ่มชื่น เงางาม ทำให้สีผมสวยทั่วสม่ำเสมอประกายเด่นชัด ติดทน ...
350.00 บาท 289.00 บาท

สถานะ:
Liese Creamy Bubble Hair Color #Antique rose
Liese Creamy Bubble Hair Color #Antique rose ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม ชนิดโฟม สูตรใหม่ เนื้อโฟมหนาขึ้น เกาะติดเส้นผมดียิ่งขึ้น 4 เท่า ทำให้การเปลี่ยนสีผมด้วยตัวเอง เป็นเรื่องง่ายและสนุก เพียงชโลมโฟมเนื้อนุ่มให้ชุ่มทั่วศรีษะ ยิ่งนวด เนื้อโฟมจะเปลี่ยนเป็นโฟมครีม ครอบคลุมทั่วเส้นผมแต่ละเส้น ด้วยส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้ที่ให้ความชุ่มชื่นแก่เส้นผม ผมลื่นหวีง่าย แม้ใช้นิ้วสาง ชุ่มชื่น เงางาม ทำให้สีผมสวยทั่วสม่ำเสมอประกายเด่นชัด ติดทน ...
350.00 บาท 289.00 บาท

สถานะ:
Liese Creamy Bubble Hair Color #Rose Tea Brown
Liese Creamy Bubble Hair Color #Rose Tea Brown  ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม ชนิดโฟม สูตรใหม่ เนื้อโฟมหนาขึ้น เกาะติดเส้นผมดียิ่งขึ้น 4 เท่า ทำให้การเปลี่ยนสีผมด้วยตัวเอง เป็นเรื่องง่ายและสนุก เพียงชโลมโฟมเนื้อนุ่มให้ชุ่มทั่วศรีษะ ยิ่งนวด เนื้อโฟมจะเปลี่ยนเป็นโฟมครีม ครอบคลุมทั่วเส้นผมแต่ละเส้น ด้วยส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้ที่ให้ความชุ่มชื่นแก่เส้นผม ผมลื่นหวีง่าย แม้ใช้นิ้วสาง ชุ่มชื่น เงางาม ทำให้สีผมสวยทั่วสม่ำเสมอประกายเด่นชัด ติดทนนาน  ...
350.00 บาท 289.00 บาท

สถานะ:
Liese Creamy Bubble Hair Color #Platinum beige
Liese Creamy Bubble Hair Color #Platinum beige ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม ชนิดโฟม สูตรใหม่ เนื้อโฟมหนาขึ้น เกาะติดเส้นผมดียิ่งขึ้น 4 เท่า ทำให้การเปลี่ยนสีผมด้วยตัวเอง เป็นเรื่องง่ายและสนุก เพียงชโลมโฟมเนื้อนุ่มให้ชุ่มทั่วศรีษะ ยิ่งนวด เนื้อโฟมจะเปลี่ยนเป็นโฟมครีม ครอบคลุมทั่วเส้นผมแต่ละเส้น ด้วยส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้ที่ให้ความชุ่มชื่นแก่เส้นผม ผมลื่นหวีง่าย แม้ใช้นิ้วสาง ชุ่มชื่น เงางาม ทำให้สีผมสวยทั่วสม่ำเสมอประกายเด่นชัด ติดทน ...
350.00 บาท 289.00 บาท

สถานะ:
Liese Blaune Creamy Foam Color #Beige brown
Liese Blaune Creamy Foam Color #Beige brown ครีมเปลี่ยนสีผมที่ให้ผลลัพธ์ที่สวยสมบูรณ์แบบ ด้วยครีมโฟมหนานุ่มข้นขึ้น 4 เท่า ในขณะที่คุณนวดผม โฟมจะเปลี่ยนเป็นครีมโฟมหนานุ่ม ครอบคลุมผมอย่างทั่วถึง เพื่อผลลัพธ์สีผมสวยสมบูรณ์แบบ ...
350.00 บาท 289.00 บาท

สถานะ:
Liese Creamy Bubble Hair Color #Ash brown
Liese Creamy Bubble Hair Color #Ash brown ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม ชนิดโฟม สูตรใหม่ เนื้อโฟมหนาขึ้น เกาะติดเส้นผมดียิ่งขึ้น 4 เท่า ทำให้การเปลี่ยนสีผมด้วยตัวเอง เป็นเรื่องง่ายและสนุก เพียงชโลมโฟมเนื้อนุ่มให้ชุ่มทั่วศรีษะ ยิ่งนวด เนื้อโฟมจะเปลี่ยนเป็นโฟมครีม ครอบคลุมทั่วเส้นผมแต่ละเส้น ด้วยส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้ที่ให้ความชุ่มชื่นแก่เส้นผม ผมลื่นหวีง่าย แม้ใช้นิ้วสาง ชุ่มชื่น เงางาม ทำให้สีผมสวยทั่วสม่ำเสมอประกายเด่นชัด ติดทน ...
350.00 บาท 289.00 บาท

สถานะ:
Liese Creamy Bubble Hair Color #Creamy beige
Liese Creamy Bubble Hair Color #Creamy beige ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม ชนิดโฟม สูตรใหม่ เนื้อโฟมหนาขึ้น เกาะติดเส้นผมดียิ่งขึ้น 4 เท่า ทำให้การเปลี่ยนสีผมด้วยตัวเอง เป็นเรื่องง่ายและสนุก เพียงชโลมโฟมเนื้อนุ่มให้ชุ่มทั่วศรีษะ ยิ่งนวด เนื้อโฟมจะเปลี่ยนเป็นโฟมครีม ครอบคลุมทั่วเส้นผมแต่ละเส้น ด้วยส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้ที่ให้ความชุ่มชื่นแก่เส้นผม ผมลื่นหวีง่าย แม้ใช้นิ้วสาง ชุ่มชื่น เงางาม ทำให้สีผมสวยทั่วสม่ำเสมอประกายเด่นชัด ติดทน ...
350.00 บาท 289.00 บาท

สถานะ:
Liese Blaune Creamy Foam Color #Ash beige
Liese Blaune Creamy Foam Color #Ash beige ครีมเปลี่ยนสีผมที่ให้ผลลัพธ์ที่สวยสมบูรณ์แบบ ด้วยครีมโฟมหนานุ่มข้นขึ้น 4 เท่า ในขณะที่คุณนวดผม โฟมจะเปลี่ยนเป็นครีมโฟมหนานุ่ม ครอบคลุมผมอย่างทั่วถึง เพื่อผลลัพธ์สีผมสวยสมบูรณ์แบบ ...
350.00 บาท 289.00 บาท

สถานะ:
Liese Creamy Bubble Hair Color #Jewel pink
Liese Creamy Bubble Hair Color #Jewel pink ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม ชนิดโฟม สูตรใหม่ เนื้อโฟมหนาขึ้น เกาะติดเส้นผมดียิ่งขึ้น 4 เท่า ทำให้การเปลี่ยนสีผมด้วยตัวเอง เป็นเรื่องง่ายและสนุก เพียงชโลมโฟมเนื้อนุ่มให้ชุ่มทั่วศรีษะ ยิ่งนวด เนื้อโฟมจะเปลี่ยนเป็นโฟมครีม ครอบคลุมทั่วเส้นผมแต่ละเส้น ด้วยส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้ที่ให้ความชุ่มชื่นแก่เส้นผม ผมลื่นหวีง่าย แม้ใช้นิ้วสาง ชุ่มชื่น เงางาม ทำให้สีผมสวยทั่วสม่ำเสมอประกายเด่นชัด ติดทน ...
350.00 บาท 289.00 บาท

สถานะ:
Liese Creamy Bubble Hair Color #Milk tea brown
Liese Creamy Bubble Hair Color #Milk tea brown ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม ชนิดโฟม สูตรใหม่ เนื้อโฟมหนาขึ้น เกาะติดเส้นผมดียิ่งขึ้น 4 เท่า ทำให้การเปลี่ยนสีผมด้วยตัวเอง เป็นเรื่องง่ายและสนุก เพียงชโลมโฟมเนื้อนุ่มให้ชุ่มทั่วศรีษะ ยิ่งนวด เนื้อโฟมจะเปลี่ยนเป็นโฟมครีม ครอบคลุมทั่วเส้นผมแต่ละเส้น ด้วยส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้ที่ให้ความชุ่มชื่นแก่เส้นผม ผมลื่นหวีง่าย แม้ใช้นิ้วสาง ชุ่มชื่น เงางาม ทำให้สีผมสวยทั่วสม่ำเสมอประกายเด่นชัด ติดทน ...
350.00 บาท 289.00 บาท

สถานะ:
Liese Blaune Creamy Foam Color #Pinkish Brown
Liese Blaune Creamy Foam Color #Pinkish Brown  ครีมเปลี่ยนสีผมที่ให้ผลลัพธ์ที่สวยสมบูรณ์แบบ ด้วยครีมโฟมหนานุ่มข้นขึ้น 4 เท่า ในขณะที่คุณนวดผม โฟมจะเปลี่ยนเป็นครีมโฟมหนานุ่ม ครอบคลุมผมอย่างทั่วถึง เพื่อผลลัพธ์สีผมสวยสมบูรณ์แบบ ...
350.00 บาท 289.00 บาท

สถานะ:
Liese Creamy Bubble Hair Color #Sweet Apricot
Liese Creamy Bubble Hair Color #Sweet Apricot ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม ชนิดโฟม สูตรใหม่ เนื้อโฟมหนาขึ้น เกาะติดเส้นผมดียิ่งขึ้น 4 เท่า ทำให้การเปลี่ยนสีผมด้วยตัวเอง เป็นเรื่องง่ายและสนุก เพียงชโลมโฟมเนื้อนุ่มให้ชุ่มทั่วศรีษะ ยิ่งนวด เนื้อโฟมจะเปลี่ยนเป็นโฟมครีม ครอบคลุมทั่วเส้นผมแต่ละเส้น ด้วยส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้ที่ให้ความชุ่มชื่นแก่เส้นผม ผมลื่นหวีง่าย แม้ใช้นิ้วสาง ชุ่มชื่น เงางาม ทำให้สีผมสวยทั่วสม่ำเสมอประกายเด่นชัด ติดทน ...
350.00 บาท 289.00 บาท

สถานะ:
Liese Creamy Bubble Hair Color #Raspberry brown
Liese Creamy Bubble Hair Color #Raspberry brown ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม ชนิดโฟม สูตรใหม่ เนื้อโฟมหนาขึ้น เกาะติดเส้นผมดียิ่งขึ้น 4 เท่า ทำให้การเปลี่ยนสีผมด้วยตัวเอง เป็นเรื่องง่ายและสนุก เพียงชโลมโฟมเนื้อนุ่มให้ชุ่มทั่วศรีษะ ยิ่งนวด เนื้อโฟมจะเปลี่ยนเป็นโฟมครีม ครอบคลุมทั่วเส้นผมแต่ละเส้น ด้วยส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้ที่ให้ความชุ่มชื่นแก่เส้นผม ผมลื่นหวีง่าย แม้ใช้นิ้วสาง ชุ่มชื่น เงางาม ทำให้สีผมสวยทั่วสม่ำเสมอประกายเด่นชัด ติดทน ...
350.00 บาท 289.00 บาท

สถานะ:
Liese Blaune Creamy Foam Color #Bronze Brown
Liese Blaune Creamy Foam Color #Bronze Brown  ครีมเปลี่ยนสีผมที่ให้ผลลัพธ์ที่สวยสมบูรณ์แบบ ด้วยครีมโฟมหนานุ่มข้นขึ้น 4 เท่า ในขณะที่คุณนวดผม โฟมจะเปลี่ยนเป็นครีมโฟมหนานุ่ม ครอบคลุมผมอย่างทั่วถึง เพื่อผลลัพธ์สีผมสวยสมบูรณ์แบบ ...
350.00 บาท 289.00 บาท

สถานะ:
Liese Creamy Bubble Hair Color #Chestnut brown
Liese Creamy Bubble Hair Color #Chestnut brown ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม ชนิดโฟม สูตรใหม่ เนื้อโฟมหนาขึ้น เกาะติดเส้นผมดียิ่งขึ้น 4 เท่า ทำให้การเปลี่ยนสีผมด้วยตัวเอง เป็นเรื่องง่ายและสนุก เพียงชโลมโฟมเนื้อนุ่มให้ชุ่มทั่วศรีษะ ยิ่งนวด เนื้อโฟมจะเปลี่ยนเป็นโฟมครีม ครอบคลุมทั่วเส้นผมแต่ละเส้น ด้วยส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้ที่ให้ความชุ่มชื่นแก่เส้นผม ผมลื่นหวีง่าย แม้ใช้นิ้วสาง ชุ่มชื่น เงางาม ทำให้สีผมสวยทั่วสม่ำเสมอประกายเด่นชัด ติดทน ...
350.00 บาท 289.00 บาท

สถานะ:
Liese Creamy Bubble Hair Color #Natural black
Liese Creamy Bubble Hair Color #Natural black ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม ชนิดโฟม สูตรใหม่ เนื้อโฟมหนาขึ้น เกาะติดเส้นผมดียิ่งขึ้น 4 เท่า ทำให้การเปลี่ยนสีผมด้วยตัวเอง เป็นเรื่องง่ายและสนุก เพียงชโลมโฟมเนื้อนุ่มให้ชุ่มทั่วศรีษะ ยิ่งนวด เนื้อโฟมจะเปลี่ยนเป็นโฟมครีม ครอบคลุมทั่วเส้นผมแต่ละเส้น ด้วยส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้ที่ให้ความชุ่มชื่นแก่เส้นผม ผมลื่นหวีง่าย แม้ใช้นิ้วสาง ชุ่มชื่น เงางาม ทำให้สีผมสวยทั่วสม่ำเสมอประกายเด่นชัด ติดทน ...
350.00 บาท 289.00 บาท

สถานะ:
Liese Blaune Creamy Foam Color #Golden Brown
Liese Blaune Creamy Foam Color #Golden Brown ครีมเปลี่ยนสีผมที่ให้ผลลัพธ์ที่สวยสมบูรณ์แบบ ด้วยครีมโฟมหนานุ่มข้นขึ้น 4 เท่า ในขณะที่คุณนวดผม โฟมจะเปลี่ยนเป็นครีมโฟมหนานุ่ม ครอบคลุมผมอย่างทั่วถึง เพื่อผลลัพธ์สีผมสวยสมบูรณ์แบบ ...
350.00 บาท 289.00 บาท

สถานะ:
Liese Creamy Bubble Hair Color #Dark chocolate
Liese Creamy Bubble Hair Color #Dark chocolate ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม ชนิดโฟม สูตรใหม่ เนื้อโฟมหนาขึ้น เกาะติดเส้นผมดียิ่งขึ้น 4 เท่า ทำให้การเปลี่ยนสีผมด้วยตัวเอง เป็นเรื่องง่ายและสนุก เพียงชโลมโฟมเนื้อนุ่มให้ชุ่มทั่วศรีษะ ยิ่งนวด เนื้อโฟมจะเปลี่ยนเป็นโฟมครีม ครอบคลุมทั่วเส้นผมแต่ละเส้น ด้วยส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้ที่ให้ความชุ่มชื่นแก่เส้นผม ผมลื่นหวีง่าย แม้ใช้นิ้วสาง ชุ่มชื่น เงางาม ทำให้สีผมสวยทั่วสม่ำเสมอประกายเด่นชัด ติดทน ...
350.00 บาท 289.00 บาท

สถานะ:
Liese Creamy Bubble Hair Color #Cassis berry
Liese Creamy Bubble Hair Color #Cassis berry ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม ชนิดโฟม สูตรใหม่ เนื้อโฟมหนาขึ้น เกาะติดเส้นผมดียิ่งขึ้น 4 เท่า ทำให้การเปลี่ยนสีผมด้วยตัวเอง เป็นเรื่องง่ายและสนุก เพียงชโลมโฟมเนื้อนุ่มให้ชุ่มทั่วศรีษะ ยิ่งนวด เนื้อโฟมจะเปลี่ยนเป็นโฟมครีม ครอบคลุมทั่วเส้นผมแต่ละเส้น ด้วยส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้ที่ให้ความชุ่มชื่นแก่เส้นผม ผมลื่นหวีง่าย แม้ใช้นิ้วสาง ชุ่มชื่น เงางาม ทำให้สีผมสวยทั่วสม่ำเสมอประกายเด่นชัด ติดทน ...
350.00 บาท 289.00 บาท

สถานะ:
Liese Creamy Bubble Hair Color #Milky Beige
Liese Creamy Bubble Hair Color #Milky Beige ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม ชนิดโฟม สูตรใหม่ เนื้อโฟมหนาขึ้น เกาะติดเส้นผมดียิ่งขึ้น 4 เท่า ทำให้การเปลี่ยนสีผมด้วยตัวเอง เป็นเรื่องง่ายและสนุก เพียงชโลมโฟมเนื้อนุ่มให้ชุ่มทั่วศรีษะ ยิ่งนวด เนื้อโฟมจะเปลี่ยนเป็นโฟมครีม ครอบคลุมทั่วเส้นผมแต่ละเส้น ด้วยส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้ที่ให้ความชุ่มชื่นแก่เส้นผม ผมลื่นหวีง่าย แม้ใช้นิ้วสาง ชุ่มชื่น เงางาม ทำให้สีผมสวยทั่วสม่ำเสมอประกายเด่นชัด ติดทนนาน  ...
350.00 บาท 289.00 บาท

สถานะ:
www.batorastore.com © 2021