เกษตรกรรม


ค้นหา

แสดง:
เรียงลำดับโดย:
กระต่ายขูดมะพร้าว คือ เครื่องมือขูดมะพร้าวซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันตามท้องถิ่น เช่น ภาคเหนือแกะสลักเป็นรูปแมว  ภาคกลางแกะสลักทำเป็นรูปกระต่าย  ภาคใต้ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆ การที่ภาคกลางเรียกว่ากระต่ายขูดมะพร้าวนอกจากจะนิยมทำเป็นรูปกระต่ายแล้ว ยังอาจเป็นเพราะเหล็กขูดที่มีฟันคมเป็นซี่ๆ เหมือนฟันกระต่ายนั่นเอง   ลักษณะเด่นเชิงรูปธรรม : แกะสลักไม้หรือท่อนไม้ให้ได้รูปทรงเหมือนกระต่าย และขัดเงาด้วยกระดาษทราย จากนั่นนำแผ่นเหล็กหรือเรียกว่าซี่กระต่ายมาฉลุติดในส่วนของปากหรือหัวกระต่าย ลักษณะเด่นเชิงนามธรรม : สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวได้เป็นอย่างดี ขอเชิญคุณผู้อ่านมาร่วมศึกษาถึงเครื่องมือทีี่แสดงถึงภูมิปัญญาแบบไทยอันทรงคุ...

60.00 บาท 48.00 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือประมวลภาพสายพันธุ์แก้วกาญจนา   หรืออโกลนีมาลูกผสมที่มีอยู่ในประเทสไทยจากฝีมือการผสมปละรวบรวมของเนอร์สเซอรี่ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่รักและชื่นชมได้ทราบชื่อหรือรู้จักตามสมควร โดยในช่วงแรกนี้เป็นการนำเสนอเพียง 2 ภาษา คือ ไทยและอังกฤษ   ในโอกาสต่อไปจะมีฉบับภาษาจีนโดยเฉพาะเพื่อจะได้ช่วยให้ไม้ประดับชนิดนี้แพร่หลายไปสู่มณฑลต่าง ๆ ของประเทศจีนหรือหมู่ชาวจีนในภูมิภาคต่าง ๆ ต่อไป   178 หน้า   สารบัญ - แก้วกาญจนาหรืออโกลนีมาในอดีต - แก้วกาญจนาหรืออโกลนีมาที่ได้รับการพัฒนาปรับแรงพันธุ์ - ลูกผสมพันธุ์ใหม่ - ลูกผสมที่มีก้านใบสีขาว - ลูกผสมกลุ่มดคชิน - ลูกปสมกลุ่มโพธิสัตว์ - ลูกผสมกลุ่มไม้ที่มีสีบริเวณขอบใบ - ลูกผสมกลุ่มอื่นๆ   ...

220.00 บาท 176.00 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้ คือ ตำราที่เขียนโดยยึดเนื้อหาการสอนที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหลัก โดยผู้เขียน  "รศ. ดร.ประยงค์ เนตยารักษ์" ได้เรียบเรียงให้ครอบคลุม  ทั้งความหมาย และความสำคัญของเศรษฐศาสตร์การเกษตรและเศรษฐกิจการเกษตรของไทย ลักษณะและแนวโน้มการ เปลี่ยนแปลงการผลิตสินค้าเกษตรของไทย การใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์การตัดสินใจผลิตสินค้าเกษตรของ เกษตรกรภายใต้ภาวะที่ไม่มีความเสี่ยงและมีความเสี่ยง สินเชื่อเกษตร ต้นทุนการผลิต รายรับและกำไร อุปทานและอุปสงค์สินค้าการเกษตร ตลาด การตลาดและตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ราคาสินค้าเกษตรและนโยบายเกษตรของไทย และเนื้อหาสำคัญที่ควรรู้ได้อย่างครอบคลุมเป็นอย่างดี 292 หน้า   สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ลักษณ...

400.00 บาท 340.00 บาท

สถานะ:
...

245.00 บาท 230.30 บาท

สถานะ:
ของหมดถาวร
(ต้องการสินค้า)
หนังสือเรื่องนี้ ผู้เขียน "อุทัยวรรณ โกวิทวที" และ "สาธิต โกวิทวที" (แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ได้เรียบเรียงเรื่องราวของ "พืช" และ "สัตว์" จากประสบการณ์ตรง โดยมีการแนะนำเทคนิคต่างๆ อย่างละเอียดพร้อมมีภาพบรรยายประกอบทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติ โดยบางส่วนนำมาจากการศึกษาทดลอง พร้อมทั้งได้รวบรวมวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับตัวอย่าง แต่ละประเภท โดยเน้นให้สามารถอ่านเองได้เข้าใจง่าย สะดวก และประหยัดเนื้อหาตำราได้เขียนถึงหลักการและวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์ รวมถึงการทำตัวอย่างสัตว์จำลองและการดองใสสัตว์ โดยเนื้อหาในเล่มตั้งเเต่ การกล่าวถึงหลักการและบทบาทของพิพิธภัณ์พืชและสัตว์ หลักการเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชและสัตว์ การเก็บรักษาตัวอย่างพืชโดยการอัดแห้ง หลักการและวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ด...

170.00 บาท 144.50 บาท

สถานะ:
...

150.00 บาท 141.00 บาท

สถานะ:
สั่งจองสินค้า
(ต้องการสินค้า)
หนังสือ "การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในประเทศไทย" (Practical for soilless culture in Thailand) เรื่องนี้ เรียบเรียงโดย "มนูญ ศิรินุพงศ์" (ที่ปรึกษา : ยงยุทธ เจียมไชยศรี และ วีรพล นิยมไทย) 160 หน้า   สารบัญ - ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกไม่ใช้ดิน - รูปแบบของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน - ธาตุอาหารและสารละลายธาตุอาหาร - การเตรียมสารละลายธาตุอาหารในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน - วัสดุปลูกสำหรับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน - การสร้างโรงเรือนในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน - การจัดการดูแลและการแก้ปัญหาในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน - การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต - แนวทางการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในประเทศไทย - ตัวอย่างการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในเมืองไทย - ภาคปฏิ...

250.00 บาท 212.50 บาท

สถานะ:
หนังสือที่ให้ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ "ไม้ยมหอม" ทุกสายพันธุ์ที่น่าสนใจ ครอบคลุมที่สุดเล่มแรกของเมืองไทย  โดยมีรายละเอียดต่างๆ ที่คุณผู้อ่านผู้สนใจไม้ยมหอมควรทราบ ศึกษาเรียนรู้ และมีหนังสือเล่มนี้ไว้เป็นคู่มือส่วนตัว   ...

140.00 บาท 119.00 บาท

สถานะ:
เรียบเรียงโดย "ธัญญา ทะพิงค์แก"   94 หน้า     สารบัญ เห็ดกับการใช้ประโยชน์เป็นยา  - รู้จักกับเห็ดถั่งเช่า  - การเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่า  - การเก็บรักษาเชื้อเห็ด  - การบริโภคเห็ดถั่งเช่า. ...

150.00 บาท 127.50 บาท

สถานะ:
...

99.00 บาท 93.06 บาท

สถานะ:
สั่งจองสินค้า
(ต้องการสินค้า)
...

75.00 บาท 60.00 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
เขียนโดย "เอมอร อังสุรัตน์" ...

260.00 บาท 221.00 บาท

สถานะ:
...

125.00 บาท 100.00 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
...

45.00 บาท 38.25 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
เรียบเรียงโดย "เปรมปรี ณ สงขลา" 162 หน้า ...

175.00 บาท 148.75 บาท

สถานะ:
เรียบเรียงโดย "รองศาสตราจารย์ ดร.สืบศักดิ์ สนธิรัตน" ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 276 หน้า ...

200.00 บาท 170.00 บาท

สถานะ:
“มะนาว ปลูกกินเองได้ ปลูกขายทำเงิน” เป็นหนังสือรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปลูกมะนาวในประเทศไทย ทั้งพื้นที่การปลูก ราคาขาย สถานการณ์การซื้อ-ขายมะนาวในปัจจุบัน เทคนิคการปลูกที่น่าสนใจ อาทิ การเร่งรากด้วยกะปิ การปลูกบนตอต้นส้มต่างประเทศ การปลูกแบบร่องสวน  พันธุ์มะนาวที่น่าสนใจ ทั้งพันธุ์ที่เป็นที่นิยมและพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์ต่างจากพันธุ์อื่นๆ อาทิ มะนาวแป้น มะนาวยักษ์ มะนาวน้ำหอม  นอกจากนี้มีการปลูกมะนาวในพื้นที่จำกัด การปลูกมะนาวฤดูแล้ง การแปรรูปอาหารจากมะนาว การซื้อขายมะนาวในตลาดพ่อค้าคนกลาง พร้อมถาม-ตอบข้อสงสัยโดยผู้เชี่ยวชาญ และรายชื่อผู้ปลูกและจัดจำหน่ายเพื่อการต่อยอดการทำรายได้ ...

180.00 บาท 153.00 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คเชนทร เฉลิมวัฒน์" ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาของหอยและการเพาะเลี้ยงหอย ทั้ง "หอยสองฝา" และ "หอยฝาเดียว" รวมทั้งหมึกชนิดต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างๆ โดยใช้กลวิธีการอธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น พร้อมภาพประกอบมากมายที่จะช่วยให้ทำความเข้าใจได้ง่าย เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน การทำวิจับเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงและการประมงหอย หรือประชนทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงหอย ไม่ควรพลาด!! หนังสือเล่มนี้ 254 หน้า   สารบัญ บทที่ 1 ทรัพยากรหอยของไทย บทที่ 2 ชีววิทยาของหอย บทที่ 3 การเพาะพันธุ์หอย บทที่ 4 การอนุบาลลูกหอย บทที่ 5 อาหารสำหรับลูกหอย บทที่ 6 หอยแมลงภู่ บทที่ 7 หอยกะพ...

250.00 บาท 212.50 บาท

สถานะ:
...

120.00 บาท 96.00 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
...

300.00 บาท 255.00 บาท

สถานะ:
เรียบเรียงโดย "ธรรมศักดิ์ สมมาตย์" ...

200.00 บาท 170.00 บาท

สถานะ:
นังสือที่เสนอแนวทางพร้อมทั้งกลเม็ดสำหรับมือใหม่หัดปลูก "ไม้ผลรอบบ้าน" ไม่ว่าจะเป็นกล้วย มะม่วง มะละกอ ขนุน มะพร้าว ฝรั่ง กระท้อน และอื่นๆ อีกมากมาย หลายเรื่องราวน่ารู้ ผู้เขียน "พานิชย์ ยศปัญญา" ได้เรียบเรียงและถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมภาพประกอบชัดเจน เข้าใจง่าย ที่จะทำให้คุณผู้อ่านสามารถหาพันธุ์ไม้มาปลูกในบ้าน และเข้าใจวัฏจักรธรรมชาติของไม้ผลดังกล่าว สามารถเก็บเกี่ยว "ผล" ที่ออกมาได้อย่างไม่ผิดพลาด   176 หน้า     สารบัญ 1. ไม้ประจำทิศ 2. กลเม็ดสำหรับผู้เริ่มปลูก 3. กลเม็ดปลูกกล้วย 4. กลเม็ดปลูกมะม่วง 5. กลเม็ดปลูกพืชตระกูลส้ม 6. กลเม็ดปลูกขนุน 7. กลเม็ดปลูกมะขาม 8. กลเม็ดปลูกมะละกอ 9. กลเม็ดปลูกมะพร้าว ...

170.00 บาท 144.50 บาท

สถานะ:
...

มีสินค้ามือสองอยู่จำนวน : 1 รายการ
ราคา 99.00 บาท
ดูสินค้ามือสองรายการนี้Quick ViewQuick View
180.00 บาท 169.20 บาท

สถานะ:
"ส้ม" เป็นผลไม้รสเปรี้ยวอมหวาน มีกลิ่นหอม เเละอุดมด้วยคุณค่าทางอาหาร จึงเป็นผลไม้ยอดนิยมของคนทั่วโลก ส้มมีหลายชนิด มีทั้งผลเล็กเเละใหญ่เเตกต่างกันตามสายพันธุ์ หนังสือชุด เกษตรกรรมลองทำดู : ส้ม ไปดูว่าต้นส้มมีลักษณะอย่างไร ส้มที่ปลูกในประเทศไทยมีพันธุ์อะไรบ้าง มีวิธีปลูก เเละดูเเลอย่างไรบ้าง มาร่วมเปิดโลกการเรียนรู้เเสนสนุก โดยใช้หนังสือเล่มนี้เป็นเเนวทางเรียนรู้การทำเกษตรด้วยตนเอง ...

195.00 บาท

สถานะ:
หากคุณเป็นคนเมืองที่อยากมีชีวิตและสุขภาพดี หนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ได้ แนะวิธีการปลูกผักแบบง่ายๆ ไปจนถึงนำผักมาปรุงอาหารกิน อ่านเพลิน ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพ มือใหม่ก็ทำได้ ...

290.00 บาท

สถานะ:
www.batorastore.com © 2024