อาเซียน


ค้นหา

แสดง:
เรียงลำดับโดย:
หลังจากที่หลายประเทศต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015 เส้นเขตแดนแบ่งแยกประเทศจะไม่กีดกั้นผู้คนออกจากกันอีกต่อไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกลายเป็นแผ่นดินที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา การเรียนรู้ทำความรู้จักเพื่อนบ้านของเรานั้นก็สามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งวิธีหนึ่งก็คือ การทำความเข้าใจภูมิหลังวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงไปสัมผัสกับวิถีชีวิต การเรียนรู้ผ่านทางวรรณกรรม การเปิดรับผ่านทางสื่อเช่นสื่อวิทยุหรือโทรทัศน์ หรือแม้แต่อินเทอร์เน็ต รวมไปทั้ง "มรดกโลกทางวัฒนธรรม" ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยบอกเล่าประวัติศาสตร์ สะท้อนภูมิปัญญา และแสดงอารยธรรมของมวลมนุษย์ ยืนหยัดข้ามผ่านกาลเวลา มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียน เล่มนี้ จะเป็นประตูนำเราไปสู่สถานที่ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนว่าเป็นมรดกโลกท...

250.00 บาท 212.50 บาท

สถานะ:
หนังสือที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ 10 ประเทศอาเซียน โดยทีมผู้เขียน "พินิจ จันทร และคณะ" ได้ร่วมกันเรียบเรียงเรื่องราวเกี่ยวกับ "อาเซียน" ในแบบบูรณาการให้เชื่อมโยงกันทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจ รวมถึงแนะนำเส้นทางการเดินทาง ที่จะเชื่อมโยงในทุกการเดินทางระหว่างผู้คนในอาเซียน ทั้งการเดินทางด้วยรถยนต์ และรถไฟ ที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาอันใกล้นี้ มานำเสนอแบบครอบคลุมรอบด้านถึง 360 องศา ในหนังสือ "เปิดประตูท่องเที่ยวอาเซียน เชื่อมโยง 10 ประเทศเป็นหนึ่งเดียว" นี้ถ่ายทอดเรื่องราวด้วยภาษาที่เรียบง่าย มีภาพประกอบสวยงาม อ่านแล้วไม่น่าเบื่อ ชวนให้ผู้อ่านคิดและติดตามตลอดเล่ม   288 หน้า     สารบัญ - แนวโน...
1 (1)


220.00 บาท 187.00 บาท
1 (1)

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้จะพาคุณผู้อ่านไปทำความรู้จักกับ 17 บุคคลสำคัญจากทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้มีชีวิตและมีบทบาทสำคัญอยู่ในช่วงอาณานิคมถึงปัจจุบัน ว่าด้วยเรื่องราวประวัติ ภูมิหลัง ครอบครัว ตลอดจนผลงานสำคัญที่พวกเขาทั้ง 17 ได้สร้างผลประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่สร้างคุณูปการให้แก่บ้านเมืองของตนจนส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง โดยทีมผู้เขียน "จุลนภ ศานติพงศ์ และคณะ " ได้นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่สามารถอ่านเองแล้วเข้าใจได้ง่าย มีภาพประกอบชัดเจน นอกจากคุณจะได้รู้จักประวัติชีวิตของบุคคลเหล่านั้นแล้ว คุณจะได้ทราบความเป็นมาของอาเซียนไปพร้อมกันในหนังสือ "17 ผู้ทรงอิทธิพลในอาเซียน" เล่มนี้    180 หน้า     สารบัญ ...

120.00 บาท 102.00 บาท

สถานะ:
หนังสืออ่านเสริมความรู้นอกห้องเรียน รวมความรู้เรื่องประชาคมอาเซียนและ 10 ประเทศสมาชิก ...

99.00 บาท 84.15 บาท

สถานะ:
200 หน้า     สารบัญ   - ที่มาของอาเซียน - เซลามัตปากิ...อินโดนีเซีย - ซาลามัต ดาตัง...มาเลเซีย - กูมูสต้า...ฟิลิปปินส์ - หนี ห่าว...สิงคโปร์ - ซาลามัต ดาตัง...บรูไน - ซินต่าว... เวียดนาม - สะบายดี...ลาว - มิงกะลาบา...พม่า - อรุณซัวซะเดย...กัมพูชา   ...
1 (1)


152.00 บาท 129.20 บาท
1 (1)

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
เมื่อ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ประชาคมอาเซียน จะรวมตัวเป็น 'ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน' หรือ 'AEC' ที่จะส่งผลหลักหลายประการ ในด้านเศรษฐกิจ คือ อาเซียนกลายเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว เป็นภูมิภาคที่มีการแข่งขันสูง มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเท่าเทียมกัน และบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ดังนั้น เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม หากการลงทุนทางธุรกิจการค้าเปิดอย่างเสรีแล้ว ความเป็นไปของชาติสมาชิก ย่อมมีผลโดยตรงกับเราอย่างแน่นอน การเรียนรู้และเข้าใจเศรษฐกิจประเทศอาเซียนทั้ง 10 ชาติ ให้ถ่องแท้ คืออาวุธสำคัญประการแรกให้ธุรกิจไทยก้าวสู่อาเซียนได้อย่างมั่นคง ซึ่ง "ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร" ผู้เขียน ท่านเป็นราชบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ ผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศมายาวนาน และไ...

170.00 บาท 144.50 บาท

สถานะ:
เนการาบรูไนดารุสซาลาม นครแห่งสันติสุข ...

170.00 บาท 144.50 บาท

สถานะ:
หนังสือ Hello อาเซียน เล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปรู้จักกับประชาคม "อาเซียน" หรือสมาคมประชาชาติเเห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations: Asean) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค เเละเพื่อดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงเเละสันติภาพทางการเมือง โดยหนังสือ Hello อาเซียน เล่มนี้นั้นถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กๆเยาวชนได้รับรู้เรื่องราวต่างๆของประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมไปถึงการได้รับความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นประชาคมที่จะทำให้ชาวอาเซียนเเข็งเเกร่งมากยิ่งขึ้น สารบัญ - อาเซียน (Asean) คืออะไร  - กว่าจะเป็น...อาเซียน (Asean)  - ...

180.00 บาท 153.00 บาท

สถานะ:
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว 8 มรดกโลก นครวัด-นครธม หลวงพระบาง พราหมณัน บรมพุทโธ บาหลี ปราสาทวัดพู ฮอยอัน เว้ และมหาบูชาสถานสำคัญแห่งอาเซียน อาทิ ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน ธาตุหลวงเวียงจันทน์ พระมหามัยมุนี เจดีย์เทียนหมุ สุสานจักรพรรดิเว้ ฯลฯ ในฐานะสื่อมวลชนสายงานสารคดี ผู้เขียนมีโอกาสไปสัมผัสวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมในประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอินโดจีน คือ เวียดนาม ลาว กัมพูชา เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี เป็นต้นมา ส่วนใหญ่เป็นภาพสะท้อนอาการตื่นตะลึงของคนที่แทบไม่รู้จักเพื่อนบ้านของตนเอง และแทบไม่เชื่อว่า ดินแดนที่มีการสู้รับกันดุเดือดเลือดพล่านอย่างอินโดจีนจะเต็มไปด้วยร่องรอยอารยธรรมโบราณอันชวนอึ้ง อย่างมหาปราสาทนครวัด เปี่ยมด้วยสีสันวัฒนธรรมทรงเสน่ห์ อย่างเว้ หลวงพระบาง และดารดาษด้วยหมู่เจดีย์จากแรงศรัท...

240.00 บาท 204.00 บาท

สถานะ:
หนังสือเล่มนี้จะรวบรวมข้อมูลความเป็นมาเมื่อประเทศไทยของเราจะรวมกับประเทศอื่นเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีข้อมูลการลงทุน แนวโน้มของธุรกิจต่างๆที่อาจจะเติบโตได้มากขึ้นทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ โดยภายในเล่มจะมีข้อมูลทั่วไปของ AEC และมีการวิเคราะห์อุตสาหกรรมต่างๆที่อาจจะได้ประโยชน์จากการเปิดเสรีการค้า อีกทั้งยังมีคำตอบและคำถามที่สำคัญเพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้นอีก ...

190.00 บาท 171.00 บาท

สถานะ:
"ปิยมิตร ปัญญา" นำผู้อ่านเปิดประตูความคิดสู่อาเซียน ผ่านมุมมองคมคายแสดง "จุดต่าง" และ "จุดร่วม" ในเส้นทางที่ทุกประเทศในเขตอาเซียนจะต้องสัมพันธ์กันในปี 2558 ทั้ง โดยในเล่มจะแบ่งส่วนเป็น ๒ ภาค คือ หนึ่งภาค "มองอาเซียน" เจาะลึกเรื่องราวและสภาพปัญหาของประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ พม่า อินโดนีเซีย เวียดนาม สะท้อนมุมมองและกระชับเรื่องราวของการเมืองเศรษฐกิจและสังคม และสองภาค "เห็นไทย" นำเสนอบทวิเคราะห์ประเทศไทย สรุปรวมเรื่องราวปัญหาในบ้าน อาทิ ปัญหาทางการเมืองที่ยืดเยื้อมานาน การประท้วงของผู้ชุมนุม ตลอดจนปัญหาน้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ...

170.00 บาท 144.50 บาท

สถานะ:
ประเทศไทยเราเตรียมความพร้อมอะไรอะไรไว้เเล้วบ้างหรือยัง โดยเฉพาะ ด้านภาษาในการสื่อสาร การค้าขายที่ต้องเเข่งขันกับเพื่อนบ้าน เเรงงานที่ต้องพัฒนาฝีมือ อาชีพที่ทับซ้อนกันของเเต่ละประเทศ เเละการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทุกภาคส่วนจะต้องหันมาร่วมมือกันขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวทันอาเซียนในอีกเพียง 1 ปีต่อจากนี้ (พ.ศ. 2558) เเละให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจอาเซียนอย่างแท้จริง   192 หน้า     สารบัญ   บทที่ 1 การรวมตัวของอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 บทที่ 2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ปี 2558 บทที่ 3 AEC กับนโยบายภาครัฐภาคเอกชนกับความตื่นตัว บทที่ 4 ความมั่นคงและการเมืองของอาเซียน บทที่ 5 ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของประชาคมอ...
1 (1)


152.00 บาท 129.20 บาท
1 (1)

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
รวบรวมประวัติและเนื้อหา สิ่งที่สำคัญ ของกลุ่มสมาชิกอาเซียน ภาษา วัฒนธรรม สังคม และอื่นๆ อีกมากมาย เรียนรู้ภาษาของแต่ละประเทศ ด้วยศัพท์หมวดภาพน่ารัก ...

150.00 บาท 127.50 บาท

สถานะ:
        หรรษาอาเซียน อ่านได้เพลินๆ ชวนยิ้มหัวไปกับเรื่องราวแปลกๆ ขำๆ เรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวิถีผู้คน ศิลปะ ภาษา และวัฒนธรรมของชาวอาเซียนที่ถูกถ่ายเทสู่กันและกัน อีกทั้งยังจะช่วยไขข้อข้องใจในสารพันปัญหาที่หลายคนอาจติดใจสงสัย หรือไม่เคยได้ยินได้ฟังจากที่ไหนมาก่อน              อาทิ จริงหรือ...คนแต่ง “ซินเดอเรลล่า” ลอกพล็อตเรื่องมาจาก “ปลาบู่ทอง”?  พระเจ้า! ถ้าโปรตุเกสไม่เอามะละกอกับพริกขี้หนูมาปลูก แล้วสาวๆ จะมี “ส้มตำ” กินมั้ย? ทำไมคนไทยฟังเพลง “พม่าประเทศ” แล้วต้องยืนตรงเคารพธงชาติ?   เจ้าสาวเวียดนามร่ำไห้ทำไมในงานแต่ง?  ๗ ประเทศอาเซียนแต่งชุดรามเกียรติ์ต่างกัน แต่ทำไมเล่นเรื่องเดียวกัน? ...

185.00 บาท

สถานะ:
ยิ่งกว่า "มูลค่า" สิ่งที่ปรากฏาอยู่บนธนบัตรเหล่านี้ คือ "สิ่งสำคัญ" ของแต่ละประเทศ ...

350.00 บาท 297.50 บาท

สถานะ:
ลาว เพื่อนที่คนไทยคุ้นเคยที่สุดในอาเซียน ...

170.00 บาท 144.50 บาท

สถานะ:
   "ฉันทำอาหารเพราะมีความสุขที่ได้ทำ ยิ่งได้ทำก็ยิ่งอยากจะค้นหาความหมายเบื้องหลังอาหารแต่ละจานซึ่งมักจะมีเรื่องราวชวนให้เราตื่นเต้นเสมอ เช่นเมื่อได้เจอกับของแปลกใหม่ หรือแม้แต่เป็นสิ่งเดิมๆ แต่พบในที่ซึ่งคาดไม่ถึง ยิ่งศึกษามากเท่าใดก็ยิ่งรู้ว่าฉันไม่รู้มากขึ้นทุกที เมื่อไม่รู้ก็ยิ่งอยากรู้         การผจญภัยไปในโลกของอาหาร...คือการผจญภัยในโลกกว้าง เมื่อคุณเปิดใจมากเท่าใดคุณก็จะได้สัมผัสกับโลกมากเท่านั้น" - (จากบทนำผู้เขียน)        นอกจากหนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านได้รู้จักหน้าค่าตาของอาหารหลากหลายชนิดและวิธีการปรุงแล้ว เรื่องเล่าของผู้เขียนนับว่ามีเสน่ห์อย่างยิ่ง เพราะทำให้ผู้อ่านรู้ไปถึงที่มาของวัตถุดิบและประวัติศาสตร์ที่กิ...
1 (1)


300.00 บาท 255.00 บาท
1 (1)

สถานะ:
...

มีสินค้ามือสองอยู่จำนวน : 1 รายการ
ราคา 159.00 บาท
ดูสินค้ามือสองรายการนี้Quick ViewQuick View
175.00 บาท 157.50 บาท

สถานะ:
เวียดนาม ดินแดนรูปตัวเอสเลียบชายฝั่งทางขวาสุดของอินโดจีน ...

170.00 บาท 144.50 บาท

สถานะ:
ร่วมกันเป็น "หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม" กับหนังสือชุดประชาคมอาเซียน ...

170.00 บาท 144.50 บาท

สถานะ:
ผลจากความยิ่งใหญ่ของตลาดหุ้นอาเซียน ที่มีหลักทรัพย์กว่า 3,700 ตัว มีมาร์เก็ตแคปมากกว่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ เชื่อมโยงกันด้วยระบบ Asean Linkage จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ มาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดหุ้นอาเซียนเสียตั้งแต่บัดนี้ ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์สามแห่ง 3 ประเทศ ได้ร่วมมือกันเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย มีหลักทรัพย์รวมกันประมาณ 2,278 หลักทรัพย์ มีมูลค่าประมาณ 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ต่อจากนี้เพียง 2 ปี จะเพิ่มขึ้นกว่า 3,700 หลักทรัพย์ 7 ตลาด โดยเพิ่มตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย ตลาดฟิลิปปินส์ ตลาดโฮจิมินห์ และตลาดฮานอย เข้ามา มีมูลค่ากว่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เติบใหญ่เป็นอันดับ 8 ของโลก เมื่อเวลานั้นมาถึง ...

170.00 บาท 153.00 บาท

สถานะ:
มหัศจรรย์ดินแดนเมอไลออน ...

170.00 บาท 144.50 บาท

สถานะ:
เยือนถิ่นเมียนมาร์ นครแห่งอารยธรรม ...

170.00 บาท 144.50 บาท

สถานะ:
เมียงมองกัมพูชา เพื่อนอาเซียนล่าสุด ...

170.00 บาท 144.50 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้เรียบเรียงโดย "รองศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์" และ "รองศาสตราจารย์ ดร. มนวิกา ผดุงสิทธิ์" โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้บริหารที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรอย่างมั่นคงและยืนยาว ...

190.00 บาท 178.60 บาท

สถานะ:
1 ใน 5 ประเทศในการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เมื่อ 8 สิงหาคม 1967 และจะร่วมเป็น 1 ในประชาคมอาเซียนภายในปี ค.ศ.2015 ...

170.00 บาท 144.50 บาท

สถานะ:
176 หน้า   สารบัญ Unit 1 - Unit 7 ...

149.00 บาท 134.10 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
มารู้จักพม่ากันเถอะ ...

119.00 บาท 101.15 บาท

สถานะ:
www.batorastore.com © 2024