พจนานุกรม


ค้นหา

แสดง:
เรียงลำดับโดย:
หนังสือ "พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฉบับออกซฟอร์ด" (Oxford English Dictionary; OED) คือ พจนานุกรม ที่ตีพิมพ์โดย "สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด" นับเป็นพจนานุกรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่ละเอียดที่สุด โดยมีรายการหลักประมาณ 301,100 รายการ (สถิติล่าสุด 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2005) และมีตัวอักษรทั้งหมดมากกว่า 350 ล้านตัว นอกจากคำหลักของรายการหลักแล้ว ยังมีคำประสม และคำแผลงพิมพ์ตัวหนา 157,000 คำ ขณะที่มีวลีและวลีย่อยพิมพ์ตัวหนา 169,000 รายการ ทำให้มีลูกคำทั้งหมด 616,500 คำ นอกจากนี้ยังมีการเขียนคำอ่าน 137,000 คำ รากศัพท์หรือที่มา 249,300 คำ ศัพท์เชื่อมโยง (Cross-References) 577,000 มีจำนวนหน้า 21,730 หน้า และรายการศัพท์ทั้งหมด 291,500 รายการ นโยบายของพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฉบับนี้ คือ พยายามที่จะบันทึกการ...

59,500.00 บาท 50,575.00 บาท

สถานะ:
...

140.00 บาท 119.00 บาท

สถานะ:
...

2,369.00 บาท 2,013.65 บาท

สถานะ:
...

519.00 บาท 441.15 บาท

สถานะ:
...

600.00 บาท 510.00 บาท

สถานะ:
...

369.00 บาท 313.65 บาท

สถานะ:
www.batorastore.com © 2024