ประวัติศาสตร์


ค้นหา

แสดง:
เรียงลำดับโดย:
ถ้าหากว่าโอสถของพระเจ้าดำรงอยู่ในเเทบทุกศาสนา เป็นสมุนไพรวิเศษอยู่ในปูมตำรา เป็นอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเเละกระดาษ เป็นพืชทองคำของมนุษยชาติที่ให้ความเริงรมย์ยามเหนื่อยล้าจากการการ เช่นนี้กัญชาจะกลายเป็นพืชเเห่งอาชญากรรม ของโลกยุคใหม่ไปได้อย่างไร? หนังสือเล่มนี้มีตำตอบให้คุณ 264 หน้า   สารบัญ - กัญชาปกรณัม ตำนานกัญชาในประวัติศาสตร์โลก - โอสถของพระเจ้า รายงานของคณะกรรมการกัญชาเเห่งอินเดีย - Le club des Hashishchins สมาคมผู้กินเเฮชชีชเเห่งมหานครปารีส - ยุคเเห่งความรุ่งโรจน์ กัญชาในยุคล่าอาณานิคม - พืชพันธุ์เเห่งเสรี การรณรงค์ปลดปล่อยกัญชาในโลกตะวันตก - Cannaabis Time Line รอยทางในกาลเวลา ...

190.00 บาท 178.60 บาท

สถานะ:
หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจต่างๆ รวมถึงความเสียสละพลีชีพเพื่อชาติของวีรมหากษัตริย์ไทยผู้กล้า ที่ได้ทรงกอบกู้เอกราชและการสร้างชาติ เพื่อความเจริญและความผาสุกของมวลผสกนิกรชาวไทย อีกทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทั้ง 10 พระองค์ เป็น "คนดีของแผ่นดิน" เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป และเพื่อให้หนังสือเล่มนี้เป็นฐานสำหรับต่อยอดองค์ความรู้ของผู้ที่สนใจใฝ่รู้ต่อไป หนังสือ "10 มหาราช พระมหากษัตริย์ไทย" จึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อประชาชนไทยทุกคน ทั้งในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ การนำไปอ้างอิง และนำไปเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 436 หน้า   สารบัญ 1. พระเจ้าพรหมมหาราช 2...

305.00 บาท 274.50 บาท

สถานะ:
จากบางส่วนของคำนำในการจัดพิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ให้คำนิยามถึงหนังสือนี้ว่า ด้วยมีผู้ใช้นามปากกาว่า “สนทะเล” ที่มีนามจริง (สมมติ) ว่า “เสริมศรี เอกชัย” ซึ่งเป็นนักเขียนคอลัมน์ประจำอยู่หนังสือพิมพ์มติชน รายวัน ได้เขียนบทความ 50 ปี พระทูลกระหม่อมแก้ว ลงตีพิมพ์ในหน้าหนังสือพิมพ์ดังกล่าว ฉบับประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2538 ในบทความนั้นได้กล่าวรวมไปถึงกรณีสวรรคตของในหลวงอานันท์ฯ 208 หน้า ...

150.00 บาท 135.00 บาท

สถานะ:
เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้น ตั้งแต่ราชสำนักฝ่ายในไม่ต้องการสตรี จึงไม่มี "นางใน" แล้วสิ่งใดเล่า..จะมาแทนที่ได้? เนื้อหาในหนังสือเรื่องนี้ อธิบายบริบทต่างๆ เกี่ยวกับ "นายใน" โดยวิเคราะห์พระราชกรณียกิจพระราชนิยม พระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็นชายของรัชกาลที่ 6 รวมถึงบทบาทของ "นายใน" ในพระราชสำนักสมัยรัชกาลที่ 6 นายใน หรือข้าราชบริพารที่เป็นผู้ชายและอยู่ใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะข้าราชสำนักฝ่ายในและพระสหาย เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพระราชสำนักซึ่งผู้เขียนสนใจในปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงสนใจศึกษาเรื่องดังกล่าวขณะเดียวกัน รัชกาลที่ 6 ทรงพยายามกำหนดความเป็นชายให้สอดคล้องกับรัฐรูปแบบใหม่ที่เป็นรัฐประชาชาติ โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ที่นำเข้าจากประเทศอังกฤษ ได้แ...
1 (1)


240.00 บาท 228.00 บาท
1 (1)

สถานะ:
หนังสือที่อธิบายความเกี่ยวกับพระราชประวัติใน "พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว" พระมหากษัตริย์พระองค์ที่สอง ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยรวบรวมข้อมูลที่หาอ่านได้ยาก เรื่องราวนับแต่ทรงพระเยาว์ การเสด็จขึ้นครองราช จนกระทั่งสวรรคต ด้วยเนื้อหาที่ละเอียด ครบถ้วน สมบูรณ์ และอ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจจะศึกษาชีวประวัติของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในยุคสมัยซึ่งนับเป็น 'อรุณรุ่งแห่งความเจริญของสยามประเทศ' ได้เป็นอย่างแจ่มชัด 408 หน้า   สารบัญ บทที่ 1 เป็นสมเด็จเจ้าฟ้าชายจุธามณี บทที่ 2 พระราชนิสัยแ...

300.00 บาท 270.00 บาท

สถานะ:
รีวิวจากบรรณาธิการ batorastore.com พม่าเสียเมือง ผู้เขียน – มรว. คึกฤทธิ์ ปราโมช พม่าเสียเมือง เรื่องราวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเมืองพม่าตอนเสียเมืองให้แก่ฝรั่ง โดยได้เรียบเรียงมาจากบันทึกของชาวอังกฤษที่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ในสมัยนั้นหลายเล่ม ทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับขนมธรรมเนียม ประเพณี และราชการในกรุงอังวะ ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย แอดมินได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับช่วงระยะเวลาก่อนที่อังกฤษจะเข้ายึดครองพม่า และได้ยินกิตติศัพท์ความร้ายกาจของพระนางศุภยลัตและพระมารดา รวมไปถึง ความไม่เอาไหนของ พระเจ้าสีปอ ที่ให้มเหสีจูงจมูก จนกระทั่งเกิดโศกนาฏกรรมในพระราชวัง ที่เป็นที่กล่าวขวัญถึงจนปัจจุบันมาอย่างคร่าวๆ ตามสารคดีต่าง (ตอนนั้นไม่ได้ใส่ใจจะฟังเท่าไหร่)   จนได...

160.00 บาท 144.00 บาท

สถานะ:
สั่งจองสินค้า
(ต้องการสินค้า)
หนังสือ "10 กุนซือจีนยอดอัจฉริยะ" เล่มนี้นั้นมีความพรั่งพร้อมไปด้วยฉากเเห่งประวัติศาสตร์ สังคม ชีวิต และ ความคิดทางการเมืองและการปกครอง ที่ถูกนำมาสรุปอย่างมีกลเม็ดแพรวพราว จากกลยุทธ์ของบรรดาสุดยอดกุนซือในประวัตืศาสตร์ของจีน เขียนโดย "วัชระ ชีวะโกเศรษฐ" ผู้หยิบยกเรื่องราวของ 10 กุนซือที่ยิ่งใหญ่ของจีนมาร้อยเรียงเนื้อหาต่างๆ ให้เชื่อมโยงประสานกัน โดยคัดเลือกเอาเฉพาะส่วนที่โดดเด่น มาเสริมสร้างปัญญาเพื่อให้พี่น้องชาวไทยด้วยกันมาศึกษาทำความเข้าใจ เมื่อท่านหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านแล้วท่านก็จะพบกับเนื้อหาชีวประวัติอันมีชีวิตชีวา ตื่นเต้น ตื่นตา น่าประทับใจของกุนซือแต่ละท่าน แต่มีความกระชับ และ ชัดเจน อีกทั้งยังอัดแน่นไปด้วยสาระมากมาย 356 หน้า   สารบัญ - เจียงไท่กง  ...

250.00 บาท 235.00 บาท

สถานะ:
หนังสืออัตชีวประวัติของ นายกฯ คนซื่อ 5 สมัย สุภาพบุรุษประชาธิปไตย ขวัญใจประชาชน พระยาพหลพลพยุหเสนา ผลงานจากความวิริยะอุตสาหะของทีมงาน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ โดยพลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ (ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ยศพลตรี) เป็นประธานกรรมการจัดทำและเป็นบรรณาธิการได้รวบรวมและเรียบเรียงชีวประวัติ ผลงานของ ฯพณฯ พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) ในโอกาสครบรอบ 111 ปี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2541 เป็นชีวประวัตินับตั้งแต่การต่อสู้ชีวิตในช่วงปฐมวัย จนถึงบั้นปลายในวันสุดท้ายของชีวิต ที่มีเงินเดือนเหลืออยู่เพียง 137 บาท จากเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่รวบรวมอย่างรอบด้าน     เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าอ่าน ครอบคลุมทั้งมิติด้านการเมืองการปกครอง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม ศา...

1,500.00 บาท 1,410.00 บาท

สถานะ:
หนังสือที่จะพาผู้อ่านทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของประวัติศาสตร์จีนในช่วงกลียุคแย่งชิงอำนาจ ของสามพี่น้อง “ตระกูลซ่ง” ที่แม้ว่าทั้ง 3 จะถือกำเนิดแบบคลานตามกันมาจากพ่อแม่เดียวกัน ถูกเลี้ยงดูเติบใหญ่ในครอบครัวเดียวกัน เล่าเรียนจากสถาบันเดียวกัน หากทว่า คนหนึ่งหิวเงิน จนกลายเป็นอาชญากรสงคราม อีกคนหนึ่งรักชาติ จนได้รับยกย่องให้เป็นมหาวีรสตรี และอีกหนึ่งหิวอำนาจ จนเลือดคนนับล้าน ๆ ต้องนองแผ่นดิน เรื่องราวน่าสนใจของ 3 สตรีเหล็กแห่งตระกูลซ่ง ได้รวบรวบมาไว้ให้ผู้สนใจได้อ่านได้ศึกษาแล้วในหนังสือเล่มนี้ 208 หน้า   สารบัญ - ซ่งเอี้ยวหยู-ผู้บิดา - อ้ายหลิงไปศึกษา - สามศรีพี่น้อง - การปฏิวัติจีน - ซิ่งหลิงกับซุนยัดเซน - เหม่ยหลิงในเวลสลีย์ - พิธีสมรสครั้งที่ 3...

150.00 บาท 141.00 บาท

สถานะ:
"ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย" หนังสือที่เขียนโดย "คริส เบเคอร์" (นักประวัติศาสตร์) และ "ผาสุก พงษ์ไพจิตร" (นักเศรษฐศาสตร์การเมือง) ทั้งสองท่านเป็นนักวิชาการที่มีผลงานเขียนและแปลร่วมกันหลายเล่ม เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มนี้จะทำให้คุณมองเห็นภาพของเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้กระจ่างชัด ผ่านภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง นับตั้งแต่ก่อนที่ "รัฐชาติ" จะถือกำเนิดขึ้น จนถึงการกำเนิด "รัฐชาติ (ไทย)" และถูกขับดันให้สำแดงพลังตัวตนจนซึมลึกอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของคนในชาติอย่างแนบแนียน       อธิบายถึงสาเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดวิกฤติทางการเมืองและเศรษฐกิจหลายครั้งหลายครา วิพากษ์ความซั...

395.00 บาท

สถานะ:
"มลายู" เป็นชนชาติหนึ่งของประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีคนต่างชาติพันธ์ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม ประชากรกว่าครึ่งหนึ่งในประเทศมาเลเซียเป็นชาวมลายู และนับถือศาสนาอิสลาม ในอดีตที่ผ่านมา จนเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในมาเลเซีย เนื่องจากมีการกีดกันทางศาสนา เชื้อชาติ ระหว่างชาวมลายูกับชาวจีนที่เข้ามาตั้งรกรากในประเทศมาเลเซีย จึงกลายเป็นปมชนวนทำให้เกิดความบาดหมางกันขึ้น สุดท้ายกลายเป็นปัญหาระดับประเทศ  หนังสือเรื่องนี้ เขียนโดย "ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช" โดยเนื้อหาในเล่มได้อธิบายถึงความขัดแย้งอย่างรุนแรงของชาวมลายูด้วยกัน ด้วยการเข้าห่ำหันประหัตประหารฝ่ายตรงกันข้าม ถือว่าเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจยิ่ง ถึงความเกี่ยวพันทางสังคมในชาติพันธุ์หนึ่ง "หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช" ได้ติดตามเร...

180.00 บาท 162.00 บาท

สถานะ:
"มัสยิด" คือ สถาปัตยกรรมที่เป็นมากกว่าศาสนสถานในศาสนาอิสลาม แต่มัสยิดยังเป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวมุสลิมอีกด้วย ซึ่งหากนับมัสยิดในกรุงเทพฯ แล้วมีมากมายหลายแห่ง มัสยิดเหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาประวัติศาสตร์ชาวมุสลิมได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ แนวคิดที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมศาสนา รวมไปถึงรูปแบบสถาปัตยกรรม หนังสือเล่มนี้ เป็นเล่มแรกที่รวบรวมข้อมูลด้านแนวคิด และรูปแบบสถาปัตยกรรมมัสยิดในกรุงเทพมหานครไว้ได้อย่างครบถ้วน เรียบเรียงโดย "ผศ.ดร.อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี" ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรม รวมทั้งยังมีมิติทางสังคมอื่นๆ ทางศาสนาที่ถ่ายทอดโดยผู้เขียนซึ่งเป็นชาวมุสลิมโดยตรง ขอเชิญคุณผู้อ่านมาร่วมศึกษาเรื่องราวต่างๆ ผ่านมองประวัติศาสตร์สังคมมุสลิม ตั้งแต่แรกเริ่มสร...

255.00 บาท 229.50 บาท

สถานะ:
...

มีสินค้ามือสองอยู่จำนวน : 1 รายการ
ราคา 225.00 บาท
ดูสินค้ามือสองรายการนี้Quick ViewQuick View
280.00 บาท 70.00

สถานะ:
ซากอิฐปูน ที่ยังไม่รู้จัก  กับความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีโบราณสถานมากมายในอยุธยา ที่เราคงรู้จักกันดี ไม่ว่าจะเป็นวัดพระศรีสรรเพชญ์, วัดไชยวัฒนาราม, วัดมหาธาตุ เป็นต้น แต่ก็ยังมีอีกหลายแห่งที่เราคงไม่รู้จักกันเท่าไร แต่ทว่ามีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ ผู้เขียนจึงได้รวบรวมโบราณสถานภายในพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๕๙ แห่ง มาจัดรวมไว้เป็นหมวดหมู่ อย่างน่าสนใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรอยุธยา ...

195.00 บาท 175.50 บาท

สถานะ:
...

195.00 บาท 183.30 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
หนังสือที่รวบรวมเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ชาติไทย (สยาม) ในอดีต ไล่เรียงให้เห็นภาพ ตั้งแต่สมัยรัฐโบราณ จนถึงช่วงสมัยที่เรียกว่า "ประเทศไทย" ครบถ้วนทั้งทางด้านประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง สังคม ศิลปวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมช่วงเวลาสำคัญของประเทศไทยที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น การสร้างวัดพนัญเชิง สงครามเจ้าอนุวงศ์ การเลิกทาสและไพร่ สงคามระหว่างเวียงจันทน์กับหนองบัวลุ่มภู การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญกับประเทศไทยและเพื่อนบ้านเป็นอย่างยิ่ง ทั้งหมดนี้นำเสนอด้วยการ์ตูนน่ารัก สนุก อ่านง่าย ได้ความรู้โดย "ปภาณิน เกษตรทัต" ผู้เขียน ผู้เล่าเรื่อง อธิบายความตามสไตล์ "M Young" ที่น่าสนใจ ตามอ่าน แฝงด้วยเกร็ดความรู้ต่างๆ ทางประวัติศาสตร์มากมาย  128 หน้า ...
1 (1)


160.00 บาท 144.00 บาท
1 (1)

สถานะ:
เคยมีนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์กล่าวไว้ว่า “ประชาธิปไตย” คือ คำที่สวยหรูทว่าสำส่อน เนื่องจากคำๆ นี้เดินทางบนถนนแห่งกาลเวลาโดยมีผู้คนยื้อแย่งกันมอบความเห็นต่างๆ นาๆ ให้โดยตลอด รวมทั้งบ่อยครั้งยังถูกฉกฉวยนำไปใช้เป็นเครื่องอำพรางความวิปริตของระบอบเผด็จการที่มีการเลือกตั้ง ประชานิยม หรือกระทั่งทรราชย์เสียงข้างมากในสังคม   หนังสือนี้ เขียนโดย "เบอร์นาร์ด คริก" ศาสตราจารย์ด้านการเมืองแห่งมหาวิทยาลัยเบอร์เบ็ก (แปลโดย อธิป จิตตฤกษ์) ที่จะพาผู้อ่านไปสำรวจประชาธิปไตยผ่านประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สมัยกรีกโบราณและโรม มาจนถึงการปฏิวัติในอเมริกาและฝรั่งเศส รวมถึงสะท้อนวิวัฒนาการของมันผ่านนักคิดทรงอิทธิพลต่างยุคต่างสมัย ตั้งแต่ เพลโต, อริสโตเติล, แมคเคียเวลลี, รุสโซ, ล็อค, ต็อกวิลล์ ครอบคลุมไปจนถึง...
2 (2)


250.00 บาท 225.00 บาท
2 (2)

สถานะ:
ทุกชาติมีเทศกาลที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประเพณีที่สัมพันธ์ใกล้ชิดผู้คนและธรรมชาติ จีนก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีเทศกาลเป็นจำนวนมากในแต่ละถิ่นของจีนก็มีทั้งความเหมือนและความแตกต่าง ทุกเทศกาลมีสาระสำคัญหลายประการ คือ ความเคารพในธรรมชาติการทำมาหากินได้ผลดี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การสร้างสำนึกผูกพันต่อบรรพชน และที่สำคัญคือมุ่งจรรโลงคุณธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าศึกษา อ.ถาวร สิกขโกศล ผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมไทย-จีน จึงตรวจสอบ ค้นคว้าที่มาของเทศกาล วิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลง ประเพณีปฏิบัติ คุณค่าต่อสังคมการรับใช้ในปัจจุบัน รวมถึงเทศกาลจีนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของจีนสยามในประเทศไทย มีความเหมือนและต่างอย่างไรกับจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งทั้งหมดรวมเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้  ...

460.00 บาท 437.00 บาท

สถานะ:
ของหมดถาวร
(ต้องการสินค้า)
หนังสือเรื่องนี้นำเสนอการมองปัจจัยทางเศรษฐกิจจากแง่คิดของนักประวัติศาสตร์  "พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ" ที่จะทำให้คุณผู้อ่านเข้าใจความเป็นมาของการถือครองที่ดิน เรื่องของแรงงาน เงินตรา ตลอดจนประวัติเกี่ยวกับภาษีอากร การค้า การคมนาคม และบริบทที่สำคัญต่างๆ ซึ่งจะทำให้นักเศรษฐศาสตร์และผู้สนใจวิชาเศรษฐศาสตร์ทุกท่าน สามารถทำความเข้าใจปัญหาและปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจในสมัยหนึ่งของประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น 176 หน้า ...

120.00 บาท 108.00 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ถึงแม้จะจบไปเกือบ 70 ปี แต่ความสูญเสีย ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมานของผู้คนที่ผ่านช่วงเหตุการณ์นั้น ก็ยังอยู่ในความรู้สึกไม่จางหาย เหตุการณ์ ณ  ค.ศ.1941 เมื่อญี่ปุ่นโจมตีอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ และนั่นเป็นการเริ่มต้นเปิดฉากการทำลายอันเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์โลก! กับการตีแผ่เรื่องราวต่างๆ ที่จะทำให้คุณได้รู้ว่า..ใคร? เป็นคนสั่งทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิมา และ นางาซากิ และอื่นๆ อีกมากมายที่คุณยังไม่เคยรู้!!! แล้วเรื่องราวจะดำเนินไปอย่างไร? ขอเชิญคุณผู้อ่านมาติดตามร่วมกันในนิยาย "ควันหลงสงครามโลก" เล่มนี้   เรียบเรียงโดย "สังคีต จันทนะโพธิ"     176 หน้า   ...

49.00 บาท 41.65 บาท

สถานะ:
นำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ศิลปะล้านนา ทุกประเภท ตั้งแต่ งานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม (พระพุทธรูป,งานปูนปั้น) และจิตรกรรม ทั้งนี้ผู้เขียนเป็นผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย โดยเฉพาะศิลปะล้านนา  ผู้เขียนได้ออกสำรวจ และตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดจึงทำให้งานชิ้นนี้  เต็มไปด้วยข้อมุลหลักฐานที่เกี่ยวกับศิลปะล้านนาไว้อย่างครบถ้วน   ...

270.00 บาท 256.50 บาท

สถานะ:
ย้อนไป เมื่อ 13 ธันวาคม 1937 นานกิงถูกรุกราน ทหารจีนแตกทัพไม่เป็นขบวน ทิ้งเมืองไว้และปล่อยให้ชาวบ้านเผชิญหน้ากับโชคชะตาตามยถากรรม ทหารญี่ปุ่นหาได้ทำตามกฎการใช้กำลังของนานาชาติไม่ทำการข่มเหงและปล้นฆ่าผู้บริสุทธิ์ชาวจีนจำนวนมาก อันเป็นที่มาของ "การสังหารหมู่นานกิง" ซึ่งนับเป็นโศกนาฎกรรมที่โหดร้ายที่สุดของมนุษยชาติก็ว่าได้ ซูเจวียนกับกลุ่มเพื่อนนักเรียนหญิงถูกกักติดอยู่ในโบสถ์ ไร้ซึ่งหนทางหลบหนี และไร้ซึ่งอาวุธ บาทหลวงรามีเพียงสองมือเปล่าใช้ต่อกรกับทหารญี่ปุ่นทั้งกองทัพ เพื่อปกป้องนักเรียนของเขา จนกระทั่ง บุปผาทั้งสิบสามย่างกรายเข้ามา หนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวเหล่านั้นอย่างชัดเจน เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้อดีต เพื่อทำความเข้าใจปัจจุบัน ศึกษาประวัติศาสตร์จีน ไม่ควรพลาด !! 2...

200.00 บาท 180.00 บาท

สถานะ:
จากภาวะการเติบโตของสังคมเมืองที่เป็นอยู่ หารู้ไม่ว่าคนส่วนใหญ่ที่มีโอกาส “สร้าง” สังคมเหล่านั้นก็คือ “ผู้หญิง”โดยเฉพาะผู้หญิงที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อหางานทำในเมือง หากแต่เธอไม่มีโอกาสหวนกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้ ซ้ำร้ายเส้นทางดังกล่าวอาจหมายมุ่งไปสู่ความตาย รวมเรื่องสั้น “อรุณสวัสดิ์สนธยา” ของ “นัทธี ศศิวิมล” นักเขียนสตรีที่มีอยู่ไม่กี่คนของไทย จากการสนับสนุนของ “ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์” (นักเขียนชื่อดังและอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย) ผู้เขียนคำนิยมให้แก่รวมเรื่องสั้นเล่มนี้ จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อสะท้อนปรากฏการณ์ของ “ผู้หญิง” ที่ผจญอยู่กับสภาพแวดล้อม ซึ่งกดดันเธอไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ทั้งความรู้สึกของผู้หญิงที่อยู่ภายใต้ภาวะกดดันจากสังคมที่เจริญทางวัตถุ รวมถึงภาพฝันของหญิ...

135.00 บาท 121.50 บาท

สถานะ:
หนังสือรวบรวมคำถามที่น่าสนใจ และน่าขบคิดตาม 101 ข้อจาก "สามก๊ก" นวนิยายกระเดื่องนาม โดยผู้เขียน "หลี่ฉวนจิน" ได้ค้นหาคำตอบจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ต่างๆ โดยได้อ้างอิงเนื้อหา จากพงศาวดาร พร้อมด้วยภาพประกอบที่น่าสนใจ ปัจจุบัน "สามก๊ก" ก็ยังคงมีเรื่องราวมากมายที่คนอ่านรุ่นหลังพูดถึงและขบคิดกันอย่างต่อเนื่อง แต่เรื่องจริงจากพงศาวดารเป็นเช่นไร เหตุการณ์บางอย่างที่เราเคยรู้เป็นจริงหรือไม่ หนังสือสือเล่มนี้มีคำตอบให้แก่ผู้อ่านและผู้สนใจทุกท่าน  376 หน้า   สารบัญ 1.โจโฉแซ่โจจริงหรือ? 2. ทำไมโจโฉจึงมีชื่อเล่นว่าอาหมาน? 3. ทำไมโจโฉถูกเรียกว่า "กังฉินหน้าขาว"? 4. ทำไมโจโฉจึงใช้แก้วแหวนเงินทองไถ่ตัวไช่เหวินจีกลับมา? 5. เตียวเสี้ยนเป็นภรรยาลิโป้หรือ? ...

240.00 บาท 216.00 บาท

สถานะ:
ว่าด้วยศิลปสถาปัตยกรรมสยามสมัยต้นกรุงเทพฯ ทั้งสยามเก่าและสยามใหม่ มีจารีตทางศาสนาการเมืองของราชาธิราช  เมื่อล่วงเข้าสู่ Modernization ความทันสมัยอย่างสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เนื้อหาสถาปัตย์เปลี่ยนเป็นไทยประยุกต์  แล้วสืบเนื่องถึงปลุกยกชาตินิยมด้วยอุดมการณ์เศรษฐกิจการเมืองอย่างประชาธิปไตยที่ยังทรงพลังในสังคม ...

340.00 บาท

สถานะ:
ศาสนาใหญ่ที่สุดในโลกศาสนาหนึ่งก็คือศาสนาคริสต์ ศาสดาคือพระเยซู ซึ่งเป็นยิว ผู้เริ่มลัทธิใหญ่อีกลัทธิหนึ่งในโลกคือลัทธิคอมมิวนิสต์ ชื่อคาร์ล มาร์กส์ ก็เป็นยิว เมื่อชนชาติยิวได้แสดงความรู้ความสามารถเป็นพิเศษในประวัติของโลกอย่างนี้ ก็น่าจะลองศึกษาดูบ้างว่า คนพวกนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร มาจากไหน และมีประวัติเป็นมาอย่างไร "ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช" ได้เขียนและเรียบเรียงเรื่องราวดังกล่าวมาไว้ในหนังสือ "ยิว" เล่มนี้ ขอเชิญคุณผู้อ่านที่ต้องการเรียนรู้ ศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญ น่าค้นหา มาทำความเข้าใจ "ยิว" ไปพร้อมกัน !! ...

มีสินค้ามือสองอยู่จำนวน : 2 รายการ
ตั้งแต่ราคา 75.00 บาท ถึง 189.00 บาท
ดูสินค้ามือสองรายการนี้Quick ViewQuick View
220.00 บาท 198.00 บาท

สถานะ:
www.batorastore.com © 2024