หนังสือธุรกิจ การบริหารและการจัดการ

อยากทำอาชีพเสริม อยากมีธุรกิจส่วนตัว บริหารธุรกิจไม่เป็น ธุรกิจไหนน่าสนใจ หนังสือที่  batorastore ช่วยคุณได้ 

      หลายๆ คนที่อยากทำธุรกิจหรือมีธุรกิจส่วนตัวเพื่อหาอาชีพเสริมแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร บริหารธุรกิจไม่เป็น ไม่รู้ว่าในยุคนี้ธุรกิจไหนบ้างที่น่าสนใจ การศึกษาหาข้อมูลด้วยหนังสือบริหารธุรกิจก่อนเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวถือว่าเป็นทางเลือกที่ดี เพราะเมื่อเริ่มต้นดีก็มีชัยไปกว่าครึ่ง ดีกว่าทำโดยไม่ศึกษา batorastore เข้าใจคนที่เริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวอยากทำอาชีพเสริมที่ลงทุนน้อย เราจึงได้นำเอาหนังสือบริหารธุรกิจเกี่ยวข้องกับการทำและจัดการธุรกิจ วิธีการทำธุรกิจ เทคนิคการทำธุรกิจ หรือหนังสือที่รวบรวมประสบการณ์ของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ โดยหนังสือส่วนใหญ่ในหมวดนี้นั้น อาจจะรวมไปถึงหนังสือประวัติของนักธุรกิจ ประวัติของบริษัทต่างๆ การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการโครงสร้างธุรกิจ การบริหารเงินทุน การบริหารจัดการความเสี่ยง การลงทุน รวมไปถึงการคิดอย่างนักธุรกิจเพื่อพัฒนาบริษัทไปสู่ความสำเร็จมาให้คนเริ่มต้นธุรกิจได้เลือกซื้อกันอย่างมากมายพร้อมด้วยข้อเสนอสุดพิเศษส่วนลด 15% ขึ้นไป และบริการจัดส่งให้ฟรีสำหรับนักธุรกิจมือใหม่ถือซื้อหนังสือครบ 350 บาท ครับ และแน่นอนว่าคนที่สนใจในเรื่องของการทำธุรกิจนั้นก็จำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ด้วยเช่นกัน และทาง batorastore เองก็ได้มีการจัดหมวดหมู่หนังสือที่เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์ขึ้นมาไว้ให้นักธุรกิจมือใหม่ที่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องเศรษฐศาสาตร์ หรือคนที่รู้บ้างแล้วแต่อยากศึกษาเพิ่มได้เลือกซื้อกัน


**สำหรับหนังสือที่มีสถานะว่า "ของหมด" หรือ "สั่งจองก่อน" สามารถสอบถามได้ทาง [email protected] หรือทาง facebook แฟนเพจ**

แผนกบริการลูกค้า

02-941-9917 | 097-096-5045
8:30-17:00 (จ. - ศ.)
ร้านขายหนังสือออนไลน์ batorastore

ค้นหา

แสดง:
เรียงลำดับโดย:
วัฒนธรรมโตโยต้า คือ หัวใจและจิตวิญญาณที่มีเอกลักษณ์ และเป็นวิถีเฉพาะของโตโยต้า ความหมายหัวใจของความสำเร็จในการเป็นผู้นำโลก ที่มีความเป็นเลิศในการทำงาน คนทุกคนก็สามารถเป็นโตโยต้าแห่งวงการธุรกิจของเราเองได้เช่นเดียวกัน "Jeffrey Liker" และ "Michael Hoseus" ผู้เขียนหนังสือวัฒนธรรมโตโยต้า ได้ตั้งใจเปิดเผยเคล็ดลับความสำเร็จของโตโยต้า ด้วยการเจาะลึกลงไปในวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของโตโยต้าที่สร้างความเติบโต นวัตกรรม กำไร และความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องให้กับบริษัท พร้อมตัวอย่างเรื่องราวจริงมากมาย ข้อคิดที่ได้มาจากประสบการณ์และสายสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับผู้บริหารโตโยต้าจำนวนมากทั่วโลกที่จะให้คุณสามารถดึงดูด พัฒนา และสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานได้อย่างโดดเด่น กระตุ้นให้เกิดความไว้วางใจในฝ่ายบริหารไ...

485.00 บาท 455.90 บาท

สถานะ:
ของหมดถาวร
(ต้องการสินค้า)
หนังสือ "งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์" เล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์ และเหมาะกับ สนใจคนหรือที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ พวก ตัวถัง แล้วก็พ่นสีรถยนต์ และเนื้อหาภายในเล่มนี้ได้บอกถึงหลักและวิธีการปฏิบัติ ในหารซ่อมตัวถังและพ่นสี และในแต่ละขั้นตอนนั้นแต่ก็จะมีรูปภาพประกอบตลอดเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและทำให้ง่ายต่อการศึกษาทั้งภาคปฏิบัติและด้านทฤษฎี ...

195.00 บาท 183.30 บาท

สถานะ:
เรียบเรียงโดย "รองศาสตราจารย์ เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ" 232 หน้า   สารบัญ บทที่ 1 กิจการซื้อขายสินค้า บทที่ 2 การบันทึกรายการซื้อขายสินค้าสำหรับกิจการที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บทที่ 3 การบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าสำหรับกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บทที่ 4 รายการปรับปรุง บทที่ 5 การตีราคาสินค้าคงเหลือและการปิดบัญชี บทที่ 6 กระดาษทำการ งบการเงิน และสรุปวงจรบัญชี ...

175.00 บาท 157.50 บาท

สถานะ:
เครื่องมือและอุปกรณ์คลังสินค้า เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2548) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นอกจานั้นหลักสูตรนี้สอดคล้อง กับหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์คลังสินค้า มีทักษะในการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในงานคลังสินค้าและตระหนักถึงความสำคัญ และความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์คลังสินค้า โดยผู้เขียน "ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล" ได้ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับทุกท่านที่ประสงค์จะศึกษาเนื้อหาเรื่องดังกล่าว !! ขอเชิญคุณผู้อ่านมาติดตามร่วมกันในหนังสือ "เครื่องมือและอุปกรณ์คลัง...

200.00 บาท 180.00 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้มีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของการจัดการการเงิน บทบาทและหน้าที่หลักของการจัดการการเงิน สถาบันการเงินและตลาดเงิน งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน ความเสี่ยงและผลตอบแทน แนวคิดเรื่องมูลค่าทบต้นและมูลค่าปัจจุบัน การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน โครงสร้างเงินทุนและค่าของทุน นโยบายเงินปันผล การจัดการการเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ความล้มเหลวและการควบรวมกิจการ และการเงินระหว่างประเทศ เรียบเรียงโดย "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์" หนังสือนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ทั้งเนื้อหา เรื่องงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 ปรับปรุง พ.ศ. 2552 ไว้ในส่วนของเนื้อหาเรื่องงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน นำเ...

220.00 บาท 198.00 บาท

สถานะ:
ครั้งหนึ่ง "ซุนวู" เคยกล่าวไว้ว่า "รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง" ที่ต่อมาได้กลายเป็นภาษิตอมตะ ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้กับทุกเรื่องทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะในการบริหารธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะการบริหารงานด้านคุณภาพ ถ้าหากคุณต้องการให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคง คุณจำเป็นต้องศึกษา และวิเคราะห์ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง รวมทั้งโอกาสและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ   หนังสือ  "คู่มือวิเคราะห์ SWOT อย่างมืออาชีพ" เล่มนี้ "เอกชัย บุญยาธิษฐาน" ผู้เขียนได้อาศัยประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร และวิทยากรอบรมสัมนาในวงการนักบริหารมานานหลายปี โดยได้รวบรวมขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานองค์กรแบบไทยๆ อย่างละเอียดและเป็นขึ้นเป็นตอน หนังสือเรื่องนี้จึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้บร...

199.00 บาท 179.10 บาท

สถานะ:
...

200.00 บาท 188.00 บาท

สถานะ:
ของหมดถาวร
(ต้องการสินค้า)
หนังสือที่รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ในทางวิชาการ ประสบการณ์ในงานด้านบริหาร และประสบการณ์จากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการของผู้เขียน "ดร. จตุพร สังขวรรณ" วิทยากรและที่ปรึกษาในทุกแขนงด้านการจัดการ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำความรู้ที่ตกผลึกมานานนับทศวรรษ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริงและเป็นประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้ สิ่งที่จะต้องทำควบคู่กันไปด้วย คือ การฝึกฝนและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดเป็นทักษะและเป็น "ผู้นำ" ที่มีศักยภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 288 หน้า สารบัญ บทนำ ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง    ส่วนที่ 1 การนำการเปลี่ยนแปลง  บทที่ 1 การนำการเปลี่ยนแปลง   ส่วนที่ 2 การนำตนเอง บทที่ 2 การนำตนเองและการสร...

220.00 บาท 206.80 บาท

สถานะ:
นี่คือหนังสือที่จะเป็นจุดเปลี่ยนให้พนักงานทุกคนได้สร้างแนวทางที่ดีในการทำงาน และมีปฏิสัมพันธ์ที่ราบรื่นกับเพื่อนร่วมงาน "Mihoyo Fujii" (มิโฮโยะ ฟุจิอิ) ผู้เขียน ได้เสนอให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนพยายามปรับปรุง (ไคเซ็น) เรื่อง "เล็กๆ น้อยๆ" ที่อยู่ "ใกล้ตัว" และสามารถ "ทำได้ง่ายๆ" แต่ผลที่จะได้จะสะสมกันเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ ทำให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพ และลดความสูญเปล่าขององค์กรอย่างได้ผล อย่ารอช้า!! มาร่วมเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ร่วมกันในหนังสือ "ไคเซ็น ในสำนักงาน"   208 หน้า     สารบัญ บทที่ 1 ทำไคเซ็นเปลี่ยนรอบโต๊ะทำงานให้เป็น "ฐานยุทธศาสตร์" บทที่ 2 ทำไคเซ็นเพิ่ม "พลังแผนการทำงาน" ให้งานรุดหน้า บทที่ 3 ทำไคเซ็นงานประจำวัน (Ro...

175.00 บาท 157.50 บาท

สถานะ:
หนังสือ เรื่อง "108 ธุรกิจสร้างสรรค์ Innovative Business" เน้นการรวบรวมเอาสุดยอดไอเดียทางธุรกิจจากกรณีศึกษาทางธุรกิจต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก โดยผู้เขียนนั้นมีความประสงค์เพื่อต้องการจุดประกายให้ผู้อ่านเกิดความคิดใหม่ๆ ทางธุรกิจ ที่สามารถสร้างสรรค์ธุรกิจของตนได้ในระยะยาว และเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่คุณผู้อ่านทั้งหลาย ในปัจจุบัน ยุคที่สังคมต้องฝ่าฟันกับวิกฤตต่างๆ ทางเศรษฐกิจ ที่กำลังพัดกระหน่ำอย่างหนักในประเทศไทย ขณะนี้ หนังสือเล่มนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจ ที่ทำให้ผู้อ่านทุกท่านประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ ด้วยการค้นหาช่องทางที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร เน้นการทำธุรกิจเพื่อสร้างกำไร ให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลาย และยืนบนลำแข้ง (ธุรกิจ) ของตนเองได้อย่างมั่นคง ...
1 (1)


195.00 บาท 175.50 บาท
1 (1)

สถานะ:
SWOT เทคนิควิเคราะห์ธุรกิจอย่างเฉียบคม ได้ทำการรวบรวมสูตรลับที่บริษัทชั้นนำของโลกใช้ เพื่อมุ่งสู่ที่หนึ่งในแวดวงธุรกิจ ด้วยหลักการง่ายๆ แต่จะทำให้คุณชนะคู่แข่งทุกราย โดยเฉพาะถ้าคุณอยู่ในธุรกิจ SMEs ถ้าเกิดว่าคุณใช้วิธี "หาจุดเด่น พิชิตจุดด้อย คอยหาโอกาสดีๆ ตีอุปสรรคให้แตกพ่าย จากหลักการและเทคนิคที่รวบรวมอยู่ในเล่มนี้ จะทให้คุณลับคมและวิเคราะห์ธุรกิจของตนเองได้ในระดับเทพ รับรองได้ว่าเกมธุรกิจต่อจากนี้ไป คุณต้องชนะคู่แข่งแบบขาดลอย ...

150.00 บาท 135.00 บาท

สถานะ:
"อ่านงบการเงินให้เป็น" เป็นหนังสือที่จะอธิบายพื้นฐานและหลักการเกี่ยวกับงบการเงินอย่างเบ็ดเสร็จ ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของงบการเงินอย่างแท้จริง โดยเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุน นักวิเคราะห์ นักบัญชี อาจารย์ และนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับวิธีการอ่านงบการเงินทุกท่าน สารบัญ - หลักการทั่วไปของงบการเงิน  - งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)  - กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  - งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  - งบกระแสเงินสด   ...
2 (2)


150.00 บาท 135.00 บาท
2 (2)

สถานะ:
เรียนรู้เทคนิคในการเล่นหุ้น Forex หนึ่งในวิธีลงทุนรูปแบบใหม่ที่ใช้เงินเริ่มต้นน้อย แต่เติบโตได้เร็ว แบบอัพเดตทุกข้อมูล ตอบทุกข้อสงสัย ซึ่งจะพาคุณไปถึงฝั่งแห่งความสำเร็จในการลงทุกจากเทคนิคและประสบการณ์ของกูรูตัวจริงที่เคยเจ็บมาแล้วนับครั่งไม่ถ้วน เพียงแค่คุณกล้าเริ่มต้น กล้าเปลี่ยนแปลง และศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วนไปพร้อมกับหนังสือเล่มนี้ ความสำเร็จก็จะอยู่ในมือคุณ!   192 หน้า     สารบัญ บทนำ - ทำไมต้องเทรด Forex - Forex มีมานานแค่ไหน? - เข้าใจความหมายของ Broker   บทที่ 1 - ขั้นตอนการเปิดพอร์ตลงทุน - การนำเงินเข้าและออกพอร์ตลงทุนอย่างปลอดภัย - กฎเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการฝากและการถอนเงิน - ลำดับขั้นตอนในการฝากและถอนเงิน...

299.00 บาท 269.10 บาท

สถานะ:
...

มีสินค้ามือสองอยู่จำนวน : 1 รายการ
ราคา 179.00 บาท
ดูสินค้ามือสองรายการนี้Quick ViewQuick View
220.00 บาท 198.00 บาท

สถานะ:
...
2 (2)


มีสินค้ามือสองอยู่จำนวน : 1 รายการ
ราคา 119.00 บาท
ดูสินค้ามือสองรายการนี้Quick ViewQuick View
195.00 บาท 175.50 บาท
2 (2)

สถานะ:
...

มีสินค้ามือสองอยู่จำนวน : 2 รายการ
ตั้งแต่ราคา 89.00 บาท ถึง 100.00 บาท
ดูสินค้ามือสองรายการนี้Quick ViewQuick View
185.00 บาท 166.50 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้ นับว่าเป็นคัมภีร์ที่กลั่นกรองจากตกผลึกความคิดของ "ขงเบ้ง" ที่ผู้แปล "อมร ทองสุก" ได้หยิบยกมาเรียงร้อยจากประสบการณ์การรบนับ 100 สนามของขงเบ้ง โดยผ่านการเชือดเหลี่ยมเฉือนคมกับบรรดานักการทหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็น โจโฉ ซุนกวน และจิวยี่มาแล้ว ซึ่งเราต่างก็ทราบดีว่า การทำสงครามจะต้องเดิมพันด้วยความอยู่รอดปลอดภัยในชีวิตของตนและหมู่ทหาร ดังนั้นผู้บริหารกองทัพซึ่งครองกำลังพลมากถึงหลายแสนชีวิต จึงต้องมีความคิดอันเฉียบคม การตัดสินใจอันฉับไว และการวางกลยุทธ์อันแยบคาย เพื่อให้กองกำลังฝ่ายตนได้รับชัยชนะโดยสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดังนั้นการที่คุณผู้อ่่านได้ศึกษาหนังสือเล่มนี้ จะส่งผลช่วยให้คุณสามารถซึมซับประสบการณ์การวางกลยุทธ์อันโชกโชนขอ...

250.00 บาท 225.00 บาท

สถานะ:
หนังสือ "นโยบายสาธารณะ (ฉบับปรับปรุง)" เรื่องนี้กล่าวถึงเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะ ผู้เขียนได้เสนอแนวคิดทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับประเด็นนโยบายสาธารณะของไทยไว้อย่างครบถ้วน อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมทั้งยกตัวอย่างของไทยประกอบหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีคำถามท้ายบทให้ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย   รวบรวมโดย "รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี" คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)    512 หน้า     สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 เครื่องมือในการวิเคราะห์นโยบายและมาตรของรัฐ บทที่ 3 ประสิทธิภาพและระบบตลาด บทที่ 4 การแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์และผลกระทบภายนอก บทที...

300.00 บาท 270.00 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้มีเนื้อหาที่อธิบายถึง "การจัดการขนส่ง" เริ่มตั้งแต่การทำความรู้จักกับลักษณะทั่วไปของการขนส่ง วิธีการขนส่ง เศรษฐศาสตร์ขนส่ง ต้นทุนและการตั้งราคางานขนส่ง การบริหารงานขนส่ง การควบคุมการขนส่งและกฎหมาย แบบจำลองในการขนส่ง การเลือกทำเลที่ตั้งของสถานีขนส่งและจุดจัดส่งสินค้ากิจการขนส่งในประเทศไทย ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างที่หลากหลาย สามารถทำความเข้าใจเองได้ง่าย   194 หน้า   สารบัญ บทที่ 1 การขนส่งกับโลจิสติกส์ บทที่ 2 บทนำในการขนส่ง บทที่ 3 ลักษณะทั่วไปของการขนส่ง บทที่ 4 วิธีการขนส่ง บทที่ 5 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง บทที่ 6 ต้นทุนและการตั้งราคางานขนส่ง บทที่ 7 การบริหารงานขนส่ง บทที่ 8 การควบคุมการขนส่งและกฎหมาย ...

150.00 บาท 135.00 บาท

สถานะ:
...

มีสินค้ามือสองอยู่จำนวน : 1 รายการ
ราคา 95.00 บาท
ดูสินค้ามือสองรายการนี้Quick ViewQuick View
220.00 บาท 206.80 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้ ได้เปิดเผยศาสตร์แห่งการเป็นผู้ประกอบการที่ร่ำรวยที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จริงของผู้เขียนทั้ง 2 นั่นคือ  "Donald J. Trump" (โดนัลด์ เจ. ทรัมป์) และ "Robert T. Kiyosaki" (โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ) โดยมีเนื้อหาบรรยายถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ รวมทั้งความผิดพลาดล้มเหลวที่เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นสือในการถ่ายทอดและแนวทางให้ผู้อ่านเรียนรู้ สำหรับนำไปใช้พัฒนาตนเองได้ ทั้งสองเชื่อว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองและผู้อื่นเป็นสิ่งที่มีค่ามาก พวกเขาอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในวันนี้ หากไม่เคยล้มลุกคลุกคลานมาก่อน ใครก็ตามที่อยากจะเข้าสู่วงการธุรกิจ คุณผู้อ่าน...ไม่ควรพลาดหนังสือ "Midas Touch ผู้ประกอบการมือทอง" เล่มนี้..!!  แปลโดย "ศิริลักษณ์ ...
1 (1)


230.00 บาท 216.20 บาท
1 (1)

สถานะ:
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นเจ้าของกิจการขึ้นมาสักอย่าง คุณสามารถกระทำได้ไม่ยากอย่างที่คิด เพียงทำตามคำแนะนำในหนังสือเล่มนี้ ที่ "แจ๊ค ธนกฤต" ได้เรียบเรียงเรื่องราวสำคัญต่างๆ ที่จะทำให้คุณได้พบกับหลักการและวิธีการแสวงหาโอกาสการคัดเลือกธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อการตัดสินใจที่ไม่ผิดพลาด และก้าวสู่ความสำเร็จด้วยความมั่นใจ เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ความเป็นไปได้ รวมทั้งหนังสือเล่มนี้ยังได้รวบรวมและแนะนำไอเดียดีๆ แนวคิดเด็ดๆ สำหรับการนำมาลงมือดำเนินการทางธุรกิจ เเละแผนการตลาด รวมถึงการเลือกเเหล่งลงทุน สำหรับเจ้าของธุรกิจ ขอบอก.."อย่าเพิ่งลงมือทำธุรกิจ" ถ้าคุณยังไม่ได้อ่านหนังสือ "ธุรกิจส่วนตัวเริ่มไม่ยาก" เล่มนี้ 248 หน้า   สารบัญ - ตอนใครๆ...ก็อยากเป็นเจ้าของกิจการ - บทก้า...
1 (1)


179.00 บาท 168.26 บาท
1 (1)

สถานะ:
...
3 (3)


มีสินค้ามือสองอยู่จำนวน : 1 รายการ
ราคา 69.00 บาท
ดูสินค้ามือสองรายการนี้Quick ViewQuick View
225.00 บาท 202.50 บาท
3 (3)

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้ประกอบด้วยเนื้อหาทางทฤษฎี พร้อมทั้งการสอดแทรกด้วยตัวอย่าง และกรณีศึกษาต่างๆ ที่มาจากประสบการณ์การให้คำปรึกษาของผู้เขียน "วิทยา จารุพงศ์โสภณ" พร้อมยกตัวอย่างด้วยเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในแวดวงธุรกิจ และกรณีศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอบระดับปริญญามหาบัณฑิต (ป.โท) สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางให้กับคุณผู้อ่านในการวางแนวทางกลยุทธ์การบริหารจัดการแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่องค์กรของคุณ ในหนังสือ "กลยุทธ์การบริหารแบรนด์ : Strategic Brand Management" เล่มนี้   482 หน้า     สารบัญ บทที่ 1 การบริหารจัดการตราสินค้า บทที่ 2 กา...

590.00 บาท 531.00 บาท

สถานะ:
หนังสือ "Samsung's Way วิถีแห่งผู้ชนะ" เล่มนี้ ได้ทำการรวบรวมเคล็ดลับเเห่งความสำเร็จที่คุณ มุนฮยองจิน ได้ทดลองทำ จนสามารถก้าวสู่จุดศูนย์กลางขององค์กรได้ในระยะเวลาอันสั้น โดยภายในเล่มได้มีการหยิบยกกฎเเห่งความสำเร็จ 10,000 ชั่วโมง ของมัลคอล์ม เเกลดเวลล์ ที่กล่าวใว้ว่า คนเราต้องฝึกฝนเป็นเวลา 10,000 ชั่วโมง จึงจะมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ โดยหากปฏิบัติตามเคล็ดลับเเห่งความสำเร็จในหนังสือเล่มนี้เเล้ว คุณก็จะสามารถทำการก้าวข้ามกำเเพงเวลา 10,000 ชั่วโมง หรือประมาณ 5 ปี ให้ลดลงเหลือเพียง 1 ปี ต้องเรียกได้ว่าหนังสือเล่มนี้นั้นเป็นสุดยอดแห่ง Shotcut ที่จะช่วยสร้างให้คุณได้พบกับความสำเร็จอย่างเเท้จริงเลยทีเดียว สารบัญ บทที่ 1 ปีที่ 1 ในซัมซุง Beginner's STEP บทที่ 2 ปีที่ 2 ในซัมซุ...

169.00 บาท 152.10 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้ นับว่าเป็นอีกหนึ่งแผนที่และเข็มทิศที่ใช้สำหรับปรับปรุง "ไคเซ็น" (Kaizen (ไคเซ็น) หมายถึง กลยุทธ์การบริหารงานแบบญี่ปุ่น) ในเรื่องของการทำงานสำหรับทุกองค์กรที่ต้องการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับชั้นร่วมมือกันเพื่อการพัฒนาตนเอง งาน และองค์กรอย่างจริงจังและเห็นผลชัดเจน ด้วยเทคนิค แง่คิด และแนวทางปฏิบัติที่เป็นขั้นเป็นตอน และเข้าใจง่าย   โดยสรุปประเด็นสำคัญ พร้อมตัวอย่างจริง นำไปปฏิบัติได้ทันที จากประสบการณ์ตรงกว่า 10 ปีของผู้เขียน "วากามัตสึ โยชิฮิโตะ" ที่ทำงานร่วมกับผู้ริเริ่ม Toyota Production System เพื่อปลุกเร้าให้ กล้าคิด กล้าเปลี่ยนแปลง และลงมือทำตามหนังสือ "ไคเซ็นตามวิถีโตโยต้า" 272 หน้า   สารบัญ ตอนที่ 1 งานที่ดีมักมีจุดเริ่มต้นจากสภาวะวิกฤติ ...

180.00 บาท 162.00 บาท

สถานะ:
หนังสือที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจที่ยอมรับกันวงการว่าเป็นสุดยอดของวงการมาจำนวน 100 เล่ม โดยรายชื่อหนังสือต่างๆ ได้ถูกคัดสรร และเลือกเฟ้นมาอย่างดีจากประสบการณ์ของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจร้านหนังสือ สิ่งที่พวกเขาเหล่านี้ต้องทำเป็นประจำคือการแนะนำหนังสือดีๆให้แก่ผู้อ่าน ซึ่งจะเริ่มจากการทำจดหมายข่าวและการแนะนำหนังสือ รวมทั้งเขียนเป็นบทความวิจารณ์หนังสือ ก่อนที่จะกลายเป็นหนังสือเล่มนี้ นี่คือการลงทุนเพียงเล็กน้อยด้วยเงินเพียงไม่กี่บาทและรวมไปถึงเวลาที่ใช้ในการอ่านอีกนิดหน่อยไปกับหนังสือเล่มนี้ แต่มันจะให้ผลตอบแทนในแง่ของความรู้ที่มากมาย รวมทั้งความคิดและการสร้างแรงจูงใจในการทำธุรกิจมากขึ้น ทั้งที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง พัฒนาความเป็นผู้นำ การสร้างกลยุทธ์ การตลาด การจัดการ นวัตกรร...

350.00 บาท 315.00 บาท

สถานะ:
หนังสือเที่นำเสนอ 16 สูตรสำเร็จจากนักเล่นหุ้นธรรมดา สู่ผู้ประสบความสำเร็จใน "ตลาดหุ้น" เขียนโดย "ตะวัน สุรัติเจริญสุข" เนื้อหาภายใน พูดถึงเคล็ดลับต่างๆ ที่ถ่ายทอดและสอนเทคนิคต่างๆ ที่กลั่นออกมาจากประสบการณ์ของเซียนหุ้นระดับพันล้านตัวจริง ได้แก่ ดร.นิเวศน์ , ดร.สมจินต์, โกศล, บุญส่ง , และบุคคลผู้ประสบความสำเร็จอื่นๆ นี่คือเรื่องราวจากประสบการณ์จริง ทำให้รวยได้จริงมาก่อน  ผู้สนใจ อยากรู้จริงเรื่องหุ้นอย่างถึงแก่นจริง ไม่ควรพลาด !! 246 หน้า ...

195.00 บาท 175.50 บาท

สถานะ:
หนังสือที่รวบรวมวิธีคิดและแนวทางการทำธุรกิจแบบแหวกแนวของ CEO (ซีอีโอ) บริษัทขายรองเท้าที่โด่งดังที่สุดของสหรัฐอเมริกา ผู้ใช้สร้างธุรกิจจาก 0 สู่หมื่นล้านในเวลาไม่ถึง 10 ปี หนังสือเล่มนี้จะเล่าเรื่องราว ตลอดจนบทเรียนชีวิตและธุรกิจของ "โทนี เช" ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่การทำธุรกิจเพาะไส้เดือนขายในวัยประถมไปจนถึงการล้มลุกคลุกคลานจนเกือบจะไปไม่รอดหลายต่อหลายครั้งที่ "Zappos" และวิธีที่เขาพลิกฟิ้นกิจการจนขึ้นมาผงาดอย่างเช่นปัจจุบัน     บทเรียนเหล่านั้นทำให้เขาค้นพบว่า กลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนธุรกิจได้ดีที่สุดคือการปลูกฝัง "ความสุข" ลงในทุกอณูขององค์กร ซึ่งขัดแย้งกับความเชื่อของบริษัทจำนวนมากที่มองว่าความสุขเป็นความสิ้นเปลืองและไร้ประสิทธิภาพ แต่ "โทนี เช" กลับมองว่า ปลายทางของความสุข ไม่ใช่ค่...
2 (2)


250.00 บาท 225.00 บาท
2 (2)

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้บอกเล่าวิธีการทีละขั้นในการสร้างกฎแห่งเกียรติยศอันแสนทรงพลัง สำหรับบุคคล กลุ่มบุคคล หรือบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเร็จและสร้างทีมให้ชนะ โดยจะบอกทีละขั้นตอน ยกตัวอย่าง และเล่ากรณีศึกษาในเรื่องของวิธีการสร้างกฎแห่งเกียรติยศ การนำกฎแห่งเกียรติยศไปใช้และผลักดันให้เป็นที่ยอมรับ การใช้กฎแห่งเกียรติยศควบคุมการเติบโตขององค์กรคุณ การสร้างทีมโดยการดึงคนที่ใช่เข้ามาอยู่ในทีมคุณ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพงานด้วยทีมของคุณ และเปลี่ยนความกดดันให้เป็นเพื่อนที่ผลักดันให้ผลลัพธ์ของทีมโดดเด่น เพื่อความสำเร็จในชีวิตและธุรกิจของคุณ เขียนโดย "Blair Singer" (แบลร์ ซิงเกอร์) แปลโดน "อนุพงศ์ ธรณินทร์"   176 หน้า     สารบัญ บทนำ ...

170.00 บาท 153.00 บาท

สถานะ:
หนังสือที่เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอน วิชาการบัญชีบริษัทจำกัด ตรงตามหลักสูตร 2556 ระดับ ปวช. สาขาวิชาการบัญชี เนื้อหาประกอบด้วย ความหมาย ประเภท กฎหมาย และข้อแตกต่างระหว่างบริษัทจำกัดและบริษัทจำกัด (มหาชน) การจดทะเบียนบริษัทจำกัดและบริษัทจำกัด (มหาชน) การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น การบันทึกบัญชีการจำหน่ายหุ้นทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท การริบหุ้น การเพิ่มทุน การลดทุน การจัดสรรกำไร ตั้งสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี การจัดทำงบการเงิน การเลิกกิจการและชำระบัญชี รวมไปถึงการบันทึกรายการเกี่ยวกับหุ้นกู้และการไถ่ถอนหุ้นกู้ของบริษัทจำกัด (มหาชน) โดยเนื้อหาแต่ละส่วนครอบคลุมจุดประสงค์รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา เพื่อให้ผู้ศึกษาฝึกฝนทักษะการปฏิบัติงานบ...

175.00 บาท 157.50 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้ เปรียบเสมือนลายแทงมหาสมบัติ ที่จะทำให้คุณค้นหาขุมทรัพย์แห่งเหรียญบาทให้เจอ ซึ่งถึงแม้จะเป็นเหรียญบาท แต่เมื่อนำมาเป็นธุรกิจก็สามารถทำให้รวยเป็นร้านและรวยเป็นล้าน ซึ่งหนึ่งในผู้ประสบความสำเร็จต้องเป็นคุณ ผู้ได้เปิดอ่านหนังสือลายแทงแห่งสมบัติเหรียญบาท ล้าน-ล้าน ได้อย่างแน่นอน ขอเชิญคุณผู้อ่านมาศึกษาแนวคิด แง่มุมดีๆ ในการสร้างรายได้ให้เพิ่มพูน-อย่างไม่ยาก ร่วมกันในหนังสือ ""ธุรกิจเหรียญบาท ที่ใครๆ ทำแล้ว รวยได้ง่ายๆ" เล่มนี้ เรียบเรียงโดย "Mc Well Johnson" (แม็คเวล จอห์นสัน) และ "Miraveena Ukisawa" (มิราวีนา ยูคิซาวา) แปลโดย "กฤษฎา กฤษณะเศรณี"     200 หน้า     สารบัญ ภาคที่ 1 รวยด้วยธุรกิจตู้หยอดเหรียญ ซึ่งกำ...
1 (1)


185.00 บาท 166.50 บาท
1 (1)

สถานะ:
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (3214:2001) เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546   (เพิ่มเติม พ.ศ. 2548)   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สามารถนำกระบวนการของระบบโลจิสติกส์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และตระหนักถึงความสำคัญของระบบโลจิสติกส์ (Logistics) ต่อระบบเศรษฐกิจ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมใน 8 บทเรียน ให้สนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในระดับเทคนิคให้มีความรู้   ความชำนาญ ได้รับประสบการณ์ในสาขาอาชีพสามารถประยุกต์สำหรับการปฏิบัติงานได้จริง 146 หน้า   สารบัญ บทที่ 1 บทนำเกี่ยวกับโลจิสติกส์ บทที...

100.00 บาท 90.00 บาท

สถานะ:
...

มีสินค้ามือสองอยู่จำนวน : 1 รายการ
ราคา 259.00 บาท
ดูสินค้ามือสองรายการนี้Quick ViewQuick View
340.00 บาท 306.00 บาท

สถานะ:
นี่คือหนังสือที่นักธุรกิจนำเข้า- ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ควรอ่าน! เพราะในการดำเนินการธุรกิจระหว่างประเทศนั้น จำเป็นต้องตระหนักเรียนรู้ และทำความเข้าใจอย่างรอบด้าน ทั้งเรื่องของหลักการและวิธีการดำเนินการทางธุรกิจแล้ว สิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้คือ ต้องศึกษาเกี่ยวกับ ข้อตกลงและการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ว่าใครจะเป็นผู้จ่ายค่าระวางสินค้า มิฉะนั้น ก็จะก่อให้เกิดปัญหาจนนำไปสู่อนุญาโตตุลาการเป็นผู้มาแก้ปัญหาให้ และจะส่งผลให้ธุรกิจเกิดความเสียหายจนยากที่จะแก้ไขได้   ทั้งหมดนี้พอจะทำให้หนังสือ "INCOTERMS 2010" เล่มนี้ เป็นคู่มืออย่างดีสำหรับผู้สนใจทุกท่าน และเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับทุกองค์กรที่ประกอบอาชีพด้านการนำเข้า-ส่งออก   184 หน้า    ...

158.00 บาท 142.20 บาท

สถานะ:
ขอเชิญท่านผู้อ่านมาทำให้ไอเดียกลายเป็นธุรกิจร้อยล้านไปพร้อมกับหนังสือเล่มนี้ โดยเนื้อหายภายในเล่มจะเกี่ยวข้องกับ 9 ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ซึ่งการมารวมตัวกันภายในหนังสือเล่มเดียวกันของพวกเขานั้นช่างยอดเยี่ยมเสียจริงๆ บางคนมีความฝันและแรงผลักดันให้ทำธุรกิจส่วนตัว แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร บางคนมีแต่ไอเดียแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มทำจากตรงไหน หรือแม้แต่บางคนทำธุรกิจ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำให้เติบโตได้อย่างไร บางคนทำธุรกิจไม่สำเร็จเลย ล้มเหลวตลอด แต่ก็ยังไม่รู้เหตุผลว่าเป็นเพราะอะไร มีนักลงทุนจำนวนมากที่มีเงิน แต่ไม่มีไอเดีย หรือไม่อยากลงแรงทำธุรกิจด้วยตัวเอง พวกเขาจึงใช้วิธีซื้อหุ้นเพื่อร่วมไปกับบริษํทในตลาด แต่ก็ไม่ง่ายอีกเช่นกันเพราะหุ้นอาจจะมีราคาแพงแล้ว แต่ยังมีอีกทางเลือกนึงนั่นคือการลงทุน ใน...
1 (1)


มีสินค้ามือสองอยู่จำนวน : 1 รายการ
ราคา 100.00 บาท
ดูสินค้ามือสองรายการนี้Quick ViewQuick View
225.00 บาท 202.50 บาท
1 (1)

สถานะ:
หนังสือที่นำเสนอ 6 วิธีที่จะนำคุณไปสู่อิสรภาพทางการเงิน เพื่อให้คุณเกษียณ "เร็ว" และ "รวย" โดย "พอล" ภัทรพล ศิลปาจารย์ และ พัศพงศ์ พีรจิรารัตน์ เนื้อหาภายใน อธิบายถึง คุณค่าแห่งอิสรภาพทางการเงิน อิสรภาพทางเวลา อยากเกษียณเร็ว อยากมีมรดกที่ส่งต่อให้ลูกหลานได้ อยากมั่งคั่งจนแก่เฒ่า" คุณไม่ควรพลาด "เหนื่อยชั่วคราว สบายชั่วโคตร" เล่มนี้ "พอล ภัทรพล" ได้เปิดเผยเคล็ดลับดีๆ ที่ไม่จำเป็นต้องทำงานไปตลอดชีวิต ที่สำคัญ คือ ได้เกษียณเร็วตั้งแต่อายุยังไม่ถึง 40 ปี พอลได้ใช้วิธีการอธิบายแบบ Know How อย่างละเอียด โดยเป็นขั้นเป็นตอน ถึงวิธีที่เขาทำงานเพียงแค่ 3-4 ปี และการมีเงินไหล (Passive Income) ไปชั่วชีวิต เขาเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยพลิกชีวิตคุณตลอดไป เมื่อเขาสามารถทำได้ คุณเองก็สามารถทำได้เช...
4 (4)


มีสินค้ามือสองอยู่จำนวน : 1 รายการ
ราคา 200.00 บาท
ดูสินค้ามือสองรายการนี้Quick ViewQuick View
225.00 บาท 211.50 บาท
4 (4)

สถานะ:
หากคุณกำลังอยากประสบความสำเร็จ สิ่งแรกที่คุณต้องเรียนรู้ก็คือ คนที่ประสบความสำเร็จเขาเคยทำมา ถ้าคุณรู้วิธีหรือเคล็ดลับของพวกเขา คุณก็มีโอกาสประสบความสำเร็จตามได้ แต่หากลองมองในมุมกลับดูบ้าง สิ่งที่คนประสบความสำเร็จ "ไม่ทำ" ก็สำคัญเท่าๆ สิ่งที่คนประสบความสำเร็จ "ทำ" เพราะมันย่อมเป็นการกระทำที่จะนำไปสู่ความล้มเหลวที่คุณต้องหาทางหลีกเลี่ยงไปให้ได้ เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ คุณผู้อ่านจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่คนประสบความสำเร็จเขาไม่ทำ หรือสิ่งที่คนล้มเหลวทำ 55 อย่าง และศึกษาการกระทำที่ตรงข้าม ว่าส่งผลที่ตรงข้ามกันอย่างไร นอกจากนี้ ผู้เขียน "พฤศ กาญจน์ศิริ" ยังได้เรียบเรียงวิธีการเรียนรู้จากสุดยอดหลักคิดของคนที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้ จดจำ และนำไปใช้ได้อย่างไม่สลับซับซ้อน โดยท้าย...
1 (1)


180.00 บาท 162.00 บาท
1 (1)

สถานะ:
...

มีสินค้ามือสองอยู่จำนวน : 3 รายการ
ตั้งแต่ราคา 89.00 บาท ถึง 200.00 บาท
ดูสินค้ามือสองรายการนี้Quick ViewQuick View
250.00 บาท 225.00 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้เรียบเรียงโดย "ระริน เครือวรพันธุ์" ด้วยเนื้อหาครอบคลุมรายวิชา "การภาษีอากรธุรกิจ" ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา 288 หน้า ...

220.00 บาท 206.80 บาท

สถานะ:
เรียบเรียงโดย "BARNETT C. HELZBERG, JR." แปลโดย "พรชัย รัตนนนทชัยสุข"   320 หน้า ...

250.00 บาท 225.00 บาท

สถานะ:
www.batorastore.com © 2024