บทกวีและกวีนิพนธ์


ค้นหา

แสดง:
เรียงลำดับโดย:
หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมบทกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่อันทรงคุณค่า ซึ่งถ่ายทอดความคิดให้อยู่ในรูปธรรมที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ผ่านบุคคลและเหตุการณ์ที่สมมุติขึ้น แต่หากเกิดขึ้นได้ในชีวิตและสังคมจริงๆ กวีนิพนธ์เล่มนี้จึงเป็นของใหม่ที่สร้างสรรค์ทั้งแนวความคิดและวิธีนำเสนอ ซึ่งในแต่ละบทกวีได้ถูกถ่ายทอดมุมมองทางความคิดอย่างละเอียด แง่คิดที่สามารถตีความได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งด้วยสำนวนภาษาการประพันธ์ที่คมคาย ...

90.00 บาท 72.00 บาท

สถานะ:
ของหมดถาวร
(ต้องการสินค้า)
หนังสือเรื่องนี้รวบรวมบทกวีร่วมสมัย โดยเนื้อหาภายในได้นำเสนอเรื่องราวที่หลากหลาย เตือนใจตนให้ใส่ใจถ้วนถี่กับการ..มีอยู่ ทั้งสิ่งที่ดำรงค์ในปัจจุบัน และอนาคตข้างหน้ากับวันเวลาที่กำลังเดินทางมาถึง แม้ว่าปลายทางจะมีสิ่งที่รออยู่โดยปฏิเสธไม่ได้ก็ตาม ทั้งนี้ ผู้เขียนได้สะท้อนมุมมองโดยการซ่อนคำถามเป็นนัย ว่าเรื่องราวหลากหลายที่ปรากฏอยู่ด้านหน้า เราจะปล่อยให้มันผ่านไป หรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ที่ไม่เฉพาะเจาะจงกับเรื่องราวในบริบทต่างๆ ที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า แต่ยังหมายรวมถึง "สิ่งที่อยู่ในใจเรา" หรือเป็นสัจธรรมแท้จริง ที่ว่ามนุษย์เราล้วนมีปลายทางที่แน่นอนปฏิเสธไม่ได้รออยู่ก็ตาม! อย่างไรก็ดี..เราต่างล้วนมีคำตอบในใจอยู่แล้ว !? ขอเชิญคุณผู้อ่านมาติดตามร่วมกันในหนังสือรางวัลซีไรต์ (S.E.A. Write) ประจำ...

มีสินค้ามือสองอยู่จำนวน : 1 รายการ
ราคา 99.00 บาท
ดูสินค้ามือสองรายการนี้Quick ViewQuick View
135.00 บาท 126.90 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้ ถ่ายทอดในลักษณะของบทกวีนิพนธ์ที่แสดงความคิดเห็นแหลมคม สอดแทรกด้วยเนื้อหาอันหลากหลาย โดยผู้เขียน "แรคำ ประโดยคำ" ได้พยายามจับเอาจังหวะและลีลาของ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย มาเรียงร้อยให้เห็นอัจฉริยลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทยในอดีตได้อย่างช่ำชอง สามารถสร้างจินตภาพ กระทบอารมณ์ผู้อ่าน และให้ความรู้สึกที่ลึกซึ้ง โดยผู้เขียนได้ใช้เวลาเป็นกรอบในการนำเสนอความคิดที่แสดงให้เห็นว่า ทุกสรรพสิ่งล้วนแต่เวียนว่ายอยู่ในมิติของกาลเวลา มนุษย์ต้องต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงอันเป็นสัจจะของโลกและชีวิตอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งมนุษย์กับเวลานับเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันอย่างกลมกลืน จนไม่อาจแยกออกจากกันได้ ขอเชิญคุณผู้อ่านมาติดตามร่วมกันในหนังสือรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (S.E.A. White)...

95.00 บาท 74.10 บาท

สถานะ:
"ลมหายใจของแผ่นดิน" เล่มนี้ เป็นหนังสือร้อยกรองที่รวมงานกวีนิพนธ์จำนวนกว่า ๔๕ บท ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์ในด้านต่างๆ บทร้อยกรองหลากหลายบทถูกนำมาเรียงร้อยด้วยสำนวนที่มีความพลิ้วไหว โดยกวีที่มีฐานะเป็นครูจึงได้สร้างสรรค์บทร้อยกรองโดยเน้นให้เด็กๆมีจิตสำนึกที่ดี เข้าใจธรรมชาติ มีความเคารพและให้เกียรติสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่นเดียวกับการปฏิบัติต่อมนุษย์ ...

100.00 บาท 85.00 บาท

สถานะ:
บทกวีสร้างสรรค์เพื่อเยาวชนในรูปแบบของกาพย์ยานี ๑๑ โดยผู้เขียนได้เรียงร้อยเรื่องราวรวมกัน ๑๐๑ บท โดยใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายแต่คงความงดงาม สละสลวย ให้ความรู้ทั้งในด้านวรรณศิลป์และหลักธรรมเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิต และหนังสือเล่มนี้ยังได้รับรางวัล "บทกวีสำหรับเยาวชน" รางวัลดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ปี 2534 ...

50.00 บาท 42.50 บาท

สถานะ:
รวมบทกวีร่วมสมัย ผลงานผู้เขียน มือนั้นสีขาว "ศักดิ์สิริ มีสมสืบ" กวีจากเวทีประจำบนหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง ระหว่างปพุทธศักราช 2547-2551นั้น ท่ามกล่ามบ้านเมืองของเราที่ห่างไกลจากคำว่าปกติสุข ต่างยึดถือความคิดของตนเป็นสัจธรรมเดียว สถานการณ์บ้านเมืองได้ขับไสไล่ต้อนผู้คน จากที่เคยเป็นมิตรสหายก็กลับกลายเป็นศัตรูกันชั่วข้ามคืน บ้างก็เลิกคบค้าสมาคมกัน ถ้อยคำปารถนาดีจากผู้มีวิจารณญาณกลายเป็นสิ่งที่ต้องโต้ตอบเมื่อไม่สอดรับกับความคิดฝ่ายตน ซึ่ง "ศักดิ์สิริ มีสมสืบ" ทำได้เพียงบอกกล่าวเรื่องราวผ่านการเขียนของเขา และยังพยายามแนะนำผ่านมุมมองในการพินิจพิจารณาป้ญหานานาอย่างมีอารมณ์ขัน ถือเป็นอาวุธสำคัญเฉพาะตัวที่ทำให้บทกวีของศักดิ์สิริ มีสมสืบมักเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ...

140.00 บาท 119.00 บาท

สถานะ:
กวีนิพนธ์รางวัลยอดเยี่ยม นายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี พ.ศ.2554 หนังสือที่รวมบทร้อยกรอง เล่าเรื่องง่ายๆแต่ชัดเจน กวีนำลิงชื่อ "สันติสุข" มาเป็นสื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ขันและรอยยิ้ม ให้สัตว์เป็นสื่อกลางแทนความรัก ความเข้าใจระหว่างคนในสังคม โดยมีความหวังถึงความุขสงบในดินแดน ...

มีสินค้ามือสองอยู่จำนวน : 1 รายการ
ราคา 50.00 บาท
ดูสินค้ามือสองรายการนี้Quick ViewQuick View
149.00 บาท 126.65 บาท

สถานะ:
"จ่าง แซ่ตั้ง" กวี จิตรกร และนักปรัชญา สัญชาติไทย ผู้บุกเบิกสร้างสรรค์กวีสมัยใหม่ให้กับวงการวรรณกรรมไทย ถ่ายทอดเรื่องราวอันหลากหลายของอารมณ์ ความคิด ความเป็นมาในบทกวี  ซึ่งเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ละเอียดอ่อน ละมุนละไม พลิ้วไหว จนบางครั้งอาจทำให้คุณเกิดความรู้สึกร่วมไปกับเนื้อหาเหล่านั้น ...

120.00 บาท 102.00 บาท

สถานะ:
เรื่องราวที่ได้ถ่ายทอดความรักและความเสียสละ รวมไปถึงตัวตนที่แท้จริงของผู้เขียนในหนังสือเรื่อง “เพื่อนแก้ว คำกาพย์” ซึ่งแต่งด้วยคำกาพย์โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังสือพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอน “กาพย์นางลอย” และหนังสือ “เสภาขุนช้างขุนแผน” จงได้รับรางวัลชั้นที่ ๑ รางวัลวรรณกรรมไทยบัวหลวงและกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ใช้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วย ซึ่งเป็นหนังสือที่ผู้อ่านไม่ควรพลาดในการอ่าน ...

150.00 บาท 127.50 บาท

สถานะ:
กวีนิพนธ์ที่ได้รับรางวัลซีไรต์ ในปี ๒๕๕๓ เรื่อง “ไม่มีหญิงสาวในบทกวี” จาก “ซะการีร์ยา อมตยา” ซึ่งนำเสนอแนวคิดและภาพการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุข โดยผสมผสานวรรณศิลป์ ศิลปะ และปรัชญาเข้ากันอย่างกลมกลืน ถ่ายทอดทัศนะและประสบการณ์ที่ผ่านพบอย่างหลากหลาย โดยไม่ยึดติดกับยุคสมัยใด นอกจากนี้ผู้เขียนยังเชิญชวนให้ผู้อ่านได้ร่วมไตร่ตรองไปกับบทกวี แม้ว่าคำตอบของผู้อ่านกับผู้เขียนที่ค้นพบจะไม่ใช่อย่างเดียวกันก็ตาม ...

85.00 บาท 72.25 บาท

สถานะ:
หนังสือกวีนิพนธ์เล่มนี้ แต่งเป็นกลอนสุภาพมีอรรถรสและมีคุณลักษณะของวรรณศิลป์เด่นชัด จึงได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทกวีนิพนธ์ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2554 ซึ่งเนื้อหามีประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น ลดภาระโลกร้อน มีแนวคิดเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ชี้ให้เห็นภัยของการทำลาย และทำร้ายธรรมชาติ ก่อให้เกิดมหันตภัยต่างๆ นอกจากนี้กวียังเสนอแนะให้ประชาชนร่วมมือกันอนุรักษ์ธรรมชาติและหยุดยั้งการทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อความสุขอย่างแท้จริง จึงควรดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ...

100.00 บาท 85.00 บาท

สถานะ:
กวีนิพนธ์เล่มนี้ถูกถ่ายทอดจากจินตนาการและความฝัน สะท้อนเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชายแดน ความเศร้า ความสูญเสียจากไฟแห่งสงคราม  ซึ่งถูกเรียงร้อยผ่านบทร้อยกรองสั้นๆที่คมคาย เนื้อหาและอารมณ์ที่ถูกถ่ายทอดออกมาก่อให้เกิดภาพพจน์ ชวนให้ไตรตรอง นึกคิด จินตนาการ และความรู้สึกที่เป็นแผลร้ายจากไฟสงคราม นอกจากนี้ เนื้อหาภายในเล่มยังรวบรวมกวีนิพนธ์กว่า ๓๓ สำนวน ที่ผ่านเข้ารอบการประกวดกวีนิพนธ์ รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ในปี ๒๕๕๓ รวมภาคผนวกบทกวีและบทวิจารณ์กาพย์กลอนเพื่อเป็นการไว้อาลัยแก่นักเขียนซีไรต์ “วาณิช จรุงกิจอนันต์” ...

129.00 บาท 109.65 บาท

สถานะ:
การบอกเล่าเรื่องราวการดำเนินชีวิตโดยมีตัวละครเป็นแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดความสุขของพ่อค้าที่ตากไส้กรอกในวันที่แดดดี ถ่ายทอดความรู้สึกอันสดใสเมื่อเห็นสตรีนางหนึ่งตากปลาในวันที่แดดดี  เรียกได้ว่าแสงแดดคือความหวัง ใกล้โรงหนังร้างที่ปากน้ำรามา มีคนเคลื่อนไหวมากมายอย่างมีสีสัน ซึ่งเป็นหนังสือที่ชวนให้เราหลงใหล และเปิดมุมมองใหม่ๆ ...

120.00 บาท 102.00 บาท

สถานะ:
รวมบทกวีนิพนธ์คัดสรรของ ม.ล.ปิ่น มาลากุล, อังคาร กัลยาณพงษ์, อุชเชนี, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, ทวีปวร, สุจิตต์ วงษ์เทศ, ประยอม ซองทอง, พนม นันทพฤกษ์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณมณี พยอมยงค์ พร้อมบทความเชิงคำนำเสนอ "ศิลปินแห่งชาติมองชีวิตและสังคมผ่านดวงตาที่สาม" โดย ชมัยพร แสงกระจ่าง ได้รับคัดเลือกผลงานของศิลปินแห่งชาติ ๙ ท่าน ท่านละ ๖ สำนวน รวมทั้งสิ้น ๕๔ สำนวน จัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อง่ายแก่การอ่าน เพื่อให้คุณค่างานวรรณศิลป์ของศิลปินแห่งชาติปรากฏแก่สังคมอย่างเป็นเอกภาพ และเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน และเป็นการสืบทอดคุณค่าความงาม ความไพเราะของวรรณกรรมให้เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมต่อไป ...

175.00 บาท 148.75 บาท

สถานะ:
กวีนิพนธ์ยอดเยี่ยม นายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี พ.ศ.2550 คำร้องทำนองของ "มหาชเล" ถูกนำเสนอบทร้อยกรองดั่งดนตรีทางถ้อยคำเชิงเพ้อฝัน แต่หากว่าสามารถทำให้เกิดอารมณ์และคลื่นความรู้สึก ผู้ประพันธ์ใช้ทะเลอันเป็นรูปธรรม เชื่อมกับความเป็นนามธรรม  ก่อให้เกิดหนังสือเล่มนี้ ที่สะท้อนถึงชีวิตมนุษย์ที่อยู่ในห้วงแห่งมหาวัฏสงสาร ซึ่งต้องแหวกว่ายวนเวียนไม่รู้จบด้วยภาวะความทุกข์  ความสุข ความดี ความงามที่ต่างต่าง ...

85.00 บาท 72.25 บาท

สถานะ:
กวีนิพนธ์ที่กล่าวถึงธรรมชาติของวิถีชีวิตในท้องนาได้อย่างไพเราะ หนังสือเล่มนี้จะให้คุณได้ซาบซึ้งถึงความงามและถ้อยคำบรรยายที่ถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างลึกซึ้งผ่านบทกวี ...

110.00 บาท 93.50 บาท

สถานะ:
...

มีสินค้ามือสองอยู่จำนวน : 1 รายการ
ราคา 90.00 บาท
ดูสินค้ามือสองรายการนี้Quick ViewQuick View
110.00 บาท 93.50 บาท

สถานะ:
หนังสือที่นำพาคุณไปพบกับบทกวีร้อยแก้วอันเปี่ยมด้วยคุณค่า ถ่ายทอดภาษาอย่างพลิ้วไหว มีชั้นเชิงของร้อยกรองที่ยาวให้จินตภาพที่กว้าง ให้อารมณ์ ความรู้สึกอย่างคมคาย เต็มไปด้วยรายละเอียด มีการให้อารมณ์ของกวีในการถ่ายทอดข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ ทำให้เกิดการผสมผสานที่แปลกใหม่ ชวนให้คุณหลงใหลจนไม่สามารถวางหนังสือเล่มนี้ได้เลย ...

มีสินค้ามือสองอยู่จำนวน : 1 รายการ
ราคา 30.00 บาท
ดูสินค้ามือสองรายการนี้Quick ViewQuick View
120.00 บาท 102.00 บาท

สถานะ:
หนังสือที่เป็นสื่อกลางในการรวบรวมและถ่ายทอดเรื่องราวหลากหลายอารมณ์ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในชีวิต เต็มไปด้วยความอบอุ่น ละมุนละไม กวีเรียงร้อยถ้อยคำสำนวนด้วยรูปแบบการนำเสนอที่แปลก สดใหม่ และประหลาด เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ อีกทั้งยังช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ พร้อมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับคุณผู้อ่านได้อย่างแน่นอน ในหนังสือเล่มนี้ “วรรณรูป : ตรึงตากลบท” ...

150.00 บาท 127.50 บาท

สถานะ:
ฉันกำลังเดินทางในบทกวี บทกวีกำลังเดินทางในฉัน เราต่างมุ่งหน้าสู่ปลายทางเดียวกัน... "ไม่มีหญิงสาวในบทกวี (ใหม่)" หนังสือกวีนิพนธ์รางวัลซีไรต์ (S.E.A. Write : วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน) พ.ศ. 2553 เรื่องนี้ ผู้เขียนได้ถ่ายทอด และนำเสนอแนวคิดเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุข ที่ผสมผสานวรรณศิลป์ ปรัชญา และศิลปะเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน สื่อประสบการณ์และทัศนคติอันหลากหลายของผู้แต่ง ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลจนถึงระดับสังคม โดยไม่ยึดติดกับยุคสมัยและไร้พรมแดนใดๆ ผู้เขียนเชิญชวนให้ผู้อ่านร่วมคิดไปกับบทกวี ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่ผู้อ่านและผู้เขียนมองเห็นหรือค้นพบ ซึ่งอาจไม่ใช่สิ่งหรือคำตอบชุดเดียวกันก็เป็นได้ ฉันกำลังเดินทางในบทกวี บทกวีกำลังเดินทางในฉัน เราต่างมุ่งหน้าสู่ปลายทางเ...

85.00 บาท 72.25 บาท

สถานะ:
กวีสยามคนสำคัญในอดีตล้วนปรากฏผลงานอย่างกว้างขวางในแวดวงวรรณกรรม งานกวีนิพนธ์ของแต่ละท่านต่างได้รับการยกย่องให้เป็นสุดยอดวรรณคดีชั้นครูของไทย แต่ก็มีอยู่เป็นส่วนมากที่ผลงานของท่านเป็นที่นิยมแพร่หลายกันทั้งๆ ที่ไม่ทราบผู้แต่ง บางท่านก็มีปรากฏเพียงน้อยนิดหรือคลุมเครือ ไม่เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนให้ทราบกันทั่วไป ส. พลายน้อย ได้ค้นคว้ารวบรวมประวัติและผลงานของกวีสำคัญเหล่านี้อย่างยาวนานจนเป็นหนังสือกวีสยามเล่มนี้ ที่สมบูรณ์ด้วยความเป็นมาของกวีสยามทั้งหมด 20 ท่าน นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้สอดแทรกบางผลงานของกวีบางท่านเข้าไว้เพื่อให้ศึกษากันอีกด้วย จึงถือเป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เริ่มสนใจและศึกษาในทางวรรณคดีเป็นอย่างมาก ...

180.00 บาท 142.20 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่อง “อาณานิคมของความเศร้า” เล่มนี้ เป็นการรวมบทกวีคัดสรรของ “วิสุทธิ์ ขาวเนียม” นักเขียน นักกวี ที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มประกอบไปด้วย ๔๕ บท ๕ ภาค อันได้แก่ หมู่บ้านในหุบเขา อาณานิคมของความเศร้า ครอบครัวของสงคราม สีสันอุษาคเนย์ และเมธีหลงทาง โดยกวีบอกเล่าเรื่องราวที่สะท้อนมาจากทัศนคติ มุมมองที่มีต่อโลกและสังคม และจากประสบการณ์ในชีวิต ...

155.00 บาท 131.75 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่อง “สถาปนาสถาบันประชาชน” เล่มนี้ เป็นชิ้นงานที่รวมบทกวีหลายชิ้นที่จะนำพาคุณไปรู้จักกับระบอบประชาธิปไตยอย่างทะลุปรุโปร่ง ซึ่งกวีได้เชื่อมโยงประชาธิปไตยกับเศรษฐกิจ เส้นแบ่งของโลกาภิวัตน์ ทุนนิยมเสรี ประชาธิปไตย ซึ่งไม่สามารถแยกสามสิ่งนี้จากกันได้ นอกจากนี้ยังถูกนำเสนอเรื่องราว สถานการณ์ต่างๆออกจากกรอบ ด้วยคำและโวหารอย่างน่าสนใจ หนังสือเล่มนี้จะให้คุณได้เกิดความนึกคิด ไตร่ตรอง และความเพลิดเพลินจากการอ่านอย่างแน่นอน ...

130.00 บาท 110.50 บาท

สถานะ:
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทกวีของ “อังคาร กัลป์ยาณพงษ์” มาจัดพิมพ์เป็นหนังสือ บทกวีที่เขียนด้วยลายมืออันบรรจง งดงาม เรียงตามลำดับปีที่เขียนบทกวี อาจเรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ เพราะบางบทนั้นได้ทำการแก้ไข ดัดแปลงอย่างเห็นได้ชัด บางบทกวีท่านอาจไม่เคยพบ หรือตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน ซึ่งบทกวีที่พิมพ์ในเล่มนี้ล้วนรวบรวมมาจากคลังแห่งบทกวีของ อังคาร กัลป์ยาณพงษ์ ...

350.00 บาท 297.50 บาท

สถานะ:
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราวเชิงบันทึกในช่วงชีวิตหนึ่งของผู้ประพันธ์ ตั้งแต่เป็นนักษาที่เต็มเปี่ยมด้วยอุดาการณ์อันแรงกล้า สาระความรู้ของบันทึกนี้จึงมากมายไปด้วยอุดมการณ์อันสูงส่งของคนหนุ่มสาว ปรัชญาชีวิตและความใฝ่ฝัน โดยผู้ประพันธ์ได้ปฏิบัติตามอุดมการณ์อย่างถึงที่สุด จวบจนกระทั่งได้เข้าใจชีวิตว่าต้องดำเนินไปตามกฏเกณฑ์ของธรรมชาติที่เป็นผู้กำหนด เฉกเช่นเดียวกับชีวิตของแม่ที่ต้องดูแลและกำหนดชีวิตให้ลูก ตัวเองและคนใกล้ชิดอีกด้วย ...

215.00 บาท 182.75 บาท

สถานะ:
“มหาวิหารแห่งสุวรรณภูมิ” ผลงานอันทรงคุณค่าของ “บัญชา อ่อนดี” ได้นำเสนอสังคมไทยร่วมสมัยที่มีความแตกต่างหลายอย่างทางวัฒนธรรม วิถีการดำเนินชีวิต ความเชื่อและค่านิยม กวีได้นำเสนอเนื้อเรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองได้อย่างมีพลัง ชัดเจน เรียงลำดับการนำเสนอเรื่องราวต่างอย่างมีขั้นตอนลงตัว ทำให้อ่านเข้าใจได้ง่าย และมีชีวิตชีวาชวนติดตามจนวางไม่ลงเลยทีเดียว ...

99.00 บาท 84.15 บาท

สถานะ:
หนังสือที่ถูกเรียบเรียงและถ่ายทอดความรู้สึกผ่านตัวอักษร ที่บอกเล่าเรื่องราวถึงคนรักที่หายไปท่ามกลายกลิ่นควันที่คละคลุ้งจากยาง เศษไม้และพลาสติก ความเผลอไผลที่ทำให้คนรักหายไปในเสียงตะโกนของผู้คนมากมายที่มีอาหารเป็นดอกไม้ และของหวานเป็นธนบัตร ...
1 (1)


110.00 บาท 93.50 บาท
1 (1)

สถานะ:
หนังสือเรื่อง “รัตติกาลไม่มีพรุ่งนี้เช้า” เล่มนี้เป็นการรวมบทกวีคัดสรร ที่กวีได้สร้างสรรค์ร้อยกรองที่อยู่ในรูปแบบฉันทลักษณ์ตามอย่างไทย และยึดถือแนวทางของสุนทรภู่เป็นหลัก กวีได้ถ่ายทอดร้อยกรองที่เต็มไปด้วยหลากหลายความรู้สึก ความละเอียดอ่อนของการใช้ภาษา ละมุนละไม ลีลาที่พลิ้วไหว จนทำให้คุณเกิดความหลงใหลไปกับเนื้อหาเลยทีเดียว ...

140.00 บาท 119.00 บาท

สถานะ:
ร้อยเรียงจากความว่าง สร้างทางจากดวงจิต กลั่นแง่จากความคิด และสร้างชีวิตจากหัวใจ จารอักษรบนหน้ากระดาษ ขีดวาดภาพไสว โลดเต้นอยู่ภายใน ก่อนริกไหวในใจคน ถ่ายสารโดยผ่านสื่อ กระดาษคือฝึกปรือตน จุดคบสว่างหน เพื่อผู้คนบนแผ่นดิน รวมบทกวีเล่มที่ 2 ของนักเขียนรางวัล Young Thai Artist Award 2006 "กวีนิพนธ์ของคนบ้า" ...

120.00 บาท 102.00 บาท

สถานะ:
การรวมบทกวีนิพนธ์คัดสรรที่มีเนื้อหาที่นำเสนอในรูปแบบของกลอนสี่ กลอนสุภาพ และกาพย์ฉบัง๑๖ มีการใช้ถ้อยคำภาษาสื่อความหมายอย่างชัดเจน คมคาย สละสลวย มีการใช้วรรณศิลป์เพื่อสร้างอรรถรสให้กับผลงาน ซึ่งเหมาะสำหรับเด็กวัยรุ่น ช่วงอายุ ๑๒-๑๘ ปี เป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆได้เป็นอย่างดี ...

100.00 บาท 85.00 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่อง “เมื่อคำนึงจึงเห็นความเป็นเธอ” ได้รวบรวมกวีโดย “กำลังใจ” และ “ความหวัง” ที่กวีได้ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆจากมุมมองและประสบการณ์ในชีวิต ซึ่งสามารถปลอบประโลมจิตใจได้เป็นอย่างดี หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับคุณผู้อ่านที่กวีจะพาคุณได้ดูดดื่มกับบทกวีอันหลากหลาย ...

90.00 บาท 76.50 บาท

สถานะ:
เป็นการเรียงร้อยเรื่องราวที่ได้พบเจอในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตผู้เขียน จากจุดเริ่มต้นของการเป็นนักเขียนบ้านทุ่ง มีวิถีการดำเนินชีวิตในภาคอีสาน จนกระทั่งได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเล่าเรียน ทำงาน ฝ่าฝันอุปสรรคปัญหามากมายพัดพาให้โยกย้ายตัวเองจากลุ่มแม่น้ำมูล แม่น้ำชี แม่น้ำปิง สิ้นสุดที่ลุ่มแม่น้ำยมตามลำดับ ซึ่งเป็นโชคชะตาที่ทำให้ได้พบกับมิตรภาพ น้ำใจอันงดงาม และความดี ...

120.00 บาท 102.00 บาท

สถานะ:
หนังสือที่ชวนคุณได้ดื่มด่ำกับความงดงามของบทกวี ที่ตัวอักษรได้เปล่งท่วงทำนองเพื่อบอกเล่าเรื่องราวหลากหลายจากแรงบันดาลใจ ความนึกคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ที่อยู่ในความทรงจำในแผ่นดินอีสาน ที่ร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมอันดีงามให้คุณได้เสพซับสุนทรียรสในกวีนิพนธ์เล่มใหม่ของ “อังคาร จันทาทิพย์” ในเล่มนี้ ...

120.00 บาท 102.00 บาท

สถานะ:
หนังสือที่เล่าเรื่องราวการเดินทางของชีวิตและรอยฝันวรรณศิลป์อันดื่มด่ำ หล่อหลอมกลายมาเป็นกวีนิพนธ์ "ชุมชนนิราศ" ดุจอัญมณีอันโสภิต 8 เรื่อง 8 รส หลากหลายร้อยอารมณ์จากคมปากกาของนักเลงกลอนชั้นครู "อาจิณ จันทรัมพร" ซึ่งถ่ายความเรื่องราวด้วยถ้อยคำสำนวนภาษาอันพลิ้วไหว ละมุนละไม อบอุ่นชวนติดตาม ...

120.00 บาท 102.00 บาท

สถานะ:
...

70.00 บาท 59.50 บาท

สถานะ:
ณ ที่ซึ่งแม่โพสพเคยสถิต ได้รวมกวีนิพนธ์คัดสรร 50 สำนวนของกวีซีไรต์ "ไพวรินทร์ ขาวงาม" เป็นบทกวีใหม่ที่ไม่เคยตีพิมพ์เป็นเล่ม แต่เคยเขียนลงตามหน้านิตยสารต่างๆในระหว่างปี 2540-2550 บทกวีในเล่มนี้กล่าวถึง วิถีชีวิตของชุมชนและวัฒนธรรมในสังคมเกษตรกรรม ที่กวีถ่ายทอดด้วยหัวใจถึงความทุกข์ ความสุข และความเปลี่ยนแปลงของผู้คน-ชาวนา-นาข้าว บอกเล่าถึงแผ่นดินเกิดของคนส่วนใหญ่ ครั้งหนึ่งเคยมี “แม่ธรณี”เรามี “แม่น้ำ” เราเคารพเทอดทูน ในความเป็น “แม่”เรามี “แม่โพสพ” ในนาข้าว หากทว่าทุกวันนี้ บรรดา “แม่” เหล่านี้ แม้จะยังดำรงอยู่ แต่ก็ดำรงอยู่ไปในลักษณะ “ณ ที่ซึ่งแม่โพสพเคยสถิต” นั่นเอง ...

139.00 บาท 118.15 บาท

สถานะ:
ไม่ว่าอดีตจะยิ่งใหญ่เพียงใดเมื่อถึงปัจจุบันอาจเป็นเพียงแค่เงาเท่านั้น หนังสือเล่มนี้ได้สะท้อนจริงของชีวิต โดยผ่านความรู้สึกที่กวีได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ ความเงียบเหงาและความแพ้พ่ายต่อกาลเวลาอย่างโครงกระดูกไนโดเสาร์ในพิพิธภัณฑ์แห่งยุคสมัยปัจจุบัน สื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ผ่านความเรียบง่ายของถ้อยคำภาษา ตรงความหมาย คมคาย หนักแน่น และรูปแบบฉันทลักษณ์ที่สมบูรณ์ ...

155.00 บาท 131.75 บาท

สถานะ:
หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมบทกวีคัดสรรที่ง่ายต่อการไม่อ่าน บางบทไม่ต้องใช้ทักษะทางภาษาอันลึกซึ้งก็เข้าใจโดยไม่ต้องตีความใดๆ กวีได้ถ่ายทอดหลากหลายเรื่องราวของอารมณ์ ความรู้สึก และทัศนคติได้อย่างเข้าใจง่าย คมคาย ชัดเจน ชวนให้ไตร่ตรองและพิจารณาตามไปกับเนื้อหาเลยทีเดียว  ...

129.00 บาท 109.65 บาท

สถานะ:
เมื่อโลกเข้าสู่การแก่งแย่งแข่งขัน นวนิยายเรื่อง “แม่ซื้อ” โดย “ประทีป ชุมพล” จึงเปรียบเสมือนตัวแทนแห่งผู้พิทักษ์ความดีงาม ผู้เยียวยา รักษา พร้อมทั้งสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมในคงอยู่ ท่ามกลางการทำลายสังคม ที่เกิดจากการแสวงหาความรู้ใหม่ รสนิยมของชนชั้นปกครองที่ก่อให้เกิดศาสตร์อื่นสูญหายไป การเหยียดหยามรากเหง้าของตน ทำลายความดีงามของญาติมิตรด้วยสังคม “ขายซื้อ” ...

190.00 บาท 161.50 บาท

สถานะ:
หนังสือที่รวมหลากหลายบทกลอนที่ก่อให้เกิดอารมณ์สุนทรียะ สนุกสนาน เรียบง่าย คมคายและทำให้เกิดความสุขเพลิดเพลินใจ เมื่อคุณได้อ่านจะได้เรียนรู้ความจริง ที่ความสุข หรือความทุกข์ เมื่อเวลาผ่านพ้นไปก็ค่อยๆสลายตัว หลงเหลือไว้เพียงแค่ความสุขแห่งการดำรงอยู่อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นหนังสือดีๆที่คุณผู้อ่านไม่ควรพลาด ...

130.00 บาท 110.50 บาท

สถานะ:
บทกวีสารคดีบันทึกชีวิตและความเป็นไปบนโลกใบนี้ ผ่านฉันทลักษณ์ที่เรียบง่าย เช่น กลอนสี่ กลอนหก โคลงกระทู้ ฯลฯ แต่แฝงความอบอุ่น งดงาม และผสานข้อคิดอย่างกลมกลืน ...

150.00 บาท 135.00 บาท

สถานะ:
หนังสือที่ถ่ายทอดเรื่องราวของความรัก ที่บอกเล่าว่าชีวิตที่จะมีคนในโลกไม่กี่คน ที่จะอยู่ในหัวใจเราตลอดไป มีความทรงจำที่ดีที่ช่วยให้เราทนทานกับความรู้สึกแห่งการพลัดพราก "ตราบชั่วชีวิต" ซึ่งหนึ่งในคนไม่กี่คนบนโลกนี้ ถ้าเราได้พบและได้รู้จัก จงเก็บรักนั้นไว้ในใจตลอดไป  ...

165.00 บาท 140.25 บาท

สถานะ:
หนังสือที่เสนอเรื่องราวต่างๆที่เต็มไปด้วยแง่คิดและมุมมองต่างๆในด้านบวก ช่วยให้คุณผู้อ่านจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้ปรับเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตและวิธีคิด เพื่อสร้างหนทางการประสบความสำเร็จ เพราะโอกาสดีๆที่เช้ามาในชีวิตอาจมีเพียงครั้งเดียวซึ่งจะสามารถพลิกผันชะตาชีวิตได้ ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จะให้คุณรู้จักวิธีฉกฉวยโอกาสที่ผ่านเข้ามา รู้จักวิ่งเข้าหาโอกาสและรู้จักสร้างโอกาสให้กับตนเอง ...

155.00 บาท 139.50 บาท

สถานะ:
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อรวบรวมบทร้อยกรองที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆของชุมนุมยุวกวีเพชรภาษาสตรีทุ่งสง ซึ่งเป็นชุมนุมที่ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเกี่ยวกับการประพันธ์และวรรณกรรม โดยคณะอาจารย์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  ...

125.00 บาท 106.25 บาท

สถานะ:
หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวมบทกวีเล่มที่ ๘ บทกวีแห่งการพิจารณาสังคมและโลกของกวีผู้มีชีวิตใหม่ หลังจากเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๖ ที่มีศพแรกของผู้บริสุทธิ์เกิดขึ้น ประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาได้รับการกล่าวถึงปัญหาสังคมรุนแรงมากกว่ายุคสมัยใด หลังจากประเทศไทยได้รู้จักระบอบประชาธิปไตยเมื่อ ๗๕ ปีก่อน ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นเพียงแค่วาทกรรมทางการเมืองเรื่องอำนาจ หรือความปารถนาอันแฝงเร้น โดยมีคำถามว่าจะอยู่ฝ่ายใดเป็นคำถามที่เรียกร้องการตัดสินใจของประชาชนอยู่เสมอ ซึ่ง “ประกาย ปรัชญา” ผู้เขียนได้สื่อสถานการณ์ต่างๆที่อยู่ภายในใจเอาไว้ภายในเล่ม ...

170.00 บาท 144.50 บาท

สถานะ:
หนังสือเล่มนี้รวบรวม SMS น่ารักๆหลากหลายเรื่องราว ทั้งเรื่องของความรัก และมอบกำลังใจดีๆให้แด่คนพิเศษ ในรูปแบบของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้คุณได้ส่งถึงคนที่คุณรักและคิดถึง ที่จะทำให้อมยิ้มไปตามๆกัน ...

90.00 บาท 76.50 บาท

สถานะ:
หนังสือที่ไม่ได้แต่งโดยกวี หากแต่เป็นซาตานที่คอยทำลายอาจถูกต้องกว่า หากแต่เสน่ห์คือการนำความคิดที่ถูกระบายออกมาโดยแบ่งเป็นวรรค เป็นตอน ไม่มีฉันทลักษณ์ตามแบบฉบับไทย ไม่มีสัมผัสใน สัมผัสนอก สัมผัสระหว่างวรรค หรือสัมผัสใดมาบังคับ หากแต่เป็นหนังสือที่เต็มได้ด้วยมุมมอง แง่คิด และการถ่ายทอดความรู้สึกได้อย่างประทับใจ ...

125.00 บาท 106.25 บาท

สถานะ:
"เราต่างมองเห็นได้มากกว่าดวงตา" หนังสือที่รวบรวมบทกวีอันล้ำค่าขิงนักกวีนิพนธ์นาม "ศิวกานท์ ปทุมสูติ" อาทิเช่น สัญญาของผู้มาเยือน ในกระแสสำนึก มายาทะเล พื้นที่ที่หายไป เก็บน้ำค้าง ประดิษฐกรซ่อนกล ของฝากจากดวงตะวัน แบ่งเป็นหมวดหมู่ ให้ง่ายต่อการอ่านและให้คุณได้สัมผัสกับความบันเทิงอันงดงาม ...

100.00 บาท 85.00 บาท

สถานะ:
เพือนเอย...  คุณเป็นเช่นไรในสายทางที่ผ่านมา  และเป็นอยู่อย่างไรในคืนวันนี้ มีความสุข-ทุกข์ระทมฉันใด  บทเพลงแห่งการเดินทางใดที่ระบัดบานอบู่บนดวงใจ  ท้องทะเลใดที่เรือดวงใจแล่นเหนือคาบสมุทร  บทเพลงใดที่ก้องดังอยู่กลางดวงใจ เพื่อนเอย...  เรายังคงเดินทางไป... งานกวีนิพนธ์ชุดนี้ต้องใช้เวลารอนแรมติดตามการเดินทางของคุณพิเชษฐ์ศักดิ์ ไปหลายถิ่นที่ ถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆผ่านตัวอักษรที่ละมุนละไม เนื้อหาแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการอ่าน ทำความเข้าใจ ...

125.00 บาท 106.25 บาท

สถานะ:
รวมผลงานปัญญาชนปฎิวัติตนสำคัญของสังคมไทย ผู้ซึ่งอาจจะได้รับการยกย่องมากที่สุดและถูกประณามมากที่สุด ด้วยความสามารถที่หลากหลายและลุ่มลึกเกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์มากมายหลายแขนง อาทิ วรรณคดี บทกวี ศิลปะ ศาสนา งานวิจารณ์ ประวัติศาตร์ ปรัชญา ทฤษฏีการเมือง ภาษาศาสตร์ นิรุกติศาสตร์ งานแปล รวมถึงการแต่งบทเพลง ทำให้นามของ "จิตร ภูมิศักดิ์" มีชื่อเสียงในนักคิดนักเขียนของไทย แต่แนวคิดของเขาถูกต่อต้านอย่างหนัก ส่งผลให้จิตรต้องเลือกเส้นทางนักปฏิวัติจนเสียสละชีพด้วยวัยเพียง 36 ปี ทำให้งานของเขาหลายชิ้น กลายเป็นงานที่ไม่จบ เช่นเดียวกับการปฏิวัติของเขา ...

280.00 บาท 238.00 บาท

สถานะ:
เมื่อคนที่คุณรักประสบปัญหาจนเกิดความทุกข์ใจ จนอยากส่งความห่วงใยไปให้ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณบอกความรู้สึกนั้นผ่านข้อความ SMS ที่มอบกำลังใจดีๆ ให้คนที่คุณห่วงใย ให้คนที่คุณรักได้รับรู้ว่าคุณห่วงใยขนาดไหน ...

90.00 บาท 76.50 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่อง “เหลืองแดงหล้าฟ้าเดียวกัน” เล่มนี้ ได้ถูกถ่ายทอดเรื่องราวอันหลากหลายในแผ่นดินสยามที่เต็มไปด้วยความแตกแยก ไร้สามัคคี โดยผู้ทรงคุณค่าที่เรียกว่า “นักเลงกลอน” ทั้งสองจะนำฉันทลักษณ์อันโดดเด่น บันทึกเรื่องราว ยอกย้อนแสงสีของความรู้สึก ความคิด ห้วงอารมณ์อย่างงดงาม ...

185.00 บาท 157.25 บาท

สถานะ:
ถ้าโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรี แน่นอนว่า เราก็ไม่ได้เสียอะไรไปฟรีเช่นกัน นี่คือส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ที่จะพาคุณผู้อ่านได้สัมผัสกับความสุขง่ายๆในชีวิต นำเสนอแง่คิดดีๆจากเรื่องราวภายในจิตใจตนเอง เรื่องราวของความสัมพันธ์ รวมถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสังคมแวดล้อม ในมุมมองที่มอบความสุขและแรงบันดาลใจดีๆ ที่จะช่วยให้คุณดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันได้อย่างมีคุณค่าและมีภูมิคุ้มกันชั้นดี ...

185.00 บาท 157.25 บาท

สถานะ:
นี่คือบทบันทึกทุกห้วงของอารมณ์ ความรู้สึกและความคิดในช่วงเวลาอันหลากหลายไว้ใน รวบรวมไว้ในหนังสือเรื่อง “สาระความว่างเปล่า” เล่มนี้ ในพื้นที่บนหน้ากระดาษได้บรรจุถ้อยความซึ่งได้ถ่ายทอดลมหายใจที่ส่งต่อลมหายใจ ชีวิต ความห่วงใยที่มีต่อทุกสิ่งอย่างที่อยู่ในความทรงจำที่ดีของชายที่ชื่อว่า “สมพงษ์ ทวี” ...

100.00 บาท 85.00 บาท

สถานะ:
งานกวีนิพนธ์ของ “กนกพงษ์ สงสมพันธุ์” เขียนขึ้นในช่วงปี ๒๕๓๖-๒๕๓๘ ถ่ายห้วงอารมณ์ ความรู้สึกถึงโลกอุดมคติของชายหนุ่ม ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยไฟและความแปลกใหม่ ต่อมาในปี ๒๕๔๘ ขณะมีการคิดรวมเล่ม “นิทานประเทศ” โดยเขาได้มีโอกาสเขียนคำนำ “หมื่นปีนก” และขัดเกลาไว้นั้น ๑๐๐ วันต่อมาเขาก็ได้จากลาไป ...

80.00 บาท 68.00 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่อง “หัวใจเดียวกัน” เป็นการรวมภาพถ่ายและบทกวีอันทรงคุณค่าเพื่อชายแดนใต้ เกิดจากความมุ่งมั่นที่ต้องการร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อพี่น้องชายแดนใต้  ซึ่งมีการเริ่มดำเนินการแบบเรียบง่ายมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา รวมผลงานทั้งสิ้นกว่า ๔๐ ชิ้น จาก ๔ ศิลปินแห่งชาติ ๙ กวีซีไรต์ โดยมีการนำภาพถ่ายชายแดนใต้เพื่อให้นักเขียนและกวีได้เขียนบทกวีที่ทรงคุณค่า เต็มไปด้วยความรู้สึกให้ต้องการมอบให้ อบอวลด้วยความรัก ความหวังดี เรียกร้องความสามัคคี เสรีภาพ สร้างกำลังใจที่ดีให้พี่ๆน้องๆในพื้นที่ชายแดนใต้ ...

250.00 บาท 212.50 บาท

สถานะ:
หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ ความเป็นมาเป็นไปในการทำงาน โดยท่านผู้อ่านจะได้รับทราบถึงเบื้องหน้า เบืองหลังของการเขียนเนื้อร้อง การเขียนทำนอง อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเป็นอย่างยิ่ง และเป็นคู่มือทางวิชาการต่อนักศึกษา ผู้ศึกษาในภาควิชานี้ โดยสามารถศึกษาได้จากข้อเขียนและมีแผ่นเสียงประกอบ ได้ฟัง ได้ดู ในขณะเดียวกันได้ ...

150.00 บาท 127.50 บาท

สถานะ:
กวีนิพนธ์รางวัลยอดเยี่ยมนายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี พ.ศ. 2552 พบกับกวีทรงคุณค่าที่ให้พจน์และภาพพิธีแรกนาขวัญผ่านนัยน์ตาโคเสี่ยงทาย ผ่านภาพข่าวโทรทัศน์ ผ่านมุมกล้องทันสมัย ผ่านความรู้สึกของชาวบ้าน ผ่านมุมมองของกวี บทกวีที่ใช้สำนวนอันโดดเด่นทั้งรูปแบบและเนื้อหา ทำหน้าที่ร้องทุกข์แผ่นดินให้ข้าวและโค ว่าแท้จริงแล้ววิถีเกษตรกรบนแผ่นดินจะดำรงได้นานขนาดไหน เมื่อมีทุนข้ามชาติเข้ามาถือครอง พันธุกรรมที่ถูกตัดต่อ เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นจากมุมเล็กๆสู่มุมมองอันกว้าง ...

115.00 บาท 97.75 บาท

สถานะ:
เรียนรู้การมีความสุขกับการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง เพราะความสัมพันธ์มีความสำคัญ และสามารถส่งผลกระทบต่ออารมณ์ ความคิด ความรู้สึก และจิตใจ ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง หนังสือ เรื่อง “เส้นโยงหัวใจ” จึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้อ่าน ...

160.00 บาท 136.00 บาท

สถานะ:
หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทความที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลาย ความละเอียดอ่อน ถ้อยคำสำนวนที่ละมุนละไม พลิ้วไหว ซึ่งจะทำให้เกิดความหลงใหลไปกับเนื้อหาในเล่มนี้อย่างแน่นอน จนไม่สามารถวางมันลงได้เลย  ...

100.00 บาท 85.00 บาท

สถานะ:
เคยเรียนคณิตคิดในใจ จึงไม่เคยคิดนอกใจใครทั้งนั้น ว่างๆมาเรียนคณิตคิดด้วยกัน เธอกับฉันผลัดกันติวรักในใจ หนังสือที่รวบรวมถ้อยคำส่งกำลังใจ ในรูปแบบข้อความ SMS เพียงคุณมีหนังสือเล่มนี้ก็สามารถมีถ้อยคำหวานๆ ซึ้งๆ ส่งถึงคนพิเศษของคุณให้ได้อมยิ้มกัน ...

90.00 บาท 76.50 บาท

สถานะ:
อยากให้ซึ้งจึงส่งรักมาบอก อยากให้ยิ้มออกจึงบอกรักเธอ หนังสือที่อัดแน่นไปด้วยข้อความ SMS ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้คุณได้ส่งข้อความไปให้คนสุดพิเศษของคุณ ซึ่งหนังสือเล่มนี้รวมรวบข้อความ SMS ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ...

90.00 บาท 76.50 บาท

สถานะ:
หนังสือที่รวมเรื่องสั้นวรรณกรรมชุดที่ 2 ของ "ชิด ชยากร" ที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและจิตสำนึกของผู้คนบนแผ่นดินที่แตกต่างกันออกไป คนทั้งหลายเหล่านี้คือตัวแทนของประชาชนในสังคมไทยที่มีทั้งสุข สมหวัง ทุกข์ และผิดหวัง คละเคล้ากันไป ...

180.00 บาท 153.00 บาท

สถานะ:
บทร้อยกรองที่เขียนขึ้นใหม่จากสุภาษิตพระร่วง ให้คติธรรมนำชีวิต อันเป็นบทร้อยกรอง จำนวน 156 บท ประกอบด้วยร่าย สุภาษิตพระร่วง ฉบับ ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนม เป็นต้นธารการสร้างสรรค์ของนักเขียน ทั้งนี้ สำนักพิมพ์ได้จัดพิมพ์ออกมาในวโรกาสอันเป็นมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระพรรษาครบ 84พรรษา ซึ่งผู้อ่านจะได้รับธรรมนำชีวิตไปปรับใช้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการดำเนินชีวิต ...

99.00 บาท 84.15 บาท

สถานะ:
เป็นการรวมบทกวีที่เต็มไปด้วยหลากหลายเรื่องราวของความรู้สึกดีๆ รายล้อมด้วยความละเอียดอ่อน ละมุนละไม อบอวลไปด้วยความพลิ้วไหวและเนื้อหาทั้งสี่สวน บางเรื่องราวอาจส่งผลให้คุณเกิดหลงใหลในบทกวีจนเกิดความรู้สึกร่วมไปกับเรื่องราวในเล่มเลยทีเดียว ...

170.00 บาท 144.50 บาท

สถานะ:
บทกวีนิพนธ์ที่เปรียบเสมือนบันทึกทางประวัติศาสตร์เมื่อทุกตัวอักษรบนหน้ากระดาษเต็มไปด้วยความโศกเศร้า เมื่อประชาชนทำร้ายประเทศชาติตนเอง บอกเล่าเหตุการณ์ที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยความวุ่นวาย ควันไฟปกคลุมเมือง ตึกรามบ้านช่องถูกทำลาย ผู้บริสุทธิ์ได้รับอันตรายจากเหตุการณ์รุนแรง ผู้คนมากมายสูญเสียรายได้ อาชีพ ราวคนสิ้นหวัง  เป็นภาพที่หยั่งรากลึกในความทรงจำของประชาชน ไม่ว่าเหตุการณ์เลวร้ายนี้จะผ่านพ้นไปนานเพียงใด ...

50.00 บาท 42.50 บาท

สถานะ:
หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราว นำเสนอเรื่องโดยการจำลองวิวัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่ยุคโบราณก่อนประวัติศาสตร์ การตั้งชุมชน สังคมร่วมสมัยหรือสังคมเมือง ซึ่งต่างมากมายไปด้วยผู้คนไร้บ้านให้พักพิง คนกลุ่มน้อย คนพลัดถิ่น มีการเชื่อมโยงเรื่องเล่าในอดีตกับวิถีการดำเนินชีวิตในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความทุกข์ลำเข็ญ ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมในสังคมที่หลากหลาย กวีถ่ายทอดผ่านมุมมองโลกและปรากฏหารณ์อย่างย้อนหลัง ด้วยม่วงทำนองของการประพันธ์ที่มีลีลาโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ใช้ฉันทลักษณ์ที่หลากหลาย เพื่อให้ภาพในจิตนาการที่เหมือนเส้นคู่ขนานที่เต็มไปด้วยความดิ้นรนเวียนว่ายของอมนุษย์ในสังคม ...

140.00 บาท 119.00 บาท

สถานะ:
ความรู้สึกนึกคิดแห่งกวีร่วมสมัยทั้งห้า ที่นำเสนอในรูปแบบของบทกวีที่เต็มไปด้วยความรู้สึก ความคิดที่มีต่อเหตุการณ์บ้านเมืองที่แสนวุ่นวาย แตกแยกความสามัคคี ซึ่งเป็นความเจ็บปวดที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งกวีถ่ายทอดออกมาในฐานะของคนไทยในระบอบประชาธิปไตยที่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น โดยเปล่งสำเนียงภาษาอันแสนสละสลวยให้ผู้คนได้อ่านในหนังสือเล่มนี้ ...

120.00 บาท 102.00 บาท

สถานะ:
กวีนิพนธ์เล่มที่สองของ นิศรัย หนูหล่อ กวีผสมผสานความเรียบง่ายและความลุ่มลึก ให้เป็นน้ำเสียงที่ไม่ปลุกเร้าด้วยภาษาเหยียดหยันรุนแรง แต่เป็นภาษาแห่งลาวาภูเขาไฟที่พล่านจากข้างใน เป็นหนังสือที่ให้ทั้งความเพลิดเพลินและข้อขบคิด ชวนให้ติดตามบทกวีเล่มนี้จนวางไม่ลงเลยสักนาที ...

120.00 บาท 102.00 บาท

สถานะ:
www.batorastore.com © 2024