บทกวีและกวีนิพนธ์


ค้นหา

แสดง:
เรียงลำดับโดย:
หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมบทกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่อันทรงคุณค่า ซึ่งถ่ายทอดความคิดให้อยู่ในรูปธรรมที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ผ่านบุคคลและเหตุการณ์ที่สมมุติขึ้น แต่หากเกิดขึ้นได้ในชีวิตและสังคมจริงๆ กวีนิพนธ์เล่มนี้จึงเป็นของใหม่ที่สร้างสรรค์ทั้งแนวความคิดและวิธีนำเสนอ ซึ่งในแต่ละบทกวีได้ถูกถ่ายทอดมุมมองทางความคิดอย่างละเอียด แง่คิดที่สามารถตีความได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งด้วยสำนวนภาษาการประพันธ์ที่คมคาย ...

90.00 บาท 72.00 บาท

สถานะ:
ของหมดถาวร
(ต้องการสินค้า)
หนังสือเรื่องนี้รวบรวมบทกวีร่วมสมัย โดยเนื้อหาภายในได้นำเสนอเรื่องราวที่หลากหลาย เตือนใจตนให้ใส่ใจถ้วนถี่กับการ..มีอยู่ ทั้งสิ่งที่ดำรงค์ในปัจจุบัน และอนาคตข้างหน้ากับวันเวลาที่กำลังเดินทางมาถึง แม้ว่าปลายทางจะมีสิ่งที่รออยู่โดยปฏิเสธไม่ได้ก็ตาม ทั้งนี้ ผู้เขียนได้สะท้อนมุมมองโดยการซ่อนคำถามเป็นนัย ว่าเรื่องราวหลากหลายที่ปรากฏอยู่ด้านหน้า เราจะปล่อยให้มันผ่านไป หรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ที่ไม่เฉพาะเจาะจงกับเรื่องราวในบริบทต่างๆ ที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า แต่ยังหมายรวมถึง "สิ่งที่อยู่ในใจเรา" หรือเป็นสัจธรรมแท้จริง ที่ว่ามนุษย์เราล้วนมีปลายทางที่แน่นอนปฏิเสธไม่ได้รออยู่ก็ตาม! อย่างไรก็ดี..เราต่างล้วนมีคำตอบในใจอยู่แล้ว !? ขอเชิญคุณผู้อ่านมาติดตามร่วมกันในหนังสือรางวัลซีไรต์ (S.E.A. Write) ประจำ...

มีสินค้ามือสองอยู่จำนวน : 1 รายการ
ราคา 99.00 บาท
ดูสินค้ามือสองรายการนี้Quick ViewQuick View
135.00 บาท 126.90 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้ ถ่ายทอดในลักษณะของบทกวีนิพนธ์ที่แสดงความคิดเห็นแหลมคม สอดแทรกด้วยเนื้อหาอันหลากหลาย โดยผู้เขียน "แรคำ ประโดยคำ" ได้พยายามจับเอาจังหวะและลีลาของ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย มาเรียงร้อยให้เห็นอัจฉริยลักษณ์ของกวีนิพนธ์ไทยในอดีตได้อย่างช่ำชอง สามารถสร้างจินตภาพ กระทบอารมณ์ผู้อ่าน และให้ความรู้สึกที่ลึกซึ้ง โดยผู้เขียนได้ใช้เวลาเป็นกรอบในการนำเสนอความคิดที่แสดงให้เห็นว่า ทุกสรรพสิ่งล้วนแต่เวียนว่ายอยู่ในมิติของกาลเวลา มนุษย์ต้องต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงอันเป็นสัจจะของโลกและชีวิตอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งมนุษย์กับเวลานับเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันอย่างกลมกลืน จนไม่อาจแยกออกจากกันได้ ขอเชิญคุณผู้อ่านมาติดตามร่วมกันในหนังสือรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (S.E.A. White)...

มีสินค้ามือสองอยู่จำนวน : 1 รายการ
ราคา 50.00 บาท
ดูสินค้ามือสองรายการนี้Quick ViewQuick View
95.00 บาท 74.10 บาท

สถานะ:
บทกวีสร้างสรรค์เพื่อเยาวชนในรูปแบบของกาพย์ยานี ๑๑ โดยผู้เขียนได้เรียงร้อยเรื่องราวรวมกัน ๑๐๑ บท โดยใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายแต่คงความงดงาม สละสลวย ให้ความรู้ทั้งในด้านวรรณศิลป์และหลักธรรมเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิต และหนังสือเล่มนี้ยังได้รับรางวัล "บทกวีสำหรับเยาวชน" รางวัลดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ปี 2534 ...

50.00 บาท 42.50 บาท

สถานะ:
กวีนิพนธ์รางวัลยอดเยี่ยม นายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี พ.ศ.2554 หนังสือที่รวมบทร้อยกรอง เล่าเรื่องง่ายๆแต่ชัดเจน กวีนำลิงชื่อ "สันติสุข" มาเป็นสื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ขันและรอยยิ้ม ให้สัตว์เป็นสื่อกลางแทนความรัก ความเข้าใจระหว่างคนในสังคม โดยมีความหวังถึงความุขสงบในดินแดน ...

มีสินค้ามือสองอยู่จำนวน : 1 รายการ
ราคา 50.00 บาท
ดูสินค้ามือสองรายการนี้Quick ViewQuick View
149.00 บาท 126.65 บาท

สถานะ:
รวมบทกวีร่วมสมัย ผลงานผู้เขียน มือนั้นสีขาว "ศักดิ์สิริ มีสมสืบ" กวีจากเวทีประจำบนหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง ระหว่างปพุทธศักราช 2547-2551นั้น ท่ามกล่ามบ้านเมืองของเราที่ห่างไกลจากคำว่าปกติสุข ต่างยึดถือความคิดของตนเป็นสัจธรรมเดียว สถานการณ์บ้านเมืองได้ขับไสไล่ต้อนผู้คน จากที่เคยเป็นมิตรสหายก็กลับกลายเป็นศัตรูกันชั่วข้ามคืน บ้างก็เลิกคบค้าสมาคมกัน ถ้อยคำปารถนาดีจากผู้มีวิจารณญาณกลายเป็นสิ่งที่ต้องโต้ตอบเมื่อไม่สอดรับกับความคิดฝ่ายตน ซึ่ง "ศักดิ์สิริ มีสมสืบ" ทำได้เพียงบอกกล่าวเรื่องราวผ่านการเขียนของเขา และยังพยายามแนะนำผ่านมุมมองในการพินิจพิจารณาป้ญหานานาอย่างมีอารมณ์ขัน ถือเป็นอาวุธสำคัญเฉพาะตัวที่ทำให้บทกวีของศักดิ์สิริ มีสมสืบมักเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ...

140.00 บาท 119.00 บาท

สถานะ:
"จ่าง แซ่ตั้ง" กวี จิตรกร และนักปรัชญา สัญชาติไทย ผู้บุกเบิกสร้างสรรค์กวีสมัยใหม่ให้กับวงการวรรณกรรมไทย ถ่ายทอดเรื่องราวอันหลากหลายของอารมณ์ ความคิด ความเป็นมาในบทกวี  ซึ่งเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ละเอียดอ่อน ละมุนละไม พลิ้วไหว จนบางครั้งอาจทำให้คุณเกิดความรู้สึกร่วมไปกับเนื้อหาเหล่านั้น ...

120.00 บาท 102.00 บาท

สถานะ:
กวีนิพนธ์ที่ได้รับรางวัลซีไรต์ ในปี ๒๕๕๓ เรื่อง “ไม่มีหญิงสาวในบทกวี” จาก “ซะการีร์ยา อมตยา” ซึ่งนำเสนอแนวคิดและภาพการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุข โดยผสมผสานวรรณศิลป์ ศิลปะ และปรัชญาเข้ากันอย่างกลมกลืน ถ่ายทอดทัศนะและประสบการณ์ที่ผ่านพบอย่างหลากหลาย โดยไม่ยึดติดกับยุคสมัยใด นอกจากนี้ผู้เขียนยังเชิญชวนให้ผู้อ่านได้ร่วมไตร่ตรองไปกับบทกวี แม้ว่าคำตอบของผู้อ่านกับผู้เขียนที่ค้นพบจะไม่ใช่อย่างเดียวกันก็ตาม ...

85.00 บาท 72.25 บาท

สถานะ:
เรื่องราวที่ได้ถ่ายทอดความรักและความเสียสละ รวมไปถึงตัวตนที่แท้จริงของผู้เขียนในหนังสือเรื่อง “เพื่อนแก้ว คำกาพย์” ซึ่งแต่งด้วยคำกาพย์โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังสือพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอน “กาพย์นางลอย” และหนังสือ “เสภาขุนช้างขุนแผน” จงได้รับรางวัลชั้นที่ ๑ รางวัลวรรณกรรมไทยบัวหลวงและกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ใช้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วย ซึ่งเป็นหนังสือที่ผู้อ่านไม่ควรพลาดในการอ่าน ...

150.00 บาท 127.50 บาท

สถานะ:
การบอกเล่าเรื่องราวการดำเนินชีวิตโดยมีตัวละครเป็นแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดความสุขของพ่อค้าที่ตากไส้กรอกในวันที่แดดดี ถ่ายทอดความรู้สึกอันสดใสเมื่อเห็นสตรีนางหนึ่งตากปลาในวันที่แดดดี  เรียกได้ว่าแสงแดดคือความหวัง ใกล้โรงหนังร้างที่ปากน้ำรามา มีคนเคลื่อนไหวมากมายอย่างมีสีสัน ซึ่งเป็นหนังสือที่ชวนให้เราหลงใหล และเปิดมุมมองใหม่ๆ ...

120.00 บาท 102.00 บาท

สถานะ:
หนังสือกวีนิพนธ์เล่มนี้ แต่งเป็นกลอนสุภาพมีอรรถรสและมีคุณลักษณะของวรรณศิลป์เด่นชัด จึงได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทกวีนิพนธ์ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2554 ซึ่งเนื้อหามีประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น ลดภาระโลกร้อน มีแนวคิดเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ชี้ให้เห็นภัยของการทำลาย และทำร้ายธรรมชาติ ก่อให้เกิดมหันตภัยต่างๆ นอกจากนี้กวียังเสนอแนะให้ประชาชนร่วมมือกันอนุรักษ์ธรรมชาติและหยุดยั้งการทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อความสุขอย่างแท้จริง จึงควรดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ...

100.00 บาท 85.00 บาท

สถานะ:
ฉันกำลังเดินทางในบทกวี บทกวีกำลังเดินทางในฉัน เราต่างมุ่งหน้าสู่ปลายทางเดียวกัน... "ไม่มีหญิงสาวในบทกวี (ใหม่)" หนังสือกวีนิพนธ์รางวัลซีไรต์ (S.E.A. Write : วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน) พ.ศ. 2553 เรื่องนี้ ผู้เขียนได้ถ่ายทอด และนำเสนอแนวคิดเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุข ที่ผสมผสานวรรณศิลป์ ปรัชญา และศิลปะเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน สื่อประสบการณ์และทัศนคติอันหลากหลายของผู้แต่ง ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลจนถึงระดับสังคม โดยไม่ยึดติดกับยุคสมัยและไร้พรมแดนใดๆ ผู้เขียนเชิญชวนให้ผู้อ่านร่วมคิดไปกับบทกวี ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่ผู้อ่านและผู้เขียนมองเห็นหรือค้นพบ ซึ่งอาจไม่ใช่สิ่งหรือคำตอบชุดเดียวกันก็เป็นได้ ฉันกำลังเดินทางในบทกวี บทกวีกำลังเดินทางในฉัน เราต่างมุ่งหน้าสู่ปลายทางเ...

85.00 บาท 72.25 บาท

สถานะ:
กวีนิพนธ์เล่มนี้ถูกถ่ายทอดจากจินตนาการและความฝัน สะท้อนเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชายแดน ความเศร้า ความสูญเสียจากไฟแห่งสงคราม  ซึ่งถูกเรียงร้อยผ่านบทร้อยกรองสั้นๆที่คมคาย เนื้อหาและอารมณ์ที่ถูกถ่ายทอดออกมาก่อให้เกิดภาพพจน์ ชวนให้ไตรตรอง นึกคิด จินตนาการ และความรู้สึกที่เป็นแผลร้ายจากไฟสงคราม นอกจากนี้ เนื้อหาภายในเล่มยังรวบรวมกวีนิพนธ์กว่า ๓๓ สำนวน ที่ผ่านเข้ารอบการประกวดกวีนิพนธ์ รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ในปี ๒๕๕๓ รวมภาคผนวกบทกวีและบทวิจารณ์กาพย์กลอนเพื่อเป็นการไว้อาลัยแก่นักเขียนซีไรต์ “วาณิช จรุงกิจอนันต์” ...

129.00 บาท 109.65 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
หนังสือที่เป็นสื่อกลางในการรวบรวมและถ่ายทอดเรื่องราวหลากหลายอารมณ์ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในชีวิต เต็มไปด้วยความอบอุ่น ละมุนละไม กวีเรียงร้อยถ้อยคำสำนวนด้วยรูปแบบการนำเสนอที่แปลก สดใหม่ และประหลาด เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ อีกทั้งยังช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ พร้อมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับคุณผู้อ่านได้อย่างแน่นอน ในหนังสือเล่มนี้ “วรรณรูป : ตรึงตากลบท” ...

150.00 บาท 127.50 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่อง “อาณานิคมของความเศร้า” เล่มนี้ เป็นการรวมบทกวีคัดสรรของ “วิสุทธิ์ ขาวเนียม” นักเขียน นักกวี ที่ได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มประกอบไปด้วย ๔๕ บท ๕ ภาค อันได้แก่ หมู่บ้านในหุบเขา อาณานิคมของความเศร้า ครอบครัวของสงคราม สีสันอุษาคเนย์ และเมธีหลงทาง โดยกวีบอกเล่าเรื่องราวที่สะท้อนมาจากทัศนคติ มุมมองที่มีต่อโลกและสังคม และจากประสบการณ์ในชีวิต ...

155.00 บาท 131.75 บาท

สถานะ:
กวีสยามคนสำคัญในอดีตล้วนปรากฏผลงานอย่างกว้างขวางในแวดวงวรรณกรรม งานกวีนิพนธ์ของแต่ละท่านต่างได้รับการยกย่องให้เป็นสุดยอดวรรณคดีชั้นครูของไทย แต่ก็มีอยู่เป็นส่วนมากที่ผลงานของท่านเป็นที่นิยมแพร่หลายกันทั้งๆ ที่ไม่ทราบผู้แต่ง บางท่านก็มีปรากฏเพียงน้อยนิดหรือคลุมเครือ ไม่เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนให้ทราบกันทั่วไป ส. พลายน้อย ได้ค้นคว้ารวบรวมประวัติและผลงานของกวีสำคัญเหล่านี้อย่างยาวนานจนเป็นหนังสือกวีสยามเล่มนี้ ที่สมบูรณ์ด้วยความเป็นมาของกวีสยามทั้งหมด 20 ท่าน นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้สอดแทรกบางผลงานของกวีบางท่านเข้าไว้เพื่อให้ศึกษากันอีกด้วย จึงถือเป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เริ่มสนใจและศึกษาในทางวรรณคดีเป็นอย่างมาก ...

180.00 บาท 63.00

สถานะ:
กวีนิพนธ์ยอดเยี่ยม นายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี พ.ศ.2550 คำร้องทำนองของ "มหาชเล" ถูกนำเสนอบทร้อยกรองดั่งดนตรีทางถ้อยคำเชิงเพ้อฝัน แต่หากว่าสามารถทำให้เกิดอารมณ์และคลื่นความรู้สึก ผู้ประพันธ์ใช้ทะเลอันเป็นรูปธรรม เชื่อมกับความเป็นนามธรรม  ก่อให้เกิดหนังสือเล่มนี้ ที่สะท้อนถึงชีวิตมนุษย์ที่อยู่ในห้วงแห่งมหาวัฏสงสาร ซึ่งต้องแหวกว่ายวนเวียนไม่รู้จบด้วยภาวะความทุกข์  ความสุข ความดี ความงามที่ต่างต่าง ...

85.00 บาท 72.25 บาท

สถานะ:
รวมบทกวีนิพนธ์คัดสรรของ ม.ล.ปิ่น มาลากุล, อังคาร กัลยาณพงษ์, อุชเชนี, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, ทวีปวร, สุจิตต์ วงษ์เทศ, ประยอม ซองทอง, พนม นันทพฤกษ์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณมณี พยอมยงค์ พร้อมบทความเชิงคำนำเสนอ "ศิลปินแห่งชาติมองชีวิตและสังคมผ่านดวงตาที่สาม" โดย ชมัยพร แสงกระจ่าง ได้รับคัดเลือกผลงานของศิลปินแห่งชาติ ๙ ท่าน ท่านละ ๖ สำนวน รวมทั้งสิ้น ๕๔ สำนวน จัดพิมพ์รวมเล่มเพื่อง่ายแก่การอ่าน เพื่อให้คุณค่างานวรรณศิลป์ของศิลปินแห่งชาติปรากฏแก่สังคมอย่างเป็นเอกภาพ และเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน และเป็นการสืบทอดคุณค่าความงาม ความไพเราะของวรรณกรรมให้เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมต่อไป ...

175.00 บาท 148.75 บาท

สถานะ:
กวีนิพนธ์ที่กล่าวถึงธรรมชาติของวิถีชีวิตในท้องนาได้อย่างไพเราะ หนังสือเล่มนี้จะให้คุณได้ซาบซึ้งถึงความงามและถ้อยคำบรรยายที่ถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างลึกซึ้งผ่านบทกวี ...

110.00 บาท 93.50 บาท

สถานะ:
การรวมบทกวีนิพนธ์คัดสรรที่มีเนื้อหาที่นำเสนอในรูปแบบของกลอนสี่ กลอนสุภาพ และกาพย์ฉบัง๑๖ มีการใช้ถ้อยคำภาษาสื่อความหมายอย่างชัดเจน คมคาย สละสลวย มีการใช้วรรณศิลป์เพื่อสร้างอรรถรสให้กับผลงาน ซึ่งเหมาะสำหรับเด็กวัยรุ่น ช่วงอายุ ๑๒-๑๘ ปี เป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆได้เป็นอย่างดี ...

100.00 บาท 85.00 บาท

สถานะ:
...

มีสินค้ามือสองอยู่จำนวน : 1 รายการ
ราคา 90.00 บาท
ดูสินค้ามือสองรายการนี้Quick ViewQuick View
110.00 บาท 93.50 บาท

สถานะ:
เป็นการเรียงร้อยเรื่องราวที่ได้พบเจอในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตผู้เขียน จากจุดเริ่มต้นของการเป็นนักเขียนบ้านทุ่ง มีวิถีการดำเนินชีวิตในภาคอีสาน จนกระทั่งได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเล่าเรียน ทำงาน ฝ่าฝันอุปสรรคปัญหามากมายพัดพาให้โยกย้ายตัวเองจากลุ่มแม่น้ำมูล แม่น้ำชี แม่น้ำปิง สิ้นสุดที่ลุ่มแม่น้ำยมตามลำดับ ซึ่งเป็นโชคชะตาที่ทำให้ได้พบกับมิตรภาพ น้ำใจอันงดงาม และความดี ...

120.00 บาท 102.00 บาท

สถานะ:
ร้อยเรียงจากความว่าง สร้างทางจากดวงจิต กลั่นแง่จากความคิด และสร้างชีวิตจากหัวใจ จารอักษรบนหน้ากระดาษ ขีดวาดภาพไสว โลดเต้นอยู่ภายใน ก่อนริกไหวในใจคน ถ่ายสารโดยผ่านสื่อ กระดาษคือฝึกปรือตน จุดคบสว่างหน เพื่อผู้คนบนแผ่นดิน รวมบทกวีเล่มที่ 2 ของนักเขียนรางวัล Young Thai Artist Award 2006 "กวีนิพนธ์ของคนบ้า" ...

120.00 บาท 102.00 บาท

สถานะ:
หนังสือที่เล่าเรื่องราวการเดินทางของชีวิตและรอยฝันวรรณศิลป์อันดื่มด่ำ หล่อหลอมกลายมาเป็นกวีนิพนธ์ "ชุมชนนิราศ" ดุจอัญมณีอันโสภิต 8 เรื่อง 8 รส หลากหลายร้อยอารมณ์จากคมปากกาของนักเลงกลอนชั้นครู "อาจิณ จันทรัมพร" ซึ่งถ่ายความเรื่องราวด้วยถ้อยคำสำนวนภาษาอันพลิ้วไหว ละมุนละไม อบอุ่นชวนติดตาม ...

120.00 บาท 102.00 บาท

สถานะ:
หนังสือที่ถูกเรียบเรียงและถ่ายทอดความรู้สึกผ่านตัวอักษร ที่บอกเล่าเรื่องราวถึงคนรักที่หายไปท่ามกลายกลิ่นควันที่คละคลุ้งจากยาง เศษไม้และพลาสติก ความเผลอไผลที่ทำให้คนรักหายไปในเสียงตะโกนของผู้คนมากมายที่มีอาหารเป็นดอกไม้ และของหวานเป็นธนบัตร ...
1 (1)


110.00 บาท 93.50 บาท
1 (1)

สถานะ:
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราวเชิงบันทึกในช่วงชีวิตหนึ่งของผู้ประพันธ์ ตั้งแต่เป็นนักษาที่เต็มเปี่ยมด้วยอุดาการณ์อันแรงกล้า สาระความรู้ของบันทึกนี้จึงมากมายไปด้วยอุดมการณ์อันสูงส่งของคนหนุ่มสาว ปรัชญาชีวิตและความใฝ่ฝัน โดยผู้ประพันธ์ได้ปฏิบัติตามอุดมการณ์อย่างถึงที่สุด จวบจนกระทั่งได้เข้าใจชีวิตว่าต้องดำเนินไปตามกฏเกณฑ์ของธรรมชาติที่เป็นผู้กำหนด เฉกเช่นเดียวกับชีวิตของแม่ที่ต้องดูแลและกำหนดชีวิตให้ลูก ตัวเองและคนใกล้ชิดอีกด้วย ...

215.00 บาท 182.75 บาท

สถานะ:
หนังสือที่นำพาคุณไปพบกับบทกวีร้อยแก้วอันเปี่ยมด้วยคุณค่า ถ่ายทอดภาษาอย่างพลิ้วไหว มีชั้นเชิงของร้อยกรองที่ยาวให้จินตภาพที่กว้าง ให้อารมณ์ ความรู้สึกอย่างคมคาย เต็มไปด้วยรายละเอียด มีการให้อารมณ์ของกวีในการถ่ายทอดข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ ทำให้เกิดการผสมผสานที่แปลกใหม่ ชวนให้คุณหลงใหลจนไม่สามารถวางหนังสือเล่มนี้ได้เลย ...

120.00 บาท 102.00 บาท

สถานะ:
“มหาวิหารแห่งสุวรรณภูมิ” ผลงานอันทรงคุณค่าของ “บัญชา อ่อนดี” ได้นำเสนอสังคมไทยร่วมสมัยที่มีความแตกต่างหลายอย่างทางวัฒนธรรม วิถีการดำเนินชีวิต ความเชื่อและค่านิยม กวีได้นำเสนอเนื้อเรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองได้อย่างมีพลัง ชัดเจน เรียงลำดับการนำเสนอเรื่องราวต่างอย่างมีขั้นตอนลงตัว ทำให้อ่านเข้าใจได้ง่าย และ