ความรู้ทั่วไป


ค้นหา

แสดง:
เรียงลำดับโดย:
เรียนรู้พื้นฐานการใช้งานโปรแกรมแบบเข้าใจง่าย ครบทุกฟังก์ชั่น ตั้งแต่วาดชิ้นงาน สร้างซิมโบล สร้างงานแอนิเมชัน และงานมัลติมีเดีย ที่เข้าใจง่าย นำไปใช้งานได้จริง ถูกนำไปใช้เป็นตำราสำหรับประกอบการเรียนการสอนในหลายๆ มหาวิทยาลัย ...

275.00 บาท 233.75 บาท

สถานะ:
ระบบไอทีช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแต่ในทางกับกันก็เป็นอาวุธที่กำลังทำลายเราด้วย มาสเตอร์อินซีเคียวริตี้ เป็นหนังสือที่จะแนะนำท่านให้รู้จักภัยคุกคามด้านไซเบอร์และแนวทางการป้องกันที่ได้ผล ภัยคุกคามเริ่มตั้งแต่สิ่งที่คุ้นเคยคือ ไวรัส ไปจนถึงแฮคเกอร์ที่พยายามจะขโมยข้อมูลของเราหรือองค์กร หรือแม้บางประเทศก็พัฒนาอาวุธเพื่อโจมตีในไซเบอร์ได้ ส่วนแนวทางการป้องกันนั้นก็จะใช้หลักการป้องกันเชิงลึก โดยวิเคราะห์สาเหตุแล้วนำเอามาตรการป้องกันหรือเครื่องมือมาใช้ เช่น แอนตี้ไวรัส ไฟร์วอลล์ ไอดีเอส และเครื่องมือรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ...

450.00 บาท 382.50 บาท

สถานะ:
หนังสือเล่มนี้จะแนะนำเกี่ยวกับการใช้สูตร ฟังก์ชันใน Excel และเทคนิคการจัดการกับข้อมูล มาวิเคราะห์งบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล วิเคราะห์เงินทุนหมุนเวียน วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินและอื่นๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานความรู้ในการทำธุรกิจ และลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีตัวอย่างและกรณีศึกษาประกอบในแต่ละบท ...

240.00 บาท 216.00 บาท

สถานะ:
หนังสือเล่มนี้ นายต่อแปลไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ให้เห็นประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างพม่ากับสยามตั้งแต่ กรุงศรีอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ และมีรายละเอียดสามารถเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างพม่า ล้านนา อยุธยา และล้านช้างให้เข้าใจได้มากขึ้นอีกด้วย ...

350.00 บาท

สถานะ:
หนังสือเล่มนี้จะพาท่านผู้อ่านเรียนรู้การใช้งานสูตรคำนวณ สูตรอาร์เรย์ การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานและฟังก์ชันเฉพาะด้านของ Excel อย่างละเอียด อธิบายอย่างเรียบง่าย ...

249.00 บาท 211.65 บาท

สถานะ:
มีสินค้าในสต๊อค
หนังสือเล่มนี้จึงเลือกใช้วิธีสอนแบบ จับมือทำทีละขั้นตอน เพื่อให้ผู้อ่านทำตามไปได้แม้จะไม่มีพื้นฐานมาก่อนจากนั้นจึงเสริมด้วยความเข้าใจในกระบวนการและเทคนิคเพิ่มเติม เพื่อให้ประยุกต์ใช้กับงานตัดต่อของตนเองได้ต่อไปในอนาคต ...

275.00 บาท 233.75 บาท

สถานะ:
พ. ณ ประมวญมารค เรียก กำสรวลสมุทร (ตามชื่อในจินดามณี) แทนชื่อเรียกผิดๆ ว่า กำสรวลศรีปราชญ์ โดยมีพยานหลักฐานและลักษณะกวีวรโวหาร ฉันทลักษณ์ รวมถึงประวัติศาสตร์โบราณคดีที่กรุงศรีอยุธยา สอดคล้องกันว่า กำสรวลเป็นพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระบรมราชาธิราช (โอรสสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ) ...

140.00 บาท

สถานะ:
พื้นฐานการใช้งาน,การออกแบบตัวอักษรและการสร้างสรรค์ตัวอักษรในงานกราฟิกดีไซน์ ...

285.00 บาท 242.25 บาท

สถานะ:
เรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ผ่านโครงการตามพระราชดำริสำคัญ ๙ โครงการ  Learn How King Bhumibol Adulyadej Implemented 9 Royal Projects  หนังสือชุด ศาสตร์พระราชา พัฒนาทั่วไทย ได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นเเบบอย่างอันดีในการศึกษา หลักการทรงงานของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ 'เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา' เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดเเละพระราชกรณียกิจของพระองค์ ไปศึกษาค้นคว้าเเละประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เเก่ตนเองเเละประเทศชาติสืบไป ...

150.00 บาท

สถานะ:
อย่ามัวแต่เสียเวลาถามว่า “ประกันสังคม” หรือ “บัตรทอง” อันไหนดีกว่ากัน ประเด็นอยู่ที่ว่า... เราจะใช้ประโยชน์จากมักอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้ให้เท่าทัน ปกป้องสิทธิ์ที่เราพึงมี จะได้ไม่ต้องเสียรู้หรือเสียค่าโง่ให้ใคร! ...

140.00 บาท 119.00 บาท

สถานะ:
สำนวนไทย คือ มรดกล้ำค่าแฝงปรัชญาชีวิต ภูมิปัญญาไทยลึกซึ้ง นำ 160 สำนวน มาอธิบายความหมาย ที่มา โดยละเอียด ตัวอย่างประโยค ตัวอย่างเช่น วันพระไม่ได้มีหนเดียว, รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา เป็นต้น ...

90.00 บาท 84.60 บาท

สถานะ:
เรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ผ่านโครงการตามพระราชดำริสำคัญ ๙ โครงการ  Learn How King Bhumibol Adulyadej Implemented 9 Royal Projects  หนังสือชุด ศาสตร์พระราชา พัฒนาทั่วไทย ได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นเเบบอย่างอันดีในการศึกษา หลักการทรงงานของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ 'เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา' เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดเเละพระราชกรณียกิจของพระองค์ ไปศึกษาค้นคว้าเเละประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เเก่ตนเองเเละประเทศชาติสืบไป ...

150.00 บาท

สถานะ:
จะไปเที่ยวหรือไปค้าขาย ซัวเถา และถิ่นแต้จิ๋ว พกสนทนาแต้จิ๋ว ลัดทันใจไว้สื่อสารย่อมได้เปรียบ รวบรวมบทสนทนาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ทักทาย สั่งอาหาร  ต่อรองราคา ฯลฯ ...

120.00 บาท 108.00 บาท

สถานะ:
เป็นคู่มือสร้างเว็บไซต์เส่มเดียวที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างเว็บเอาไว้อย่างครบถ้วนเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง ...

289.00 บาท 245.65 บาท

สถานะ:
แนะนำการหาเงินออนไลน์กับ Google ด้วย Google Adsense โดยเขียนบทความหรือการสร้าง Content บนเว็บไซต์ เว็บบอร์ด และ บล็อค พร้อมแนะนำตั้งแต่การเลือกเรื่องที่จะเขียน การสร้างเว็บไซต์ หรือเว็บบอร์ด หรือบล็อค การสมัคร Google Adsense ตลอดไปจนถึงการรับเงินจาก Google อย่างละเอียด เป็นขั้นตอน ...

265.00 บาท 238.50 บาท

สถานะ:
จาก “ร้านขายของชำ” สู่ธุรกิจยักษ์ใหญ่ระดับแสนล้าน ผู้ผลิตสินค้าตั้งแต่ “ลูกอม” ไปจนถึง “โรงไฟฟ้าชีวมวล” ด้วยโครงสร้างธุรกิจ “โตแล้วแตก แตกแล้วโต” ต่อเส้นต่อสายเป็นใยแมงมุมไม่สิ้นสุด กับการบริหารที่มีเอกลักษณ์ “ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน” ...

160.00 บาท 144.00 บาท

สถานะ:
บทสนทนาในชีวิตประจำวันและในการท่องเที่ยวแบบง่ายๆ สื่อสารได้ทันที ยึดคีย์การออกเสียง ของ Association Phonetique Internationale ทำให้ถอดคำอ่านเป็นภาษาไทยได้ถูกต้องตรงกับภาษาเยอรมันให้มากที่สุด ...

120.00 บาท 108.00 บาท

สถานะ:
Dreamweaver คือเครื่องมือหลักที่สามารถตอบโจทย์การสร้างเว็บไซต์ได้สมบูรณ์แบบที่สุดซึ่งหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่สอนการใช้งาน Dreamweaver CS6 แบบพื้นฐานแต่ยังกล่าวถึงรายละเอียดปลีกย่อย และการทำงานแบบมืออาชีพมากมาย ...

299.00 บาท 254.15 บาท

สถานะ:
จงทำตัวให้เหมือน “น้ำ” ที่ไหลเข้าได้กับทุกภาชนะ จงทำตัวให้เหมือน “น้ำ” ที่ไหลลึก นิ่งสงบ จงทำตัวให้เหมือน “น้ำ” ที่ไหลช้าๆ อย่างต่อเนื่อง และจงทำตัวให้เหมือน “น้ำ” ที่พร้อมจะเกรี้ยวกราดบ้าคลั่งซัดส่ายอย่างไม่กลัวสิ่งใด ถ้าคุณเข้าใจความหมายนี้... คุณก็เข้าใกล้ความสำเร็จแล้ว ...

130.00 บาท

สถานะ:
เรื่องราวน่ารักของเด็กชายขี้สงสัย ที่อยากรู้ว่าตัวเองเกิดมาจากไหนกันแน่ ทำไมคนรอบ ๆ ตัวถึงเรียกชื่อเขาไม่ซ้ำกันเลย   ใครกันนะที่จะให้คำตอบกับเด็กชายได้บ้าง  มาร่วมกันหาคำตอบไปพร้อม ๆ กัน แล้วจะได้รู้ว่าความรัก การดูแลเอาใจใส่  ความอบอุ่นภายในครอบครัว ส่งผลให้เด็ก ๆ เติบโตเป็นคนที่คิดดี มีทัศคติในเชิงบวก และเอื้อเฟื้อความสุขไปถึงผู้อื่นด้วย  ...

98.00 บาท

สถานะ:
รวมบทความจากนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ด้านประวัติศาสตร์-โบราณคดี เช่น หงสาวดีเมืองของผู้ชนะ 20 ทิศ, บุเรงนอง ผู้ชนะสิบทิศ สร้างภูเขาทองที่อยุธยา, เบิกพรหมจรรย์ unseen ไทยแลนด์ ที่ปราสาทพนมรุ้ง เป็นต้น ทุกเรื่องที่นำเสนอวิเคราะห์จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ...

175.00 บาท

สถานะ:
ความสุข สมหวัง มั่งคั่ง ร่ำรวย อย่างที่ทุกคนปรารถนานั้นไม่ได้ยากเกินกำลังของมนุษย์ ก่อนจะหันหน้าไปหวังพึ่งพลังอำนาจที่มองไม่เห็น จงทำให้สิ่งที่ทำเองได้อย่างสุดความสามารถก่อน และเริ่มทำตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป ...

150.00 บาท

สถานะ:
อะไรที่บ่งบอกได้ถึงความสำเร็จ? เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย รูปร่างหน้าตา องค์ประกอบทางสังคมเหรอ? สิ่งเหล่านี้หากถามว่ามีผลต่อชีวิตไหม คงปฏิเสธไม่ได้ที่จะตอบว่ามี แต่นั่นเทียบได้เป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมาก หากเทียบกับประสบการณ์จริงบนรายทางแห่งความสำเร็จที่ได้มา ...

225.00 บาท

สถานะ:
หนังสือสรุปสูตร คณิต ม.ต้น ได้รวบรวมเนื้อหา บทนิยาม และกฏ ทฤษฎี ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ในวิชาคณิตศาสตร์ระดับ ม.ต้น สรุปง่ายต่อการจดจำ ทำความเข้าใจ ยกตัวอย่างประกอบ แทรกเทคนิคต่างๆ เพื่อการใช้ในการทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น ช่วยในการอัพเกรดให้สูงขึ้น พร้อมเป็นพื้นฐานสู่การเผชิญสนามสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นสอบเก็บคะแนน กลางภาค ปลายภาค LAS O-NET สอบเข้า ม.4 หรือสมาคมฯ  ...

85.00 บาท

สถานะ:
นำเสนอการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในอีกรูปแบบหนื่งนั่นคือ เรื่องเกี่ยวกับภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายอย่างมหาศาล  ได้แก่  แผ่นดินไหว สึนามิ ภูเขาไฟระเบิด พายุทอร์นาโด พายุเฮอร์ริเคน น้ำท่วม ภัยแล้ง คลื่นความร้อน พายุหิมะ หิมะถล่ม ไฟป่า เป็นต้น  มีทั้งหมด 25 กิจกรรม เพื่อเป็นแนวคิดและแนวทางในการป้องกันภัย  เนื้อหาภายในเล่มยังมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเกิดภัยธรรมชาติ ผลกระทบ วิธีป้องกันและการรับมือ รวมทั้งสถิติน่ารู้  ...

158.00 บาท 39.50

สถานะ:
คู่มือการปลูกบัวสำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจทั่วไป เน้นการนำเสนอด้วยภาพถ่ายและภาพวาด ให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของบัวหลวงและบัวสาย รู้จักชนิดของบัวที่นิยมปลูกในประเทศไทย  แนะนำวิธีปลูก เริ่มตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์และพื้นที่ ขั้นตอนการปลูกบัวในกระถาง ขั้นตอนการปลูกในสระ วิธีบำรุงดูแล  เมนูอาหารจากบัวที่ทำได้ง่ายๆ รวมทั้งเกร็ดความรู้เสริม เช่น คุณประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของบัว  ...

195.00 บาท

สถานะ:
เปิดร้านออนไลน์บน Social Network ที่ใหญ่ที่สุดในโลกการจัดการและประยุกต์ใช้ Page ให้เป็นร้านค้าออนไลน์ การโปรโมท การโฆษณาบน Facebook จัดการร้านค้าบนมือถือด้วยแอพพลิเคชันการค้าขายไปทั่วโลกด้วย Page ...

240.00 บาท

สถานะ:
คู่มือสำหรับคนใช้งาน Mac ที่คุ้นเคยกับ Mac มาระยะหนึ่งแล้ว ต้องการอัพเกรด Mac เครื่องเดิม อยากหาข้อมูลว่าต้องทำอย่างไร กลุ่มคนใช้ Mac และเจ้าหน้าที่ IT ที่พบปัญหาจุกจิกของ OS X, การตั้งค่า Wi-Fi ไว้ใช้งานเอง เทคนิคการกู้ข้อมูลที่ไม่มีใครเคยบอกคุณ ตลอดจนวิธีการตรวจสอบและแจ้งซ่อม Mac กับศูนย์บริการ ...

345.00 บาท 293.25 บาท

สถานะ:
รวบรวมสูตรความงามอันน่าอัศจรรย์จากสาวงามทั่วภูมิภาคเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นสูตรความงามของไทย จีน ทิเบต เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว ให้เลือกสรร...และค้นหาคำตอบว่า สูตรไหนที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุด แล้วคุณจะได้พบกับความรื่นรมย์อันน่าหลงใหล ...

180.00 บาท

สถานะ:
โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ, นิ้วล็อก, ริดสีดวงทวาร, กรดไหลย้อนกลับ, ไมเกรน, ปวดไหล่ปวดข้อ, หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน, ทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ - - นี่คือ 8 โรคร้ายที่อาจจะกำลังมาเยือนคุณในไม่ช้า... แต่คุณสามารถเรียนรู้และป้องกันได้ ด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรค วิธีป้องกันและดูแลตัวเองก่อนจะสายเกิน แม้เมื่อต้องเผชิญอยู่กับโรคร้ายที่กำลังคุกคาม คุณก็จะสามารถรับมือได้เป็นอย่างดี เพราะสุขภาพดีไม่มีวางขาย - - มีแต่ต้องสร้างด้วยตัวคุณเอง! ...

140.00 บาท

สถานะ:
หนังสือ easy SketchUp เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ถูกออกแบบทั้งเนื้อหาและวิธีนำเสนอ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาโปรแกรมมือใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน ได้ศึกษาวิธีการใช้งานโปรแกรมแบบง่ายๆ พร้อมกับตัวอย่างให้ได้ลองทำตาม ...

265.00 บาท 225.25 บาท

สถานะ:
ประวัติศาสตร์การเผชิญหน้าท้าทายคนตะวันตกของชนชั้นนำแห่งกรุงสยาม ความเป็นตะวันตกถูกจำแนกให้เห็นว่ามีหลากหลายเชื้อชาติและถูกนำเสนอให้อยู่ท่ามกลางชนชาติเหล่านี้ ตะวันตกไม่ได้สูงส่งและมีอำนาจวิเศษเหนือกว่าชนชาติอื่นๆ โดยสิ้นเชิง ...

120.00 บาท

สถานะ:
หลักฐานวิชาการอธิบายบรรยากาศทางการเมืองในประวัติศาสตร์ยุคสุโขทัย-อยุธยา สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา ช่วงเสียกรุงครั้งแรกที่ต่างจากปัจจุบันอย่างละเอียดถี่ถ้วน ...

175.00 บาท

สถานะ:
ความรู้พื้นฐานขั้นตอนการทำงานและกระบวนการถ่ายภาพแฟชั่น และคำแนะนำสำหรับการถ่ายภาพ การโพสท่าให้ภาพออกมาเพอร์เฟ็กต์ ...

260.00 บาท

สถานะ:
เลือกซื้อ เลือกรุ่น MacBook Air - ต้อนรับสู่โลกของ Mac OS X - ต่อเน็ตเปิดเว็บบน MacBook Air - ทำงานบน MacBook Air ด้วย iWork - iPhoto จัดการภาพถ่ายส่วนตัว - ดูหนังฟังเพลงด้วย MacBook Air - เชื่อมต่อ iPhone, iPad, iPod - ปรับแต่ง MacBook Air ให้ถูกใจ - จัดการพลังงานและแบตเตอรี่ - ลงโปรแกรมบน MacBook Air - ใช้งานแผ่น DVD ผ่าน Remote Disc - App Store ร้านซอฟต์แวร์แมค ...

199.00 บาท

สถานะ:
“แรงบันดาลใจ” ไม่ได้หายากขนาดนั้น ถ้อยคำทรงพลังที่จะพลิกชีวิตคุณได้อาจอยู่ในหนังสือเล่มนี้ จงเปิดตา เปิดหู เปิดใจให้กว้าง ชีวิตคุณกำลังถึงจุดที่จะเปลี่ยนแล้ว! ...

190.00 บาท

สถานะ:
บอกตัวเองว่า “ถึงเวลาที่เราจะรวยแล้ว” ขอให้เชื่อมั่นว่ามันกำลังจะมาถึงในไม่ช้า อาจจะพรุ่งนี้ อาทิตย์ที่จะถึงนี้ เดือนหน้า หรือปีต่อไป แต่เชื่อเถอะว่า...  เวลารวยกำลังใกล้เข้าหาคุณเรื่อยๆ อย่างไม่หยุดยั้งแน่นอน หากรู้เคล็ด รู้วิธีที่อัดแน่นอยู่ในหนังสือเล่มนี้ ...

140.00 บาท

สถานะ:
เปิดโลกการค้าขายบนโลกออนไลน์ตั้งแต่การวางแผนการขายแหล่งซื้อสินค้า,เริ่มต้นเปิดร้าน,จัดการกับยอดขายแลโปรโมทให้ขายดีกว่าใครๆครอบคลุมร้านค้าออนไลนืบนเว็บและSocial ชั้นนำทั้ง LnwShop,Kaidee.com(OLXเดิม),Lineshop เสริมด้วยกลเม็ดเคล็บลับที่จะดันสินค้าทั้งของมือหนึ่งและมือสองให้ขายดีกว่าใครพร้อมตอบปัญหาคาใจให้กับทุกคำถามที่พบเจอจากประสบการณ์จริง ...

มีสินค้ามือสองอยู่จำนวน : 1 รายการ
ราคา 89.00 บาท
ดูสินค้ามือสองรายการนี้Quick ViewQuick View
260.00 บาท 221.00 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่อง “ธรรมะขั้นเทพ” นี้ เป็นหนังสือที่ถูกเขียนขึ้น เพื่อให้คุณผู้อ่านทั้งที่เป็นชาวพุทธหรือไม่ใช่ชาวพุทธ ได้รับรู้ รับทราบไว้ว่าในหลักการทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยของ เรานั้นมีของดีที่ควรค่าที่จะเรียนรู้มากกว่าหลักการใด ๆ ในโลก และในทุก ๆ ศาสตร์ ทั้งเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ ศิลปะ ศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ อีกมากมาย มีเพียงแค่ศาสตร์เดียวเท่านั้นที่มีคุณค่าควรที่จะร่่าเรียน เพียรศึกษา เพื่อคุณประโยชน์สูงสุดของชีวิตมนุษย์ที่ได้มีโอกาส เกิดมาเป็นคนไทยที่มีพระพุทธศาสนาที่ยังคงด่ารงอยู่ศาสตร์ที่ว่านี้ ก็คือ “ธรรมศาสตร์” เท่านั้น ส่วนศาสตร์อื่น ๆ ที่ได้ร่่าเรียนมาก็ เพื่อที่จะเลี้ยงชีพในขณะที่ยังมีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่เท่านั้น ไม่ สามารถที่จะน่าไปใช้ในชีวิตหลังความตายได้ คงไม่มีใครน่าวิชา...

199.00 บาท

สถานะ:
เลิกเอาแต่นั่งคิดอิจฉาความสำเร็จ ความร่ำรวย ความยิ่งใหญ่ของคนทั้งหลาย แล้วเอาเวลาไปเรียนรู้ช่วงชีวิตของพวกเขาเสียตั้งแต่วันนี้ แล้วคุณจะรู้ว่า... พวกเขาไม่เสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวที่จะอยู่นิ่งเพื่อ “รอ” ให้ความสำเร็จเข้ามาหา …… ...

160.00 บาท

สถานะ:
บริบทแรกแห่งพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก และกำเนิด “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ซุ้มรับเสด็จขนาดใหญ่สูงเท่าตึก 7 ชั้น จำนวนกว่า 10 ซุ้ม ที่ปรากฏตลอดแนวถนนราชดำเนิน จากพระบรมมหาราชวังไปจวบจนพระราชวังดุสิต แล้วเสร็จภายในเวลาเพียง 2 เดือนเศษ ด้วยเพราะพระบารมีของพระพุทธเจ้าหลวงที่มีต่อสยามประเทศโดยแท้ ...

160.00 บาท

สถานะ:
หากคุณสงสัยว่าคนที่ไม่ดื่มกาแฟจะเป็นเจ้าของร้านกาแฟได้หรือ? โหน่ง (เจ้าของกาแฟวาวี) เคยกล่าวไว้ว่า... “ทุกอย่างในโลกนี้เริ่มต้นใหม่ได้เสมอถ้าเรากล้าฝัน กล้าที่จะแสวงหา และทำมันให้ดีที่สุด” แล้วเขาก็ทำได้จริงๆ และสำเร็จมากด้วย ...

140.00 บาท

สถานะ:
อันที่จริงแล้วหนทางสู่ความร่ำรวยไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิด มันตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ทุกคนมักจะ “รู้อยู่แล้ว” แต่เลือกที่จะไม่ปฏิบัติทั้งสิ้น ฉะนั้นแล้วถือเป็นหน้าที่ของคุณที่จะพาตัวเองเข้าไปสู่หนทางแห่งความมั่นคงทางการเงินนั้น! ...

199.00 บาท

สถานะ:
หนังสือที่จะเสริมให้เด็กทุกคนเรียนเก่งด้วยตัวเองเพื่ออนาคตที่สดใสของเด็ก และเพิ่มความรักในครอบครัวมากขึ้นตลอดกาล ...

165.00 บาท

สถานะ:
มีคำกล่าวว่าในการลดความอ้วนนั้น... “Workout 20% Diet 80%” หมายความว่าการออกกำลังกายส่งผลเพียง 20 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่การกินส่งผลถึง 80 เปอร์เซ็นต์ แต่ใช่ว่าจะต้อง “อด” เราเพียงแต่ต้อง “เลือกกินให้เหมาะสม” แล้วคุณจะแปลกใจว่าเพียงกินให้ถูก การลดความอ้วนจะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอีกเป็นเท่าตัว! ...

140.00 บาท

สถานะ:
อธิบายหลักการเขียนโปรแกรมพื้นฐานสำหรับ VBA  แนะนำการอ่านข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ด้วยเครื่องมือของ Excel อย่างเป็นขั้นตอน ประยุกต์ใช้งาน Excel VBA กับข้อมูลแบบ Text File ทำงานกับข้อมูลในรูปแบบ CSV File - วิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมทำงานบน Worksheet Excel- จัดการข้อมูลจากฐานข้อมูล Access- อ่านข้อมูลจากฐานข้อมูล SQL Server- ประมวลผลข้อมูลจาก Outlook- ดึงข้อมูลจาก Web Site มาใช้งาน- จัดรูปแบบเสนอรายงานด้วย VBA- นำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ Chart Excel ...

235.00 บาท

สถานะ:
พลิกหน้าประวัติศาสตร์ค้นหาหลักฐานแกะรอยความจริง เรื่องราวชีวิตของท้าวทองกีบม้า ที่ผูกโยงกับประวัติศาสตร์ไทยสมัยพระนารายณ์ เธอเป็นใครมาจากไหน ชื่อจริงว่าอย่างไร และมามีชื่อเสียงเป็นผู้สร้างตำนานขนมหวานได้อย่างไร ...

130.00 บาท

สถานะ:
ผู้เขียนได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จ่าทวี ซึ่งรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านที่เปี่ยมด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่นับวันจะหายไปจากท้องถิ่น ผู้เขียนจึงหยิบยกกับดักสัตว์ต่างๆ มาอธิบายตั้งแต่ลักษณะ วิธีการใช้ พร้อมภาพลายเส้นแสดงวิธีการใช้ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น ...

230.00 บาท

สถานะ:
คุณพร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วหรือยัง? ถึงเวลาแล้วที่คุณจะ “พลิก” ชีวิต และ “เปลี่ยน” ตัวเองให้เป็น “คนใหม่” ที่กำลังจะก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างที่เคยฝัน! ...

195.00 บาท

สถานะ:
ทุกคนล้วนเป็น “นักขาย” โดยธรรมชาติ แต่ “นักขายที่ยอดเยี่ยม” ผู้ที่ประสบความสำเร็จแบบไร้ขีดจำกัดต้องผ่านการบ่มเพาะไปอีกขั้น ...

145.00 บาท

สถานะ:
ตำนานนอกประวัติศาสตร์ของ “พระเจ้าตากสินมหาราช” กษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชชาติไทยจากพม่า ผ่านการบอกเล่าจากบูรพาจารย์... ที่คนไทยรักชาติทุกคนไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง ...

130.00 บาท

สถานะ:
การมี “แบรนด์ที่ดี” นั้นสำคัญไฉน ไม่ว่าขณะนี้คุณจะทำธุรกิจเล็กหรือใหญ่ มีสินค้าหรือบริการอะไรในมือบ้าง รู้ไหมว่าหากสามารถทำให้แบรนด์ของคุณเข้าไปอยู่ในใจคนได้เมื่อไร เมื่อนั้นแหละคุณจะได้พบกับขุมทรัพย์มหาศาล บอกเลยว่า “แบรนด์” ที่แข็งแกร่งคือทางแห่งความร่ำรวยที่ไร้ขีดจำกัด ...

160.00 บาท

สถานะ:
ความสำเร็จและความร่ำรวยนั้นแท้จริงเราสร้างได้ด้วยตัวเอง เพียงค้นพบจุดพลังที่ยิ่งใหญ่ที่ซุกซ่อนอยู่ในทุกคน และใช้พลังนั้นให้สุดๆ ทุกคนทำได้จริง ทุกเวลา ทุกสถานที่ ............... ...

150.00 บาท

สถานะ:
อีกหนึ่งผลงานล่าสุดจากทีมงาน Speech Shutter ที่รวมตัวกันเพื่อแชร์ประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพ เพื่อคนที่สนใจจะเข้าสู่การเป็นมืออาชีพ กับการรับงานถ่ายภาพรับปริญญา หนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยให้คุณได้เตรียมตัวให้พร้อม ตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างที่ควรมีสำหรับการรับงานไปจนถึงการแก้ปัญาหาต่างๆที่คุณจะได้เจอ ด้วยประสบการณ์จริงจากมืออาชีพล้วนๆ ...

199.00 บาท

สถานะ:
บทสวดของพระพุทธองค์ พระคาถา คาถาทุกบทมีอิทธิฤทธิ์มีปาฏิหาริย์จริง ถ้าหาก “จิต” ของเรามีความสามารถจับถึงตรงนั้นได้ รับรองว่าชีวิตนี้สุขอย่างไม่มีขีดจำกัดแน่นอน ...

150.00 บาท

สถานะ:
ก็คิดดูว่าหากอยู่ดีๆ คุณถูกไล่ออกกะทันหันหรืออยู่ดีๆ ก็ไม่สามารถทำงานได้ ชีวิตของคุณจะเป็นเช่นไร? สมัยนี้การทำงานเดียวหรือมีอาชีพเดียวคือความเสี่ยง คนมากมายเริ่มตื่นตัวที่จะมีอาชีพที่ 2 อาชีพที่ 3 เพื่อความมั่นคงในชีวิตกันแล้ว แล้วตอนนี้คุณมัวทำอะไรอยู่? ...

150.00 บาท

สถานะ:
เรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ผ่านโครงการตามพระราชดำริสำคัญ ๙ โครงการ  Learn How King Bhumibol Adulyadej Implemented 9 Royal Projects  หนังสือชุด ศาสตร์พระราชา พัฒนาทั่วไทย ได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นเเบบอย่างอันดีในการศึกษา หลักการทรงงานของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ 'เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา' เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดเเละพระราชกรณียกิจของพระองค์ ไปศึกษาค้นคว้าเเละประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เเก่ตนเองเเละประเทศชาติสืบไป ...

150.00 บาท

สถานะ:
เรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ผ่านโครงการตามพระราชดำริสำคัญ ๙ โครงการ  Learn How King Bhumibol Adulyadej Implemented 9 Royal Projects  หนังสือชุด ศาสตร์พระราชา พัฒนาทั่วไทย ได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นเเบบอย่างอันดีในการศึกษา หลักการทรงงานของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ 'เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา' เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดเเละพระราชกรณียกิจของพระองค์ ไปศึกษาค้นคว้าเเละประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เเก่ตนเองเเละประเทศชาติสืบไป ...

150.00 บาท

สถานะ:
เรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ผ่านโครงการตามพระราชดำริสำคัญ ๙ โครงการ  Learn How King Bhumibol Adulyadej Implemented 9 Royal Projects  หนังสือชุด ศาสตร์พระราชา พัฒนาทั่วไทย ได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นเเบบอย่างอันดีในการศึกษา หลักการทรงงานของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ 'เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา' เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดเเละพระราชกรณียกิจของพระองค์ ไปศึกษาค้นคว้าเเละประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เเก่ตนเองเเละประเทศชาติสืบไป ...

150.00 บาท

สถานะ:
นำเสนอเรื่องราวของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ผ่านแนวความคิดในการเชื่อมโยงคติทางพุทธศาสนา ระบบการปกครอง และงานศิลปกรรมเข้าด้วยกัน อันเป็นการผสมผสานงานช่างทั้งในงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรม และสร้างสรรค์ให้เกิดความสัมพันธ์ของอาณาจักรเขมร  ทั้งในทางโลกและทางธรรมอย่างกลมกลืนเป็นเอกภาพ ...

165.00 บาท

สถานะ:
ทุกชีวิตมีเกิด มีแก่ มีเจ็บ และมีความตายเป็นปลายทางเหมือนกันทั้งสิ้น แต่จะมีสักกี่ครั้งกันที่ตายแล้วกลับฟื้นขึ้นมาได้อย่างปาฏิหาริย์ เบื้องหลังความตายอันเหลือเชื่อนั้นเป็นอย่างไร ไปฟังคำตอบจากปากของคน “เคยตาย” ได้ในหนังสือเล่มนี้ ...

150.00 บาท

สถานะ:
สมัยนี้ “เงินล้าน” ก้อนแรกไม่ได้หายากอย่างที่คิด แต่อาจจะมีข้อแม้นิดหน่อยว่า... จะหาได้เร็วกว่าหลายเท่า หากคุณก้าวข้ามความเป็นลูกจ้างและออกมาเป็นเจ้านายของตัวเอง ...

59.00 บาท

สถานะ:
เคล็ดลับสั้น ปฏิบัติง่าย ได้ผลจริง ดุแลสุขภาพ ตามวิถีธรรมชาติ จากภูมิปัญญาจีน รวมวิธีพิเศษที่น่าทึ่งถึง 100 เคล็ดลับ  ...

120.00 บาท

สถานะ:
อธิบายความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์และประเพณีวันขึ้นปีใหม่ในสมัยต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน รวมถึงการทรงเจ้าเข้าผีในเทศกาลสงกรานต์ด้วย  ...

160.00 บาท

สถานะ:
รวมสุดยอดเทคนิค แนวทางการปฏิบัติ ที่จะช่วยสร้างให้ทุกคนมีความเป็นผู้นำ ขอแนะนำว่าทุกองค์กรไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้เป็นอันขาด ...

185.00 บาท

สถานะ:
เรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ผ่านโครงการตามพระราชดำริสำคัญ ๙ โครงการ  Learn How King Bhumibol Adulyadej Implemented 9 Royal Projects  หนังสือชุด ศาสตร์พระราชา พัฒนาทั่วไทย ได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นเเบบอย่างอันดีในการศึกษา หลักการทรงงานของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ 'เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา' เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดเเละพระราชกรณียกิจของพระองค์ ไปศึกษาค้นคว้าเเละประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เเก่ตนเองเเละประเทศชาติสืบไป ...

150.00 บาท

สถานะ:
หากคุณเป็นคนเมืองที่อยากมีชีวิตและสุขภาพดี หนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ได้ แนะวิธีการปลูกผักแบบง่ายๆ ไปจนถึงนำผักมาปรุงอาหารกิน อ่านเพลิน ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพ มือใหม่ก็ทำได้ ...

290.00 บาท

สถานะ:
หนังสือเล่มนี้ไม่มีความต้องการที่จะทำให้ท่านงมงาย เพียงแต่ต้องการบอกเล่าถึงเรื่องราวลึกลับสุดอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งถูกบันทึกและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ให้ท่านพิจารณาด้วยวิจารณญาณ เป็นความรู้อีกแขนงที่อาจก่อประโยชน์แก่ท่าน หากเข้าใจและใฝ่ดีอย่างถูกทาง ...

140.00 บาท

สถานะ:
เปิดร้านออนไลน์บน Social Network ที่ใหญ่ที่สุดในโลก การจัดการและประยุกต์ใช้ Page ให้เป็นร้านค้าออนไลน์  การโปรโมท การโฆษณาบน Facebook จัดการร้านค้าบนมือถือด้วยแอพพลิเคชัน การค้าขายไปทั่วโลกด้วย Page ...

240.00 บาท

สถานะ:
เรียนรู้วิธีการใช้งานกล้อง Canon DSLR คู่ใจในแบบง่ายๆ ใช้ได้กับสถานการณ์ต่างๆ ...

219.00 บาท 186.15 บาท

สถานะ:
านเข้าใจง่าย ใช้ได้ทุกสายงานไม่ว่าจะเป็น บัญชี การเงิน บุคคล การตลาด ไอที เรียนรู้จากตัวอย่างที่พบเห็นอยู่ทุกวันในชีวิตคนทำงานใช้งานได้กับ Excel 2007 และ 2003 ...

200.00 บาท

สถานะ:
ความซวยคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นแบบทดสอบความเป็นมนุษย์ อย่ามัวแต่คิดกลัว แต่ให้รับมือกับมันอย่างเข้าใจ ไม่มีใครโชคดีได้ตลอด ดังนั้นขอให้เชื่อเถอะว่า... ไม่มีใครจะซวยได้ตลอดไป ...

99.00 บาท

สถานะ:
เรื่องราวอาถรรพ์ ปริศนาวิญญาณร้าย ในสถานที่รกร้างนั้น ถือเป็นเรื่องที่ยังคงท้าทายให้เหล่าคนกล้า ชอบลองของเข้าไปลองดีอยู่บ่อยๆ จนทำให้หลายๆ แห่งกลายเป็นตำนานความเฮี้ยนที่ไม่มีใครอยากเข้าไปยุ่งอีก เรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่? หนังสือเล่มนี้มีคำตอบให้กับคุณ ...

150.00 บาท

สถานะ:
สมัยนี้การคว้า “เงินล้าน” นั้นไม่ใช่เรื่องยากเกินเอื้อมอีกต่อไป ขอเพียงเข้าใจตัวเอง เข้าใจลูกค้า เข้าใจตลาด ธุรกิจเล็กๆ เริ่มต้นไม่กี่ร้อย ไม่กี่พัน ก็สามารถต่อยอดไปสู่การเป็นธุรกิจที่ใหญ่โตขึ้นได้แน่นอน! ...

130.00 บาท

สถานะ:
การได้เกิดเป็น “มนุษย์” โชคดีที่สุดแล้ว เพราะคงไม่มีใครอยากเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย หรือแม้แต่ไม่มีสิทธิ์ได้เกิด ต้องอยู่เป็นสัตว์นรกชั่วกัปแน่นอน ...

165.00 บาท

สถานะ:
ไม่มีเพื่อนประเภทไหนที่ดี 100% หรือเลว 100% หรอก ฉะนั้นอย่าเอาบรรทัดฐานของเราไปตัดสินใจใครก่อนที่จะได้สัมผัสใกล้ชิด เพราะไม่แน่ว่าคนที่เรามองว่าไม่ดี... ในอนาคตอาจกลายเป็นเพื่อนตายของเราก็ได้! ...

165.00 บาท

สถานะ:
จดจำไว้ว่า “ความล้มเหลว ไม่ใช่ทางเลือก!” จง “อย่ามีข้ออ้างให้กับความล้มเหลว” เด็ดขาด! และขอจงอย่าลืมว่า ชีวิตของคุณเปี่ยมไปด้วยพลังเสมอ! ...

มีสินค้ามือสองอยู่จำนวน : 1 รายการ
ราคา 150.00 บาท
ดูสินค้ามือสองรายการนี้Quick ViewQuick View
219.00 บาท

สถานะ:
ผู้เขียนศึกษาและค้นคว้าเพื่อตอบข้อสงสัยว่าพระสุริโยทัย เป็นใคร มาจากไหนโดยอ้างจากเอกสารหลายเล่มเพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าใจตรงตามหลักฐานที่เป็นจริงและที่น่าจะเป็นไปได้ ...

155.00 บาท

สถานะ:
รวมท่าบริหารร่างกายแบบง่ายๆ ที่สามารถทำได้ทุกที่ จะที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือที่ทำงานก็ทำได้ทั้งนั้น “สุขภาพที่ดีหาซื้อไม่ได้ ต้องสร้างขึ้นมาด้วยตัวเอง” ออกกำลังกายวันละนิด ขยับแข้งขยับขาวันละหน่อย สุขภาพที่ดีรออยู่แน่นอน ...

140.00 บาท

สถานะ:
ขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่มาร่วมสร้างเสริมนิสัยรักสุขภาพให้กับลูกน้อย เพื่อสุขภาพที่ดี แข็งแรง แบบยั่งยืน แล้วมาสร้าง “เกราะ” เพื่อป้องกัน “โรค” ให้กับลูก ด้วยการรู้เท่าทันโรคร้ายต่างๆ ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้! ...

135.00 บาท

สถานะ:
ไขมันอะไร ยิ่งกินยิ่งผอม!!! มหัศจรรย์ไขมันแท้ๆ เชียว   อะไรกันเนี่ย... เข้าใจมาตลอดว่าการกินไขมันคือทำให้อ้วน ตุ่ม เผละ   แล้วสิ่งนี้คืออะไรกัน??   การกินอาหารแบบคีโตเจนิคมันคืออะไร ทำไมยิ่งกินยิ่งผอมโดยไม่ต้องออกกำลังกาย ฟังดูเหมือนอาหารในฝันเลย ตื่นค่ะตื่น แล้วมาเรียนรู้วิธีการกินอาหารแบบคีโตเจนิคจริงๆ เราต้องควบคุมปริมาณการกินด้วยนะคะ แต่จะเน้นไขมันในสัดส่วนที่เยอะหน่อย แต่ผลลัพธ์ที่ได้ทำให้คุณต้องร้องว้าว...กระโดดตัวลอยเลย     เราผอมลง เราแข็งแรงขึ้น เราไม่ได้อดอาหาร  แต่เราใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ รวบรวมองค์ความรู้บวกการจัดการกลไกร่างกายที่ดี นำพาไปสู่การตอบสนองของร่างกายเราเอง ด้วยอาหารกลุ่มไขมัน" นี่คือคำจำกัดความของ...

195.00 บาท

สถานะ:
สมัยนี้หากทำงานประจำอยู่แต่อยากหารายได้เสริมนั้นไม่ยาก ไม่จำเป็นต้องทุ่มสุดตัว ไม่จำเป็นต้องตัดสินใจลาออกจากงานประจำ ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาทั้งหมดของชีวิตเพื่อเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ทำได้จริงแน่นอน! ...

99.00 บาท

สถานะ:
เรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ผ่านโครงการตามพระราชดำริสำคัญ ๙ โครงการ  Learn How King Bhumibol Adulyadej Implemented 9 Royal Projects  หนังสือชุด ศาสตร์พระราชา พัฒนาทั่วไทย ได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นเเบบอย่างอันดีในการศึกษา หลักการทรงงานของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ 'เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา' เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดเเละพระราชกรณียกิจของพระองค์ ไปศึกษาค้นคว้าเเละประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เเก่ตนเองเเละประเทศชาติสืบไป ...

150.00 บาท

สถานะ:
ใครๆ ก็อยากเรียนเก่ง ได้คะแนนดีๆ กันทั้งนั้น แต่หลายๆ คนกลับเลือกที่จะดูถูกตัวเองว่า.. เราคงไม่เก่งหรอก เรามันคนหัวไม่ดี หนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนทัศนคติแย่ๆ เหล่านั้นแล้วพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าใครๆ ก็เรียนเก่งได้ทั้งนั้น ไม่เชื่อใช่ไหม? ลองอ่านให้จบ แล้วมาดูคะแนนตอนสอบเสร็จกัน ...

150.00 บาท

สถานะ:
ธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่ธุรกิจที่เลวร้ายหรือน่ารังเกียจ “ตัวบุคคล” และ “วิธีการ” ต่างหากที่มักจะทำให้ธุรกิจนี้ถูกมองในแง่ลบเสียมากกว่า จริงๆ แล้วธุรกิจประเภทนี้ยังเติบโตได้อีกและสร้างกำไรได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ และหากทำด้วยวิถีที่บริสุทธิ์และโปร่งใส ผลที่จะได้รับกลับมารับรองได้ว่าสมดังที่ปรารถนาแน่นอน! ...

130.00 บาท

สถานะ:
ตำนานชีวิต คมความคิด ข้อคิดดีๆ ของเจ้าสัวเฉลียว อยู่วิทยา ที่จะเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ในการสู้ชีวิต และพิสูจน์ในสัจธรรมที่ว่า “ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน” ...

120.00 บาท

สถานะ:
ตอนที่คิดอยากจะร่ำรวยเงินทอง อยากจะรวยตอนนี้หรืออยากจะรอล่ะ? ถ้าไม่อยากรอ ก็อย่า “เดี๋ยว” ในเรื่องบุญ ขอบอกว่าทำงานแทบตายแต่ไม่มีบุญหนุนก็ไม่รวยขึ้นมาได้หรอก สะสมบุญไว้เถิด โดยการคิดดี ทำดี อยู่ในศีล ในธรรม รับรองว่าได้ดีแน่ๆ ครูบาอาจารย์ท่านพิสูจน์มาให้เห็นแล้ว ...

99.00 บาท

สถานะ:
หนังสือเล่มนี้ตั้งใจอธิบายความสามารถของโปรแกรมมทั้งหมด ถึงจะลำเอียงเน้นไปทางงานวาดเส้นมากสักหน่อย เพราะเป็นความสามารถหลัก แต่ก็ไม่ได้ตัดทอนส่วนอื่นออก เพื่อให้ผู้อ่านที่ซื้อหนังสือไปใช้งานสามารถใช้โปรแกรมได้เต็มประสิทธิภาพ และใช้ได้ “เป็น” ทุกฟังก์ชั่น ...

299.00 บาท

สถานะ:
เป็นหนังสือเรียนที่สอนการเขียนโปรแกรมภาษา Java บนพื้นฐานของ OOP ที่เข้าใจง่าย เพื่อให้เข้าใจอย่างแท้จริง ...

299.00 บาท

สถานะ:
พื้นฐานการพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Visual Basic 2010 - หลักการเขียนโปรแกรมและแก่นของภาษา Visual Basic 2010 - รู้จักและใช้งานคอนโทรลต่างๆ ใน Visual Basic 2010 - ตรวจสอบและจัดการความผิดพลาดจากการพัฒนาแอพพิลเคชัน - การใช้งาน .NET Namespace ครอบคลุมทุกรูปแบบ - การพัฒนาแอพพลิเคชันฐานข้อมูลร่วมกับฐานข้อมูล Access และ SQL Server  - การพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย ASP.NET 4.0 - สร้างชุดติดตั้งเพื่อการนำแอพพลิเคชันไปเผยแพร่ใช้งาน ...

325.00 บาท

สถานะ:
www.batorastore.com © 2024