การเมือง


ค้นหา

แสดง:
เรียงลำดับโดย:
หากใครที่เคยได้อ่านเรื่องราวของราชทูตไทยที่ได้ไปเมืองลอนดอน ที่หม่อมราโชทัยแต่ง โดยเฉพาะผู้ที่เป็นนักเรียนผู้ที่เรียนภาษาต่างประเทศในชั้นหลัง ถ้าไม่รู้ฐานะของหม่อมราโชทัย ก็ไม่น่าจะเห็นราคาตามสมควรของหนังสือเล่มนี้ บางทีอาจจะมีผู้ยิ้มเยาะว่าหม่อมราโชทัยนั้น ช่างไปเอาของจืดๆ มาแต่งพรรณนาทำไมกัน ดูแล้วก็กลายเป็นวิจิตพิสดารและเต็มไปด้วยความพิศวงงงงวย ผู้ที่คิดเห็นหรือกล่าวเช่นนี้ ต้องนึกถึงฐานะของหม่อมราโชทัยว่า เมื่อท่านแต่งหนังสือเรื่องนี้ขึ้นมานั้น เป็นเวลาแรกที่ประเทศไทยได้พบเห็นของเหล่านั้นว่าเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าอ่านด้วยการรู้เช่นนี้ ข้าพเข้าเชื่อว่าพวกเราทุกคนก็คงจะเห็นเป็นอย่างเดียวกันว่า หม่อมราโชทัยได้สามารถแต่งให้พรรณาดีมิใช่น้อย ถึงแม้จะใช้ถ้อยคำแบบเก่าๆ เพราะคำใหม่ที่เราใช้กันในปั...

170.00 บาท 159.80 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้ถ่ายทอดในรูปของ "งานนิพนธ์" โดยผู้เขียน "รองศาสตราจารย์ ดร.บรรพต กำเนิดศิริ" ได้เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ในวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทูตสมัยใหม่ เพื่อให้ผู้ที่ศึกษามีความเข้าใจลักษณะการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูต และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในยุโรปในช่วงเวลาดังกล่าวได้ลึกซึ้งขึ้น และประการต่อมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนทั่วไป ที่สนใจในด้านการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเน้นที่ภูมิภาคยุโรปเป็นหลัก... (ส่วนหนึ่งจาก 'คำนำ') ขอเชิญคุณผู้อ่านมาติดตามเรื่องเหล่านั้นไปด้วยกันในหนังสือ "ประวัติศาสตร์การทูตตั้งแต่การประชุม ที่กรุงเวียนนา ค.ศ 1815 จนถึงจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นปี ค.ศ.1947" เล่มนี้   368...

350.00 บาท 297.50 บาท

สถานะ:
สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ กล่าวถึง ประวัติศาสตร์การเมืองไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนกระทั่งปัจจุบัน พร้อมด้วยสาระน่ารู้อันเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองไทยอีกมากมาย อาทิ สถาบันทางการเมือง สถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐธรรมนูญ และอีกมากมาย ซึ่งได้รวบรวมมาไว้เพื่อให้ผู้สนใจได้ใช้เป็นคู่มือประกอบการศึกษาหาความรู้ หรือประกอบการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป 568 หน้า   สารบัญ ภาค 1 ประวัติศาสตร์การเมืองไทย - การเมืองไทยสมัยสุโขทัย (พ.ศ.1800-1981) - การเมืองไทยสมัยอยุธยา (พ.ศ.1893-2310) - การเมืองไทยสมัยธนบุรี (พ.ศ.2310-2325) - การเมืองไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช ถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2325-2411) -...

265.00 บาท 225.25 บาท

สถานะ:
328 หน้า   สารบัญ - ว่าด้วยปัญหาเจ้าพ่อ - ฆ่ากันในวงการธุรกิจ - เจริญ สิริวัฒนภักดี ตำนานเหล้าการเมือง หงส์กระหายเลือด!! - ชม้อย ทิพย์ใส วีรสตรีหรือซาตานกันแน่! - เอกยุทธ อัญชันบุตร ดินที่ถูกปั้นให้เป็นดาว แล้วก็กลายเป็นธุลี - วิชัย มาลีนนท์ คนขี่หลังเสือ - กำนันทรง - อารีย์ ชุ้นฟุ้ง เจ้าพ่อน้ำตาล "วังขนาย" - สุกรี โพธิรัตนังกูร เจ้าพ่อสิ่งทอ - สวัสดิ์ หอรุ่งเรือง I shall Return ...

250.00 บาท 212.50 บาท

สถานะ:
รีวิวจากบรรณาธิการ batorastore.com พม่าเสียเมือง ผู้เขียน – มรว. คึกฤทธิ์ ปราโมช พม่าเสียเมือง เรื่องราวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเมืองพม่าตอนเสียเมืองให้แก่ฝรั่ง โดยได้เรียบเรียงมาจากบันทึกของชาวอังกฤษที่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ในสมัยนั้นหลายเล่ม ทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับขนมธรรมเนียม ประเพณี และราชการในกรุงอังวะ ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย แอดมินได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับช่วงระยะเวลาก่อนที่อังกฤษจะเข้ายึดครองพม่า และได้ยินกิตติศัพท์ความร้ายกาจของพระนางศุภยลัตและพระมารดา รวมไปถึง ความไม่เอาไหนของ พระเจ้าสีปอ ที่ให้มเหสีจูงจมูก จนกระทั่งเกิดโศกนาฏกรรมในพระราชวัง ที่เป็นที่กล่าวขวัญถึงจนปัจจุบันมาอย่างคร่าวๆ ตามสารคดีต่าง (ตอนนั้นไม่ได้ใส่ใจจะฟังเท่าไหร่)   จนได...

160.00 บาท 144.00 บาท

สถานะ:
สั่งจองสินค้า
(ต้องการสินค้า)
รายงานฉบับนี้เป็นเสมือนคำประกาศต่อสังคมไทยว่า วัฒนธรรมแห่งการปล่อยให้ผู้กระทำผิดที่มีอำนาจลอยนวล และการเหยียบย่ำสิทธิในชีวิตและความเป็นคนจะต้องยุติลงในสังคมไทยเสียที ถึงเวลาที่คนรุ่นใหม่จะต้องช่วยกันรื้อถอนวัฒนธรรมการเมืองอันน่ารังเกียจที่ครอบงำสังคมไทยนี้ เราขอเน้นย้ำว่า ความจริงและความยุติธรรมมีความสำคัญมากกว่าความปรองดองอันหลอกลวงฉาบฉวย ความจริงและความยุติธรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสังคใหม่ ที่คุณค่าและศักดิ์ศรีของประชาชนทุกชนชั้นต้องได้รับการเคารพและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน   รายงานของศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมกรณี เม.ย.-พ.ค. 53 (ศปช.) ที่ท่านถืออยู่ในมือนี้ มีจุดเริ่มต้นจากคนหนุ่มสาวกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง ที่ไม่สามารถทำใจนิ่งเฉยกับความรุ...

500.00 บาท 425.00 บาท

สถานะ:
...

135.00 บาท 114.75 บาท

สถานะ:
ขอเชิญคุณผู้อ่านพบกับเรื่องราวอันเข้มข้นของ "สุดยอด 28 นายกรัฐมนตรี" ไทย ที่สร้างประวัติศาสตร์ ตำนาน สงคราม หรือ การเปลี่ยนแปลงจนเกิดเป็นประเทศไทย ลึก ล้วง ลับ กับยุทธศาสตร์ ความเปลี่ยนแปลง การปกครอง และการบริหารประเทศของทุกคณะรัฐบาล ในแต่ละยุคสมัย ใครเกิด? ใครดับ? ใครลุก? ใครล้ม? และใครรับ? นี่คือเบื้องลึก เบื้องหลัง ที่ต้องอ่าน เก็บ สะสม เป็นประวัติศาสตร์ของชาติ อย่างตรงไปตรงมา ในทุกบทบาทการเมือง ทุกการดำรงตำแหน่ง ทุกผลงานที่สำคัญ ของทุกนายกรัฐมนตรีในแต่ละรัฐบาล มาร่วมลึก ล้วง ลับ...ประวัติศาสตร์ชาติไทย ด้วยตัวคุณเอง!   406 หน้า     สารบัญ - การเมืองหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนกระทั่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ - นา...

250.00 บาท 212.50 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้  "ดร.ประทวน วินนิจ" และ "ดร.ทรงคุณ จันทจร" ผู้เขียนตั้งใจจะสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของหนุ่มสาวโรงงาน ภายใต้กระแสระบบทุนนิยมที่ถาโถมรุนแรงในยุคโลกาภิวัตน์ โดยที่ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งได้ นอกจากหยุดที่ตัวเราเองเท่านั้น ถึงแม้จะเป็นเพียงบางช่วงบางตอน บางแง่มุมของหนุ่มสาวจากต่างจังหวัด ที่มุ่งหน้าเข้ากรุงเพื่อตามหาฝันของตัวเอง แต่มันคือชีวิตจริงของพวกเขาชาวโรงงาน ที่หลายคนอาจไม่เคยรับรู้ ซึ่งผู้เขียนพยายามอย่างยิ่งที่จะใช้ภาษาง่ายๆ สลับกับคำถามไถ่ไปตามประสาหนุ่มสาวโรงงานนั่งคุยกัน หวังว่า "ไปตายเอาดาบหน้า" หนังสือที่บรรจุเรื่องราว ความหวัง ความฝัน ชีวิตจริงของชาวโรงงาน เล่มนี้จะสามารถสื่อสารเนื้อหาสาระอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจที่ดีขึ้นระหว่างคน...

165.00 บาท 140.25 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้จัดทำขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 6 ปีรัฐประหาร 2549 "อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ" ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ได้รวบรวมบทความที่ได้เขียนลงหนังสือพิมพ์และแสดงความคิดเห็นในสถานที่ต่างๆ ซึ่งได้อธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเน้นการต่อสู้ระหว่าง "อมาตยาธิปไตย" กับ "ประชาชนผู้รักประชาธิปไตย" อันเป็นคู่ความขัดแย้งสำคัญที่มีบทบาททางสังคม โดยบทความเหล่านี้รวบรวมจากบทความที่ตีพิมพ์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 -  มิถุนายน 2555 ในหนังสือ "รวมบทความ อ.ธิดา ถาวรเศรษฐ" เล่มนี้ 268 หน้า   สารบัญ - ความขัดแย้งภายในองค์กรและความขัดแย้งในหมู่ประชาชน - จริง, เท็จ:ท่วงทำนองของฝ่ายประชาชน - ทำไมประชาธิปัตย์จึงพ่ายแพ้การเลือกต...

100.00 บาท 85.00 บาท

สถานะ:
หนังสือนี้มีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารปกครองสาธารณะ (Public Governance) ซึ่งเน้นการบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21 เขียนโดย กัลยา แซ่อั้ง, หทัยชนก ศิริวัฒนกุล, สมใจ สังข์แสตมป์, ดร. ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ, ดร. วสันต์ เหลืองประภัสร์, ดร. ทวิดา กมลเวชช, รศ.ดร. โสภารัตน์ จารุสมบัติ, ผศ.ดร. อรทัย ก๊กผล และ รศ.ดร. อัมพร ธำรงลักษณ์ โดยเนื้อหาในเล่มได้แสดงให้เห็นตั้งแต่การทำความรู้จักกับการบริหารปกครองสาธารณะ นโยบายสาธารณะในบริบทการบริหารปกครอง การบริหารปกครองกับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชน นโยบายสิ่งแวดล้อม การปฏิรูประบบราชการไทย การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ และจริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังมีดัชนีท้ายเ...

350.00 บาท 297.50 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายในการกระตุ้นจิตสำนึกรับรู้ของผู้คนต่อประเด็นความไม่เป็นธรรม เนื้อหาโดยมากปราศจากข้อสรุปหรือทางออก และยังเต็มไปด้วยจุดอ่อนและความบกพร่องทางความคิด ความไม่สมบูรณ์เหล่านี้ หาใช่ความผิดพลาดของนักเขียน หากเป็นความตั้งใจและความรับผิดชอบของคณะทำางานกลุ่มแกนขับเคลื่อนเครือข่ายถมช่องว่างทางสังคมโดยตรง โดยมุ่งหวังให้เกิดกระบวนการถกเถียงแลกเปลี่ยนบนพื้นฐานของเนื้อหาและเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ เพื่อก่อให้เกิดปัญญาร่วมของสังคมที่ดียิ่งขึ้น ในยุคสมัยของปัจเจกชนนิยมนี้ ผู้คนจำานวนมากฝ่ายต่างก็เรียกร้องหาความเป็นธรรม โดยเฉพาะความเป็นธรรมทางสังคม ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีที่แสดงให้เห็นถึงการหวนกลับมารู้สึกสัมพันธ์เชื่อมโยงกับคนอื่นๆ ในสังคม ภารกิจการถมช่องว่างความเหลื่อมล้ำเพื่อ...

199.00 บาท 169.15 บาท

สถานะ:
"ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย" หนังสือที่เขียนโดย "คริส เบเคอร์" (นักประวัติศาสตร์) และ "ผาสุก พงษ์ไพจิตร" (นักเศรษฐศาสตร์การเมือง) ทั้งสองท่านเป็นนักวิชาการที่มีผลงานเขียนและแปลร่วมกันหลายเล่ม เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มนี้จะทำให้คุณมองเห็นภาพของเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้กระจ่างชัด ผ่านภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง นับตั้งแต่ก่อนที่ "รัฐชาติ" จะถือกำเนิดขึ้น จนถึงการกำเนิด "รัฐชาติ (ไทย)" และถูกขับดันให้สำแดงพลังตัวตนจนซึมลึกอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของคนในชาติอย่างแนบแนียน       อธิบายถึงสาเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดวิกฤติทางการเมืองและเศรษฐกิจหลายครั้งหลายครา วิพากษ์ความซั...

395.00 บาท

สถานะ:
"มลายู" เป็นชนชาติหนึ่งของประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีคนต่างชาติพันธ์ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม ประชากรกว่าครึ่งหนึ่งในประเทศมาเลเซียเป็นชาวมลายู และนับถือศาสนาอิสลาม ในอดีตที่ผ่านมา จนเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในมาเลเซีย เนื่องจากมีการกีดกันทางศาสนา เชื้อชาติ ระหว่างชาวมลายูกับชาวจีนที่เข้ามาตั้งรกรากในประเทศมาเลเซีย จึงกลายเป็นปมชนวนทำให้เกิดความบาดหมางกันขึ้น สุดท้ายกลายเป็นปัญหาระดับประเทศ  หนังสือเรื่องนี้ เขียนโดย "ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช" โดยเนื้อหาในเล่มได้อธิบายถึงความขัดแย้งอย่างรุนแรงของชาวมลายูด้วยกัน ด้วยการเข้าห่ำหันประหัตประหารฝ่ายตรงกันข้าม ถือว่าเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจยิ่ง ถึงความเกี่ยวพันทางสังคมในชาติพันธุ์หนึ่ง "หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช" ได้ติดตามเร...

180.00 บาท 162.00 บาท

สถานะ:
"การเมืองแบบหมาๆ" หนังสือที่ "ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์" ถ่ายทอดประสบการณ์ทางการเมือง นับตั้งแต่การจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมือง การหาเสียงเลือกตั้ง จนกระทั่งได้ทำงานทางการเมือง พร้อมวิเคราะห์วิจารณ์นิสัยของนักการเมืองเปรียบเปรยกับนิสัยของหมา ว่ามีความต่างและเหมือนกันอย่างไร เพื่อฝากเตือนนักการเมืองที่กำลังกลายเป็นงูเห่า และนักการเมืองที่ไม่มีอุดมการณ์ ให้ช่วยปฏิบัติตัวเฝ้าประเทศให้เหมือน "หมาเฝ้าบ้าน" ในการทำงานตอบแทนประชาชน 192 หน้า   สารบัญ - การเมืองแบบหมาหมา - จุดเริ่มต้นของความหายนะ...ตั้งพรรคการเมือง - เลือกตั้ง 54 ประชาธิปไตย หรือ "ประชาธิปตังค์" - วันสมัครและ "จับเบอร์" เมื่อระฆังดัง - ป้ายหาเสียง..."นักรบเสาไฟฟ้า" - กระแสสื่อ "นักกระดานโต้คลื่น" - ป...

200.00 บาท 170.00 บาท

สถานะ:
งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาการเมืองภาคประชาชนในฐานะองค์ประกอบใหม่ของระบอบประชาธิปไตยมากกว่าจะลงสู่รายละเอียดในปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนกำลังประสบอยู่ เช่นปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิต ปัญหาความเสื่อมทรุดของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม หรือปัญหาความยากจนโดยรวม สิ่งที่เป็นคำถามหลักคือการเมืองภาคประชาชนมีฐานะความชอบธรรมอยู่ตรงไหนในระบอบการเมืองการปกครองไทย และสามารถแสดงบทบาทสนองจุดหมายอะไรได้บ้างในสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ 348 หน้า   สารบัญ บทที่ 1 ปัญหาประชาธิปไตยในประเทศไทย : ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสังคม บทที่ 2 ผลกระทบของกระบวนการโลกาภิวัฒน์ที่มีต่อรัฐไทยและระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย บทที่ 3 ก...

250.00 บาท 212.50 บาท

สถานะ:
โครสร้างนิยมและสัญวิทยาที่ผู้เขียน "รศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร" กล่าวถึงในงานศึกษา "สัญวิทยา โครงสร้างนิยม หลังโครงสร้างนิยม กับการศึกษารัฐศาสตร์" นี้ อยู่ในกรอบที่สามารถนำมาใช้ในลักษณะที่แตกต่างและวิพากษ์ท้าทายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมโนทัศน์เรื่องสัญญะ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปสัญญะกับความหมายสัญญะ รวมตลอดถึงการอ่านและการวิเคราะห์ตัวบท การที่เราจะสามารถทำความเข้าใจงานวิชาการที่ใช้วิธีการหาความรู้แบบหลังสมัยใหม่นิยม/หลังโครงสร้างนิยมได้ ส่วนหนึ่งก็เพราะผู้อ่านมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจรากฐานความคิดเหล่านี้ร่วมด้วยนั่นเอง   416 หน้า     สารบัญ - แฟร์ดิน็องด์ เดอ โซซูร์ กับพัฒนาการของวิธีการหาความรู้แบบโครงสร้างนิยม (Ferdinand de Saussure and the Developm...

350.00 บาท 297.50 บาท

สถานะ:
หนังสือที่จะช่วยเปิดพื้นที่ทางความคิดในการศึกษาทางรัฐศาสตร์ให้กับคุณ โดย "รศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร" พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้กับการแสดงความไม่เห็นด้วย เห็นไม่ตรงกันทางการเมืองท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองของประเทศไทยที่เพรียกหาแต่ความสมานฉันท์และความเห็นพ้องต้องกัน แทนที่จะลดความไม่เสมอภาคและความอยุติธรรมต่างๆ ในสังคมอย่างที่ร็องซีแยร์เสนอไว้ เพื่อนำไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง 120 หน้า   สารบัญ - การเมือง - การไม่เห็นด้วย - การเมืองของสุนทรียศาสตร์ - การเมืองของวรรณกรรม - บทสรุป : สุนทรียศาสตร์กับการเมือง ...
1 (1)


150.00 บาท 127.50 บาท
1 (1)

สถานะ:
การลอบสังหารประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นบ่อยครั้ง นับตั้งแต่ประธานาธิบดี "อับราฮัม ลินคอล์น" เป็นต้นมา... เกิดอะไรขึ้นกับผู้บริหารสูงสุดของประเทศที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกเหล่านี้? อำนาจที่เหนืออำนาจมาจากไหน? ใครเป็นผู้ลงมือกระทำ? หลากหลายคำตอบหรือข้อสรุปของเหตุการณ์ต่างๆ ที่เปิดเผยออกมา เราไม่อาจฟันธงได้ว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริง! แต่หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ลอบสังหารครั้งสำคัญๆ ที่ทำให้ประธานาธิบดีคนแล้วคนเล่าต้องเสียชีวิต รวมไปถึงการวางแผนลอบสังหารประธานาธิบดีครั้งอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้คุณสามารถวิเคราะห์หลังจากอ่านข้อมูลต่างๆ ในเล่มนี้ได้ว่า อะไรคือเบื้องหลังเหตุการณ์ร้ายแรงเหล่านั้น!? 208 หน้า สารบัญ - ลอบสังหาร อับราฮัม ลินคอล์น Abraham...
1 (1)


160.00 บาท 144.00 บาท
1 (1)

สถานะ:
ของหมดถาวร
(ต้องการสินค้า)
การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งและการซื้อเสียงมิใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย หากสามารถสืบย้อนกลับไปได้ตั้งแต่สมัยกลางทศวรรษ 2510 ที่เริ่มมีบรรยากาศการเมืองแบบเปิดกว้างมากขึ้น หลังจากที่ประเทศต้องตกอยู่ภายใต้การครอบงำของระบอบเผด็จการทหารมาเป็นเวลานาน นักวิชาการโดยเฉพาะสาขารัฐศาสตร์เริ่มตื่นตัวสนใจศึกษาสิ่งที่เรียกว่า “พฤติกรรมของผู้เลือกตั้ง” เพื่ออธิบายและคาดการณ์แบบแผ่นทั่วไปของการลงคะแนนเสียงเลือกผู้แทนราษฎรของผู้มีสิทธิออกเสียงทั่วประเทศรวมถึงนักกฎหมายจำนวนหนึ่งที่สนใจศึกษากฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง การศึกษาในแนวทางนี้ยังคงได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันท่ามกลางความผันผวนและผกผันของการเมืองไทย ที่สถาบันประชาธิปไตยและกระบวนการเลือกตั้งถูกทำให้สะดุดหยุ...

230.00 บาท 195.50 บาท

สถานะ:
หนังสือนี้อธิบายเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นไทย โดยเริ่มตั้งแต่การทำความรู้จักกับหลักการ แนวคิด และทฤษฎีว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ พัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ข้อเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเพิ่มเติม นำเสนอด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย พร้อมบทสรุปที่สั้นกระชับ และคำถามทบทวนความรู้ในแต่ละบท เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องกาศึกษาการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย และผู้สนใจทุกท่าน 250 หน้า   สารบัญ บทที่ 1 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น บทที่ 2 การปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ บทที่ 3 พัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นไทย บทที่ 4 การปกครอง...

220.00 บาท 187.00 บาท

สถานะ:
หนังสือที่นำเสนอข้อเท็จจริงอันลึกลับเกี่ยวกับเส้นทางเดินของความไม่ชอบมาพากลในการจัดซื้อ CTX 9000 ที่แสดงให้เห็นถึงการล็อกสเปค ความผิดปกติของการซื้อผ่านบริษัทตัวแทนแทนการซื้อตรงมีการตีแผ่ขบวนการและตัวละครที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขกฎระเบียบ สัญญาเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม "ศิริโชค โสภา" ได้ตีแผ่ทั้งเบื้องลึกและเบื้องหลังอย่างชัดเจน เพื่อให้คุณผู้อ่านรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมนักการเมือง พ่อค้านักธุรกิจ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ และไม่ตกเป็นเหยื่อการโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายการเมืองใดๆ ในหนังสือ "จับตาคนโกงชาติ" เล่มนี้   144 หน้า ...
1 (1)


175.00 บาท 148.75 บาท
1 (1)

สถานะ:
เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนนับล้านคนมีส่วนร่วมในการร่าง นั่นก็เท่ากับว่า ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย เป็นผู้สร้างหลักเกณฑ์ในการปกครองบ้านเมืองด้วยตนเอง และแน่นอนว่าประชาชนจะต้องเป็นผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนี้ไว้ให้ได้ใช้ ได้ปฏิบัติตามกันอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างจีรังยั่งยืนตลอดไป โดย "เดโช สวนานนท์" ผู้เขียนหนังสือเรื่องนี้ ได้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ตรงที่ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร เขียนหนังสือจิตวิทยาการเมืองขึ้นไว้สักเล่มหนึ่ง เพื่อเป็นการเปิดทางให้มีการศึกษาแขนงวิชาพฤติกรรมทางการเมืองให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป   328 หน้า     สารบัญ - ก-อ -...

175.00 บาท 148.75 บาท

สถานะ:
หนังสือรวบรวมและวิเคราะห์ข้อพิพากษ์ทฤษฎีทางการเมืองต่างๆ ของคลิฟฟอร์ด เกียทซ์ นักวิชาการด้านมานุษยวิทยาชาวอเมริกันคนสำคัญที่มีอิทธิพลต่อแวดวงวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ในปัจจุบัน โดยเนื้อหาภายในได้นำเสนอข้อวิพากษ์เกี่ยวกับ "ทฤษฎีปรัชญาการเมือง" ที่ปรากฏอยู่ในบทความ "The World in Pieces" ของ "Clifford Geertz" ผู้มีส่วนสำคัญต่อการเกิดข้อถกเถียงต่างๆ ระหว่างปรัชญาการเมืองกับมานุษยวิทยามากมาย และช่วยสร้างความขรุขระ (ทางความคิด) ให้ผู้คนที่แตกต่างหลากหลาย ได้เดินไปร่วมกันโดยไม่ลื่นล้มคว่ำลง เพราะความมั่นใจในตนเอง (EGO) ที่อาจมีอยู่มากเกินไป รวมทั้งหนังสือ "ข้อวิพากษ์ทฤษฎีการเมืองกระแสหลักของ คลิฟฟอร์ด เกียทซ์" เล่มนี้จะทำให้คุณผู้อ่านเปิดโลกทัศน์ รับเอาแนวความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อน และทำให้...
1 (1)


165.00 บาท 140.25 บาท
1 (1)

สถานะ:
หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เขียนเพื่ออธิบายว่าภาพวาดมีความจริงหรือไม่! แต่เป็นการอธิบายแนวคิดทางสุนทรียศาสตร์ของนักปรัชญา พร้อมๆ กับวิจารณ์แนวคิดดังกล่าว โดยที่ "สุนทรียศาสตร์" มาจากภาษาสันสฤตว่า "สุนทรียะ" ซึ่งแปลว่า "งาม" ในขณะที่ "ศาสตร์" แปลว่า "วิชา" เมื่อรวมความแล้วจึงแปลได้ว่า "วิชาที่ว่าด้วยสิ่งสวยงาม" ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า "Aesthetics" โดยศัพท์คำนี้เกิดจากนักปรัชญาเหตุผลนิยมชาวเยอรมันชื่ออเล็กซานเดอร์ ก็อทท์ลีบ โบมกาเทน Alexander Gottieb Baumgarten ที่สร้างคำมาจากภาษากรีกว่า Aisthetikos ซึ่งแปลว่า "รู้ได้ด้วยผัสสะ"   352 หน้า   สารบัญ บทที่ 1 แดร์ริดาและการคืนรองเท้าให้กับฟานก็อก บทที่ 2 คำอธิบายและข้อวิจารณ์เบื้องต้นต่อการรื้อสร้าง บทที่ 3 ไฮเด็กเกอร์ก...

320.00 บาท 272.00 บาท

สถานะ:
เขียนโดย "ประภาส ปิ่นตบแต่ง" ปัจจุบัน มีความสนใจถกเถียง แลกเปลี่ยนมิติการเมืองของขบวนการทางสังคมทั้งในส่วนของนักเคลื่อนไหวในขบวนการฯ และมีการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทางต่างๆ ในวงวิชาการต่างประเทศมีงานเขียนจำนวนมากในเชิงแนวคิด ทฤษฎี ซึ่งก็มาจากการสังเคราะห์ประสบการณ์การเคลื่อนไหวทางสังคม แต่ในสังคมไทยดูเหมือนว่า ถกเถียงแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ แม้จะมีอย่างกว้างขวาง แต่ก็ไม่มีงานเขียนมากนัก ดังนั้น หนังสือ ‘แนวการวิเคราะห์การเมืองแบบขบวนการทางสังคม’ โดย ประภาส ปิ่นตบแต่ง ภาควิชากาปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่มนี้ จึงมุ่งสำรวจองค์ความรู้การวิเคราะห์การเมืองในแนวการวิเคราะห์แบบขบวนการทางสังคม   สำหรับเนื้อหาส่วนที่ 1 จะเป็นการการสำรวจกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิเคร...

150.00 บาท 127.50 บาท

สถานะ:
เขียนโดย "ส.อ. ประสิทธิ์ แก้วอินทร์" (ทับ.องค์ดำ) 240 หน้า ...

220.00 บาท 187.00 บาท

สถานะ:
หนังสือรวบรวมบทความของ "ปิยบุตร แสงกนกกุล" อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรื ซึ่งล้วนเป็นบทความที่วิเคราะห์ปัญหารัฐธรรมนูญ   การเมือง และกฎหมายมหาชนของไทยได้อย่างน่าสนใจ ทั้งยังได้นำประสบการณ์ในบางเรื่องของต่างประเทศมาวิเคราะห์ให้ได้ศึกษา สำหรับการทำความเข้าใจต่อบทบาทขององค์กรตุลาการในประชาธิปไตย การวิจารณ์คำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยในคดีที่เกี่ยวกับการเมือง รวมถึงพระราชอำนาจและบทบาทของกษัตริย์ของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งควรค่าแก่การศึกษาและพินิจพิเคราะห์เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ "พระปรมาภิไธย ประชาธิปไตย และตุลาการ" เป็นอย่างยิ่ง   256 หน้า     สารบัญ 1. องค์กรตุลาการกับประชาธิปไตย 2. อะไรคือ ตัดสิน "ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์...

180.00 บาท 153.00 บาท

สถานะ:
"มนุษย์เกิดมาเสรี แต่ถูกพันธนาการอยู่ทั่วทุกแห่งหน" ผู้เชื่อว่าตนเป็นนายคนอื่นกลับเป็นทาสเสียยิ่งกว่า ข้าพเจ้าไม่ทราบจะทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้ถูกต้องตามกฎหมายได้อย่างไร? ข้าพเจ้าเชื่อว่าตอบคำถามนี้ได้ "เมื่อประชาชนถูกบังคับให้เชื่อฟัง เขาก็เชื่อฟัง เขาย่อมทำดีแล้ว แต่ทันทีที่เขาสลัดแอกทิ้งไปได้ เขาก็สลัดมันทิ้ง เขาทำได้ดียิ่งขึ้น เพราะสิทธิที่เขาใช้เพื่อเอาเสรีภาพคืนมานั้น ก็เป็นสิทธิเดียวกันกับที่ถูกใช้เพื่อแย่งมันไปจากเขา จะพูดว่าประชาชนมีสิทธิที่จะเอาเสรีภาพของตนคืนมาก็ได้ หรือจะบอกว่าไม่มีใครมีสิทธิแย่งมันไปก็ได้เหมือนกัน แต่ระเบียบสังคมเป็นสิทธิอันศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นฐานของสิทธิอื่นๆ ทั้งมวล ทว่าสิทธินี้ไม่ได้มาจากธรรมชาติ มันเกิดจากการตกลงร่วมกัน เราจึงจำเป็นต้องรู้ว่าข้อตกลงเหล่านั้...
1 (1)


245.00 บาท 208.25 บาท
1 (1)

สถานะ:
เคยมีนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์กล่าวไว้ว่า “ประชาธิปไตย” คือ คำที่สวยหรูทว่าสำส่อน เนื่องจากคำๆ นี้เดินทางบนถนนแห่งกาลเวลาโดยมีผู้คนยื้อแย่งกันมอบความเห็นต่างๆ นาๆ ให้โดยตลอด รวมทั้งบ่อยครั้งยังถูกฉกฉวยนำไปใช้เป็นเครื่องอำพรางความวิปริตของระบอบเผด็จการที่มีการเลือกตั้ง ประชานิยม หรือกระทั่งทรราชย์เสียงข้างมากในสังคม   หนังสือนี้ เขียนโดย "เบอร์นาร์ด คริก" ศาสตราจารย์ด้านการเมืองแห่งมหาวิทยาลัยเบอร์เบ็ก (แปลโดย อธิป จิตตฤกษ์) ที่จะพาผู้อ่านไปสำรวจประชาธิปไตยผ่านประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สมัยกรีกโบราณและโรม มาจนถึงการปฏิวัติในอเมริกาและฝรั่งเศส รวมถึงสะท้อนวิวัฒนาการของมันผ่านนักคิดทรงอิทธิพลต่างยุคต่างสมัย ตั้งแต่ เพลโต, อริสโตเติล, แมคเคียเวลลี, รุสโซ, ล็อค, ต็อกวิลล์ ครอบคลุมไปจนถึง...
2 (2)


250.00 บาท 225.00 บาท
2 (2)

สถานะ:
หนังสือเล่มนี้ได้ "อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์" ได้รวบรวมขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัส ความหมายของความเป็นญี่ปุ่น ลึกซึ้งขึ้นกว่าที่เคยเป็น เเละต้องการมีส่วนในการทำให้ความสัมพันธ์ในระดับประชาชนระหว่างชาวไทยกับชาวญี่ปุ่นที่มีความผูกพันกันเเละมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นในอนาคต เเละให้ภาพความซับซ้อนของญี่ปุ่นได้อย่างกระจ่างแจ้ง พอเป็นฐานสำหรับคนทั่วไป และผู้สนใจญี่ปุ่นจะใช้เป็นบันไดขั้นแรกเพื่อนำไปสู่การศึกษาที่ละเอียดลึกซึ้งเองในภายหน้า 192 หน้า   สารบัญ - มรดกทางประวัติศาสตร์ - เศรษฐกิจญี่ปุ่น - ความเปลี่ยนแปลงของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสมัยใหม่ - ภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจ - เศรษฐกิจญี่ปุ่น : ธุรกิจขนาดเล็ก - การเมืองญี่ปุ่น - การเมืองของพรรคเสรีประช...
1 (1)


165.00 บาท 140.25 บาท
1 (1)

สถานะ:
หนังสือ "จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ เล่ม 2 :อิทธิพลของความคิดแบบเดส์คาตส์-นิวตัน (THE TURNING POINT)" เล่มนี้ เรียบเรียงโดย "ฟริตจ๊อฟ คาปร้า" แปลโดย "พระประชา ปสนฺนธมฺโม" และคนอื่นๆ 316 หน้า ...

205.00 บาท 174.25 บาท

สถานะ:
หนังสือชุด "Thaksinomics" นี้ ประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม ดังนี้ 1. ทักษิโณมิกส์และ CEO ประเทศไทย 2. ทักษิณกับนโยบายสังคม 3. ทักษิณบนเวทีเอเชียและโลก โดยเนื้อหาในหนังสือ "ทักษิโณมิกส์และ CEO ประเทศไทย" เล่มนี้ กล่าวถึงนโยบายสำคัญต่างๆ ที่ใช้บริหารและฟื้นฟูประเทศ การเปลี่ยนแปลงการบริหารงานท้องถิ่นหรือผู้ว่า CEO รวมถึงการปลดแอกจาก IMF จนเป็นที่กล่าวขวัญไปทั่วโลก ในฐานะผู้นำที่สามารถแก้ปัญหาใหญ่ของประเทศได้ในเวลาอันรวดเร็ว และประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง จนแนวนโยบายการบริหารที่ไม่เหมือนใครนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็น "ทักษิโณมิกส์" เป็นการบริหารเฉพาะ รวมสุนทรพจน์สำคัญทั้งหมดนี้ ถอดความและเรียบเรียงโดย "ปราณ พิสิฐเศรษฐการ" ผู้มีประสบการณ์ในแวดวงการเงินการธนาคารมายาวนาน โดยทุกๆ ถ้อยความถ...

245.00 บาท 208.25 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่อง "เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต" "ฉัตรทิพย์ นาถสุภา" ได้นำรวมรวมข้อมูลต่างๆ และนำเสนอภาพเชิงโครงสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมืองในอดีต โดยเสนอว่าในสังคมชนบทนั้น ประกอบด้วยความจริงใจ และการดำรงอยู่แบบพึ่งพาธรรมชาติ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เน้นความผูกพันทางจิตใจที่ดีต่อกัน เพื่อรักษาสัมพันธภาพเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข เกื้อกูล เอาใจเขามาใส่ใจเราร่วมกัน 176 หน้า   สารบัญ - บทที่ 1 ชุมชนบุพกาลสู่ชุมชนภายใต้รัฐศักดินา - บทที่ 2 เศรษฐกิจยังชีพในระบบศักดินา 1455-1855 - บทที่ 3 เศรษฐกิจยังชีพ สู่เศรษฐกิจพาณิชย์ภาคกลาง 1855-1932 - บทที่ 4 เศรษฐกิจหมู่บ้านยังชีพ ภาคเหนือ ใต้ อีสาน 1855-1932 ...

270.00 บาท 229.50 บาท

สถานะ:
หนังสือ "Pre Modern" เรื่องนี้ เป็นการเขียนในลักษณะของ "การเล่าเรื่อง" ทำนองเล่าสู่กันฟังให้รู้ว่าผู้คนในโลกโบราณเขาคิดทำอะไรไว้ และมันสามารถเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในปัจจุบันได้หรือไม่ อย่างไร? ความสัมพันธ์ระหว่างเราในปัจจุบันกับคนโบราณจะเปรียบได้กับ "คนแคระบนบ่ายักษ์" อย่างที่ Bernard de Chatres กล่าวไว้ในคริสต์ศตวรรษที่ 13 หรือจะเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่ Pascal ได้กล่าวไว้ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 นั่นเอง เรียบเรียงโดย "รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร" ภาควิชาปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   256 หน้า   สารบัญ - ขอเพียงเเบบกรีกๆ - ว่าด้วยเรื่องอะไรที่คล้ายๆ ดิสคอร์ส ในสมัยกรีกโบราณ - ทรราช อดีต ปัจจุบัน - การให้สถานะความเป็นพลเมื...
1 (1)


185.00 บาท 157.25 บาท
1 (1)

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้มีจุดประสงค์เสนอภาพวิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทยเพื่อให้ผู้อ่านเห็นพัฒนาการ และการคลี่คลายเหตุการณ์ทางการเมืองโดยอิงกับการลำดับเวลาในทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจได้เอง โดยได้เสนอการเมืองการปกครองไทย (สยาม) ย้อนไปตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน โดยผู้แต่ง "ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีรเวคิน" (ศาสตราจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ได้เน้นการวิเคราะห์ทางการเมืองมากกว่าการอธิบายแบบพรรณนา เพื่อให้ผู้อ่านจะได้ใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาการเมืองการปกครองไทย นอกจากนี้ประเด็นและข้อสังเกตต่างๆ ที่ผู้เขียนได้หยิบยกมา ยังมีส่วนกระตุ้นให้ผู้อ่านฝึกคิดสอดแทรกอยู่ตลอดทั้งเล่ม หนังสือ "วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย" จึงมิได้เหมาะสมเพียงแค่นิสิต/น...

290.00 บาท 246.50 บาท

สถานะ:
หนังสือ "จีนในกระแสโลกาภิวัตน์" (China and Globalization) เรื่องนี้ เรียบเรียงโดย "วรศักดิ์ มหัทธโนบล" 190 หน้า ...

150.00 บาท 127.50 บาท

สถานะ:
หนังสือเล่มนี้กลั่นกรอง จากประสบการณ์ของผู้เขียน "สุชาติ เศรษฐมาลินี" ที่บอกเล่าเรื่องราวจากยอดดอย สู่รั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล มหาวิทยาลัยฮาวายอิ สหรัฐอเมริกา บอกเล่าถึงความหลากหลาย ชาติพันธุ์ อัตลักษณ์ มุสลิมแต่ละพื้นที่ของโลก และสถานะการณ์ความเป็นไปของโลกอิสลาม และที่ที่มาที่ไปของความรุนแรง สันติภาพ และความหลากหลาย ในโลกอิสลาม นั้นเป็นเช่นไร หนังสือเล่มนี้สำหรับผู้ที่ สนใจ ศึกษา เกี่ยวกับอิสลาม หรือมี อคติต่ออิสลาม ก็ครวหามาอ่าน ...

170.00 บาท 144.50 บาท

สถานะ:
เมื่อนักสืบเศรษฐศาสตร์อย่าง "ทิม ฮาร์ฟอร์ด" (Tim Harford) ขออาสาพาคุณผู้อ่านออกเดินทางเพื่อคลี่คลายปริศนาในชีวิตประจำวัน ที่หลายคนยังงุนงงสงสัย แต่ไม่รู้จะหาคำตอบจากที่ไหน และบางเรื่องอาจไม่กล้าถามใครสักคน ปริศนาที่เขาเลือกมาสืบเค้ามูลมีหลากหลาย ตั้งแต่ปรากฏการณ์ร้านกาแฟที่ผุดขึ้นมาทั่วทุกหัวระแหง เทศกาลลดกระหน่ำตามห้าง การต้อนรับผู้โดยสารชั้นประหยัดอย่างเสียไม่ได้ของสายการบิน ไปจนกระทั่งปัญหาความยากจนและคอร์รัปชั่นในประเทศกำลังพัฒนา ความเจริญรุดหน้าของจีนในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา และอื่นๆ อีกมากมาย หากใครที่เคยคิดว่าเศรษฐศาสตร์เป็นยาขม ขอเชิญมาอ่านหนังสือ "นักสืบเศรษฐศาสตร์ : The Undercover Economist" เล่มนี้แล้วอาจทำให้คุณต้องเปลี่ยนความคิด เพราะฮาร์ฟอร์ดได้อธิบายสิ่งต่างๆ อย่างเข้าใจไ...

230.00 บาท 195.50 บาท

สถานะ:
หนังสือเล่มนี้ เขียนโดย "ธิติ ธาราสุข " ผู้ทำการรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดซื้อขายทองคำล่วงหน้า หรือ 'Gold Futures' พร้อมทั้งการวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค และสอนการใช้หลักจิตวิยามาเป็นองค์ประกอบในการวิเคราะห์ตลาด รวมไปถึงกลยุทธ์ในการซื้อขาย Gold Futures หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจจะลงทุนใน Gold Futures และเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการหาความรู้เพื่อนำไปขยายผลการลงทุนให้งอกเงยยิ่งขึ้น ด้วยความเสี่ยงที่น้อยที่สุด เนื้อหาภายใน GOLD FUTURES ฉบับนักเก็งกำไร" ถ่ายทอดด้วยวิธีการที่เรียบง่าย ไม่ยุ่งยาก เพื่อให้นักลงทุน หรืิอผู้สนใจ สามารถเข้าใจวิธีการซื้อขายได้ง่าย ผ่านการนำเสนอ 120 หน้า   ...

150.00 บาท 127.50 บาท

สถานะ:
หนังสือเล่มนี้ไม่นับเป็นเรื่องเล่าอีกเรื่องที่นำเสนออำนาจของกลุ่มบรรษัทยักษ์ใหญ่กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดที่รวมตัวกันเพื่อสร้างรัฐบาลโลกโดยพฤตินัย แต่หนังสือเล่มนี้พยายามวิเคราะห์และบันทึกพลังที่ต่อต้านอำนาจของบรรษัท และพยายามอธิบายเงื่อนไขทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่ส่งผลให้เกิดแรงต้านดังกล่าวอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เราควรทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวยึดวอลล์สตรีทในปี 2011 อย่างไร?’นี่ไม่ใช่คำถามที่หนังสือ โนโลโก้ ได้ถามเอาไว้ แต่คงไม่เกินเลยหากจะพูดว่า ผู้อ่านอาจเชื่อมโยงที่มาที่ไปของเหตุการณ์หรือทำความรู้จักสาแหรกของขบวนการที่เรียกตัวเองว่า Occupy Wall Street หรือขบวนการที่ถูกขนานนามว่าเป็นพวกต่อต้านทุนนิยมโลกาภิวัตน์ในศตวรรษใหม่ได้ผ่านหนังสือเล่มนี้!! 560 หน้า   สารบัญ ไม่ม...

450.00 บาท 382.50 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้นำเสนอเรื่องราวที่สำคัญของการ "คอร์รัปชั่น" เพื่อการจัดการที่ถูกทาง โดย "บรรยง พงษ์พานิช" และ "ธนกร จ๋วงพานิช" ผู้เขียน อธิบายให้คุณผู้อ่านเริ่มทำความรู้จักประเด็น "มายาคติของคอร์รัปชั่น" และ "ธรรมชาติของคอร์รัปชั่นโดยทั่วไป" เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังจะต่อต้านในเบื้องต้น พร้อมอธิบายปรากฏการณ์คอร์รัปชั่นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น การจำนำข้าว การนำเข้ารถหนีภาษี การโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม การออกใบอนุญาต ร.ง 4 กรณีทุจริตรถดับเพลิง และอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นได้อธิบายเรื่องราวของสถาบัน กฎระเบียบ หรือมาตราการในการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่ประสบความสำเร็จจากนานาประเทศ เพื่อให้เห็นว่าเมื่อคนเราเข้าใจธรรมชาติของคอร์รัปชั่นแล้ว ก็อาจแต่งเติมปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่...
1 (1)


200.00 บาท 188.00 บาท
1 (1)

สถานะ:
หนังสือที่นำเสนอเรื่องราวและข้อคิดทางประวัติศาสตร์ของ"จิตร ภูมิศักดิ์" (นักคิดคนสำคัญคนหนึ่งของประเทศไทย) โดยหนังสือเรื่องนี้นับเป็นเรื่องเด่นที่มีลักษณะแตกต่างจากการเขียนแบบเรียนหรือเอกสารประกอบวิชาประวัติศาสตร์ที่เคยมีคนทำกันมา "จิตร" ได้วิเคราะห์ประวัติศาสตร์แบบใหม่ ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในสังคมไทยขณะนั้น คือ ได้ศึกษาวิเคราะห์ตามแนวทางของมาร์กซิสต์ (Marxist) ที่ไม่มีนักวิชการไทยรุ่นก่อนจิตร ภูมิศักดิ์เคยทำมาก่อน และแน่นอนจุดยืนในการวิเคราะห์ของเขาอยู่ที่มวลชน เนื้อหาสาระจึงต่างกับแนวคิดของประวัติศาสตร์ฝ่ายศักดินามาก นี่คือหนังสือที่ครั้งหนึ่งเคยเป็น "หนังสือต้องห้าม" แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นหนังสือที่คุณค่า เป็นหนังสือ 1 ใน 100 เล่มที่ "คนไทยควรอ่าน" ขอเชิญท่านผู้อ่าน ผู้สนใจทุกท่านมาร่วมเ...

165.00 บาท 140.25 บาท

สถานะ:
ศาสนาใหญ่ที่สุดในโลกศาสนาหนึ่งก็คือศาสนาคริสต์ ศาสดาคือพระเยซู ซึ่งเป็นยิว ผู้เริ่มลัทธิใหญ่อีกลัทธิหนึ่งในโลกคือลัทธิคอมมิวนิสต์ ชื่อคาร์ล มาร์กส์ ก็เป็นยิว เมื่อชนชาติยิวได้แสดงความรู้ความสามารถเป็นพิเศษในประวัติของโลกอย่างนี้ ก็น่าจะลองศึกษาดูบ้างว่า คนพวกนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร มาจากไหน และมีประวัติเป็นมาอย่างไร "ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช" ได้เขียนและเรียบเรียงเรื่องราวดังกล่าวมาไว้ในหนังสือ "ยิว" เล่มนี้ ขอเชิญคุณผู้อ่านที่ต้องการเรียนรู้ ศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญ น่าค้นหา มาทำความเข้าใจ "ยิว" ไปพร้อมกัน !! ...

มีสินค้ามือสองอยู่จำนวน : 2 รายการ
ตั้งแต่ราคา 75.00 บาท ถึง 189.00 บาท
ดูสินค้ามือสองรายการนี้Quick ViewQuick View
220.00 บาท 198.00 บาท

สถานะ:
รวบรวมและเรียบเรียงโดย "ดร. คณิน บุญสุวรรณ" อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) พ.ศ. 2540 1092 หน้า ...

1,000.00 บาท 940.00 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้นำเสนอในลักษณะของรายงานการวิจัยถึงสภาวการณ์ของโลกในยุคหลังสงครามเย็น ซึ่งมีผลกระทบต่อโครงสร้างอำนาจและการบริหารจัดการ รวมไปถึงเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับช่วงของประวัติศาสตร์สงครามโลกมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาภายในเล่ม "รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร" (ภาควิชาปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ได้เรียบเรียงเนื้อหาที่เกี่ยวกับ "รัฐ" และ "ชาติ" ออกเป็นลำดับขั้นตอน โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายสำหรับทำความเข้าใจด้วยตนเอง พร้อมทั้งมีบทสรุปที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาที่สำคัญ จึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์การเมือง รวมไปถึงใช้เป็นคู่มือในการศึกษาขั้นต่อไปได้เป็นอย่างดี ในหนังสือ "รัฐ-ชาติ กับ (ความไร้) ระเบียบโล...

290.00 บาท 246.50 บาท

สถานะ:
ได้ผ่านร้อนผ่านหนาว กับเมืองไทยมากว่า 20 ปี แต่ก็ยังไม่เคยเห็นเมืองสยามยุคไหน ที่ผัวเมีย พ่อแม่ พี่น้อง ต้องเลือกสี เลือกข้าง และไม่เคยเห็นการเมืองยุคไหนที่ตกต่ำเหมือนกับในยุคปัจจุบันนี้ ไม่เคยเห็นศักดิ์ศรีของประเทศต้องถูกเหยียดหยามดูหมิ่น และไม่น่าเชื่อว่าลมหายใจของประชาธิปไตยจะรวยรินริบหรี่ขนาดนี้ สถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไร โปรดติดตามต่อในเล่มได้เลยขอรับท่าน ...

165.00 บาท 140.25 บาท

สถานะ:
ที่มาของเรื่อง "สัญญาประชาคม"  ตั้งแต่ ค.ศ. 1743 รูสโซครุ่นคิดถึงเรื่องกฎหมายว่าด้วยสถาบันต่างๆ ทางด้านการเมือง ในที่สุดเขาก็รวบรวมความคิดลงไว้ในงานเขียน ชื่อ "สัญญาประชาคม" อาจกล่าวได้ว่ารูสโซได้รับอิทธิพลทางความคิดในเรื่องนี้มาจาก จอห์น ล็อก และ พวกโปรแตสแตนท์ชาวฝรั่งเศสที่ถกเถียงปัญหาเรื่องสิทธิ์ของพระเจ้า รูสโซเริ่มต้นบทประพันธ์เรื่องนี้ ด้วยข้อความน่าคิดว่า "มนุษย์เกิดมาเสรี แต่เขาถูกพันธนาการอยู่ทั่วทุกแห่งหน" ดังนั้นจึงควรทำลายสัญญาแบบดั้งเดิมที่อยุติธรรมทิ้งเสีย นั่นคือสัญญาที่คนมีอำนาจกดขี่ข่มเหงผู้อ่อนกว่า และควรจะทำสัญญาขึ้นใหม่เรียกว่า "สัญญาประชาคม" เพื่อคุ้มครองบุคคลแต่ละคนในสังคม และให้เสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคแก่เขาด้วย รูสโซคิดไตร่ตรองแบบนักปรัชญาและนักศีลธรรมว่า สังค...

240.00 บาท 225.60 บาท

สถานะ:
40 ปีแห่งกระบวนการกลายเป็นอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วได้เปลี่ยนชาวเกาหลี ลูกชายและลูกสาวของพวกเขาให้กลายเป็นแรงงานในโรงงนในเมือง "ฮาเก็น คู" ได้สำรวจประสบการณ์ของแรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นรุ่นแรกและอธิบายการต่อสู้ของพวกเขาเพื่อที่จะปรับปรุงเงื่อนไขการทำงานในโรงงาน และเพื่อที่จะแสวงหาความยุติธรรมในสังคม งานชิ้นนี้ใช้หลักฐานหลายหลากอันรวมถึงข้อเขียนส่วนตัวของแรงงาน รานงานสหภาพแรงงาน และการสัมภาษณ์เชิงลึก หนังสือ "แรงงานเกาหลี : วัฒนธรรมและการเมือง ว่าด้วยการก่อตัวทางชนชั้น" เล่มนี้จึงเป็นการวิเคราะห์ที่ทะลุไปถึงประสบการณ์ของชนชั้นแรงงานเกาหลีใต้ (ข้อความบางส่วนจาก "ปกหลัง") 350 หน้า   สารบัญ 1. บทนำ : การก่อตัวของชนชั้นแรงงานเกาหลีใต้ 2. การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม ...

280.00 บาท 238.00 บาท

สถานะ:
หนังสือ ต้านอำนาจรัฐ จะแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลความคิดทางการเมืองในขณะนั้นและในเวลาต่อๆมาจนถึงปัจจุบัน ความเรียงอมตะชิ้นนี้มีอายุเกือบสองศตวรรษแล้ว และยังคงได้รับความสนใจจากผู้คนอยู่อย่างเหนียวแน่น ในฐานะปัจเจกชน อิสรชน ท่านจะใช้เสรีภาพ ซึ่งเป็นสิทธิโดยธรรมชาติ ขีดเส้นแบ่งระหว่างอำนาจเบ็ดเสร็จของรัฐกับสิทธิพื้นฐานอันชอบธรรมของประชาชนอย่างมากหรือน้อยแค่ไหน และจะร่วมผลักดันให้รัฐของเราไปสู่ความเป็นรัฐที่ดีที่สุด มีการปกครองอย่างน้อยที่สุด หรือแม้กระทั่งไม่ปกครองเลยได้อย่างไร โปรดติดตามได้ภายใน ต้านอำนาจรัฐ ...

80.00 บาท 68.00 บาท

สถานะ:
จากผู้ว่ากรุงเทพฯ มาสู่การเป็นนักเขียน "บันทึกผู้ว่าฯ อภิรักษ์ โกษะโยธิน" คือ หนังสือที่จะเปิดเผยถึงปรัชญา ความรู้สึกนึกคิด และปณิธานในการทำงานเพื่อสังคมแก่ชาวกรุงเทพฯ ตลอดจนอุปสรรคขวากหนามที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลที่ท่านดำรงตำแหน่งจะเป็นอย่างไรบ้าง? และท่านผู้ว่าฯ มีวิธีการในการฝ่าฟันไปในทางใดนั้น "ผู้ว่าฯ อภิรักษ์" นำเรื่องราวเหล่านั้นจากตัวท่านเองเพื่อบอกเล่าถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ให้ผู้อ่านได้รับทราบโดยทั่วกัน   ...ความสุขของคนเราไม่ได้เกิดจากเรื่องทรัพย์สินเงินทองหรือวัตถุที่ได้มาเท่านั้น ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่ทำให้คนมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง ความสุขทางด้านจิตใจ การนำศาสนามาเป็นเครื่องจรรโลงจิตใจ การแบ่งปันซึ่งกันและกัน เหนือสิ่งอื่นใดครอบครัวถ...
1 (1)


155.00 บาท 131.75 บาท
1 (1)

สถานะ:
  หนังสือที่จะพาคุณผู้อ่านไปร่วมเปิดทุกมุมมองประชาธิปไตยแบบไทยๆ ตั้งแต่โครงสร้างทางการเมืองยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ (สมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์) กับการสถาปนาอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ ไปจนถึงยุคของการเกิดขึ้นของชนชั้นกลางใหม่ในสังคมสมัยอดีตนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร และความเคลื่อนไหวของ "คนในชนบท" ที่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นในยุคปัจจุบันจากโครงสร้างอำนาจของสังคมที่เหลื่อมล้ำ ผู้เขียน "อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์" ได้เรียบเรียง และสืบค้นความเชื่อและความจริงทางประวัติศาสตร์ที่หล่อหลอมให้บางคนเชื่อว่า "1 คน 1 เสียง ไม่เหมาะกับสังคมไทย" ขณะที่บางคนบอกว่า คนเหล่านั้นคงลืมไป หรือไม่ได้มีความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนที่ทั่วทั้งโลกบอกว่า "เท่าเทียมกัน"  หนังสือ "ป...

140.00 บาท 119.00 บาท

สถานะ:
หนังสือที่รวบรวมเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับระบบสังคมของฝรั่งในสมัยโบราณ หรือ ฟิวดัล ซึ่งเป็นบทความที่ "ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช" ได้เขียนเอาไว้เมื่อ พ.ศ. 2500 ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน   ระบอบการเมืองที่เรียกว่า “ศักดินา” นี้ แท้จริงแล้วเป็นมาอย่างไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง? หนังสือเรื่องนี้จะมีคำตอบให้กับคุณผู้อ่าน นอกจากจะทำให้เข้าใจ และได้รับความกระจ่างในเรื่องระบอบศักดินาแล้ว ยังจะนำไปสู่ความเข้าใจในระบบสังคมและการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบันด้วย   176 หน้า ...

140.00 บาท 126.00 บาท

สถานะ:
หนังสือ "การเมืองของความปรารถนา : The Politics of Desire" เล่มนี้ เป็นการวิเคราะห์ระบบทุนนิยมของ "เดอเลิซ" กับ "กัตตารี" ที่แตกต่างไปจากสำนักมาร์กซิสต์ที่มีภาพลักษณ์ความคิดแบบโครงสร้างสูงต่ำ จัดลำดับชั้น โดยการนำหลักการวิเคราะห์แบบจิตเภท วิธีคิดแบบคนเร่ร่อน การปฏิวัติของความปรารถนา สิทธิที่จะปรารถนา ที่เขาทั้งสองพบว่ามี "ภาพลักษณ์ความคิด" แบบพื้นที่ราบ เส้น การเคลื่อนไหว การไหลเวียน การเชื่อมต่อ และการตัดข้าม ที่ทำให้คนในสังคมนั้นๆ เชื่อมต่อกันได้เปรียงดับพื้นที่ราบขนาดใหญ่ที่ระบบทุนนิยมโลกาภิวัฒน์สร้างขึ้นมา ความปรารถนาสำหรับ "เดอเลิซ" กับ "กัตตารี" จึงมีลักษณะที่เรียกว่า "จักรกลของความปรารถนา (The Desiring Machine)" กล่าวคือ เป็นกระบวนการผลิตดังโรงงานที่ไม่มีวันหยุดนั่นเอง 180 หน้า ...

150.00 บาท 127.50 บาท

สถานะ:
เบื้องหลังการเข้ารับตำแหน่ง การปฏิญาณตน การร่างนโยบาย การประชุมคณะรัฐมนตรี การทำงาน การตัดสินใจบางเรื่อง การยุบสภาหรือความสัมพันธ์ในฐานะรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ...

250.00 บาท

สถานะ:
หนังสือที่นำคุณผู้อ่านไปพบกับข้อคิดข้อเขียนสำคัญเกี่ยวกับข้อเท็จเรื่องผู้ที่ทำให้พระองค์ในหลวงอานันท์ฯ ต้องพระแสงปืนสวรรคต กับข้อเท็จจริงที่สนับสนุนความน่าเชื่อถือประเด็นในหลวงอานันท์ฯ ถูกผู้อื่นทำให้ต้องพระแสงปืนจนเสด็จสวรรคต? ร่วมค้นหาคำตอบพร้อมกันได้แล้วใน "โต้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุด  แสงวิเชียร กรณีสวรรคต ร.8" 176 หน้า ...

110.00 บาท 103.40 บาท

สถานะ:
หนังสือ "เศรษฐกิจจีน ในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ไทย" เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายและวิเคราะห์รูปแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน ที่เรียกว่า "โมเดลจีน" (China Model) ซึ่งผู้นำจีนมิได้นำสูตรสำเร็จในการปฏิรูปเศรษฐกิจและเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ตามแนวทางของนักเศรษฐศาสตร์ตะวันตก หรือที่เรียกว่า “ฉันทามติวอชิงตัน” (Washington Consensus) มาใช้ แต่ผู้นำจีนกลับเลือกที่จะกำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ตามแนวทางของตนเอง จนมีผู้เรียกว่า “ฉันทามติปักกิ่ง” (Beijing Consensus) นำมาสู่ความาเร็จซึ่งมิใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ แต่เป็นเพราะบทบาทและนโยบายที่เหมาะสมของรัฐบาล   ซึ่งเปรียบเมือง "มือที่มองเห็น" ในการเข้าไปบริหารจัดการและแทรกแซงกลไกตลาดตามจังหวะที่เหมาะสม     ประเทศจีนผ...

400.00 บาท 340.00 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้รวมบทความที่อาจารย์ยักษ์ "ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร" ได้เขียนลงในหนังสือพิมพ์ 'คม ชัด ลึก' โดยได้จัดทำเป็นหมวดหมู่เพื่อทำให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น แต่คงไว้ซึ่งเรื่องราวเดิมที่บางครั้งเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ในขณะนั้น ซึ่งเป็นหน้าที่ของประวัติศาสตร์ที่ส่งผลถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิกฤตการณ์โลก รวมถึงเรื่องราวของการฟื้นฟูชาติด้วยศาสตร์พระราชา ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ชวนติดตาม ด้วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับคุณได้เป็นอย่างดี ในหนังสือ "พอแล้วรวย" เล่มนี้   180 หน้า     สารบัญ - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - วิกฤต 4 ประการ วิกฤตการณ์โลก - เงินทองของมายา ข้าวปลาสิของจริง - ฟื้นฟูชาติด้วยศาสตร์พระราชา...

160.00 บาท 136.00 บาท

สถานะ:
ผลพวงจากการหยุดยั้ง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม นำไปสู่การยุบสภา และการเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557 และรอการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ วิกฤตการเมืองรอบนี้จะนำไปสู่ทางรอดหรือทางตันของประเทศไทย รวมข้อเขียนวิเคราะห์การเมืองเล่มนี้ รวบรวมประเด็นสำคัญที่ผ่านมา ทั้งเรื่องปฏิรูปการเมือง ยุทธวิธีบริหารการชุมนุม ความผิดพลาดของพรรคเพื่อไทย บทบาทของกองทัพต่อการเมือง สิทธิความเป็นพลเมืองในหลังการสร้างวาทกรรม "คนไทยเท่ากัน"  นอกจากความรู้ความเข้าใจต่างๆ ยังมีข้อเสนอแนะจากนักวิชาการ และนักเขียนชื่อดัง 11 ท่าน เช่น นิธิ เอียวศรีวงศ์ วีรพงษ์ รามางกูร ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ที่จะพาคุณผู้อ่านทุกท่านเปิดมุมมองความคิด จากบทสะท้อนทัศนคติต่างๆ เหล่านั้นร่วมกันในหนังสือ "เสียงนกหวีดปฏ...

120.00 บาท 114.00 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้ ผู้เขียน "ณาตยา แวววีรคุปต์" และ "อิฐบูรณ์ อ้นวงษา" ได้เรียงร้อยเรื่องราว เปิดเผยความจริงและความเห็นจากคำบอกเล่าของ 15 บุคคล ที่เกี่ยวข้องกับสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ตามลำดับเวลา ซึ่งได้ยึดหลักการของวิชาชีพสื่อสารมวลชนอ่างเคร่งครัดและไม่ก้มหัวให้กับอำนาจใด จนกระทั่งเมื่อถูกอำนาจทุนเข้าครอบงำ ได้เป็นบทพิสูจน์ความเป็นจริงของความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจทุนและหลักวิชาชีพ เรื่องราวในช่วงเวลานั้น ถูกถ่ายนทอดผ่านการบอกเล่าของคนข่าวไอทีวีที่เผชิญชะตากรรมที่แตกต่างกัน   400 หน้า     สารบัญ - มีชัย วีระไวทยะ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลอานันท์ 2 - อดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมญาติวีรชนพฤษภา 35 - ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา อ...

195.00 บาท 165.75 บาท

สถานะ:
นับเป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษแล้วที่เหตุการณ์ "พฤษภา 2535" ยังอยู่ในความทรงจำของประชาชน (เกือบ) ทุกคน เป็นสิ่งที่ยากจะลืมเลือน เนื่องจากนั่นคือเหตุการณ์ที่ประชาชนจำนวนหนึ่งได้รับบาดเจ็บและต้องเสียชีวิตลง ณ ถนนราชดำเนิน เพียงเพราะเรียกร้องและต้องการได้มาซึ่ง "ประชาธิปไตย" แต่ก็มีอีก 1 คนที่ต้องเจ็บปวดเช่นกัน ในฐานะที่ต้องตกเป็น "จำเลยสังคม" นั่นคือ นายทหารคนหนึ่งที่อยู่ในทีมรัฐประหารเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2534 ก่อนตกจะเป็นเป้าฯ ในทางการเมืองหลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีภายใต้เหตุการณ์พฤษภา 2535 เขาคือ "พล.อ.สุจินดา คราประยูร" บุรุษผู้ครั้งหนึ่งเคยปริปากว่า "จะไม่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี" แต่กลับต้องยอมเสียสัตย์เพื่อชาติ เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มีความสนใจในตัวพลเอกสุจินดามานับแต่นายทหารคนนี้เริ่ม...

330.00 บาท 280.50 บาท

สถานะ:
ในยุคที่สังคมโลกกำลังถูกครอบงำด้วยลัทธิทุนนิยมและพลังงานแห่งเทคโนโลยีด้านต่างๆ ก็มีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้การติดต่อสัมพันธ์กันของมนุษย์เป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายขึ้น จากปรากฎการณ์ดังกล่าวจึงเป็นเรื่องยากที่สังคมของมนุษย์จะสามารถที่จะรูได้อย่างชัดแจ้งว่า ใคร? คือมิตรที่แท้จริง และใคร? คือศัตรู่แท้จริง เนื้อหาในเล่มนี้จะช่วยทำให้คุณผู้อ่านเข้าใจในหลักของความเป็นมิตรและศัตรู โดยเฉพาะระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล ระดับรัฐ ระหว่างรัฐ และอีกหลากหลาย ได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น พร้อมกับได้แสดงวิถีทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ามกลางความขัดแย้งได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นในหนังสือ "ศัตรูแห่งรัฐ : Enemy of State" เล่มนี้  เรียบเรียงโดย "S.S. Anacamee" (เอส.เอส. อนาคามี)   500 หน้า   ...

385.00 บาท 327.25 บาท

สถานะ:
หนังสือเล่มนี้ ได้บันทึก บอกเล่าเรื่องราวทาง "ประวัติศาสตร์การเมือง" ครั้งสำคัญของประเทศไทย เริ่มจากการพลิกขั้วทางการเมือง และก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของ "ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร" โดยกองบรรณาธิการข่าวสดได้รวบรวมเรื่องราวตลอด 49 วันในการลงพื้นที่หาเสียง และกลยุทธ์การเลือกตั้งเพื่อกรุยทางสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศไทยคนใหม่ พร้อมประวัติชีวิตส่วนตัว ประวัติการทำงาน ตลอดจนแนวคิดก่อนจะตัดสินใจเข้าสู่เวทีการเมือง ถ่ายทอดเนื้อหาด้วยภาพสี่สีสวยงามตลอดทั้งเล่ม หลังจากได้อ่านหนังสือนี้แล้วคุณจะได้รู้จักผู้หญิงคนนี้ นายกฯ ไทยคนที่ 28 และนายกฯ หญิงคนที่ 52 ของโลก 224 หน้า   สารบัญ - ย่างก้าว "ยิ่งลักษณ์" ก่อนถึงวันสร้างประวัติศาสตร์ - น้องเล็ก "ชินวัตร" "ยิ่งรัก-ยิ่งเลิฟ"...

165.00 บาท 140.25 บาท

สถานะ:
ทำไมจึงต้องรอให้ตนเองแก่ชราเสียก่อนแล้วจึงจะพูดเรื่องในอดีต ทำไมต้องรอให้ประสบความสำเร็จเสียก่อนแล้วค่อยกลบเกลื่อนเรื่องในอดีต พูดแต่เรื่องความยิ่งใหญ่ของตัวเอง? ทำไมต้องก้มหน้าก้มตาหลบผู้คน เพียงเพราะเราล้มเหลวในเรื่องการทำงาน? ขอเพียงเรื่องที่ทำไม่ผิดคุณธรรมก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหลบหนีหน้าตากัน "สนธิ ลิ้มทองกุล" จะนำความผิดพลาดในการทำงานตั้งแต่กลับจากต่างประเทศเมื่อ 10 ปีที่แล้วมาตีแผ่เป็นขั้นตอนเพื่อให้คนรุ่นหนุ่มที่กำลังก้าวขึ้นมาได้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจ บันทึกเล่มนี้ไม่ใช่บันทึกระดับชาติหรือระดับโลก แต่บันทึกนี้จะเล่าให้ฟังเป็นครั้งแรกในวงการธุรกิจเมืองไทยถึงเบื้องหลังปัญหาการล้มเหลว ตลอดจนความสำเร็จ ให้คุณผู้อ่านได้ศึกษาและทำความเข้าใจไปพร้อมกัน ผ่านการเรียบเรียงของ "วิรัตน์ แสงทอ...

250.00 บาท 212.50 บาท

สถานะ:
หนังสือที่เล่าเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ของสิ่งที่กำลังดำเนินไปอย่างถูกต้องในโลกใบนี้ "ภัควดี" ผู้แปลกล่าวว่า "ฉันรักหนังสือเล่มนี้ มันคือคู่มือภาคสนามในการนำทางไปสู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปได้" โดยเนื้อหาในเล่ม ถ่ายทอดเรื่องราวของคนธรรมดาสามัญที่ใช้จินตนาการ ความมุ่งมั่ง และความอดทน สรรค์สร้างความมหัศจรรย์ขึ้นในชีวิตประจำวัน เพื่อปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่เรามีต่อสิ่งแวดล้อมและต่อมนุษย์ด้วยกันเอง ถ่ายทอดโดย "พอล ฮอว์เกน" ผู้เขียนหนังสือระดับคลาสสิก The Ecology of Commerce อาศัยประสบการณ์นานปีใน "ขบวนการ" ที่ไม่แสวงหาผลกำไร พาทุกท่านไปสำรวจลึกลงไปถึงการก่อเกิด หลักการ เป้าหมาย คุณค่า ภารกิจ และเจตจำนงที่น่ายกย่องของพวกเขา ซึ่งหลายคนอาจเรียกขบวนการนี้ด้วยชื่อที่แตกต่าง บ้างก็เรียก เอ็น...

470.00 บาท 399.50 บาท

สถานะ:
หนังสือนี้ได้รวบรวมข้อความของนักเขียนหลากหลายท่าน เช่น วัฒน์ วรรลยางกูร เพียงคำ ประดับความ พัชณีย์ คำหนัก กาสะลอง รวมไปถึง "สมอล์ล บัณฑิต อานียา" บรรณาธิการผู้รวบรวมหนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยมีข้อความที่หลากหลายเรื่องราวรอให้ท่านผู้อ่านได้ติดตามกัน ในหนังสือเพื่อชาติ ศาสนา และความเป็นธรรม "7 ชั่วโมงแห่งความสุขกับประธานาธิบดี บิลล์ คลินตันแห่งสหรัฐอเมริกา" เล่มนี้ 240 หน้า ...

130.00 บาท 110.50 บาท

สถานะ:
หนังสือที่บันทึก บอกเล่าเรื่องราว 33 ปีแห่งวงล้อการเมืองไทย ที่เปรียบวังวนเดิมๆ ที่ในท้ายสุด "ประวัติศาสตร์" ก็กลับมาซ้ำรอยเดิมอีกครั้ง เนื้อหาในหนังสือสอดแทรกบทเรียนและอุทาหรณ์ เหมาะสำหรับผู้สนใจในความเป็นไปของบ้านเมืองแบบเจาะลึกและรู้จริง รวบรวม เรียบเรียงข้อมูล สถิติ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การเมืองไทย และบทวิเคราะห์พัฒนาการของ "ประชาธิปไตยไทย" ในรอบ 33 ปี โดย คณิน บุญสุวรรณ 316 หน้า   ...

200.00 บาท 188.00 บาท

สถานะ:
การมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นยิ่งมากขึ้นเท่าใด ก็หมายความว่า รัฐจะต้องยิ่งมีบทบาทมากขึ้นเพราะอย่างน้อย ก็ทำให้รัฐต้องอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ และเมื่อได้มีส่วนร่วมทางการเมืองในประเด็นต่างๆ มากขึ้นเท่าใดก็แสดงให้เห็นถึงสภาวะของการทำให้เรื่องราวต่างๆ นั้นมีความเป็นการเมือง (Politicized) มากขึ้นเท่านั้น บทบาทของรัฐมากขึ้น หรือถ้าจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการทำให้รัฐมีอำนาจและบทบาทมากยิ่งขึ้น เขียนโดย เจ้าพ่อโพสต์โมเดิร์นในเมืองไทย "ธเนศ วงศ์ยานนาวา" อาจารย์ประจำภาควิชาปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 440 หน้า   สารบัญ - บทนำ - ความจำเป็นที่ฟุ่มเฟือยขององค์กรทางการเมือง - สภาวะสมัยใหม่กับความชอบธรรม - รัฐและการสร้างการครอบงำที่ชอบธรรมด้วยตัว...

270.00 บาท 229.50 บาท

สถานะ:
หนังสือ ดีไซน์+คัลเจอร์ เล่ม 2 เป็นหนังสือรวมบทวิเคราะห์และบทวิจารณ์วัฒนธรรมผ่านวัฒนธรรมการดีไซน์ และผลผลิตที่เกิดจากแวดวงด้านการดีไซน์ และการดีไซน์ทั้งในฐานะที่เป็นวิชาชีพและวิชาความรู้ โดยผ่านจากสายตาของผู้ที่อยู่ในแวดวงดีไซน์ ซึ่งพวกเขาพบว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีความเป็นกลางเสมอไป และไม่ได้ปราศจากรากเหง้าที่มาที่ไป หากแต่เป็นการสื่อสารที่มีหัวใจสำคัญอยู่ที่ "ความหมาย" ซึ่งจะดำรงอยู่ในบริบทของกาละเทศะที่มีความแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ทั้งยังอาจสะท้อนให้เห็นภายใต้ความสัมพันธ์ทางอำนาจ เช่น ในด้านเศรษฐกิจหรือการเมืองได้อีกด้วย หลากหลายเรื่องราวภายในหนังสือเล่มนี้ จะชี้ให้คุณเห็นว่าการที่ดีไซน์ได้ถูกแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นในเชิงหน้าที่ในการใช้สอย หรื...

380.00 บาท 323.00 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้บอกถึงเรื่องราวความเป็นมาแห่ง "กบฏ" ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาจวบจนยุคสมัยปัจจุบัน เปรียบเสมือนกระจกเงาบานใหญ่สะท้อนสะท้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดความสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน น้ำตากับทุกครั้งทุกคราเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ "การก่อกบฏ" พร้อมสัมผัสริ้วรอยร่องรอยที่ตราตรึงที่แสนเศร้า ที่เงียบเหงาเเละกินใจที่มิเคยสร่างซา ทำให้รู้เพื่อให้คิดเเละเข้าใจอันฉาบทาจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทย เเม้กาลเวลาจะล่วงเลยเต่เหตุการณ์มินิ่งเฉย ยังเวียนวนคนคละอยู่ในความทรงจำเสมอมา "ประเทือง โพธิ์ชะออน" ได้รวบรวมเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ไว้ในหนังสือ "ริ้วรอย...กบฏ แห่ง สยามประเทศ" เหมาะสำหรับทุกท่านที่ใฝ่รู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สามารถนำมาอ้างอิง เ...

180.00 บาท 162.00 บาท

สถานะ:
"แม้วไม่โม้" นำเสนอเรื่องราวของ "พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร" กับช่วงชีวิตทางด้านกีฬาของเขา นับตั้งแต่วัยละอ่อนเมื่อเป็นหนึ่งในทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนสันกำแพง เชียงใหม่ และผูกพันเรื่อยมาจนปัจจุบันกลายเป็นประธานสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในพรีเมียร์ชิพ ประเทศอังกฤษ โดยผู้เขียน (ฐปน วันชูเพลา) เชื่อมโยง ชื่อเรื่องมาจาก ข่าวคราวที่มีมาโดยตลอด แต่ไม่เป็นความจริง เป็นต้นว่า ในปี 2003 พ.ต.ท. ทักษิณ จะซื้อ ฟูแล่ม พอขึ้นปี 2004 เขาก็บอกอีกว่าจะซื้อ ลิเวอร์พูล แต่พอเรื่องจริงปรากฎขึ้นก็กลายเป็นเรื่องโม้ทั้งสิ้น จนเมื่อมาถึง ปี 2007 คราวนี้ พ.ต.ท.ทักษิณ ซื้อ แมนฯ ซิตี้ จริงๆ จึงทำให้เกิดเป็นชื่อเรื่องของหนังสือเล่มนี้ว่า "แม้วไม่โม้" !! แล้วเรื่องราวจะดำเนินต่อไป !? ขอเชิญคุณผู้อ่านมาติดตามร่วมกันในหน...

195.00 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้ ได้ศึกษาวิเคราะห์หลักการขั้นพื้นฐานจากพระสูตรสำคัญเพื่อค้นหาพุทธวิธีสร้างสรรค์สังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต เป็นการท้าทายความคิดความเชื่อขั้นพื้นฐานของพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ที่ว่า รากฐานของปัญหาสังคมทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะมนุษย์เหินห่างจากศีลธรรม มีความเห็นแก่ตัว และทุกปัญหาในสังคมจะสามารถแก้ไขได้โดยมนุษย์จะต้องหันกลับมาหาศาสนายึดมั่นในศีลธรรมและคุณธรรมให้มากขึ้น ผู้เขียน "วีระ สมบูรณ์" ได้รวบรวมและร้อยเรียงเรื่องราวเหล่านั้นไว้ในหนังสือ "รัฐธรรมในอดีต" เล่มนี้แล้ว   174 หน้า     สารบัญ - รัฐธรรมนูญในอดีต - ธรรมและวินัยในพุทธศาสนา - อัคคัญญสูตร : ประวัติศาสตร์สังคมและการเมือง - จักกวัตติสูตร : ธรรมรัฐ - สามัคคีธรรมสมัยพุทธกาล...

120.00 บาท 102.00 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้ รวบรวมสุนทรพจน์สำคัญ และแนวความคิดของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ด้านบทบาทการต่างประเทศ ทั้งการเป็นผู้นำแห่งเอเชีย การพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในหลายๆ ด้าน การเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม "เอเปก ปี 2003" รวมทั้งเรื่องราวของสื่อฯ ต่างชาติกล่าวถึง พล.ต.ท. ทักษิณอย่างไร? ด้วยการเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบของ "ปราณ พิสิฐเศรษฐการ" และใช้ภาษาที่ง่ายสำหรับศึกษาทำความเข้าใจด้วยตนเอง ขอเชิญคุณผู้อ่านมาติดตามเรื่องราวเหล่านี้ด้วยกันในหนังสือ "THAKSINOMICS III ทักษิณบนเวทีเอเชียและโลก" เล่มนี้    308 หน้า     สารบัญ Part 1 ทักษิณ : ผู้นำแห่งเอเชีย Part 2 ทักษิโณมิกส์ : พลิกวิกฤตเป็นโอกาส Part 3 ประเทศไทย : เจ้าภาพเอเปก 2...

190.00 บาท 161.50 บาท

สถานะ:
หนังสือเล่มนี้ "ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา" ได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อมองทิศทางการเป็นสมัยใหม่ของไทยผ่านคำถาม อาทิ ช่วงการเข้าสู่การทันสมัยหรือสมัยใหม่เริ่มตั้งแต่เมื่อใด? มีอุปสรรคอย่างไรหรือไม่? เป็นเส้นทางหรือเป็นการทันสมัยแบบใด? เป็นแบบลอกเลียนตะวันตกหรือเป็นของเราเอง? และจะประสบผลสำเร็จหรือไม่? โดยผู้เขียนได้นำเสนอคำตอบผ่านทัศนะที่ว่า การเป็นสมัยใหม่ของสังคมไทยนั้น เกี่ยวข้องกับแนวคิดชุมชน หลากหลายเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับคุณได้เป็นอย่างดี 250 หน้า   สารบัญ บทที่ 1 การเป็นสมัยใหม่ (Modernity) บทที่ 2 แนวคิดชุมชน : ข้อเสนอการเป็นสมัยต่างรูปแบบ บทที่ 3 การเป็นสมัยใหม่กับแนวคิดชุมชน ภาคผนวก หนังสือท...

300.00 บาท 255.00 บาท

สถานะ:
หนังสือที่แสดงเนื้อหาที่สำคัญทาง "ประชาธิปไตย" ซึ่งสะท้อนผ่านแนวความคิดของ "ปรีดี พนมยงค์" ผู้นำอันยิ่งใหญ่ในทางความคิดด้านโครงสร้างการปกครองตามรูปแบบประชาธิปไตย 24 มิถุนายน 2475 โดยได้เน้นข้อเสนอของนายปรีดีฯ ที่จะทำให้ประเทศไทยมีประชาธิปไตยสมบูรณ์ ทั้งประชาธิปไตยในทางเศรษฐกิจ การเมือง และทัศนะสังคมที่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งเป็นกรณีศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมืองที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการแสวงหาทางออกให้กับสังคมไทยในปัจจุบัน ขอเชิญชวนท่านผู้อ่าน ผู้มีหัวใจประชาธิปไตยทุกท่านมาร่วมเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยครั้งสำคัญร่วมกัน ในหนังสือ "แนวความคิดประชาธิปไตยของ ปรีดี พนมยงค์" 532 หน้า   สารบัญ - คณะราษฎร และการเปลี่ยนแปลงการปกครอง...

350.00 บาท 329.00 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้นำเสนอเรื่องราวของ "มรดกวรรณกรรมทางประวัติศาสตร์" และโบราณคดี โดย "ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช" โดยเนื้อหาภายในเล่มจะทำให้คุณผู้อ่านได้สัมผัสกับเรื่องราวการปกครองสมัยสุโขทัย ระบอบสังคมและเศรษฐกิจเมืองชัยนาทสมัยโบราณ สังคมอยุธยา และเรื่องประเทศไทยกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นไทยทั้งสิ้น นับตั้งแต่ต้นจวบจนถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างเข้าใจ นี่คือหนังสือที่หาอ่านได้ไม่ง่ายนัก ขอเชิญให้คุณผู้อ่านผู้สนใจเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาร่วมสืบค้นความหมายต่างๆ ทางสังคมไทยไปด้วยกัน   104 หน้า     สารบัญ   - การปกครองสมัยสุโขทัย - ระบอบสังคมและเศรษฐกิจของเมืองชัยนาทสมัยโบราณ ...

95.00 บาท 85.50 บาท

สถานะ:
หนังสือที่รวบรวมขึ้น ในวาระครบรอบ 90 ปี แห่งการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในปัจจุบัน สมาชิกพรรคได้ขยายจำนวนมากกว่า 80 ล้านคน ทั้งในองค์กรของรัฐห้างร้านบริษัท ชาวนา ผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นต่างสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรค เพื่อนำประชาชนทั้งประเทศสร้างสรรค์ระบอบสังคมนิยม หนังสือเล่มนี้จึงได้ชี้ประเด็นหลักที่ชี้ให้เห็นว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีนทำทุกสิ่งเพื่อประชาชน ลงลึกถึงประวัติอันรุ่งโรจน์ของพรรค ให้สมาชิกพรรคเเละประชาชนจำนวนมากมาทบทวน ประวัติศาสตร์เเละทำความเข้าใจอย่างถ่องเเท้ว่าเหตุใดประชาชนจีนจึงเลือกพรรคคอมมิวนิสต์จีน สำหรับท่านผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์การเมืองจีน ตั้งแต่ 'กำเนิดพรรคคอมมิวนิสต์ เส้นทางการพัฒนาอันยิ่งใหญ่ สู่ความรุ่งเรืองของแผ่นดินจีน' 260 หน้า   สารบัญ -...

200.00 บาท 188.00 บาท

สถานะ:
หนังสือเรื่องนี้ เริ่มต้นขึ้นจากแรงบันดาลใจของผู้เขียน "ฐิตินันท์ ศรีสถิต" ที่รวบรวมจากสิ่งที่พบเห็นเป็นปกติในชีวิตประจำวัน ด้วยการตั้งคำถามง่ายๆ ว่า ข้าวของมากมายที่รายล้อมตัวเราทุกวันนี้ มันทำให้ดีกรีความสุขของเราพุ่งสูงขึ้นจริงหรือไม่? การเป็นเจ้าของครอบครองสิ่งของต่างๆ  ไม่ว่าจะในปริมาณหลายหลัง หลายคัน หลายเครื่อง หลายคู่ หลายชุด หลายชิ้น หลายบัตร หลายใบ และหลายต่อมิอะไรอีกนับไม่ถ้วนมันบ่งชี้ถึงอะไรบ้าง เราเคยได้ตั้งสติ คิดทบทวนกันสักครั้งไหม สิ่งของมากมายที่กองสุมตรงหน้า มันก่อให้เกิดความสุขมากมายหรือไม่ หรือทำให้ชีวิตมันวุ่นวายยุ่งเหยิงกันแน่? ขอเชิญคุณผู้อ่านมาร่วมค้นหาคำตอบเหล่านั้นในหนังสือ "น้อยๆ หน่อย" เล่มนี้   272 หน้า     สารบัญ 1....

190.00 บาท 161.50 บาท

สถานะ:
หนังสือนี้ได้บันทึกปากคำตัวละครสำคัญทางการเมืองใน พ.ศ. 2549 เอาไว้อย่างหลากหลาย ทั้งผู้เล่นบทนำ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งผู้อธิบายความนัย เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพสะท้อนอย่างรอบด้าน แน่นอนย่อมมีทั้งที่ท่านชอบและไม่ชอบ เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ทั้งหมดนี้คือปากคำประวัติศาสตร์คือข้อมูลพื้นฐานที่น่าจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งส่วนหนึ่งของเหตุการณ์เหล่านั้นได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว   สารบัญ - January : ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ "ประเทศที่สามารถเอาชนะปัญหาต่างๆ ได้ดี คือประเทศที่มีภาคประชาสังคมแข็งแรง" - February : จากซุกหุ้นภาคคนรับใช้สู่การขายชินคอร์ป ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ฟันธง องคุลิมาลตายไปแล้วกว่า 2,000 ปี โจรกลับใจจึงไม่มีอ...

250.00 บาท 212.50 บาท

สถานะ:
www.batorastore.com © 2024