น้ำยาป้องกันสุนัขฉี่


ค้นหา

แสดง:
เรียงลำดับโดย:
น้ำยาฝึกขับถ่าย น้ำยาป้องกัน ไม่ให้สุนัขขับถ่ายบริเวณที่ไม่ต้องการ Anti Dog 3000 ml. น้ำยาป้องกันสุนัขฉี่ เป็นน้ำยาที่มีกลิ่นป้องกันสุนัขฉี่ ใช้ฉีดพ่นบริเวณที่ไม่ต้องการให้สุนัขฉี่ เช่น โซฟา พรมเช็ดเท้า ใต้โต๊ะ ในห้อง และบริเวณอื่น ๆ ที่คุณต้องการได้ โดยไม่ต้องล้างออก คริสตัล คอรัส แอนตี้ด๊อก โกลด์ เป็นน้ำยาที่มีกลิ่นป้องกันไม่ให้สุนัขมาขับถ่าย เนื่องจากตามนิสัยของสุนัข มักขับถ่ายในที่เดิมซ้ำๆ ทำให้เกิดกลิ่น ดังนั้นน้ำยาคริสตัล คอรัส แอนตี้ด๊อก โกลด์ ซึ่งมีลักษณะเด่นคือ เป็นน้ำยาที่มีกลิ่นเฉพาะตัวที่สุนัขไม่ชอบ เมื่อสุนัขได้กลิ่นจะไม่มาขับถ่ายที่เดิมอีก ก่อนใช้น้ำยา ควรนำไปป้ายจมูกสุนัขก่อน 1-2 ครั้ง เพื่อเป็นการฝึกให้จดจำ กลิ่นที่ไม่ชอบ ...

650.00 บาท

สถานะ:
น้ำยาป้องกัน ไม่ให้สุนัขขับถ่ายบริเวณที่ไม่ต้องการ Anti Dog chorus 1000 ml. น้ำยาป้องกันสุนัขฉี่ เป็นน้ำยาที่มีกลิ่นป้องกันสุนัขฉี่ ใช้ฉีดพ่นบริเวณที่ไม่ต้องการให้สุนัขฉี่ เช่น โซฟา พรมเช็ดเท้า ใต้โต๊ะ ในห้อง และบริเวณอื่น ๆ ที่คุณต้องการได้ โดยไม่ต้องล้างออก คริสตัล คอรัส แอนตี้ด๊อก โกลด์ เป็นน้ำยาที่มีกลิ่นป้องกันไม่ให้สุนัขมาขับถ่าย เนื่องจากตามนิสัยของสุนัข มักขับถ่ายในที่เดิมซ้ำๆ ทำให้เกิดกลิ่น ดังนั้นน้ำยาคริสตัล คอรัส แอนตี้ด๊อก โกลด์ ซึ่งมีลักษณะเด่นคือ เป็นน้ำยาที่มีกลิ่นเฉพาะตัวที่สุนัขไม่ชอบ เมื่อสุนัขได้กลิ่นจะไม่มาขับถ่ายที่เดิมอีก ก่อนใช้น้ำยา ควรนำไปป้ายจมูกสุนัขก่อน 1-2 ครั้ง เพื่อเป็นการฝึกให้จดจำ กลิ่นที่ไม่ชอบ ...

350.00 บาท

สถานะ:
น้ำยาป้องกันสุนัขฉี่ เป็นน้ำยาที่มีกลิ่นป้องกันสุนัขฉี่ ใช้ฉีดพ่นบริเวณที่ไม่ต้องการให้สุนัขฉี่ เช่น โซฟา พรมเช็ดเท้า ใต้โต๊ะ ในห้อง และบริเวณอื่น ๆ ที่คุณต้องการได้ โดยไม่ต้องล้างออก คริสตัล คอรัส แอนตี้ด๊อก โกลด์ เป็นน้ำยาที่มีกลิ่นป้องกันไม่ให้สุนัขมาขับถ่าย เนื่องจากตามนิสัยของสุนัข มักขับถ่ายในที่เดิมซ้ำๆ ทำให้เกิดกลิ่น ดังนั้นน้ำยาคริสตัล คอรัส แอนตี้ด๊อก โกลด์ ซึ่งมีลักษณะเด่นคือเป็นน้ำยาที่มีกลิ่นเฉพาะตัวที่สุนัขไม่ชอบ เมื่อสุนัขได้กลิ่นจะไม่มาขับถ่ายที่เดิมอีก ก่อนใช้น้ำยา ควรนำไปป้ายจมูกสุนัขก่อน 1-2 ครั้ง เพื่อเป็นการฝึกให้จดจำ กลิ่นที่ไม่ชอบ คริสตัล คลอรัส น้ำยาป้องกันสุนัขฉี่ Anti Dog ขนาด 500 ซีซี เป็นน้ำยาที่มีกลิ่นป้องกันสุนัขฉี่ ใช้ง่ายสะดวก...

250.00 บาท

สถานะ:
www.batorastore.com © 2024